Strona główna

Fizjoterapia


Pobieranie 87.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar87.41 Kb.
prof. nadzw. dr med. Wojciech KASPRZAK

Dorobek naukowy

1. ROZPRAWA DOKTORSKA : 1981 Gastroskopia w chorobach dróg żółciowych
2. PRACA HABILITACYJNA : 1997 “Znaczenie kuracji uzdrowiskowej w strategii terapii choroby wrzodowej – obserwacje 10 letnie”
3. Podręcznik akademicki : “FIZJOTERAPIA” ( współautorstwo) - PZWL 1988
4. Podręcznik akademicki : “FIZYKOTERAPIA” T. Mika , W.Kasprzak - PZWL 2001

Wznowienia 2004 i 2006
5. Podręcznik akademicki : “ FIZYKOTERAPIA. MEDYCYNA UZDROWISKOWA I SPA “

W. Kasprzak , A. Mańkowska - PZWL 2008
6. Podręcznik akademicki: “ FIZJOTERAPIA W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ “ W.Kasprzak , A. Mańkowska - PZWL 2010
7. Podręcznik akademicki : “ FIZJOTERAPIA KLINICZNA”

Redakcja naukowa : W. Kasprzak PZWL 2011
Współautorstwo rozdziałów:
Podstawy fizjoterapii ( W. Kasprzak , A. Mańkowska )
Kinezyterapia ( W. Kasprzak, A. Mańkowska )
Fizjoterapia w chorobach przewodu pokarmowego ( K. Linke , W. Kasprzak )
Fizjoterapia w reumatologii ( S. Mackiewicz , W. Kasprzak )
8. Podrecznik akademicki: „FIZJOTERAPIA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH”

Red. naukowa A. Barinow- Wojewódzki. PZWL 2013

Współautorstwo rozdziałów:

Podstawy Fizjoterapii ( W. Kasprzak, A. Mańkowska )


Fizjoterapia w chorobach układu krążenia ( A. Barinow-Wojewódzki, W. Kasprzak )
Fizjoterapia w chorobach układu trawiennego ( K. Linke, W. Kasprzak )
9. Podręcznik akademicki: „ SŁOWNIK FIZJOTERAPII „

Mianownictwo Polsko-Angielskie i Angielsko – Polskie. PZWL 2013

Współautorstwo

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

8. Wpływ leczenia immunosupresyjnego na czynność nerek w toczniu

rumieniowatym trzewnym. PTL , 1974 ,47 , 2031-2033

L.Przybył,K.Urbański,W.Kasprzak,M.Wróż


9. Trudności rozpoznawcze guzów nerek. PTL , 1975 , 38 1565-1567

L.Przybył,M.Wróż,K.Urbański,A.Kurnatowska,W.Kasprzak10. Analiza kliniczna obserwowanych przypadków nadciśnienia tętniczego.

Wiad.Lek. 1976 , 8, 673-677

L.Przybył,K.Urbański,M.Wróż,A.Kurnatowska,W.Kasprzak,E.Wójtowska

10. Badania aktywności reninowej osocza w nadciśnieniu tętniczym.

PTL , 1977 , 10 , 389-391

L.Przybył,K.Urbański,M.Wróż,W.Kasprzak,A.Kurnatowska,K.Mikołajczyk

11. Skrobiawica wielonarządowa we wczesnym okresie zesztywniającego

zapalenia stawów kręgosłupa. Wiad.Lek. , 1979 , 24 , 1789-1792

W.P.Kasprzak,L.Przybył


12. Wpływ redukcji masy ciała na wybrane wskażniki odporności humoralnej

i komórkowej otyłych. Balneologia Polska,1986,t.XXIX,65-72.

W.Banaszkiewicz,L.Owczarek,G.Straburzynski,H.Kujawa,W.P.Kasprzak

M.Piszczorowicz . Balneologia Polska,1986, XXIX , 51-58
13. Fizjoterapia żółciowego nieżytu żołądka w uzdrowisku Polanica-Zdrój.

Balneologia Polska ,XXIX,z.1-4,51-58.

W.P.Kasprzak,K.Mikołajczyk,G.Straburzyński,M.Trojan,J.Pawelska
14. Palenie papierosów a powstawanie odpływu wstecznego dwunastniczo-

żołądkowego. Wiad. Lek. , 1988 , 2 , 77-81

W.P.Kasprzak15. Verleichende Untersuchungen uber die Wirksamkeit einer Kurorttherapie

und ambulanter Behandlung mit H-2 Blokern bei Patienten mit Ulkuskrankheit.

Z. Physikalische Med , Balneologie und Med. Klimatologie. 1989,17,390-391

W.P. Kasprzak , G. Straurzyński , L. Hryniewiecki , K. Linke, A.Straburzyńska-Lupa
16. Porównawcza ocena wyników leczenia choroby wrzodowej żołądka i

dwunastnicy w uzdrowisku i w warunkach ambulatoryjnych cymetydyną.

Balneologia Polska , XXXII/XXXIII , z. 1-4, 165-168

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,L.Hryniewiecki,K,Linke,A.Straburzyńska-Lupa

17. Oberflachliche und korpertiefe Warmtherapie bei Patienten mit chronisch

aggressiver Hepatitis.Ergebnis einer klinischen Vergeichsstudie.

Z.Physikalische Med.,Balneologie und Med.Klimatologie.1989,18,283-284

L.Hryniewiecki,G.Straburzyński,W.Kasprzak,M.Trojan

18. Wpływ inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawierającym media radonowe

na stan kliniczny chorych ze schorzeniami układu oddechowego ,dławicą

piersiową i nadciśnieniem. Balneologia Polska,1989,XXXI,z.1-4,195-199.

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,A.Ofierzyński,A.Straburzyńska-Lupa,J.Pawelska19. Wielkość produkcji anionów ponadtlenkowych oraz adhezja granulocytów

obojętnochłonnych u osób z otyłością.

Pol.Arch.Med.Wewn.,1989,82,98-104

B.Wierusz-Wysocka,M.Kubicka,A.Wykrętowicz,W.P.Kasprzak,H.Wysocki.

20. Wpływ inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawierającym media radonowe

na czynność kory nadnerczy.

Balneologia Polska , 1989 , t. XXXI , z. 1-4 , 201-205

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,A.Ofierzyński,J.Pawelska,A.Straburzyńska-Lupa

21. Monitorowanie endoskopowe gojenia się wrzodu dwunastnicy w trakcie terapii

uzdrowiskowej w porównaniu z ambulatoryjnym leczeniem cymetydyną.

Balneologia Polska,1990/91,XXXIII,z.1-4,161-164

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,L.Hryniewiecki,A.Straburzyńska-Lupa,

Wł. Szczepaniak22. Possible coincidence of biorhythms with exacerbations of irritable bowel syndrome.

Chronobiology 90.M.Luther Univ.Halle Wittenberg and K.Marcinkowski Med.Akademy.

Poznań.Halle,1990.

L.Hryniewiecki,J.Hasik,M.Grzymisławski,W.P.Kasprzak
23. Magnetoterapia i laseroterapia stanów po urazach sportowych.

Balneologia Polska,1992,XXXIV,z.1-4,24-31

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,J.Pawelska,M.Trojan,G.Straburzyński.

24. Wczesna rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu choroby wrzodowej żołądka

i dwunastnicy w Polanicy Zdroju. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,32-45

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,J.Pawelska,M.Trojan,G.Straburzyński.25. Wpływ leczenia uzdrowiskowego na przebieg hyperlipoproteidemii.

Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,46-57

L.Hryniewiecki,G.Straburzyński,W.P.Kasprzak
26. Wpływ pulsującego pola magnetycznego na szybkość gojenia niszy

wrzodowej opuszki dwunastnicy. Balneologia Polska,XXXIV,1-4,58-67

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,J.Pawelska,G.Straburzyński27. Pulsujące pole magnetyczne skojarzone z promieniowaniem laserowym

podczerwieni w leczeniu owrzodzeń żylakowych podudzi.

Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,68-74

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,G.Straburzyński
28. Wyniki leczniczego stosowania pulsującego pola magnetycznego i laserowego

promieniowania podczerwonego w zaburzeniach ukrwienia kończyn dolnych.

Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,75-93

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,G.Straburzyński,J.Kostrzewski

29. Termoterapia powierzchowna i głęboka w przewlekłym aktywnym zapaleniu

wątroby. Balneologia Polska,1992,XXXIV,1-4,149-162

L.Hryniewiecki,G.Straburzyński,W.P.Kasprzak,M.Rożenek-Trojan30. Porównawcze badania skuteczności uzdrowiskowego i ambulatoryjnego leczenia choroby wrzodowej żo0łądka oi dwunastnicy.

Instytut Medycyny Uzdrowiskowej. Poznań. 199231. Laser biostymulacyjny w leczeniu stanów zapalnych torebki maziowej głowy

pierwszej kości śródstopia w przebiegu palucha koślawego.

Nowiny Lekarskie,1994,63,6,23-28

W.P.Kasprzak,J. Kostrzewski .,A.Ofierzyński


32. Pulsujące pole magnetyczne ekstremalnie niskiej częstotliwości w leczeniu

napięciowych bólów głowy. Nowiny Lekarskie,1995 ,64 (3) , 288- 292

W.P.Kasprzak,P.Kasprzak, A.Ofierzyński,J.Kostrzewski,33. The Effects of Repeated Health Resorts Treatment of Patients with Obstructive

Atherosclerotic Disease of Peripheral Arteries.

Health Resort Medicine . 32-nd World Congress of I.S.M.H. ,Bad Worishofen,April 1994,

431-434.

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,G.Straburzyński34. Doodbytnicze tampony borowinowe w terapii jelita nadwrażliwego.

Gastroenterologia Polska , 1995,2,2

W.P.Kasprzak ,L.Hryniewiecki


35. Doodbytnicze tampony borowinowe w terapii przewlekłego niebakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego. Nowiny Lekarskie , 1996 , 65 , 584-590

W.P.Kasprzak , Z. Kwias , P. Kasprzak36. Pulsujące pole magnetyczne a ciśnienie tętnicze u normotoników i w chorobie nadciśnieniowej

Balneologia Polska , XXXIX , 1997 , 3-4, 95-100 .

W.P. Kasprzak , P.D. Kasprzak , A. Mańkowska.

37. Znaczenie kuracji uzdrowiskowej w strategii terapii choroby wrzodowej - obserwacje 10 - letnie.

Nowiny Lekarskie , 1999 , 68 , 2 , 204 - 223.

W.P. Kasprzak
38. The history of internal medicine in Poznań from the year 1919.

Arch. Hist. Filoz. Med. 2000 , 63 ( 3-4 ), 15-1839. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w pulmonologii i chorobach towarzyszących.
W. Kasprzak. Autorstwo

Kompleksowy pogląd na leczenie i rehabilitację w pulmonologii. Red. A. Barinow- Wojewódzki

AWF Poznań. 2008
40. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia szpitalnego, sanatoryjnego

i ambulatoryjnego dorosłych w polskich uzdrowiskach.

Instytut Balneoklimatyczny . Poznań ,1980.

Red. G. Straburzyński , A. Graczykowska-Koczorowska , W.Kasprzak ,

L. Owczarek , I. Ponikowska , D. Ramlau , B. Ryżyńska , J. Ziętek.


41. Światłolecznictwo .- rozdział w podręczniku “FIZJOTERAPIA”

red. G. Straburzyński. PZWL 1988 .

W.P.Kasprzak s. 196 - 211
42. Wychowanie zdrowotne podczas leczenia uzdrowiskowego jako forma

profilaktyki cywilizacyjnych chorób serca i układu krążenia. Wyniki własnych

badań oraz wskazówki metodyczne.

Instytut Medycyny Uzdrowiskowej , Poznan , 1991

G. Straburzyński , J. Pawelska , A. Straburzyńska-Lupa, W.P.Kasprzak ,

M. Rożenek - Trojan.


43. Zalecenia metodyczne dotyczące leczenia miażdżycy zarostowej tętnic

kończyn dolnych . Instytut Medycyny Uzdrowiskowej , Poznan , 1991

W.P. Kasprzak , G. Straburzyński , A. Straburzyńska - Lupa


44. Fizjoterapia w leczeniu chorób przewodu pokarmowego

Nowiny Lekarskie , 1994 , 63 (4) , 53-60

W.P.Kasprzak , L. Hryniewiecki
45. Osiągnięcia polskiej fozjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób

przewodu pokarmowego.

Balneologia Polska , XXXVI , 1 , 1994

W.P.Kasprzak , L. Hryniewiecki
46. Opracowanie modelu leczenia ruchem i wychowania zdrowotnego u chorych

z nadcisnieniem tętniczym pierwotnym w uzdrowisku Polanica- Zdrój.

Balneologia Polska , 1990/1991 , t. XXXIII , z,1-4 ,55-64

A. Offierzyński , A. Hornowska- Banach , G. Straburzyński , M. Trojan,

J. Ziętek , W.P.Kasprzak , L. Owczarek


47. Osiągnięcia Inowrocławia-Zdroju na przestrzeni 120 lat jego istnienia

z perspektywy Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu.

“ DZIEJE UZDROWISKA INOWROCŁAW “ Inowrocław , 1996 , 82-86.
48. Rehabilitacja przed- i pooperacyjna w chirurgicznym leczeniu raka płuca.

Onkologia Polska, 2010,13,1 : 29-32

W.Kasprzak, A. Barinow-Wojewódzki, W. Dyszkiewicz , R. Ramlau

49. Znaczenie fizjoterapii i odnowy biologicznej w hotelach i ośrodkach rekreacji

Hotelarstwo , Rekreacja , Turystyka. Wyd. WSHiG w Poznaniu. Poznań 2005

W. Kasprzak
50.Leczenie światlem i terapia laserowa w turystyce i rekreacji

Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa. Teoria i Praktyka.

Wyd. WSHiG w Poznaniu. Poznań . 2010

W. Kasprzak


51. Pooperacyjna bronchoskopia autofluorescencyjna jako metoda wczesnego wykrywania zmian przedinwazyjnych u chorych operowanych z powodu raka niedrobnokomórkowego płuca.

Onkologia Polska , 2010, 13 , 2 , 86- 89

P. Donat , R. Ramlau , Ł. Spychalski, W. Dyszkiewicz, W. Kasprzak, A. Barinow - Wojewódzki

52. Lasery i inne źródła światła w terapii problemów skórnych.

Rehabilitacja w praktyce , 2013 , 4, 52-55  1. Mańkowska , W. Kasprzak


53. Zastosowanie laserów w dermatologii i kosmetologii

Ogólnopolski Przegląd Medyczny , 2012, 9/10 , 28-33  1. Mańkowska , W. Kasprzak

54. Fale częstotliwości radiowej - w fizykoterapii i kosmetologii.

Acta Balneologica , 2012 , lipiec/wrzesień , 198-203  1. Mańkowska, W. Kasprzak


55. Usuwanie zmian naczyniowych skóry typu teleangiektazje, spider nevi i angioma cherry za pomocą lasera KTP 532 NM

Dermatologia praktyczna , 2012, 3, 15-26  1. Mańkowska, W. Kasprzak, Z. Adamski

PRACE PRZEDSTAWIONE NA KONGRESACH NAUKOWYCH

umieszczone w postaci streszczeń w materiałach kongresowych56. Badania krążenia wątrobowego Xenonem /Xe-133/ w marskości wątroby

XXV Kongres Tow.Internistów Polskich,Katowice.IX.1973

B.Grzybkowska,L.Przybył,Z.Lemańska,A.Szymczak,W.Kasprzak

57. Analiza przydatności metod diagnostycznych w rozpoznawaniu wybranych

chorób wątroby.

XXV Kongres Tow.Internistów Polskich,Katowice,IX,1973

L.Przybył,B.Grzybkowska,W.Kasprzak,A.Szymczak

58. Badania fiberogastroduodenoskopowe w dyskinezach pecherzyka żółciowego.

XXVII Kongres Tow.Internistów Polskich.Wrocław,IX,1979

W.P.Kasprzak,L.Przybył
59. Aktywność reninowa osocza i aldosteronemia w różnych okresach

nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

III Zjazd Pol.Towarzystwa Kardiologicznego,Poznań,XI,1979

L.Przybył,K.Urbański,W.P.Kasprzak,M.Wróż ,E.Wójtowska

60. Klirens BSP i test z sadaminą w stłuszczeniu wątroby.

XVIII Zjazd Tow.Internistów Polskich,Poznań,IX,1983

W.P.Kasprzak,A.Słowik-Gabryelska,J.Pawelska,M.Trojan

61. Technik-chemik-lekarz a kuracja pitna w uzdrowisku.

Międzynarodowy Kongres Techniki i Architektury Medycznej.Wilno.IX.1983

W.P.Kasprzak


62. Badania fiberogastroduodenoskopowe u chorych z dyskinezą pęcherzyka

żółciowego i po cholecystektomii.

XLVIII Posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii . Gdańsk.VI.1980

W.P.Kasprzak,L.Przybył,K.Mikołajczyk

63. Wpływ "Wielkiej Pieniawy" i elektrostymulacji w uzdrowisku Polanica

Na przebieg choroby wrzodowej dwunastnicy z odpływem wstecznym

dwunastniczo-żołądkowym.

52 Posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii.Poznań.V.1984

W.P.Kasprzak,K.Mikołajczyk,G.Straburzyński,L.Przybył,M.Trojan,J.Pawelska


64. Vergleichende Untersuchungen uber die Wisksamkeit einer Kurorttherapie

und ambulanter Behandlung mit H 2 -Blockern bei Patienten

mit Ulkuskrankheit.

93 Kongres Niemieckiego Tow. Med.Fizykalnej i Rehabilitacji.

Bad Homburg.X.1988.

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,L.Hryniewiecki,K.Linke,A.Straburzyńska-Lupa


65. Kinezyterapia w uzdrowiskowym leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polanicy.

XLIV Pos.Naukowe Pol.Tow.Kardiologii.Warszawa.XI.1988

A.Ofierzyński,G.Straburzyński,W.P.Kasprzak,M.Trojan

66. Oberflachliche und korpertiefe Warmetherapie bei Patienten mit chronisch

aggressiver Hepatitis.Ergebnis einer klinischen Vergleischsstudie.

94 Kongres Niemieckego Tow.Med.Fizykalnej i Rehabilitacji.

Freiburg.X.1989.

L.Hryniewiecki,G.Straburzyński,W.P.Kasprzak,M.Trojan67. Odległe wyniki terapii uzdrowiskowej w leczeniu choroby wrzodowej

żołądka i dwunastnicy.

58 posiedz.Naukowe Pol.Tow.Gastroenterologii.Szczecin.IV.1990.

W.P.Kasprzak,L.Hryniewiecki,G.Straburzyński,A.Straburzyńska-Lupa

K.Linke,A.Ofierzyński.68.Weitlaufige Ergebnisse der Kurorttherapie von Ulkuskrankheiten des

Magens und Zeolffingerdarms.

96 Kongres Niemieckiego Tow.Med. Fizykalnej i Rehabilitacji.

Heidelberg.X.1991.

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,L.Hryniewiecki,A.Straburzyńska-Lupa

J.Pawelska
69. Effect of Pulsating Magnetic Field /PMF/ and Laser Therapy on the Course

of Sports Injuries.

XI Swiatowy Kongres Międzynarodowej Federacji Medycyny Fizykalnej i

Rehabilitji.Drezno.IX.1992.

W.P.Kasprzak,A.Strabzyńska-Lupa,G.Straburzyński70. Effect of Pulsating Magnetic Field /PMF/ Therapy and IR Laser Therapy

on the Peripheral Circulatory Disorders.

XI Swiatowy Kongres Międzynarodj Federacji Medycyny Fizykalnej i

Rehabilitacji.DRZNO>IX.1992

A.Straburzyńska-Lupa,W.P.Kasprzak,G.Straburzyński


71. Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na przepływ krwi w tętnicach

obwodowych badany ultradżwiękową metodą dopplerowską.

XIII Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny.Polanica.IX.1992

W.P.Kasprzak,G.Straburzyński,A.Ofierzyński,A.Straburzyńska-Lupa,

J.Kostrzewski,J.Pawelska72. Model leczenia ruchem u chorych we wczesnych postaciach nadciśninia

tętniczego pierwotnego w uzdrowisku Polanica.

XIII Ogólnopolski Kongres Balneoklimatyczny.Polanica.IX.1992

A.ofierzyński,G.Straburzyński,W.P.Kasprzak,M.Trojan
73. Osiągnięcia polskiej fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób przewodu

pokarmowego. XIV Kongres Balneologiczny. Inowrocław.IX.1993

W.P.Kasprzak,L. Hryniewiecki74. Laser biostymulacyjny w leczeniu stanów zapalnych torebki maziowej

głowy pierwszej kości śródstopia w paluchu koślawym.

XIV Kongres Balneologiczny.Inowrocław.IX.1993

W.P.Kasprzak,J.Kostrzewski,A.Ofierzyński

75. Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości w terapii naczyniowych

bólów głowy. XIV Kongres Balneologiczny.Inowrocław.IX.1993

W.P.Kasprzak,A.Ofierzyński,J.Kostrzewski76. Ergebnisse von wiedelholter Kurorttherapie bei peripheren arterieller

Vschlubkrankheit.

32 Swiatowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Medycznej

Hydrologii i Klimatologii. Bad Worischofen,Bad Nendorf.24.04.-1.05.1994.

W.P.Kasprzak,A.Straburzyńska-Lupa,G.Straburzyński.77. Pulsujące pole magnetyczne i laser niskoenergetyczny podczerwieni we wczesnej

rehabilitacji urazów sportowych.

XI Kongres Fizjoterapii . Katowice. 29.09.-1.10.1995.

A. Straburzyńska-Lupa , W.P.Kasprzak . G. Straburzyński , P. Kasprzak

78. Magnetoterapia a poziom insuliny , C-peptydu i wskaźników metabolizmu

węglowodanowo - lipidowego.

XI Kongres Fizjoterapii. Katowice 29.09. - 1.10. 1995.

M. Bonikowska-Zgaińska , M. Walczak , G. Straburzyński , W.P.Kasprzak
79. Therapeutic mud inserted through rectum in distal ulcerative colitis.

Falk Symposium: New trends on diagnosis and treatment of liver and colonic

diseases. Lwów . Ukraina. 25.10.1997 r

W.P.Kasprzak.


80. Nawrotowość kolonizacji śluzówki żołądka Helicobacter pylori a wznowa owrzodzenia

obserwacje 3 letnie.

XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich , Wrocław , 16-19 września 1998 r.

PAMW , 1998, 100,336

W.P.Kasprzak , J. Kostrzewski , A. Ofierzyński


81. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w leczeniu osteoporozy kręgosłupa piersiowego.

XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wrocław, 16-19 września 1998 r

PAMW , 1998 , 100 , 291

W.P.Kasprzak , A. Mańkowska


82. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na ukrwienie kończyn dolnych chorych z miażdżycą zarostową.

XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Wrocław , 16-19 września 1998 r.

PAMW 1998 , 100 , 260

A. Mańkowska , W.P.Kasprzak , J. Kostrzewski


83. Wpływ kompleksowej edukacji pacjentów z astmą oskrzelową na przebieg choroby.

XXXIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich , Wrocław , 16-19 września 1998 r.

PAMW , 1998 , 100 , 60

L. Jazdoń , W. Spychalski , E. Borucka , L. Warzywoda , W.P.Kasprzak.


84 Lasery w medycynie i kosmetologii - dziś i jutro

Sesja Naukowa Wyższej Szkoły Pielęgnacji Zdrowia i Urody. Poznań , 27.11.2005

W Kasprzak .
85. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w pulmonologii i chorobach towarzyszacych

VI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w Ludwikowie ( WCChPiG i AWF Poznań)

Grudzień 2007 . W. Kasprzak
86. Lasery dla urody.

Sesja naukowa Wyższej Szkoły Pielęgnacji Zdrowia i Urody. Poznań , 12.03.2006

W. Kasprzak
87. Pozytywna rola SPA w fizjoterapii i rehabilitacji.

VII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w Ludwikowie ( WCPiT i AWF Poznań)12 grudnia 2008.

W. Kasprzak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość