Strona główna

European Bison Conservation Newsletter


Pobieranie 16.68 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.68 Kb.
References

[1] Izdebska J.N. 2009. Selected aspects of adaptations to the parasitism of hair follicle mites (Acari, Demodecidae) from hoofed mammals. European Bison Conservation Newsletter 2: 80-88.

[2] Izdebska J.N. 2008. Nużeńcowate (Demodecidae). In: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II. (Eds. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 128-130, 200-201.

[3] Bukva V., Preisler J. 1988. Observations on the morphology of the hair follicle mites (Acari: Demodicidae) from Cervus elaphus L., 1758 including description of Demodex acutipes sp. n. Folia Parasitologica 35: 67-75.

[4] Kadulski S. 1996. Ectoparasites of Cervidae in north-east Poland. Acta Parasitologica 41: 204-210.

[5] Izdebska J.N., Fryderyk S. 2000. Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in wild Artiodactyla in Poland. Acta Parasitologica 45: 163-164.

[6] Bukva V. 1987. Demodex kutzeri sp. n. (Acari: Demodicidae), an identical parasite of two species of deer, Cervus elaphus and C. nippon pseudaxis. Folia Parasitologica 34: 173-181.

[7] Kadulski S. 1996. Dalsze badania nad stawonogami pasożytniczymi łosia Alces alces w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 42: 349-355.

[8] Desch C.E., Andrews J.J., Baeten L.A., Holder Z., Powers J.G., Weber D., Ballweber L.R. 2010. New records of hair follicle mites (Demodecidae) from North American Cervidae. Journal of Wildlife Diseases 46: 585-590.

[9] Kadulski S. 1997. Demodecidae. In: Wykaz zwierząt Polski. Tom IV. (Eds. J. Razowski). Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków: 218.

[10] Izdebska J.N. 2004. Demodex spp. (Acari: Demodecidae) in brown rat (Rodentia: Muridae) in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 50: 333-335.

[11] Kutzer E., Grünberg W. 1972. Demodikose beim Rothirsh (Cervus elaphus). Zeitschrift für Parasitenkunde 40: 9–17.

[12] Shpringol’ts-Shmidt A.J. 1937. Ectoparasites of some species of Far Eastern deer. Vestnik Akademi Nauk SSSR 26: 133-140.

[13] Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2011. New data on distribution of Demodex huttereri Mertens, Lukoschus et Nutting, 1983 and topical specificity and topography of demodectic mites in striped field mouse Apodemus agrarius. Wiadomości Parazytologiczne 57: 261-264.

[14] Desch C.E. 1986. Demodex aries sp. nov., a sebaceous gland inhabitant of the sheep, Ovis aries, and a redescription of Demodex ovis Hirst, 1919. New Zealand Journal of Zoology 13: 367-376.

[15] Bukva V. 1990. Three species of the hair follicle mites (Acari: Demodicidae) parasitizing the sheep, Ovis aries L. Folia Parasitologica 37:81-91.

[16] Firda K.E., Nutting W.B., Sweatman G.K. 1987. Demodex bantengi n.sp. from Bos javanicus (d’Alton) with notes on gross pathology (Acari: Demodicidae). International Journal of Acarology 13: 227-231.

[17] Kadulski S., Izdebska J.N. 1996. Demodex bisonianus sp. nov. (Acari, Demodicidae) a new parasite of the bison (Bison bonasus L.). Wiadomości Parazytologiczne 42: 103-110.

[18] Izdebska J.N. 2000. Zmienność adulti i form juwenilnych Demodex bisonianus (Acari, Demodecidae). In: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne. (Eds. A. Buczek, C. Błaszak). KGM, Lublin: 47-56.

[19] Izdebska J.N. 2006. Skin mites (Acari: Demodecidae, Psoroptidae and Sarcoptidae) of the European bison, Bison bonasus. Biological Letters 43: 169-174.

[20] Izdebska J.N. 2001. European bison arthropod parasites from closed Polish breeding facilities. Acta Parasitologica 46: 135-137.

[21] Izdebska J.N. 2001. The occurence of parasitic arthropods in two groups of European bison in the Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 47: 801-804.

[22] Izdebska J.N. 2001. Parasitic arthropods in bison from Bieszczady Mountains. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj 3(2): 208-211.

[23] Grzywiński L., Klimaszewki E., Piotrowski R. 1986. Demodekoza bydła i jej zwalczanie. Wiadomości Parazytologiczne 32: 585-590.

[24] Izdebska J.N. 2007. Roztocze skórne (Acari: Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) żubra na tle akarofauny ssaków kopytnych – problemy specyficzności żywicielskiej i topicznej. In: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. (Ed. W. Olech). O. K. L., Gołuchów: 22-27.

[25] Izdebska J.N. 2006. Symptomless skin mite infestation of horses in northern Poland. In: Advances in Polish Acarology. (Eds. G. Gabryś, S. Ignatowicz). SGGW, Warszawa: 123-127.

[26] Nutting W.B., Guilfoy F.M. 1979. Demodex cafferi n. sp. from the African buffalo, Synercus caffer. International Journal of Acarology 5: 9-14.

[27] Wolhuter J., Bengis R.G., Reilly B.K., Cross P.C.. 2009. Clinical demodicosis in African Buffalo (Syncerus caffer) in the Kruger National Park. Journal of Wildlife Diseases 45: 502-504.

[28] Dräger N., Paine G.D. 1980. Demodicosis in African buffalo (Synercus caffer caffer) in Botswana. Journal of Wildlife Diseases 16: 521-524.

[29] Kaba J., Fagasiński A, Krawiec M. 1999. Nużyca u kóz. Życie Weterynaryjne 74: 24-28.

[30] Hirst S. 1919. Studies on Acari. No 1. The genus Demodex, Owen. British Museum Natural History, London.

[31] Miessner H. 1912. Acariasis egui. Mitt des Kaiser-Wilhelm-Institut, Bromberg, 4, 1911/12: 147-159.

[32] Desch C.E., Nutting W.B.. 1974. Demodex odocoilei sp. nov. from the white-tailed deer, Odocoileus virginianus. Canadian Journal of Zoology 52: 785–789.

[33] Jacques C.N., Jenks J.A., Hildreth M.B., Schauer R.J., Johnson D.D. 2001. Demodicosis in a white-tailed deer (Odocoileus virginianus) in South Dakota. Prairie Naturalist 33: 221–226.

[34] Bildfell R. J., Mertins J.W., Mortenson J.A., Cottam D.F. 2004. Hair-loss syndrome in black-tailed deer of the Pacific Northwest. Journal of Wildlife Diseases 40: 670–681.

[35] Gentes M-L., Proctor H., Wobeser G. 2007. Demodicosis in a mule deer (Odocoileus hemionus hemionus) from Saskatchewan, Canada. Journal of Wildlife Diseases 43: 758–761.

[36] Turner J. C., Cano J. 2008. Demodectic mange in a white-tailed deer from Walker County, Texas. Journal of Medical Entomology 45: 572–575.

[37] Kamyszek F., Wertejuk M. 1983. Badania porównawcze ekstensywności zarażenia ektopasożytami owiec w regionach: wielkopolskie i szczecińskie w latach 1971-1980. Wiadomości Parazytologiczne 29: 335-341.

[38] Kadulski S. 1978. Ectoparasites of the boar Sus scrofa L. in Poland. Fourth International Congress of Parasitology, Warszawa, 19-26 August 1978. Short Communications. Sec. B: 211–212.

[39] Fryderyk S. 2000. Pasożytnicze Acari dzika (Sus scrofa L.) z Pojezierza Pomorskiego. Wiadomości Parazytologiczne 46: 163-168.

[40] Fryderyk S., Izdebska J.N. 2001. Demodex phylloides (Acari, Demodecidae) as a specific parasite of Sus scrofa (Mammalia, Artiodactyla). Wiadomości Parazytologiczne 47: 797-800.

[41] Izdebska J.N., Fryderyk S. 2002. Zmienność morfologiczna Demodex phylloides (Acari, Demodecidae) u dzika (Sus scrofa). In: Stawonogi w medycynie. (Eds. A. Buczek, C. Błaszak). Liber, Lublin: 25-34.


[42] Bukva V. 1986. Demodex tauri sp. n. (Acari: Demodicidae), a new parasite of cattle. Folia Parasitologica 33: 363-369.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość