Strona główna

Filip Franciszek Pniewski


Pobieranie 24.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.67 Kb.

Filip Franciszek PniewskiWYKSZTAŁCENIE

2008 – obecnie Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Katedra Technologii Chemicznej

Studia podyplomowe „Zagospodarowanie odpadów i czystsze technologie”
2004 – obecnie Uniwersytet Gdański

Instytut Oceanografii

Studium Doktoranckie z Biologii i Oceanologii
1999-2004 Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

kierunek: oceanografia

specjalność: biologia morza


1995-1999 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej

we Włocławku


1987-1995 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim
STAŻE I STYPENDIA


 1. Staż na Uniwersytecie w Caen, Francja, 6.11-12.11.2005
 1. Staż w Zakładzie Fykologii Eksperymentalnej i Kolekcji Kultur Glonowych SAG, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy, 13.11-12.12.2005
 1. Stypendium francuskiej fundacji EGIDE na roczny pobyt na Uniwersytecie w LaRochelle, we Francji, listopad 2006 – listopad 2007


WARSZTATY


 1. BALTDER Summer School within the activity of the work package 5 “Survival strategies of benthic organisms in estuarine systems” of The Centre of Excellence for Baltic Developement, Education and Research. “Primary production on intertidal mudflats: Structure and functioning, coupling between physical and biological processes”. – Hel Marine Station, Hel, Poland, 17-24.6.2003.
 1. Workshop within the activity oh the work package 4 “Culture Collection of Baltic algae” of The Centre of Excellence for Baltic Developement, Education and Research. “Methods of Microalgae Cultivation, Conservation and Identification”. ACOI – Algoteca do Departamento Botanica da Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal, 1-9.8.2004.
 1. DESMIDIALES WORKSHOP – 15th International Ecological Summer School. Poznań, 27-30.6.2005.
 1. “High-throughput Molecular biology Methods in the Environmental Sciences” – Roscoff, France, 3-9.09.2005.
 1. “Aquafluo. Chlorophyll fluorescene in Aquatic Sciences Meeting” – Nove Hrady, Czech Republic, 28.05-01.06.2007.

KURSY

 1. Kurs w firmie A&A Biotechnology – zastosowanie metod genetycznych w taksonomii glonów, Gdynia, 5-10.08.2005.
 1. Kurs CHROMATOGRAFII GAZOWEJ na poziomie podstawowym – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej, Gdańska, 23-27.06.2008.
 1. Kurs WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (poziom ogólny) - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej, Gdańska, 30.06-04.07.2008.ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

angielski – w stopniu zaawansowanym

rosyjski – w stopniu podstawowym

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
- izolacja sinic i glonów do monogatunkowych kultur

- opracowywanie optymalnych warunków dla wzrostu sinic i glonów

- możliwości praktycznego wykorzystania kultur sinic i glonów
- fotosynteza sinic i glonów

- wpływ zasolenia na metabolizm i produkcję biomasy sinic i glonów


- zastosowaniu HPLC w analizach barwników fotosyntetycznie czynnych u sinic i glonów
- filogeneza okrzemek

DOROBEK NAUKOWY
PUBLIKAJE
Latała A., Jodłowska S., Pniewski F. (2006): „Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) and characteristic of some strains by factorial experiment approach”. Algological Studies 120: 137-145.

PROJEKTY BADAWCZE

 1. Grant KBN nr N304 028 32/1502 – Charakterystyka ekofizjologiczna oraz weryfikacja taksonomiczna Skeletonema costatum (Bacillariophyta) z Południowego Bałtyku; projekt badawczy własny; kierownik projektu
 1. Grant KBN nr N304 072 434 – Charakterystyka aktywności fotosyntetycznej zbiorowisk mikrofitobentosu z pływowych obszarów Zatoki Marennes-Oléron (Atlantyk. Francja) i obszarów bezpływowych Zatoki Puckiej (Bałtyk, Polska); projekt badawczy promotorski; główny wykonawca
 1. Grant KBN nr N304 219 035 (zakwalifikowany do finansowania) – Ekofizjologiczna, filogenetyczna i morfologiczna charakterystyka drobnych, bałtyckich okrzemek mikrofitobentosowych z rodziny Naviculaceae; główny wykonawcaSYMPOZJA I KONFERENCJE


 1. Pierzchała N., Dunajska D., Falkowska L., Latała A., Magulski R., Pniewski F., Pryputniewicz D., Sikorowicz G.; 2004 - „Wpływ promieniowania słonecznego i temperatury na produkcję biomasy i barwników dwóch gatunków fitoplanktonu charakterystycznych dla Zatoki Gdańskiej” – IV konferencja „Chemia i Geochemia w Ochronie Środowiska”, Sopot 25.2.2004, P-17.
 1. Pryputniewicz D., Dunajska D., Magulski R., Sikorowicz G., Falkowska L., Pierzchała N., Pniewski F., Latała A.; 2004 - „Transformacja materii organicznej w warstwie powierzchniowej wody morskiej” – IV konferencja „Chemia i Geochemia w Ochronie Środowiska”, Sopot 25.2.2004, P-19.
 1. F. Pniewski, A. Latała, B. Bogaczewicz-Adamczak; 2004 – „Characteristic of newly-isolated Baltic strain of diatoms from Culture Collection of Baltic Algae (CCBA)” – 18th International Diatom Symposium, Międzyzdroje 1-7.9.2004, pp. 109
 1. A. Latała, F. Pniewski; 2004 – „Charakterystyka nowo wyizolowanych szczepów glonów bałtyckich z kolekcji CCBA” – 52 Zjazd PTB, „Przyroda polska w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń-Bydgoszcz 6-11.9.2004, pp. 44
 1. F. Pniewski, A. Latała; 2004 – „Influence of salinity on growth and biomass production of Baltic algae” – Regional Student Conference, Palanga 8-10.10.2004, pp. 44-45
 1. F. Pniewski; 2004 – prezentacja: “Izolacje nowych szczepów glonów i sinic z wód Zatoki Gdańskiej oraz wpływ zasolenia na wzrost i morfologię wybranych kultur” – III Sympozjum Młodych Oceanografów, Gdynia, 2004.
 1. 3rd BALTDER Advisory Board Meeting – Hel, 23.4.2005 – prezentacja aktywności work package WP4 – Culture Collection of Baltic Algae.
 1. Hazardous algae – a problem for modern ecology” – Gdańsk, 18-19.5.2005 – uczestnictwo w konferencji.
 1. A. Latała, F. Pniewski; 2005 – „Culture collection of Baltic Algae (CCBA) at the Institute of Oceanography”, XXIV International Symposium of Phycological Section of the Polish Botanical Society, “Toxic cyanobacteria – problem of the future”, Krynica morska, 19-22.5.2005, pp. 95
 1. F. Pniewski, A. Latała; 2005 – “Salinity and heavy metals effect on some algal strains from the CCBA collection”, XXIV International Symposium of Phycological Section of the Polish Botanical Society, “Toxic cyanobacteria – problem of the future”, Krynica Morska, 19-22.5.2005, pp.112
 1. A. Latała, F.Pniewski; 2005 – “Culture Collection of Baltic Algae – the source for ecophysiological and ecotoxicological studies” – ECCO XXIV Annual general Meeting of the European Culture Collections’ Organization. “European Culture Collections: resources for Biology and Biotechnology”, Riga, 25-27.5.2005, pp. 55-56
 1. F. Pniewski, A. Latała; 2005 – “Effect of salinity and heavy metals on some diatom strains from the CCBA collection” – 5th Baltic Sea Science Congress, “The Baltic Sea a changing ecosystem”, Sopot, 20-24.6.2005, pp. 375
 1. F. F. Pniewski, S. Bruns, T. Friedl, A. Latała; 2006 – “Molecular phylogeny of Baltic diatoms” - Unravelling the algae – the past, present and future of algal molecular systematics. Natural History Museum, London, 11-12.04.2006
 1. F. F. Pniewski, A. Latała, J. Pniewska; 2006 – “Molecular phylogeny, morphology and ecophysiology of Skeletonema costatum (Greville) from the Gulf of Gdansk (Baltic Sea)” – XXV International Phycological Conference, Poznań-Łagów-Słubice, 16-19.05.2006, pp. 116
 1. A. Latała, F. F. Pniewski; 2006 – “Culture Collection of Balic Algae (CCBA) – resources and uses” – XXV International Phycological Conference, Poznań-Łagów-Słubice, 16-19.05.2006, pp. 59
 1. F. Pniewski, A. Latała, G. Blanchard, P. Richard; 2007 - „Non-photochemical Quenching of Fluorescence in Microphytobenthic Assemblages from Tidal Marennes-Olèron Bay (Atlantic, France) and Non-tidal Puck Bay (Baltic Sea, Poland)” - Aquafluo. Chlorophyll fluorescene in Aquatic Sciences Meeting” – Nove Hrady, Czech Republic, 28.05-01.06.2007, pp. 58
 1. A. Latała, F. Pniewski; 2007 – “Some interesting brackish species from the Culture Collection of Baltic Algae (CCBA)” – Fourth European Phycological congress; Oviedo, Spain, 23-27.07.2007, pp. 103
 1. S. Jodłowska, F. Pniewski, A. Latała; 2008 – „Ecophysiological and morphological studies of two diatoms from Baltic Sea” – Algal Culture Collections. Oban. Scotland. 9-10.06.2008, pp. 31
 1. F. Pniewski, A. Latała; 2008 – “Growth response of Baltic microalgae from CCBA collection to salinity changes” – Algal Culture Collections. Oban. Scotland. 9-10.06.2008, pp. 33
 1. F. Pniewski, A. Latała; 2008 – “Photosynthetic activity of microphytobenthos assemblages from Marennes-Oléron Bay (Atlantic) and Puck Bay (Baltic Sea)” – XXVII International Phycological Conference. Łódź-Spała, 12-15.06.2008, pp. 90

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość