Strona główna

Finał Centralnych Prezentacji Twórczości Artystycznej ohp „Leszno 2010


Data20.06.2016
Rozmiar13 Kb.

Finał Centralnych Prezentacji Twórczości Artystycznej OHP „Leszno 2010”

 2010-05-20
Przed południem 19 maja 2010 r. w trzech miastach subregionu leszczyńskiego - Lesznie, Kościanie i Śmiglu, odbyły się eliminacje tegorocznych Centralnych Prezentacji Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP.
Wieczorem tego dnia, z udziałem młodzieży, publiczności i znamienitych gości, nastąpił wielki finał Centralnych Prezentacji „Leszno ‘2010” z udziałem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Jerzego Mormula.
Na koncert finałowy przybyli: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul, Prezydent Miasta Leszna Tomasz Maleszy, wiceprezydent Leszna Zdzisław Adamczak, Lubuski Wojewódzki Komendant OHP Anna Urbaniak,  duszpasterz
wojewódzki WWK OHP ks. Waldemar Twardowski, wicestarosta Powiatu Kościańskiego, Edward Strzemiński, zastępca burmistrza Kościana Maciej Kasprzak, wiceburmistrz Gostynia Leszek Dworczak, zastępca  Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie nadkomisarz Piotr Biliński, prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu  Mariusz Mikołajczak, dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Lesznie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdziaław Giera,  dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie
Jarosław Sadowski, Sierpińska-Glapiak wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Eugeniusz Kurasiński – dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu, p.o. dyrektora MOK w Lesznie Aneta Pluta, JM. rektor  Wyższej Szkoły Zawodowej  "Kadry dla Europy" w Poznaniu dr Barbara Kochańska, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Ryszard Karmoliński, solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu – Dorota Czerwińska, założyciel Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie Waldemar Kula, prezes
Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzeleckiego Bogdan Pokładecki, Krystian Piasecki – dyrektor CKiW w Pleszewie i inni.
Obecni byli: Marta Sielezińska z Działu Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej OHP, Danuta Szreder, kierownik zespołu artystycznego „Świerszcze”, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego OHP Piotr Zerbe, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie Edward Karczyński, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół,  instruktorzy muzyki i inni.
Adresy gratulacyjne nadesłali posłowie RP  Wojciech Ziemniak i Józef Racki, deputowany parlamentu europejskiego Andrzej Grzyb, senator RP  Małgorzata Adamczak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.
Przed rozpoczęciem koncertu finałowego CPATA Leszno ‘2010, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul oraz komendanci wojewódzcy OHP - Lubuski Anna Urbaniak i Wielkopolski  - Tadeusz Wiszowaty, zwiedzili wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników OHP na  tegoroczne CPATA.
Punktualnie o godzinie 18 rozbrzmiał tradycyjny sygnał ogłaszający rozpoczęcie Koncertu Finałowego  Centralnych Prezentacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej OHP „Leszno 2010”.  Rozpoczęło się ponad dwugodzinne dynamiczne i barwne widowisko, na które składały się najciekawsze propozycje artystyczne młodzieży OHP z całej Polski. Koncert wyreżyserowała p. Danuta Szreder, a sprawnie poprowadziła p. Monika Baran z Nowego Tomyśla.
Pozdrowienia dla młodych artystów i wszystkich uczestników Prezentacji przekazali Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul oraz komendant Wielkopolskiej WK Tadeusz Wiszowaty.
W programie koncertu finałowego znalazły się różnorodne produkcje sceniczne młodzieży ze wszystkich województw. Reprezentowały wysoki poziom artystyczny i warsztatowy. Zadanie pani reżyser nie było więc łatwe, tym bardziej, że czas pozostający na przygotowanie programu koncertu, był nader krótki.
Szansę na umożliwienie występów wielu wykonawcom, znalazła pani Danuta Szreder w utworzonych jednorodnych blokach tematycznych. Od uczestników  OHP, wymagało to niemałej dojrzałości, bo trzeba było podporządkować się wspólnej konwencji i niejednokrotnie zrezygnować z części własnej wypowiedzi artystycznej.
W Koncercie galowym wystąpiło ponad 100 młodych wykonawców z całego kraju.  Imponowała liczba i wysoki poziom wielu twórców. Zachwycały zespoły taneczne, zwłaszcza te, które wykonywały repertuar ludowy.
Okazało się także, że jednostki OHP dysponują wieloma zespołami dramatycznymi, które z powodzeniem sięgały po ambitny program repertuarowy lub udanie proponowały własne scenariusze. Scenki, które zostały zaprezentowane w Lesznie, cechował
wysoki kunszt wykonawczy. Imponowała także pomysłowa i miła dla oka scenografia.
Równie dobrze, jak w ubiegłych latach, wypadły grupy prezentujące break dance. Pojawiło się wielu nowych wykonawców piosenek. To oni zdobywali największy aplauz widowni. Wśród piosenkarzy pojawili się wykonawcy, którzy z powodzeniem sięgnęli po repertuar operowy i symfoniczny.
Publiczność przyjęła Koncert Finałowy w ogromnym aplauzem, dziesiątki razy reagowała rzęsistymi oklaskami, śpiewem i radosnymi gestami. Podczas finału widownia i estrada stały się jednym wielkim zespołem, w którym wszyscy radośnie śpiewali, pląsali oraz życzliwie i żywo reagowali.
Niezwykły był finał koncertu, kiedy widownia i estrada zlały się w jeden wielki zespół pieśni i poddali się nastrojowi wytworzonemu przez artystów.
Szczególny entuzjazm zapanował w chwili, gdy Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul składał z estrady, podziękowania i gratulacje wszystkim występującym, ich opiekunom oraz organizatorem Prezentacji.
Obfity w wydarzenia dzień 19 maja na tym się jednak jeszcze nie skończył. Komendant Główny OHP spotkał się wieczorem w Boszkowie z opiekunami grup przybyłych na CPATA 2010. Słowa Pana Komendanta Głównego Jerzego Mormula, będą zapewne zachętą do dalszej kreatywnej  pracy i poszukiwań artystycznych w jednostkach OHP. Natomiast młodzież, po tak pracowitym dniu, miała możliwość wyżycia się na dyskotece.
Następnego dnia – 20 maja 2010 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiło uroczyste zakończenie tegorocznych prezentacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy Komendanta Głównego  OHP Jerzego Morula, a także upominki i nagrody.
W imieniu jury CPATA 2010 wyniki przeglądu prac plastycznych przedstawiła Barbara Węgorzewska. Jury oceniło ponad 300 prac, które nadeszły z całego kraju. Pięćdziesięciu zostało wyróżnionych nagrodami, a wszystkim przyznano dyplomy. Życzenia i gratulacje przekazali uczestnikom Przeglądu Wielkopolski Komendant Wojewódzki OHP w Poznaniu Tadeusz Wiszowaty i dyrektor CEiPM w Lesznie Edward Karczyński.
Po raz ostatni w tym roku zabrzmiał jeszcze sygnał Centralnych Prezentacji  Amatorskiej Twórczości Artystycznej OHP „Leszno 2010”.
Jeszcze tylko wspólna fotografia, nie kończące się pożegnania ... i do zobaczenia za rok!


Materiał ze strony: http://ohp.poznan.pl/?k=aktualnosci&ads=jeden&nrs=1123


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość