Strona główna

Filamenty cienkie mięsni szkieletowych zbudowane są z


Pobieranie 122.72 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar122.72 Kb.

 1. Filamenty cienkie mięsni szkieletowych zbudowane są z

  a) Aktyny

  b) Miomezyny

  c) Tropokolagenu

  d) Tropomiozyny

  e) Aktomiozyny

  2. Desmosom i hemidesmosom:

  a) Są rodzajami połączeń zwierających

  b) Stabilizują siec filamentów cytokeratynowych komórek

  c) Ich płytkę cytoplazmatyczna tworzą kadheryny i integryny w płytce cytoplazmatycznej

  d) Różnią się rodzajem zakotwiczonych filamentów pośrednich

  e) Występują głownie w nabłonkach

  3. Błona środkowa gałki ocznej

  a) Jest zbudowana głownie z blaszek włókien kolagenowych

  b) Jej częścią jest tęczówka

  c) Zawiera siec naczyń krwionośnych

  d) Jest pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim

  e) Bierze udział w odżywianiu gałki ocznej

  4. Siatkówkę oka charakteryzują następujące cechy z wyjątkiem

  a) Jest utworzona przez komórki fotoreceptorowe

  b) Występują w niej komórki rzekomojednobiegunowe i zwojowe

  c) Składa się z części wzrokowej i ślepej

  d) Występują komórki nabłonka barwnikowego

  e) Występują w niej dwa rodzaje Komorek zwojowych

  5. Soczewka gałki ocznej

  a) Jest otoczona torebką łącznotkankową

  b) zawiera krystaliny

  c) Umożliwia odpływ płynu z komory przedniej oka do układu żylnego

  d) Jest zbudowana z wydłużonych bezjądrzastych Komorek

  e) Przez zmianę swojego kształtu umożliwia akomodacje

  6. Włókno nerwowe rdzenne

  a) Może posiadać tylko osłonkę mielinową

  b) Posiada osłonkę rdzenna i glejowa

  c) zawiera galaktocerebrozydy

  d) Tworzy jest tylko wlokno osiowe i akoslema

  e) charakteryzuje się przewodnictwem skokowym

  7. Pęcherzyki jajnikowe

  a) Utworzone są z komórek somatycznych i komórki jajowej

  b) Leżą w rdzieniu jajnika

  c) Powstają w okresie zarodkowym

  d) Ulegają atrezji po menopauzie

  e) Powstają w okresie dojrzewania płciowego

  8. Cykl jajnikowy

  a) Składa się z fazy folikularnej i menstruacyjnej (czy cos takiego)

  b) Są to zmiany zachodzące w jajniku i myometrium

  c) Podlega wpływowi LH

  d) Składa się z fazy estrogenowej i progesteronowej

  e) Podlega wpływowi FSH

  9. Zaznacz fazy cyklu miesięcznego

  a) proliferacyjna

  b) Menstruacyjna

  c) Folikularna

  d) Owulacyjna

  e) Sekrecyjna

  10. Kanaliki T triady

  a) Zawierają pompę wapniową

  b) Są elementem sąrkosomów

  c) Są elementem reticulum sarkoplazmatycznego

  d) Są ważne dla synchronizacji skurczu

  e) Zawierają kanały wapniowe

  11. W jajniku estrogeny wytwarzają

  komórki ziarniste (innych opcji nie pamietam)


  12. Ciałko żółte

  a) Wytwarza gonadotropiny

  b) Występuje od początku cyklu jajnikowego

  c) Wytwarzają progesteron i estrogeny

  d) Zawiera komórki śródmiąższowe

  e) Wytwarza relaksynę i oksytocynę

  13. Melanocyty

  a) Pochodzą z neuroektodermy

  b) Syntetyzują melaninę w mitochondriach

  c) Zawierają ziarna birbecka

  d) Stanowią receptory czucia w naskórku

  e) Występują w warstwie rozrodczej naskórka

  14. W tkance łącznej luźnej

  a) Występują komórki krwi

  b) Substancja podstawowa nie zawiera proteoglikanow

  c) Fibrocyty nazywa są Komorkami siateczki

  d) Występują wszystkie rodzaje włókien

  e) Obecne są wszystkie typy Komorek tkanki łącznej

  15. Fibroblasty

  a) Z włókien produkują tylko kolagenowe

  b) Produkują proteoglikany

  c) Tworzą desmosomy

  d) Posiadają wypustki

  e) cos z perycytami
  16. Lipocyty w tkance tłuszczowej brunatnej

  a) Są jedno pęcherzykowe

  b) Mają dużo ciałek wielopęcherzykowych

  c) Występują w tkance podskórnej dorosłych

  d) Wytwarzają ciepło

  e) Mają nietypowe mitochondria

  17. Makrofagi

  a) Powstają z monocytów

  b) W mózgu to mikroglej

  c) Fagocytują przy udziale przeciwciał

  d) Produkują cytokiny

  e) Posiadają receptory dla IgE

  18. W aksonie występują

  a) Neurofilamenty

  b) Tigroid

  c) Neurotubule

  d) Neurofibryle

  e) Lizosomy

  19. Naskórek

  a) Zawiera płytki rogowaciejące

  b) Wytwarza gruczoły potowe, paznokcie i włosy

  c) Wytwarza liczne desmosomy

  d) Posiada liczne naczynia włosowate

  e) Zawiera rożne typy keratynocytow

  20. Mastocyty

  a) Zawierają ziarnistości azurochłonne

  b) Mogą wywoływać efekt cytotoksyczny

  c) Posiadają receptory przeciwciał klasy IgM

  d) Zawierają czynnik chemotaktyczny dla eozynofilów

  e) Biorą udział w reakcji anafilaktycznej

  21. Błona podstawna jest utworzona przez

  a) Kolagen typu IV

  b) Włókna włókna sprężyste

  c) Laminę

  d) Fibronektynę

  e) Entaktynę

  22. W rogówce oka

  a) Występuje nabłonek wielowarstwowy plaski nierogowaciejący

  b) Zrąb stanowią blaszki włókien kolagenowych

  c) Jest możliwa regeneracja nabłonka

  d) Występuje śródbłonek

  e) Występują komórki zwane hialocyty

  23. Tkanka nabłonkowa charakteryzuje się

  a) Ścisłym przyleganiem komórek

  b) Dobrym unaczynieniem

  c) Obecnością wolnych zakończeń nerwowych

  d) Zdolnością do regeneracji jedynie nabłonków wielowarstwowych

  e) Powstawaniem z ektodermy i mezodermy

  24. Komórki nabłonkowe są zdolne do

  a) Wytwarzania glikokaliksu

  b) Tworzenia gruczołów zewnątrzwydzielniczych

  c) Produkcji śluzu

  d) Produkcji substancji podstawowej

  e) Wytwarzania tonofilamentów

  25. Barierę grasicy tworzą

  a) Przestrzeń okołonaczyniowa

  b) Otoczka nabłonkowa

  c) Zatoka brzezina

  d) Strefa grasicozależna

  e) Przestrzeń miedzy kora a rdzeniem

  26. Ucho środkowe składa się z

  a) jama bębankowa

  b) Kosteczek słuchowych

  c) Przewodu ślimaka

  d) Przedsionka

  e) Trąbki Eustachiusza


  27. Stabilność mikrotubul zmniejszają

  a) winkrystyna

  b) Cytochalazyna

  c) Winblastyna

  d) Kolchicyna

  e) Taksol

  28. Protoonkogeny

  A) kodują białka przyśpieszające cykl komórkowy

  b) kodują białka hamujące cykl komórkowy

  c) są białkami zależnymi od cyklin

  d) są cyklinami

  e) są genami zależnymi od cyklin

  29. Gen p53 koduje białko p53 odpowiedzialne za

  a) Uruchomienie mechanizmu naprawy DNA

  b) Uruchomienie mechanizmów apoptozy

  c) Przekazanie uszkodzonego DNA do Komorek potomnych

  d) Przyspieszanie cyklu komórkowego

  e) Wstrzymanie podziału komórki

  30. Dowodami stabilności genomu w czasie różnicowania są

  a) transdyferencjacja

  b) Regeneracja

  c) Replikacja

  d) Przeszczepy jader i klonowanie

  e) Deniuncja

  31. Odporność naturalna zapewniają

  a) Limfocyty B i T

  b) MHC klasy I i II

  c) Bariery tkankowe i narządowe

  d) Makrofagi, komórki NK

  e) Układ białek dopełniacza

  32. Proteasomy

  a) Rozkładają antygeny do polipeptydów

  b) Występują w świetle organelli błoniastych

  c) Rozpoznają białka znakowane ubikwintyną

  d) Rozpoznają białka szoku cieplnego

  e) Mają aktywatory proteasomów

  33. Komórki Leydiga

  a) Występują w nabłonku plemnikotwórczym

  b) Tworzą gruczoł śródmiąższowy jadra

  c) Zawierają krystaloidy Renkego

  d) Wydzialają TGF -beta

  e) Zawierają mitochondria tabularne

  34. Komórki Sertoliego

  a) Łączą się za pomoca nexus'ów

  b) Wydzielają ABP

  c) Wydzielają testosteron

  d) Wydzialają folitropine

  e) Wydzielają inhibine

  35. Komórki NK

  a) Wywierają szybki efekt cytotoksyczny

  b) Biorą udział w odpowiedzi typu komórkowego

  c) Mają receptor TCR alfa, beta

  d) Rozwiajają się ze wspólnej z limfocytami komórki macierzystej

  e) Są zasądniczym elementem odporności wrodzonej

  36. Kaskada sygnalizacyjna

  a) Amplifikuje sygnał

  b) Blokuje receptor

  c) Wywołuje zmiany cytoszkieletu

  d) Reguluje ekspresje genu

  e) Reguluje szlaki metaboliczne

  37.cewkopęcherzyki:

  a) w śliniance podżuchwowej

  b) kom surowicze wydzielają GAG

  c) w śliniance podjęzykowej

  d)półksiężyce surowicze

  e)wydzielają mucyny i TGF

  38.W szpiku kostnym czerwonym występują:

  a) kom tuczne

  b) kom siateczki

  c) kom tłuszczowe

  d) makrofagi

  e) kom dokrewne


albuminy


a) są białkami globularnymi osocza
b) produkowane przez hepatocyty
c) utrzymują ciśnienie onkotyczne krwi
d) wiążą antygeny
e) są produkowane przez limfocyty Bi kom. plazmatyczne

cechy przeciwciał:


a) powinowactwo
b) wartościowość
c) zachłanność
d) restrykcja
e) selekcja pozytywna

komórki okładzinowe:


a) czynnik Castella
b) zawierają hydroliaze
c) zasadochłonne
d) posiadają liczne mikrokosmki
e) metachromatofilne

P -glikoproteina


a) Jest białkiem błonowym
b) Bierze udział w powstawaniu pęcherzyków endocytarnych
c) Jest odpowiedzialne za zjawisko wielolekowej oporności (MDR)
d) Jest białkiem cytoplazmatycznym
e) Usuwa toksyczne substancje z komórki

Do produktow genów supresorowych cyklu komórkowego zaliczamy


a) Cykliny
b) Cytokiny
c) Białko p53
d) Białko ERB
e) Kinazy zależne od cyklin
63. Komórki mięsniowe gładkie
a) posiadają kaldesmon zamiast tropomiozyny
b) mają miozynę
c) posiadają płytki błonowe
d) nie regenerują się
e) mają receptory dla niektóych hormonów
Fibroblasty:
a) odpowiednikami są perycyty.
b) Mają desmosomy
c) Mają filamenty aktynowe
d) Tworzą proteoglikany
e) Mają wypustki

Tkanka łączna luźna:


a) tworzy substancję podstawową
b) nie zawiera proteoglikanów
c) zawiera komórki krwi
d) zawiera wszystkie rodzaje włókien
e) zawiera wszystkie komórki tkanki łącznej
f) makrofagi to histiocyty

Kaskada sygnalizacyjna


a) Amplifikuje sygnał +
b) Blokuje receptor -
c) Wywołuje zmiany cytoszkieletu -
d) Reguluje ekspresje genu +
e) Reguluje szlaki metaboliczne

Komórki NK


a) Wywierają szybki efekt cytotoksyczny +
b) Biorą udział w odpowiedzi typu komórkowego +
c) Mają receptor TCR alfa, beta -
d) Rozwiajają się ze wspólnej z limfocytami komórki macierzystej +
e)Są zasądniczym elementem odporności wrodzonej

Komórki Sertoliego:


a) produkują płyn kanalikowy
b) Wydzielają ABP
c) Wydzielają testosteron
d) Wydzialają folitropine
e) Wydzielają inhibine

21. Z czego składa się błona podstawna:


a) kolagen IV
b) włókna sprężyste
c) lamina
d) fibronektyna
e) entaktyna

22. Rogówka:


a) hialocyty
b) nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
c) śródbłonek
d) nabłonek może się regenerować
e) blaszki włókien kolagenowych

Komórki Leydiga


a) Wydzielają LH -
b) Tworzą gruczoł śródmiąższowy jadra +
c) Zawierają krystaloidy Renkego +
d) Wydzialają TGF -beta +
e) Zawierają mitochondria tabularne
f) produkują reninę
pyt 61
Ziarnistosci grasicy zawieraja
a)tymozyne +
b)motyline -
c)tymopoetyne +
d)jakas glupota chyba gastryna-
e)tymostymulina+
91. Płyn mózgowo-rdzeniowy :
a) wypełnia układ komór mózgu +
b) jest wydzielany przez ziarnistości pajęczynówki -
c) pełni role amortyzatora wstrząsów +
d) produkowany jest przez splot naczyniówkowy +
e) pośredniczy w wymianie miedzy krwią a CUN +
tkanka limfoidalna zwiazana z bl sluzowymi to
a balt
b galt
c malt
d nieistotne
e nieistotne

do kom prezentujacych antygen naleza


a kom langerhansa
b welonowate
c mikroglej
d nk
e limf b 1. Drogą dyfuzji przez błony przechodzą:

  1. tlen

  2. woda

  3. mocznik

  4. etanol

  5. aminokwasy
 1. Desmosom zawiera:

  1. desmoplakiny

  2. filamenty aktynowe

  3. integryny

  4. przyczepy ogniskowe

  5. desmogleiny
 1. Połączenia jonowo-metaboliczne:

  1. zawierają koneksyny

  2. to połaczęnia typu nexus

  3. umożliwiają rozprzestrzenianie pobudzenia w mięśniach szkieletowych

  4. mają charakter komunikacyjny

  5. występują w mięśniu sercowym
 1. Mikrokosmki:

  1. zawierają pęczki tonofilamentów

  2. umozliwiają przesuwanie śluzu

  3. ich odmianą są stereocilia

  4. pokryte glikokaliksem

  5. zawierają aksonemę
 1. W transprocie ułatwionym:

  1. wymagana jest energia

  2. występują kanały wodne i jonowe

  3. kanały są otwierane ligandami

  4. występują białka nośnikowe

  5. występują białka transmembranowe
 1. W jądrze komórkowym w mikroskopie świetlnym widzimy:

  1. nukleosomy

  2. otoczkę jądrową

  3. chromatynę

  4. jąderko

  5. pory jądrowe

 2. W aparacie Golgiego zachodzi:

  1. transport przez błony

  2. fosforylacja białek

  3. formowanie ziaren wydzielniczych

  4. przebudowa błon

  5. glikozylacja białek
 1. Mikrofilamenty:

  1. współdziałają z miozyną

  2. występują w połączeniach zwierających

  3. są spolaryzowane

  4. to filamenty desminowe

  5. to filamenty aktynowe
 1. Siateczka śródplazmatyczna szorstka:

  1. zawiera ryboforyny

  2. łączy się z otoczką jądrową

  3. zawiera kardiolipiny

  4. syntetyzuje lipidy błoonowe

  5. zaweira peptyd sygnałowy
 1. Lizosomy:

  1. zawierają błonową H+-ATP-azę

  2. uczestniczą w autofagii

  3. czynne to endolizosomy

  4. zawierają nukleoid

  5. enzym markerowy to fosfataza kwaśna
 1. Mikrotubule charakteryzuje:

  1. polaryzacja i dynamiczna niestabilność

  2. występuja w centrosomach

  3. mogą ulegać interakcji z mizoyną II

  4. umożliwiają transport wewnątrzkomórkowy

  5. tworzą zrąb mikrokosmków
 1. Osłonki mielinowe w ośrodkowym układzie nerwowym:

  1. są wytworem lemocytów

  2. tworzy je błona komórkowa spiralnie owinięta wokół aksonu

  3. zmniejszają szybkość przewodzenia wzdłuż aksonu

  4. występują w międzywęźlach

  5. występują w przewężeniach Ranviera

 2. Mitochondria zawierają:

  1. syntetazę ATP w błonie wewnętrznej

  2. kardiolilpiny

  3. twory krystaliczne

  4. DNA

  5. grzybki mitochondrialne
 1. Glikozoaminoglikany (GAG):

  1. zawierają lamininę i fibronektynę

  2. wiążą jony dodatnie

  3. wchodzą w skład proteoglikanów

  4. barwią się metodą PAS

  5. umożliwiają dyfuzję składników między krwią a komórkami
 1. Włókna sprężyste:

  1. zawierają mikrofibrylinę i elastynę

  2. występują w ścięgnach

  3. zawierają hydroksyprolinę i hydroksylizynę

  4. wybawiają się w reakcji H+E na brunatno

  5. zawierają fibronektynę
 1. Odpowiednikami fibroblastów są:

  1. mioepitelioblasty

  2. chondroklasty

  3. perycyty

  4. lipoblasty

  5. miofibroblasty
 1. Mastocyty:

  1. zawierają ziatnistości otoczone błoną

  2. mają zdolność do efektu cytotoksycznego

  3. mogą wytwarzać prostaglandyny

  4. mogą przyciągać erytrocyty

  5. zawierają receptory dla IgE
 1. Makrofagi:

  1. tkanki łącznej to histiocyty

  2. krwi to monocyty

  3. wydzielają histaminę

  4. mogą wywoływać efekt cytotoksyczny

  5. są zdolne do immunofagocytozy

 2. W błonie podstawnej występuje:

  1. kolagen typu I

  2. laminina

  3. kolagen typu IV

  4. entaktyna

  5. siarczan heparanu
 1. W tkance łącznej włóknistej zwartej o utkaniu nieregularnym:

  1. włókna kolagenowe tworzą sieć

  2. występują szeregi Ranviera

  3. obficie występują włókna siateczkowe

  4. włókna dominuja nad istotą podstawową

  5. występują fibroblasty
 1. Komórki wiążą się z istotą podstawową za pomocą:

  1. półdesmosomów

  2. przyczepów ogniskowych

  3. desmosomów

  4. połączeń typu neksus

  5. listewki granicznej
 1. Nabłonek przejściowy:

  1. to nabłonek wielowarstwowy sześcienny

  2. to nabłonek dróg moczowych

  3. pokryty jest grubą warstwą glikokaliksu

  4. zawiera komórki śluzowe

  5. zawiera komórki baldaszkowate
 1. Fibroblasty:

  1. wydzielają kolagenazę

  2. mają zasadochłonną cytoplazmę

  3. zawierają filamenty aktynowe

  4. mają kwasochłonną cytoplazmę

  5. to komórki napływowe tkanki łącznej
 1. Chrząsta sprężysta:

  1. jest unaczyniona

  2. zawiera chondrony

  3. zawiera agrakany

  4. buduje chrząstkę stawową

  5. zawiera kolagen typu I

 2. Glej ośrodkowego układu nerwowego:

  1. to oligodendrocyty

  2. to komórki Schwanna

  3. to ependymocyty

  4. bierze udział w regeneracji włókien nerwowych

  5. to komórki satelitarne
 1. Mezothelium

  1. to nabłonek jednowarstwowy płaski

  2. jest pochodzenia endodermalnego

  3. jest nabłonkiem naczyń krwionośnych

  4. to inaczej urothelium

  5. jest nabłonkiem otrzewnej
 1. Białka włókniste w substancji pozakomórkowej to:

  1. fibronektyna

  2. kolagen

  3. elastyna

  4. mikrofibrylina

  5. laminina
 1. Komórki mięśniowe gładkie zawierają:

  1. włókienka desminowe

  2. połączenia typu nexus

  3. płytki gęste

  4. kalcitriol

  5. miofibryle
 1. Sarkomery:

  1. występują w mięśniach gładkich

  2. występują w mięśniu sercowym

  3. są jednostką miofilamentów

  4. zawierają kalmodulinę

  5. zawierają triady mięśniowe
 1. Płytka motoryczna

  1. to połączenia nerwowo-mięśniowe

  2. to płytka postsynaptyczna

  3. zawiera acetylocholinę

  4. ma charatker połączenia typu nexus

  5. zawiera serotoninę

 2. Jednostki remodelacyjne kości:

  1. uczestniczą w demineralizacji kości

  2. zawierają nerwy

  3. wytwarzają tunel resorpcyjny

  4. zawierają stożek tnący z osteoklastami

  5. zawierają osteoblasty w strefie zamykającej i zwrotnej
 1. Gruczoły:

  1. jednokomórkowe to np. komórki kubkowe

  2. surowicze syntetyzują GAG

  3. merokrynowe to np. gruczoł łojowy

  4. wewnątrzwydzielniccze zawierają wstawki

  5. wszystkie zawierają komórki koszyczkowe
 1. Osteoklasty:

  1. należą do fagocytów wielojądrzastych

  2. uczestniczą w fagocytozie

  3. wydzielają protony

  4. leżą w jamkach kostnych

  5. ich czynność stymuluje parathormon
 1. Do gleju obwodowego układu nerwowego zaliczamy:

  1. mikroglej

  2. oligodendrocyty

  3. amifcyty

  4. astrocyty

  5. lemocyty
 1. Komórki osteogenne:

  1. różnicują się w osteoblasty

  2. różnicują się w chondroklasty

  3. wyścielają kanały Haversa

  4. pokrywają beleczki kostne

  5. ich źródłem może być szpik kostny
 1. Blaszki kostne:

  1. zawierają pęczki włókien kolagenowych

  2. występują w kości gąbczastej

  3. występują w kości grubowłóknistej

  4. są pokryte komórkami osteogennymi

  5. systemowe to blaszki osteonu

 2. Neutrofile:

  1. mają receptroy dla fragmentów Fc IgG

  2. w tkankach stają się histiocytami

  3. biorą udział w procesach zapalnych

  4. uwalniają leukotrieny i lipoksyny

  5. mają receptory dla fragmentu Fc IgE
 1. Tkanka łączna:

  1. tłuszczowa typu jednopęcherzykowego jest generatorem ciepła

  2. tłuszczowa brunatna zawiera lipofuscynę

  3. zbita o układzie regularnym buduje oksotną

  4. luźna występuje w błonach surowiczych

  5. luźna zawiera wszystkie typy komórek tkanki łącznej
 1. Osteoporoza:

  1. to rozmięknienie kości

  2. może być wynikiem niedoboru estrogenów

  3. może być wynikiem nieprawidłowej dietyto niedostateczna

  4. mineralizacja prawidłowej macierzy organicznej kości

  5. to zrzeszotnienie kości
 1. Płytki krwi:

  1. tworzą agregaty proteoglikanów

  2. obwodowa część płytki to granulomer

  3. powstają z megakariocytów

  4. wydzielają perforyny

  5. w ziarenkach występują ADP
 1. Prawdziwe są następujące stwierdzenia:

  1. Bazofile migrują do tkanek i przekształcają się w komórki plazmatyczne

  2. wszystkie komórki pochodzą ze wspólnej komórki macierzystej

  3. neutrofile zawierają mieloperoksydazę

  4. retikulocyty to zdegenerowane erytrocyty

  5. hematopoeza we wczesnym okresie płodowym zachodzi w grasicy
 1. Białko prążka III erytrocytów:

  1. pełni rolę transportera anionowego

  2. worzy sieć utrzymującą kształt komórki

  3. transportuje glukozę

  4. zwiększa przepuszczalność błony

  5. tworzy dołeczki okryte

 2. Kostnienie na podłożu chrzęśtnym charakteryzuje:

  1. pęczek naczyniowy

  2. mankiet kostny

  3. wtórne punkty kostnienia

  4. dotyczy kości płaskich

  5. niefizjologiczne uwapnienie chrząstki
 1. W obwodowym układzie nerwowym

  1. wszystkie aksony otacza osłonka mielinowa

  2. onerwie wiąże pęczek włókien nerwowych w pień nerwu

  3. lemocyty wytwarzają mielina i otaczają aksony bezmielinowe

  4. śródnerwie otacza poszczególne aksony

  5. w węzłąch Ranviera aksony są nagie
 1. Bazofile:

  1. kompleks IgF-antygen powoduje ich degranulację

  2. powstają w procesie granulocytopoezy

  3. mają receptory dla Fc IgE

  4. są najmniejsze z granulocytów

  5. ziarenka swoiste mają mieloperoksydazę
 1. Prawdziwe są następujące stwierdzenia:

  1. komórki NK powstają z monocytów

  2. ziarenka bazofili barwią się metachromatycznie

  3. leukopenia to zwiększenie liczby leukocytów

  4. skalę Arnetha stosuje się do klasyfikacji granulocytów

  5. tylko neutrofile posiadają segmentowane jądro
 1. W części presynaptycznej synapsy chemicznej:

  1. występują lizosomy

  2. występują kanały otwierane przez ligandy

  3. znajduja się mostki kadherynowe

  4. neuroprzekaźniki uwalniane są droga transcytozy

  5. występuje synaptofizyna
 1. Astrocyty:

  1. zawierają neurofilamenty

  2. pochodzą z neuroektodermy

  3. cytoplazmatyczne znajdują się w istocie białej

  4. zabezpieczają przewodnictwo bodźców

  5. budują mielinę


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość