Strona główna

Faktura w malarstwie. Malowanie temperami Cele lekcji


Pobieranie 14.94 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.94 Kb.

Faktura w malarstwie. Malowanie temperami

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


   1. Zapoznanie z pojęciem - faktura malarska oraz rodzajami faktur w malarstwie.

   2. Uczeń zna i rozumie pojęcie faktura malarska.
  2. Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. wymienić rodzaje faktur;

 2. wskazywać obrazy o fakturze gładkiej i chropowatej, a także tej, gdzie jest widoczny dukt pędzla, szpachli itp. narzędzi malarskich;

 3. wymieniać czynniki, od których zależy faktura;

 4. rozpoznawać obrazy namalowane akwarelą (technika niekryjąca) oraz temperą czy farbą olejną (techniki kryjące );

 5. porównywać obrazy o różnej fakturze, używając fachowych określeń;

 6. potrafi korzystać z literatury fachowej.

 7. uzyskiwać różne rodzaje faktur.


 1. Metoda i forma pracy


Pokaz, pogadanka, praca z książką, metoda ekspozycyjna, praca w grupach, praca indywidualna.
 1. Środki dydaktyczne


Obraz namalowany temperą i akwarelą, albumy malarstwa: „Cezanne”, „Sislej”, „Pisarro”, „Słownik terminów plastycznych” Krystyna Zwolińska i Zasław Malicki.

Materiały i przybory: pędzle szczeciniaki, farby temperowe, naczynia na wodę oraz kartony.
 1. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Czynności porządkowo – organizacyjne.

   2. Uczniowie rozumieją czym jest faktura, od czego zależy, potrafią rozpoznać obrazy namalowane akwarelą i temperą.

   3. Nauczyciel prezentuje dwa obrazy z tym samym motywem: jeden namalowany akwarelą, a drugi temperą. Następnie zadaje pytania aktywizujące myślenie uczniów: Co jest elementarnym składnikiem obrazu? Czym się różnią te składniki?

   4. Uczniowie oglądają i analizują obrazy pod kątem różnic; (przypominają, że elementarnym składnikiem obrazu jest plama). Plamy w obrazach różnią się barwą, temperaturą oraz sposobem ukształtowania powierzchni. Na obrazie namalowanym akwarelą plamy są płaskie i rozlane. Natomiast na obrazach malowanych temperą widać pociągnięcia pędzla, wypukłość i chropowatość powierzchni plam.

   5. Uczniowie zwracają uwagę na sposoby malowania obrazów, dostrzegają różnice w fakturze.

   6. Nauczyciel podsumowuje pogadankę stwierdzeniem: „Sposób położenia farby, od którego zależy taka lub inna powierzchnia plamy nazywamy fakturą”.

   7. Uczniowie zapisują temat w zeszytach.  1. Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel prezentuje reprodukcje obrazów o różnej fakturze, malowanych różnymi technikami przez różnych artystów (akwarela, tempera, olej). Albumy: „Riepin”, „Ermitaż”.

 2. Uczniowie obserwują różnice w fakturze i dochodzą do wniosku, że faktura zależy od techniki i stylu malowania danego artysty.

 3. Uczniowie rozpoznają i wskazują obrazy o gładkiej i chropowatej fakturze. Potrafią rozpoznać obrazy namalowane farbami akwarelowymi (technika niekryjąca) oraz technikami kryjącymi, jak tempera czy farby olejne. Potrafią wymieniać czynniki, od których zależy faktura. Uczniowie spostrzegają, że faktura zależy nie tylko od techniki, ale również od stylu artysty.

 4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje „Słowniki terminów plastycznych”i prosi uczniów, aby poszukali co jest napisane pod hasłem „faktura”.

 5. Uczniowie szukają w słownikach pojęcia faktura. Jeden z uczniów odczytuje na głos, a wszyscy zapisują w zeszytach.

 6. Nauczyciel proponuje namalowanie obrazu „Nad morzem”. Wykonanie zadania poprzedza pogadanka. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel podaje kryteria oceniania:

 1. zakomponowanie,

 2. oryginalność,

 3. staranność wykonania.

W trakcie wykonywania prac nauczyciel udziela rad, chwali ciekawe pomysły, zachęca do samodzielności (uczniowie bowiem często sugerują się pomysłami kolegów).

 1. Uczniowie przypominają sobie sceny i obrazy znad morza, opisują je: jak wygląda woda, powietrze, plaża, kutry, port. Następnie pracują samodzielnie nad swoimi pomysłami.

 2. Uczniowie uzyskują różne rodzaje faktur oraz stosują właściwe pędzle do tempery.


  1. Faza podsumowująca


 1. Nauczyciel proponuje zorganizowanie wystawy, porównanie prac i dokonanie oceny.

 2. Uczniowie układają prace na podłodze, porównują różne faktury oraz sposoby realizacji tematu. Pod tym kątem oceniają wykonane na lekcji prace.

 3. Uczniowie wiedzą od czego zależy faktura, porównują różne rodzaje faktur używając fachowych określeń. Uczniowie, znając kryteria, potrafią też obiektywnie oceniać swoje prace i kolegów.

 4. Nauczyciel zadaje pracę domową . Należy zapoznać się z tekstem w podręczniku na temat faktury, str. 35 („Plastyka” S. Stopczyk). 1. Bibliografia

M.T. Benedetti, "Paul Cezanne. Życie i twórczość", Wyd. Arkady, Warszawa 1998.


Album z serii "Masters of world painting" - "Alfred Sisley". Wyd. Aurora Art Publishers, Leningrad 1988.
Album z serii "Wielcy malarze świata" - "Ilja Riepin", wyd. "Arkady" Warszawa - "Aurora" Leningrad 1987.
K. Zwolińska, Z. Malicki "Mały słownik terminów plastycznych", Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1974
 1. Załączniki

  1. Zadanie domowe


Należy zapoznać się z tekstem w podręczniku na temat faktury, str. 35 („Plastyka” S. Stopczyk).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość