Ewopis 5 – wprowadzanie danych I. Przygotowanie danych I katalogów do ćwiczeń



Pobieranie 88.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar88.12 Kb.
EWOPIS 5 – WPROWADZANIE DANYCH
I. Przygotowanie danych i katalogów do ćwiczeń (wykonujemy tylko raz)

 1. Za pomocą eksploratora Windows przejść na dysk C: do katalogu C:\Documents and Settings\Nr_albumu\ i założyć w nim katalog o nazwie Ewopis_baza (z kreską dolną). Nr_albumu oznacza dalej numer (liczbę) albumu studenta.

 2. Uruchomić program Ewopis wybierając Start>Programy>Ewopis>Ewopis.

 3. W okienku [logowanie] wybrać przycisk [Anuluj].

 4. Z górnego menu wybrać opcje [Plik] i dalej [Ustawienia].

 5. W zakładce [Opcje połączeń] okienka [Ustawienia] wybrać przycisk [Dodaj nowe], położony po prawej stronie. W okienku [Nazwa połączenia] zmienić domyślną nazwę [Nowe połączenie1] na [Nr albumu].

 6. W okienku [Rodzaj połączenia] zostawić dla potrzeb ćwiczeń [Lokalne]. Zapisać w swoich notatkach numer komputera, na którym pracujemy.

 7. W okienku [Nazwa katalogu z bazą] wybrać katalog bazy za pomocą ikony skoroszytu (po prawej stronie okienka) wskazując ścieżkę C:\Documents and Settings\Nr_albumu\Ewopis_baza.

 8. Z górnego menu wybrać opcje [Plik] i dalej [Logowanie].

 9. W okienku [logowanie] wpisać jako użytkownika SYSDBA (dużymi literami). Podać hasło masterkey (małymi literami, pisane razem, należy sprawdzić dodatkowo, czy nie jest włączony klawisz [Caps Lock]). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wpisywania hasła na ekranie zamiast liter widoczne będą gwiazdki.

 10. Wybrać z okienka [Aktywne połączenie] połączenie o nazwie [Nr_albumu]. Wyboru dokonać za pomocą czarnego trójkącika, położonego po prawej stronie białego okna.

 11. Wybrać przycisk [Logowanie].

 12. Jeśli na ekranie pokaże się okienko z informacją, że połączenie do bazy nie udało się, należy starannie sprawdzić poprawność wykonania wszystkich wyżej podanych kroków.

 13. Program Ewopis poinformuje nas, że Administrator SYSDBA używa standardowego hasła, które jest ogólnie znane oraz zada pytanie, czy użytkownik chce teraz zmienić to hasło. Odpowiadamy [Nie].
  Uwaga:
  Ze względów organizacyjnych nie należy zmieniać standardowego hasła w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych, mimo zachęt ze strony programu Ewopis.

 14. Na ekranie pojawi się okienko z informacją [Otwarcie głównej bazy ewopis.fdb nie powiodło się, ponieważ podana ścieżka …\Ewopis_baza\ewopis.fdb jest nieprawidłowa lub plik ten nie istnieje]. Należy ten komunikat zaakceptować naciskając klawisz [OK].

 15. Program zapyta [Czy chcesz założyć nową bazę?]. Wybieramy przycisk [Tak].

 16. Na ekranie pojawi się okienko [Dostępne bazy danych]. Należy wybrać po prawej stronie przycisk [Nowa baza] i wpisać odpowiednio: [Gmina] Jabłonka, [Nr gminy] 1211052, [Powiat] Nowotarski, [Województwo] Małopolskie.

 17. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie, które pojawi się na ekranie wybrać przycisk [+] .

 18. Wypełnić odpowiednie pola: [Oznaczenie dokumentu] KERG 4228/30/1977, [Sygnatura dokumentu] KERG 4228/30/1977, [Rodzaj dokumentu] wybrać z listy [Operat geodezyjny], [Data dokumentu] wpisać datę 1977-06-17, [Data przyjęcia do zasobu] wpisać datę 1977-06-17. Zatwierdzić informacje o dokumencie za pomocą ikony [\/] i zatwierdzić okienko naciskając [OK.].

 19. W okienku [Powierzchnia wiejska {ha}] wpisać: 21328.

 20. Zaznaczyć opcję [Ewidencja wydruków]. Pozostałe opcje zostawić bez zmian.

 21. Zaakceptować wprowadzone dane wybierając przycisk [OK]. Program założy w katalogu \Nr_albumu\Ewopis_baza pliki bazy: 1211052.fdb i ewopis.fdb, wspólne dla całej gminy (jednostki ewidencyjnej).



II. Założenie nowych użytkowników programu Ewopis dla wybranej gminy (wykonujemy tylko raz)


 1. Należy stanąć kursorem na nazwę Gminy [Jabłonka], a następnie nacisnąć belkę [Użytkownicy].

 2. W oknie [Konfiguracja użytkowników] wybrać belkę [Dodaj].

 3. W oknie [Nowy użytkownik] wybrać nazwę [SYSDBA] w okienku [Nazwa użytkownika]. Wyboru można dokonać z listy za pomocą czarnego trójkącika, położonego po prawej stronie okienka [Nazwa użytkownika].

 4. W dziale [Uprawnienia kontrolowane przez serwer] zaznaczyć opcję [zapis i odczyt]. W dziale [Uprawnienia w programie] należy wybrać [Zarządca]. Tego typu ustawienie jest wyjątkowe, potrzebne dla pełnej realizacji programu zajęć dydaktycznych.

 5. W odpowiednich polach należy podać [imię] wpisać swoje imię, [nazwisko] wpisać swoje nazwisko i koniecznie nr [Pesel] (11 cyfr). Ze względu na częste powtarzanie się imion i nazwisk system rozróżnia użytkowników po nr PESEL. Potwierdzić wpisane informacje naciskając belkę [Zatwierdź].

 6. Naciskając belkę [Zamknij] zaakceptować ostatecznie okienko [Konfiguracja użytkowników].

 7. Z okienka [Dostępne bazy danych] wybrać gminę [Jabłonka] i dalej na dole [Połącz].

 8. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o braku połączenia z bazą lub braku właściwych uprawnień do korzystania z bazy danych Gminy należy starannie sprawdzić, czy poprawnie wykonano wyżej opisane kroki. Jeśli brak takich komunikatów przejść do następnego punktu.

 9. Na ekranie pojawi się komunikat o treści: [Logowanie do bazy wydruków nie powiodło się. Chcesz utworzyć bazę wydruków dla gminy …]. Akceptujemy ten komunikat klawiszem [Tak]. Program założy w katalogu \Nr_albumu\Ewopis_baza pusty plik 1211052.fdd.


III. Ustawienie palet z ikonami

 1. Po połączeniu z bazą danych zalecanie jest włączenie pomocniczych palet z ikonami. W tym celu z górnego menu należy wybrać opcję [Paski narzędzi] i dalej klikając kilkakrotnie wybieramy [Plik], [Przedmioty], [Podmioty] i [Tryb pracy].

 2. Z okienka [Tryb pracy] wybieramy koniecznie z listy (czarny trójkącik) opcję [Tryb zarządzania], która pozwoli nam na swobodne wprowadzanie nowych danych. Jest to ustawienie niestandardowe, potrzebne do wstępnych zajęć.


IV. Założenie podstawowych słowników danych - gminy

 1. Z górnego menu wybrać [Słowniki] i dalej [Gminy].

 2. W okienku [Słownik gmin] wybrać przycisk [+] w celu dodania nowej gminy. Następnie koniecznie przenieść kursor do pola o tytule [Nazwa gminy] i wpisać nazwę gminy: Jabłonka.

 3. Klawiszem [Tab] przejść do pola [Numer gminy] i wpisać: 1211052.

 4. Klawiszem [Tab] przejść do pola [Powiat] i wpisać: Nowotarski.

 5. Klawiszem [Tab] przejść do pola [Województwo] i wpisać: Małopolskie.

 6. Klawiszem [Tab] przejść do pola [Kraj] i wpisać: Polska.

 7. Zatwierdzić wprowadzone informacje klawiszem [Zatwierdź zmiany] widocznym w postaci znaku [ \/ ].

 8. Zamknąć okno [Słownik gmin] przyciskiem [Zamknij okno].


V. Założenie podstawowych słowników danych - miejscowości

 1. Z górnego menu wybrać [Słowniki] i dalej [Miejscowości].

 2. W okienku [Słownik miejscowości] wybrać przycisk [+] w celu dodania nowej miejscowości. Następnie koniecznie przenieść kursor do pola o nazwie [Miejscowości], obok znaku gwiazdki i wpisać nazwę miejscowości Lipnica Mała.

 3. Jeśli miejscowość leży w gminie, dla której zakładamy bazę, należy zaznaczyć opcję [w gminie].

 4. Zatwierdzić wprowadzone informacje klawiszem [Zatwierdź zmiany] widocznym w postaci znaku [ \/ ].

 5. Zamknąć okno [Słownik miejscowości] przyciskiem [Zamknij okno].


VI. Założenie podstawowych słowników danych – poczty

 1. Z górnego menu wybrać [Słowniki] i dalej [Poczty].

 2. W okienku [Słownik urzędów pocztowych] wybrać przycisk [+] w celu dodania nowej nazwy poczty. Następnie koniecznie przenieść kursor do pola o nazwie [Nazwy poczty], obok znaku gwiazdki i wpisać nazwę poczty Lipnica Mała.

 3. Jeśli urząd pocztowy leży w gminie, dla której zakładamy bazę, należy zaznaczyć opcję [w gminie].

 4. Zatwierdzić wprowadzone informacje klawiszem [Zatwierdź zmiany] widocznym w postaci znaku [ \/ ].

 5. Zamknąć okno [Słownik urzędów pocztowych] przyciskiem [Zamknij okno].


VII. Założenie podstawowych słowników danych – ulice

 1. Z górnego menu wybrać [Słowniki] i dalej [Ulice].

 2. W okienku [Słownik ulic] wybrać przycisk [+] w celu dodania nowej nazwy ulicy. Następnie przenieść kursor do pola [Nazwa skrócona], obok znaku gwiazdki i wpisać nazwę skróconą ulicy: Borowego.

 3. W polu [Ulica] wpisać pełną nazwę ulicy: Piotra Borowego.

 4. Jeśli ulica o tej nazwie znajduje się w gminie, dla której zakładamy bazę, należy zaznaczyć opcję [w gminie].

 5. Zatwierdzić wprowadzone informacje klawiszem [Zatwierdź zmiany] widocznym w postaci znaku [ \/ ].

 6. Zamknąć okno [Słownik ulic] przyciskiem [Zamknij okno].


VIII. Założenie podstawowych słowników danych – obręby

 1. Z górnego menu wybrać [Słowniki] i dalej [Obręby].

 2. W okienku [Słownik obrębów] wybrać przycisk [+] w celu dodania nowego obrębu. Następnie koniecznie przenieść kursor do pola w kolorze żółtym o nazwie [Numer obrębu] i wpisać numer obrębu 23.

 3. Klawiszem [Tab] przejść do pola [Nazwa własna] i wpisać: Lipnica Mała.

 4. W polu [Pole powierzchni ewidencyjnej] wpisać: 32334567 (powierzchnia w m2).

 5. W polu [Część] koniecznie wybrać z listy (czarny trójkącik) opcję [wiejska].

 6. Wybrać przycisk [Dokumenty] i dalej [Słownik], a z listy wybrać i zatwierdzić operat KERG 4228/30/1977. Wybrać przycisk [Zamknij okno].

 7. Zatwierdzić wprowadzone informacje dotyczące obrębu klawiszem [Zatwierdź zmiany] widocznym w postaci znaku [ \/ ].

 8. Zamknąć okno [Słownik obrębów] przyciskiem [Zamknij okno].


IX. Założenie jednostki rejestrowej gruntów - dane podstawowe

 1. Z górnego menu wybrać [Jednostki rejestrowe] i dalej z okienka [Obręb] wybrać obręb Lipnica Mała za pomocą słownika (ikona „książeczki” po prawej stronie pola).

 2. Sprawdzić działanie ikony [Ukryj/Pokaż szczegóły] widocznej w postaci znaku [>>] nad ikoną słownika (książeczki). Przy wprowadzaniu danych zaleca się stałe rozwijanie prawego okna i zasłanianie nim innych okien tak, aby nie wybrać przypadkowo podobnych belek.

 3. W celu założenia nowej jednostki rejestrowej gruntów wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+] na dole okna), a następnie przenieść kursor do pola [Nr jednostki] w prawej, górnej części okna. Wpisać numer nowej jednostki rejestrowej [1].

 4. W oknie [Gosp:] określić typ jednostki rejestrowej wybierając z listy np. [Rolne].

 5. W polu [Rodzaj własności] wybrać z listy [Własność].

 6. W celu wpisania informacji o właścicielach wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ) w górnym okienku, pod nazwą pól [Udział] i [Nazwa].

 7. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Małżeństwo] pozostawiając udział bez zmian (tzn. 1/1), a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.


X. Założenie jednostki rejestrowej - dane podmiotowe

 1. W oknie [Wybierz jednego ze współmałżonków] wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+]) w celu wpisania danych pierwszego ze współmałżonków.

 2. Przechodząc poprzez poszczególne pola wpisać: [Nazwisko] Kowalski. [Imię] Jan, [Imię ojca] Józef, [Imię matki] Maria, [NIP] 945-130-03-64 (z kreskami), [Pesel] 67040411597, [Status] 1, [Obywatelstwo] polskie.

 3. Wybrać ikonę [Adres] i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników (ikon „książeczek”): [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 147. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź].

 4. Zaakceptować dane pierwszego współmałżonka wybierając klawisz [Zatwierdź zmiany], widoczny w postaci znaku [ \/ ]. Sprawdzić poprawność wpisanych danych zgodnie z podpowiedziami programu Ewopis.

 5. W celu wpisania danych drugiego współmałżonka koniecznie wybrać ikonę [Małżon.] i w oknie z danymi żony i męża wybrać [Wstaw] (znak [+]).

 6. W znanym już oknie do wpisywania danych personalnych wpisać dane żony: [Nazwisko] Kowalska [Imię] Anna, [Imię ojca] Eugeniusz, [Imię matki] Małgorzata, [NIP] pusty , [Pesel] pusty, [Status] 1, [Obywatelstwo] polskie.

 7. Wybrać ikonę [Adres] i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników (ikon „książeczek”): [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 147. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe klawiszem [Zatwierdź].

 8. Zaakceptować dane pierwszego współmałżonka wybierając najpierw klawisz [Zatwierdź zmiany] widoczny w postaci znaku [ \/ ], a następnie klawisz [OK]. Ewopis sygnalizuje brak nr PESEL, należy ten komunikat zaakceptować.

 9. W oknie z [Danymi żony] i z [Danymi męża] sprawdzić, czy osoby zostały poprawnie przypisane. Jeśli tak zatwierdzić zmiany ikoną [V] oraz zamknąć okno klawiszem [OK].

 10. Program powróci do okna z danymi personalnymi pierwszego współmałżonka np. męża. Teraz należy zatwierdzić dane klawiszem [OK]. System zwiąże danych współmałżonków tak, aby stanowili jeden obiekt ewidencyjny.

 11. W oknie [Wybierz rodzaj podmiotu] dane małżonków pokazywane są w postaci skróconej. Należy je zaakceptować klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowe i wypełnienie danych o właścicielach jednostki rejestrowej.

 12. Zapisanie jednostki rejestrowej koniecznie (!) wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna, pod numerami jednostek rejestrowych, w postaci ikony [\/].


XI. Założenie jednostki rejestrowej - działki

 1. Pozostajemy w oknie [Jednostki rejestrowe] i ustawiamy kursor na numerze tej jednostki rejestrowej, do której chcemy wpisać dane o działkach ewidencyjnych (w naszym przypadku nr 1). Jednostka ta powinna już być wcześniej zatwierdzona za pomocą ikony [\/].

 2. Z prawej części okna wybrać belkę [Działki].

 3. W oknie [Działki z jednostki: 1] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie w polu [Nr działki] (w kolorze żółtym ) wpisać numer działki [166/2].

 4. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Arkusz] nr arkusza 2, [dokładność] ary, [Powierzchnia] powierzchnia w metrach (!) 500.

 5. Wybrać belkę [Dokumenty], sprawdzić czy wciśnięty jest napis [RPWL] (dokument własności) i w oknie [Dokumentacja działki:] wybrać przycisk [+] .

 6. Wypełnić odpowiednie pola: [Oznaczenie dokumentu] wpisać KW 11111, [Sygnatura dokumentu] KW 11111, [Rodzaj dokumentu] wybrać z listy [Księga wieczysta], [Data dokumentu] wpisać, używając ikony kalendarza datę dokumentu 2005-06-17, [Data przyjęcia do zasobu] wpisać aktualną datę, [Nazwa sądu rejonowego] Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

 7. Zatwierdzić informacje o dokumencie za pomocą ikony [\/].

 8. Wybrać klawisz [RKRG] (źródło danych o położeniu granic), a następnie przycisk [Słownik].

 9. Ze słownika wybrać operat nr KERG 4228/30/1977. Wybór potwierdzić klawiszem [Zatwierdź].

 10. Zamknąć okno [Dokumentacja działki 166/2] przyciskiem [Zamknij okno].

 11. Wybrać sekcję [Adres] i za pomocą ikony [+] w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników (ikon „książeczek”): [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 147. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe klawiszem [Zatwierdź].

 12. Wpisać powierzchnię klaso-użytków w działce za pomocą ikony [+], położonej po prawej stronie na samym dole okna: [Powierzchnia] 500, [OFU] wybrać ikoną kropek […] i za pomocą ikony wstaw [+] wpisać w kolumnie [Nazwa] „Użytki rolne zabudowane”, a w kolumnie [oznaczenie] Br (oznaczenie wprowadzone przez Aneks nr 2 do instrukcji G-5). Zatwierdzić nowe oznaczenie w słowniku za pomocą klawisza zatwierdź zmiany [V], a następnie [Zatwierdź] (wybór oznaczenia). Wypełnić pola [OZU] R, [Klasa] IIIa i zatwierdzić ikoną [\/],

 13. Zatwierdzić wprowadzone informacje nt. działki wybierając znak [\/] w lewej, dolnej części okna [Działki z jednostki].


XII. Założenie jednostki rejestrowej - budynek

 1. Pozostajemy w oknie [Działki z jednostki: 1] i ustawiamy kursor na numerze działki 166/2, do której chcemy przypisać budynek. Działka powinna być już wcześniej zatwierdzona za pomocą ikony [\/].

 2. Ikoną [>>] rozwinąć prawą część okna [Działki z jednostki: 1] i wybrać belkę [Budynki].

 3. W oknie [Budynki dla działki: 166/2] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie sprawdzić, czy program ustalił prawidłowy identyfikator budynku (tzw. numer ewidencyjny budynku) 166/2;1.

 4. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Kod funkcji użytkowej] mieszkalne, [Rok zakończenia budowy] 1975 [Pole pow. zabudowy] 120, [Pole pow. użytkowej lokali] 100, [Materiał ścian zewnętrznych] mur, [L. kond. nadziemnych] 1, [L. kond. podziemnych] 1.

 5. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie [Dokumentacja budynku:], które pojawi się na ekranie należy wybrać przycisk [Słownik], a z niego założoną wcześniej księgę wieczystą nr KW 11111.

 6. Wybrać [RKRG] (rekord operatu geodezyjnego) i dalej napis [Słownik]. Ze słownika wybrać i zatwierdzić operat KERG 4228/30/1977. Wyłączyć okno dokumentu ikoną [Zamknij okno].

 7. W oknie o nazwie [Adres] wybrać [Wstaw] (znak [+]) i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników: [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 147. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź].

 8. W dolnym oknie o tytułach kolumn [Działka] i [Obręb] sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować numer działki, na której znajduje się budynek.

 9. Zapisanie informacji o budynku wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna, pod numerem budynku (tu 166/2;1), w postaci znaku [\/].

 10. Zamykamy okno [Budynki dla działki: 166/2] za pomocą przycisku [Zamknij okno].

 11. Zamykamy okno [Działki z jednostki:1] za pomocą przycisku [Zamknij okno].


XIII. Schemat wprowadzania danych do programu Ewopis


Jednostka

Rejestrowa Gruntu


Dane podmiotowe







Działka

Budynek

Zmień jednostkę rejestrową

Dane podmiotowe jednostki rejestrowej budynku

Jednostka

Rejestrowa Budynku



Lokal

Zmień jednostkę rejestrową

Dane podmiotowe jednostki rejestrowej lokalu

Jednostka

Rejestrowa Lokalu





XIII. Założenie jednostki rejestrowej gruntów - dla nieruchomości budynkowej

 1. Z górnego menu wybrać [Jednostki rejestrowe] i dalej z okienka [Obręb] wybrać obręb Lipnica Mała.

 2. W celu założenia nowej jednostki rejestrowej gruntów wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+] na dole okna), a następnie przenieść kursor do pola [Nr jednostki] w prawej, górnej części okna. Wpisać numer nowej jednostki rejestrowej [2].

 3. W polu [Rodzaj własności] wybrać z listy [Własność].

 4. W celu wpisania informacji o właścicielach wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ) w górnym okienku, pod nazwą pól [Udział] i [Nazwa].

 5. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Instytucje] pozostawiając udział bez zmian (tzn. 1/1), a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.


XIV. Założenie jednostki rejestrowej - dane podmiotowe - właściciel
XIV. Założenie jednostki rejestrowej gruntów - dla nieruchomości budynkowej

 1. Z górnego menu wybrać [Jednostki rejestrowe] i dalej z okienka [Obręb] wybrać obręb Lipnica Mała.

 2. W celu założenia nowej jednostki rejestrowej gruntów wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+] na dole okna), a następnie przenieść kursor do pola [Nr jednostki] w prawej, górnej części okna. Wpisać numer nowej jednostki rejestrowej [2].

 3. W polu [Rodzaj własności] wybrać z listy [Własność].

 4. W celu wpisania informacji o właścicielach wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ) w górnym okienku, pod nazwą pól [Udział] i [Nazwa].

 5. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Instytucje] pozostawiając udział bez zmian (tzn. 1/1), a  następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.


XV. Założenie jednostki rejestrowej - dane podmiotowe - właściciel

 1. W oknie [Instytucje] wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+]) w celu wpisania danych właściciela gruntu.

 2. Przechodząc poprzez poszczególne pola wpisać: [Nazwa pełna] Gmina Jabłonka, [Nazwa skrócona] Gmina Jabłonka, [NIP] 676-17-06-490, [Status] 4.

 3. Wybrać ikonę [Adres] i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników (ikon „książeczek”): [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Jabłonka, [Kod pocztowy] 34-480, [Poczta] Jabłonka, [Ulica] Kolejowa, [Numer Domu] 11. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź].

 4. Program powróci do okna z danymi instytucji. Teraz należy zatwierdzić dane klawiszem [\/], a następnie potwierdzić poprawność poszczególnych danych klawiszem [OK], co spowoduje ich zapis do odpowiednich słowników. Komplet danych na temat instytucji (tu Gminy Jabłonka) zatwierdzamy klawiszem [OK].

 5. W oknie [Wybierz rodzaj podmiotu] zostaną pokazane wprowadzone dane. Należy je zaakceptować klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowe i wypełnienie danych o właścicielu jednostki rejestrowej.

 6. Zapisanie jednostki rejestrowej wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna po lewej stronie, pod numerami jednostek rejestrowych, w postaci ikony [\/].


XVI. Założenie jednostki rejestrowej - dane podmiotowe – użytkownicy wieczyści

 1. W celu wpisania informacji o władających (użytkownikach wieczystych) wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ) w dolnym (!) okienku, pod nazwą pól: [RWD], [Symbol] i [Udział].

 2. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Małżeństwo] i wpisać udział [1/2], [Rodz. władania] 1 (użytkowanie wieczyste), a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.

 3. W oknie [Wybierz jednego ze współmałżonków] wybrać ze słownika jednego ze współmałżonków wpisanych wcześniej (Kowalski Jan lub Kowalska Anna).

 4. Zatwierdzić wybór klawiszem [OK]. Ze względu na podaną wcześniej deklarację wpisywania małżonków, do bazy zostaną wczytanie informacje dotyczące dwóch osób fizycznych - małżonków.

 5. W oknie [Wybierz rodzaj podmiotu] dane małżonków pokazywane są w postaci skróconej. Należy je zaakceptować klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowe i wypełnienie danych o władających (współużytkownikach wieczystych).

 6. W celu wpisania informacji o drugim współwładającym (użytkowniku wieczystym) należy wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ), znajdujący się pod nazwą pól: [RWD], [Symbol] i [Udział].

 7. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Osoba fizyczna] i wpisać udział [1/2], [Rodz. władania] 1 (użytkowanie wieczyste), a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.

 8. W oknie [Osoby fizyczne] wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+]) w celu wpisania danych osoby fizycznej.

 9. Przechodząc poprzez poszczególne pola wpisać odpowiednio: [Nazwisko] Nowak, [Imię] Karol, [Imię ojca] Stefan, [Imię matki] Justyna, [NIP] pusty , [Pesel] pusty , [Status] 1, [Obywatelstwo] polskie.

 10. Wybrać ikonę [Adres] i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać: [Gmina] Kraków, [Miejscowość] Kraków, [Kod pocztowy] 30-072, [Poczta] Kraków, [Ulica] Tadeusza Kościuszki, [Numer Domu] 14, [Numer lokalu] 5. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź]. Nazwa skrócona ulicy „Kościuszki”

 11. Zaakceptować dane wybierając klawisz [Zatwierdź zmiany], widoczny w postaci znaku [ \/ ]. Sprawdzić poprawność wpisanych danych zgodnie z podpowiedziami programu Ewopis. Zaakceptować wprowadzone informacje klawiszem [OK].

 1. Okienko [Wybierz rodzaj podmiotu] zaakceptować klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowe i wypełnienie danych o drugim władającym jednostką rejestrową gruntów.

 2. Zapisanie jednostki rejestrowej wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna, pod numerami jednostek rejestrowych, w postaci ikony [\/].


XVII. Założenie jednostki rejestrowej - działki

 1. Pozostajemy w oknie [Jednostki rejestrowe] i ustawiamy kursor na numerze tej jednostki rejestrowej (w naszym przypadku nr 2), do której chcemy wpisać dane o działce ewidencyjnej. Jednostka ta powinna być już koniecznie wcześniej zatwierdzona za pomocą ikony [\/].

 2. Z prawej części okna wybrać belkę [Działki].

 3. W oknie [Działki z jednostki: 2] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie w polu [Nr działki] (w kolorze żółtym ) wpisać numer działki [110/1].

 4. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Arkusz] nr arkusza 2, [dokładność] ary, [Powierzchnia] 45400.

 5. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie [Dokumentacja działki:], które pojawi się na ekranie należy wybrać przycisk [+] .

 6. Wypełnić odpowiednie pola: [Oznaczenie dokumentu] wpisać KW 22222, [Sygnatura dokumentu] KW 22222, [Rodzaj dokumentu] wybrać z listy [Księga wieczysta], [Data dokumentu] wpisać, używając ikony kalendarza datę dokumentu np. 2006-12-15, [Data przyjęcia do zasobu] wpisać aktualną datę, [Nazwa sądu rejonowego] Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

 7. Zatwierdzić informacje o dokumencie za pomocą ikony [\/].

 8. Wybrać napis [RKRG] (rekord operatu geodezyjnego) i dalej napis [Słownik]. Ze słownika wybrać i zatwierdzić operat KERG 4228/30/1977. Wyłączyć okno dokumentu przyciskiem [Zamknij okno].

 9. Wybrać sekcję [Adres] i za pomocą ikony [+] wpisać adres w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] używając słowników (ikon „książeczek”): [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 80. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź].

 10. Wpisać powierzchnię klaso-użytków w działce za pomocą ikony [+], położonej po prawej stronie na samym dole okna: [Powierzchnia] 5600, [OFU] S, [OZU] R, [Klasa] IIIa i zatwierdzić ikoną [\/].

 11. W identyczny sposób wpisać następne klasoużytki w działce podane poniżej zatwierdzając je ikoną [V].




OFU

OZU

Klasa

Powierzchnia [m2]

R

R

II

1400

Br

R

IIIa

1100

R

R

IIIa

10000

R

R

IIIb

14500

Lz

Lz

IV

7100

R

R

IVa

5400

N







300




 1. Zatwierdzić wprowadzone informacje nt. działki wybierając znak [\/] w lewej, dolnej części okna [Działki z jednostki: 2].


XVIII. Założenie jednostki rejestrowej - budynek

 1. Pozostajemy w oknie [Działki z jednostki: 2] i ustawiamy kursor na numerze działki [110/1], do której chcemy przypisać budynek. Działka powinna już być wcześniej zatwierdzona za pomocą ikony [\/].

 2. Ikoną [>>] rozwinąć prawą część okna [Działki z jednostki: 2] i wybrać belkę [Budynki].

 3. W oknie [Budynki dla działki: 110/1] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie sprawdzić, czy program ustalił prawidłowy identyfikator budynku (tzw. numer ewidencyjny budynku) 110/1;1.

 4. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Kod funkcji użytkowej] mieszkalne, [Rok zakończenia budowy] 1985 [Pole pow. zabudowy] 105, [Pole pow. użytkowej lokali] 90, [Materiał ścian zewnętrznych] mur, [L. kond. nadziemnych] 1, [L. kond. podziemnych] 1.

 5. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie [Dokumentacja budynku:], które pojawi się na ekranie należy wybrać przycisk [Słownik], a z niego założoną wcześniej księgę wieczystą nr 22222.

 6. Przejść do napisu [RKRG] i wybrać ikonę wstaw [+]. Wypełnić odpowiednie pola: [Oznaczenie dokumentu] KERG 4228/20/2003, [Sygnatura dokumentu] KERG 4228/20/2003, [Rodzaj dokumentu] wybrać z listy [Operat geodezyjny], [Data dokumentu] wpisać datę 2003-07-01, [Data przyjęcia do zasobu] wpisać datę 2003-08-14. Zatwierdzić informacje o dokumencie za pomocą ikony [\/] i zatwierdzić okienko naciskając [Zamknij okno].

 7. Zamknąć okno [Dokumentacja budynku] za pomocą przycisku [Zamknij okno].

 8. W oknie o nazwie [Adres] wybrać [Wstaw] (znak [+]) i w nowym oknie o nazwie [Słownik adresów] wpisać używając słowników: [Gmina] Jabłonka, [Miejscowość] Lipnica Mała, [Kod pocztowy] 34-722, [Poczta] Lipnica Mała, [Numer Domu] 80. Zatwierdzić wprowadzone dane adresowe naciskając belkę [Zatwierdź].

 9. W dolnym oknie o tytułach [Działka] i [Obręb] sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować numer działki, na której znajduje się budynek.

 10. Zapisanie informacji o budynku wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna po lewej stronie, pod numerami budynku, w postaci znaku [\/].

 11. Wpisać informacje o dwóch pozostałych budynkach na działce 110/1. W tym celu w oknie [Budynki dla działki: 110/1] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie sprawdzić, czy program ustalił prawidłowy identyfikator budynku (tzw. numer ewidencyjny budynku) 110/1;2.

 12. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Kod funkcji użytkowej] mieszkalne, [Rok zakończenia budowy] 1985 [Pole pow. zabudowy] 35, [Pole pow. użytkowej lokali] 30, [Materiał ścian zewnętrznych] mur, [L. kond. nadziemnych] 1, [L. kond. podziemnych] 1.

 13. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie [Dokumentacja budynku:], które pojawi się na ekranie należy wybrać przycisk [Słownik], a z niego założoną wcześniej księgę wieczystą nr 22222.

 14. Przejść do napisu [RKRG] i wybrać [Słownik], a z niego operat 4228/20/2003.

 15. Zamknąć okno przyciskiem [Zamknij okno].

 16. Zapisanie informacji o budynku wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna po lewej stronie, pod numerami budynku, w postaci znaku [\/].

 17. W oknie [Budynki dla działki: 110/1] wybrać z lewej, dolnej części przycisk [Wstaw] (ikona [+]), a następnie sprawdzić, czy program ustalił prawidłowy identyfikator budynku (numer ewidencyjny budynku) 110/1.3.

 18. W kolejnych polach wpisać odpowiednio: [Kod funkcji użytkowej] produkcyjne (dla rolnictwa), [Rok zakończenia budowy] 1985 [Pole pow. zabudowy] 158, [Pole pow. użytkowej lokali] brak, [Materiał ścian zewnętrznych] mur, [L. kond. nadziemnych] 1, [L. kond. podziemnych] 0.

 19. Wybrać belkę [Dokumenty] i w oknie [Dokumentacja budynku:], które pojawi się na ekranie należy wybrać przycisk [Słownik], a z niego założoną wcześniej księgę wieczystą nr 22222.

 20. Przejść do napisu [RKRG] i wybrać [Słownik], a z niego operat 4228/20/2003.

 21. Zamknąć okno przyciskiem [Zamknij okno].

 22. Zapisanie informacji o budynku wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna po lewej stronie, pod numerami budynku, w postaci znaku [\/].


XIX. Założenie jednostki rejestrowej budynkowej

 1. W oknie [Budynki dla działki: 110/1] stajemy na budynku nr 110/1;1 i wybieramy przycisk [Zmień jednostkę] (ikona ze strzałka w lewo). Ewopis otwiera okienko [jednostki rejestrowe] i ustawia nam typ jednostki budynkowe (rejestr budynków).

 2. W celu założenia nowej jednostki rejestrowej budynkowej wybrać ikonę [Wstaw] (znak [+] na dole okna), a następnie przenieść kursor do pola [Nr jednostki] w prawej, górnej części okna. Wpisać numer nowej jednostki rejestrowej budynkowej [1].

 3. W polu [Rodzaj własności] wybrać z listy [Własność].

 4. W celu wpisania informacji o właścicielach budynku wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ) w górnym okienku, pod nazwą pól [Udział] i [Nazwa].

 5. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Małżeństwo] i wpisać udział [1/2], a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.

 6. W oknie [Wybierz jednego ze współmałżonków] wybrać ze słownika jednego ze współmałżonków wpisanych wcześniej (Kowalski Jan lub Kowalska Anna).

 7. Zatwierdzić wybór klawiszem [OK]. Ze względu na podaną wcześniej deklarację wpisywania małżonków, do bazy zostaną wczytanie informacje dotyczące dwóch osób fizycznych - małżonków.

 8. W oknie [Wybierz rodzaj podmiotu] dane małżonków pokazywane są w postaci skróconej. Należy je zaakceptować klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowej budynkowej.

 9. W celu wpisania informacji o drugim współwłaścicielu nieruchomości budynkowej należy wybrać przycisk [Wstaw] (ikona [+] ), znajdujący się pod nazwą pól: [Udział] i [Nazwa].

 10. W okienku [Wybierz rodzaj podmiotu] wskazać na [Osoba fizyczna] i wpisać udział [1/2], a następnie przenieść kursor do pola [Podmiot] i wybrać ikonę słownika („książeczki”) po prawej stronie okna.

 11. W oknie [Osoby fizyczne] wybrać osobę drugiego współwłaściciela budynku (Nowak Karol). Wybór potwierdzić przyciskiem [OK].

 12. W oknie [Wybierz rodzaj podmiotu] należy zaakceptować dane podmiotu klawiszem [OK], co spowoduje powrót do okna jednostki rejestrowej budynkowej.

 13. Zapisanie informacji o jednostce rejestrowej budynkowej wymaga wybrania ikony [Zatwierdź zmiany] widocznego na dole okna, oraz wybrania przycisku [OK].



Ewopis opracował Józef Maślanka v. 5 – 03.2012




©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy