Fizjoterapia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013Pobieranie 76.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.36 Kb.
Lista jednostek , w których można realizować

prace licencjackie na kierunku

Fizjoterapia

na studiach stacjonarnych

w roku akademickim 2012/2013
KATEDRA I KLINIKA FIZJOTERAPII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 831-02-80
Fax : 831-02-44
e-mail : www.fizjoterapia.ump.edu.pl
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Włodzimierz SamborskiDR ELŻBIETA SKORUPSKA

Whisplas – opis przypadku


DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Napięciowe bóle głowy a zmiany przeciążeniowe narządu ruchu


DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Skuteczność terapii tkanek miękkich w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa


DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Skuteczność terapii tkanek miękkich w terapii bóli krzyża


DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Reumatoidalne zapalenie stawów – ocena narządu ruchu


PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIZesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – ocena narządu ruchu


PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIFibromilagia – ocena narządu ruchu


PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIFibromialgia – ocena ilościowa i jakościowa komponenty bólowej


PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIFibromilagia – poziom wiedzy pacjenta z zakresu jego choroby


PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIZaburzenia narządu ruchu u zawodowego tancerza


Dr Przemysław Lisiński


Deficyty funkcjonalne po rekonstrukcji ACL – opis przypadku


Dr Przemysław Lisiński


Efekty fizykoterapii w przypadku urazów obręczy barkowej w sporcie żużlowym – opis przypadku


Dr Przemysław Lisiński


Zaburzenia stabilności w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego – opis przypadku


Dr Przemysław Lisiński


Efekt treningu balansu ciała w ocenie klinicznej – opis przypadku


Dr Przemysław Lisiński


Wpływ zmęczenie mięśni kończyn dolnych na stabilność postawy u chorych z chorobą zwyrodnieniową – opis przypadku


DR ROKSANA MALAK

Ocena rozwoju ruchowego dziecka z hipoplazją móżdżku


DR ROKSANA MALAK

Terapia funkcjonalna dziecka z obustronnym porażeniem kurczowym


DR ROKSANA MALAK

Terapia dziecka z dysfunkcjami w zakresie procesów integracji sensorycznej o typie nadreaktywności


DR ROKSANA MALAK

Ocena procesów integracji sensorycznej za pomocą Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej u pacjenta z dysfunkcjami w zakresie układu przedsionkowego


DR ROKSANA MALAK

Usprawnianie ruchowe pacjenta niedowidzącego i niesłyszącego z mózgowym porażeniem dziecięcym


DR ROKSANA MALAK

Charakterystyka dziecka wiotkiego z mózgowym porażeniem dziecięcym


dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Efekty rehabilitacji ruchowej w wodzie u osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną


dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Efekty rehabilitacji ruchowej w wodzie u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Efekty rehabilitacji ruchowej w wodzie u dzieci starszych z niepełnosprawnością intelektualną


dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Koordynacja ruchowa u osób z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów


dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Koordynacja ruchowa u osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności


ZAKŁAD FIZJOTERAPII
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 61-545 Poznań

Telefon : 831-01-33


Kierownik : dr n. biol. Ewa Gajewska

Dr n biol. Ewa Gajewska


  1. Fizjoterapia w porażenu splotu barkowego- opis przypadku

  2. Kręcz szyi- możliwości terapii

  3. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej- opis przypadku

  4. Wczesne objawy alarmujące nieprawidłowego rozwoju

  5. Fizjoterapia w hemiplegii.


Dr Wojciech Manikowski


  1. Usprawnianie pacjenta po wtórnych zmianach zwyrodnieniowych po rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  2. Fizjoterapia po korekcji paluch koslawego

  3. Wczesno szpitalna fizjoterapia po alloplastyce stawu kolanowego

  4. leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego – studium przypadkuPRACOWNIA BALNEOLOGII I IMMUNOLOGII WYSIŁKU
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 61 831-02-48
Kierownik : dr hab. n. med. Magdalena SobieskaDr hab. Magdalena Sobieska

Rehabilitacja uzdrowiskowa chorego na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa


Dr hab. Magdalena Sobieska

Usprawnianie chorego z dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa w warunkach uzdrowiskaKATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-12-55
Fax : 869-15-53
Kierownik : prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn


Dr hab. n. med. Barbara Steinborn Prof. UM

1. Rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową – możliwości i oczekiwania

Dr hab. n. med. Barbara Steinborn Prof. UM

2. Metody usprawniania dziecka z dystrofią mięśniową typu Duchenne`a

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

1. Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjenta z hiperglicynemią nieketotyczną

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

2. Sposoby usprawniania dziecka z ciężką padaczką miokloniczną z włóknami szmatowatymi (MERRF)

Dr n. med. Marcin Żarowski

1. Narkolepsja i jej wpływ na aktywność fizyczną dziecka

Dr n. med. Marcin Żarowski

2. Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjenta z chorobą Niemanna-Picka typu C

Dr n. med. Marcin Żarowski

3. Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych u dzieci i młodzieży z bólami głowy


KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 833-39-48, 831-02-17
Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Wanda StryłaProf. dr hab. med. Wanda Stryła

Leczenie pacjentów w ostrym zespole bólowym kręgosłupa lędźwiowego

Prof. dr hab. med. Wanda StryłaWartość leczenia wyciągowego w zespołach bólowych części lędźwiowej kręgosłupa

Prof. dr hab. med. Wanda StryłaZastosowanie metody PNF w rehabilitacji chorych po udarze niedokrwiennym mózgu

Prof. dr hab. med. Wanda StryłaWartość gimnastyki korekcyjnej w leczeniu wad postawy u dzieci

Prof. dr hab. med. Wanda StryłaModel leczenia usprawniającego w zespole Sudecka


Dr n. med. Marian Majchrzycki


Usprawnianie osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Bukowska Weronika


Dr n. med. Marian Majchrzycki
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Gruszka Julia


Dr n. med. Marian Majchrzycki
Usprawnianie osób po udarze niedokrwiennym mózgu

Ciapcia Anna


Dr n. med. Marian Majchrzycki
Terapia manualna w leczeniu dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Solomon Weronika


Dr n. med. Marian MajchrzyckiFizjoterapia w metodzie Ilizarowa

Ścisłowska Marta

ZAKŁAD EDUKACJI
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854-73-06,
Fax : 854-73-07,
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak


Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Pacjenci z syndromem przewlekłego zmęczenia w procesie fizjoterapii – analiza studiów przypadku

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Autopercepcja cielesności u pacjentek poddawanych procesowi fizjoterapii – analiza studiów przypadku
Dr n. biol. Magdalena Magierska- Krzysztoń

:Dziecko niewidome- funkcjonowanie społeczne, poznawcze oraz intelektualne- studium przypadku”

Dr. n. biol. Magdalena Magierska- Krzysztoń

„ Słuch odzyskany?- rehabilitacja osób zaimplantowanych wszczepem ślimakowym, studium przypadku”
Dr n. biol. Magdalena Magierska- Krzysztoń

„Wada słuchu i jej konsekwencje w funkcjonowaniu w codziennym życiu, studium przypadku”
dr n. hum. Małgorzata Posłuszna

1. Zastosowanie biblioterapii w życiu człowieka chorego

2. Metody i formy terapii zajęciowej stosowane w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Aktywność fizyczna w profilaktyce zaburzeń odżywiania

4.Wybrane sposoby rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854 72 73
Fax : 854 72 74
Kierownik : dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs

Dr hab.Ewa Mojs

Opieka fizjoterapeutyczna nad dzieckiem z mukowiscydozą.

Dr hab.Ewa Mojs

Opieka fizjoterapeutyczna nad dzieckiem z cukrzyca typu I.

Dr hab.Ewa Mojs

Opieka fizjoterapeutyczna nad dzieckiem z zespołem Downa.

Dr Marta Czarnecka -Iwańczuk

Wpływ opieki rehabilitanta na zdrowie psychiczne i zdrowienie  pacjenta.


Dr Wojciech Strzelecki

Możliwości zastosowania technik muzykoterapeutycznych w rozwoju ruchowym dzieci.

Dr Wojciech Strzelecki

Zastosowanie muzykoterapii
w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.

Dr Katarzyna Warchoł-Biedermann

Psychologiczne znaczenie rehabilitacji u pacjentów z chorobą otępienną.

KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM


dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na sprawność fizyczną osób starszych

dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Wpływ wybranych form regularnie uprawionego sportu na ogólną sprawność ruchową osób w wieku średnim

dr hab. Maria Wołuń-Cholewa

Biostymulacja laserowa w kosmetologii

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Źródła komórek macierzystych


Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Indukowane komórki macierzyste, czyli jak zmienić dowolną komórkę somatyczną w komórkę macierzystą

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Molekularne uwarunkowania dystrofii mięśniowych

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Wykorzystanie terapii genowej w leczeniu chorób uwarunkowanych genetycznie

dr n. med. Anna Szczerba

Molekularny mechanizm działania zabiegów elektroterapii – przegląd piśmiennictwa

dr n. med. Anna Szczerba

Poziom i wykorzystanie zajęć fizjoterapeutycznych nad pacjentkami po mastektomii

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Molekularne podłoże skolioz idiopatycznych

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Komórki macierzyste w terapii schorzeń narządów ruch.

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Terapia fotodynamiczna w chorobach narządów ruch.

Dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM

Polimorfizmy receptora estrogenowego u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną – opis przypadku


KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854 69 11
Fax : 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak


Dr Stanisław Antczak

Rola rodziny w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego fizycznie


KATEDRA i ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-69-01, 854 69 00
Fax : 854-69-01
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
1. Rehabilitacja pacjentek po operacjach ginekologicznych.
2. Rehabilitacja pacjentek otyłych po cięciu cesarskim.

Na innych Wydziałach

PRACOWNIA NEUROGENETYKI KLINICZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-17-91
Fax : 869-16-97
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
1/ Możliwości rehabilitacyjne w polineuropatiach egzogennych: cukrzycowej i alkoholowej

2/ Rehabilitacja neurologiczna we wczesnej postaci stwardnienia rozsianegoKATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-60 Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Andrzej Szulc

Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki

1.Skolioza wczesnodziecięca – studium przypadku

2.Skolioza części piersiowej kręgosłupa – studium przypadku
Dr hab. Tomasz Kotwicki prof. UM

1.Fizjoterapia w trakcie stosowania gorsetu gipsowego

2.Fizjoterapia w trakcie leczenia skoliozy gorsetem korekcyjnym
Dr med. Paweł Koczewski

1.Fizjologiczne odchylenia osi kończyn dolnych u dzieci

2.Rola ćwiczeń w zaburzeniach osi kończyn dolnych
Dr med. Michał Walczak

1. Pedobarografia w ocenie leczenia palucha koślawego


Dr med. Maciej Idzior

1.Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci

2.Idiopatyczne chodzenie na palcach – możliwości leczenia
Dr n. biol. Faustyna Manikowska

1.Postępowanie usprawniające u dziecka z m.p.d. podczas leczenia toksyną botulinową

2.Zmiany stanu funkcjonalnego dziecka z m.p.d. znajdującego się na IV poziomie lokomocyjnym po stosowaniu intensywnej fizjoterapii
Dr n. med. Wioleta Ostiak

1.Fizjoterapia w leczeniu metodą stabilizacji zewnętrznej

2.Ocena kliniczna i funkcjonalna w metodzie stabilizacji zewnętrznej

KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-17

Fax : 831-03-17


Kierownik : dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz


Dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

Znaczenie kinezyterapii u chorych na ziarniniakowatość Wegenera

Dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

Ocena jakości życia u chorych na pierwotny zespół antyfosfolipidowy

Dr n. med. Dominik Majewski

Zmiany w układzie kostno-stawowym i możliwości zastosowania fizjoterapii u chorej na twardzinę układową


Dr n. med. Dominik Majewski

Niefarmakologiczne leczenie dny moczanowejKATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-40
Fax : 854-65-39
Kierownik Katedry i Zakładu : prof. UM dr hab. n. med. Hanna Krauss


Tytuł naukowy, imię

i nazwisko promotora

Temat pracy licencjackiej

Dr med. Tomasz Hryniewiecki

Masaż Shantala jako jedna z metod rehabilitacji dzieci w wieku 0-2 lat.

Dr med. Tomasz Hryniewiecki

Uszkodzenie łąkotki - postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne


KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Rusa 25A, 61-245 Poznań, ,
Telefon : 873 83 03, 873 83 00
Fax : 873 83 03
Kierownik : dr med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
dr hab. n. med. Maciej Sopata
1. Ocena sposobów profilaktyki przeciwodleżynowej na Oddziale Opieki Paliatywnej.

KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULOMONOLOGICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 841-70-61, 854-93-88 Fax : 841-70-61, 854-93-88
e-mail : www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo
Kierownik Katedry i Kliniki : prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Dr med. Krzysztof Świerkocki
1.Edukacja chorych na astmę oskrzelową i na POChP.

2.Wpływ stylu życia na występowanie POChP.KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ (Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Telefon : 854 68 94
Fax : 854 68 94
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

dr Krzysztof Kus

Współczesne koncepcje leczenia bólu stawów krzyżowo - biodrowych

dr Krzysztof Kus

Metody rehabilitacyjne, a czas powrotu do sprawności fizycznej

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Fizjoterapia XXI wieku - nowoczesne metody rehabilitacji medycznej

KATEDRA I ZAKŁAD BIOFIZYKI (Wydział Lekarski II)
Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Coll. Maius,
Telefon: /061/854-60-87, /061/854-60-88
Fax: /061/852-04-55
e-mail : sekrbiof@ump.edu.pl
Kierownik : Prof. dr hab. n.med. Leszek KubiszDr n. med. Honorata Nawrocka-Bogusz

Elementy masażu głębokiego jako forma uzupełnienia klasycznego masażu grzbietu.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy