Strona główna

Formuła spowiedzi dz niech będzie pochwalony jezus chrystus


Pobieranie 14.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.05 Kb.
FORMUŁA SPOWIEDZI
DZ - NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
K - Na wieki wieków. Amen.
DZ - W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

JESTEM UCZNIEM (UCZENNICĄ) KLASY III. PRZYSTĘPUJĘ PO RAZ PIERWSZY DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.

OBRAZIŁEM(AM) PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI...

(wyznajesz swoje grzechy)WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE GRZECHY SERDECZNIE ŻAŁUJĘ I OBIECUJĘ POPRAWĘ, A CIEBIE OJCZE DUCHOWNY PROSZĘ O NAUKĘ, POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.
K - (kapłan daje naukę, nakłada pokutę i udziela rozgrzeszenia)
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (ROBISZ ZNAK KRZYŻA)
DZ - AMEN
K - Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
DZ - BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.
K - Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.
DZ - BÓG ZAPŁAĆ.

Odchodzisz od konfesjonału.

Idziesz do ławki, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość (modlitwa z książeczki), odprawiasz pokutę zadaną przez księdza.FORMUŁA SPOWIEDZI
DZ - NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
K - Na wieki wieków. Amen.
DZ - W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

JESTEM UCZNIEM (UCZENNICĄ) KLASY III. PRZYSTĘPUJĘ PO RAZ PIERWSZY DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.

OBRAZIŁEM(AM) PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI...

(wyznajesz swoje grzechy)WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE GRZECHY SERDECZNIE ŻAŁUJĘ I OBIECUJĘ POPRAWĘ, A CIEBIE OJCZE DUCHOWNY PROSZĘ O NAUKĘ, POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.
K - (kapłan daje naukę, nakłada pokutę i udziela rozgrzeszenia)
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (ROBISZ ZNAK KRZYŻA)
DZ - AMEN
K - Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
DZ - BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.
K - Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.
DZ - BÓG ZAPŁAĆ.

Odchodzisz od konfesjonału.

Idziesz do ławki, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość (modlitwa z książeczki), odprawiasz pokutę zadaną przez księdza.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość