Strona główna

Formularz cenowy na leki I materiały medyczne dla dps starachowice na 2013 r


Pobieranie 319.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar319.36 Kb.
Załącznik do Oferty

                    


Formularz cenowy na leki i materiały medyczne

dla DPS Starachowice na 2013 r.

Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach, określonych w Warunkach udziału w wyłonieniu oferenta na dostawy bieżące oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik do w/w Warunków, które niniejszym akceptujemy :  


Lp.Nazwa leku

Ilość

( op. )

Zapłata do wysokości limitu

( odpłatność DPS )

Łączna wartość do limitu DPS

3 x 4

Cena

detaliczna

Wartość

detaliczna

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Acidium.folici 15 30 tab.

1

2.

Acurenal 20 30 tab.

1

3

Acard 60 tab.

1

4

Agen 5 30 tab.

1

5

Avedol 6,25 30 tab.

1

6

Amotax 1000 16 tab.

1

7.

Amizepin 200 50 tab.

1

8

Amlopin 10 30 tab.

1

8 A

Amlopin 5 30 tab

1

9

Amoksiklav 1 14 tab.

1

10

Aqua Pro inject 5 szt.

1

11

Atram 6,25 30 tab.

1

12

Atram 12,5 60 tabl

1

13

Avedol 6,25 20 tab.

1

14

Asertin 50 30 tab.

1

16

Avedol 12,5 60 tabl

1

17

Azitrox 30 tabl

1

18

Amisan 200 60 tabl.

1

19

Biofuroksym 750 1 fiol.

1

20

Biofuroksym 250

1

21

Bioprazol 20 28 tab.

1

22

Bisocard 5 30 tab.

1

23

Cardura XL 4 30 tab.

1

24

Cipropol 500 30

1

25

Cipronex 500 30

1

26

Claritine 10 30 tab.

1

27

Clexane inj. amp.

1

28

Controloc 20 28 tab.

1

29

Cortare aer.

1

30

Carvetrend 6,25 mg 30 tab.

1

31

Carvetrend 12,5 mg 30 tab.

1

32

Cuprenil 250 30 tab.

1

33

Cardura 4 30 tab.

1

34

Depakine-chrono 300 30 tab.

1

35

Depakine-chrono 500 30 tab.

1

36

Detreomycini 100,0 ung

1

37

Digoxin 100 30 tab.

1

38

Bioracef 500 10 tab.

1

39

Diuresin SR 1,5 30 tab.

1

40

Donectil 10 28 tab.

1

41

Doxar 20 tab.

1

42

Doxonex 2 30 tab.

1

43

Doxycyklinum 100 10 tab.

1

44

Duomox 1 20 tab.

1

45

Effox Long 75 30 kap.

1

46

Enarenal 5 60 tab.

1

47

Enarenal 10 60 tab.

1

48

Etopro 50 28 tab.

1

49

Finaster 5 30kaps

1

50

Finlepsin 200 retard 50 tab.

1

51

Flixotide Dysk 500 60 tab.

1

52

Flonidan 10 30 tab.

1

53

Fluoksetyna 20 30 tab.

1

54

Furaginum 50 30 tab.

1

55

Furosemid 30 tab.

1

56

Gabapenin 400 100 tab.

1

57

Ganfort

1

58

Gastrolit 30

1

59

Gentamycyna inj 80

1

60

Glibetic 3 30 tab.

1

61

Glidiamid 1 30 tab.

1

62

Glukoza 5%

1

63

Glukoza - hypollcit

1

64

Haloperidol 1 mg

1

65

Hydrocortison 20 tab.

1

66

Ibuprofen 0,2 60 tab.

1

67

Ibuprofen 200mg 30 tab.

1

68

Indapen SR 1,5 30 tab.

1

69

Indapen 2,5 mg 20 tab.

1

70

Jnhibace 0,5

1

71

Indix 1,5 30 tab.

1

72

Ins. Actrapid 100j.m/1 x5wkł.

1

73

Ins. Gensulin M30 5wkł.

1

74

Ins. Gensulin M50 5wkł.

1

75

Ins. Gensulin R inj.

1

76

Ins. Humalog Mix. 25

1

77

Ins. Humulin N

1

78

Ins. Humulin R

1

79

Ins. Insulatardpenfill

1

80

Ins. Mixtard 50

1

81

Ins. Mixtard 40

1

82

Ins. Mixtard 30

1

83

Ins. Novomix

1

84

IPP 20 28 tab.

1

85

Ipres Long 1,5 30 tab.

1

86

Isoptin 120 40 tab.

1

83

Kalipoz Prol. 30 tab.

1

84

Kamiren XL 2 30 tab.

1

85

Ketonal Duo 150 30 tab.

1

86

Klozapol

1

87

Loperamid

1

88

Lorista 50 28 tab.

1

89

Lozap 50 30 tab.

1

90

Neomycin 1% mg

1

91

Neurotop 300 50 tab.

1

92

Neurotop 600 50 tab.

1

93

Nifuroksazyd

1

94

Norvasc sr

1

95

Madopar HBS 125 100 kap.

1

96

Metizol 5 50 tab.

1

97

Metocard 50 30 tab.

1

98

Metoclopramid 10 50 tab.

1

99

Miansegen 30 20 tab.

1

100

Milurit 100 50 tab.

1

101

Mono-Mack Depot 10 28 tab.

1

102

Mononit 60 30 tab.

1

103

Nabuton 500 20 tab.

1

104

Nilogrin 30 30 tab.

1

105

Nilogrin 10 30 tab.

1

106

Nimesil 100 30 tab.

1

107

No-Spa Forte 80 120 tab.

1

108

Nolicin 400 20 tab.

1

109

Normodipine 5 30 tab.

1

110

Olfen 75 SR 30 tab.

1

111

Ortanol 20 28 tab.

1

112

Ospen 500 12 tab.

1

113

Ostenil 70 4 tab.

1

114

Oxodil prosz. D/inh. 60 kaps.

1

115

Oxycardil 30 tab.

1

116

Paxtin 20 30 tab.

1

117

Perazin 0,1 mg 30 tab.

1

118

Perazin 25 mg 30 tab.

1

119

Piramil 5 30 tab.

1

120

Plavix

1

121

Polprazol 20 28 tab.

1

122

Polpril 10 28 tab

1

123

Poltram inj. 50mg x 5 amp

1

124

Prenessa 4 30 tab

1

125

Prestarium 4 30 tab.

1

126

Propranolol 0,04 50 tab.

1

127

Proxacin 500 10 tab.

1

128

Ramve 10 28 kaps.

1

129

Ranigast 150 60 tab.

1

130

Relifex 0,5 20 tab.

1

131

Risperon 2 20 tab

1

133

Rivastigmine 6 56 tab.

1

134

Rolicyn 150 10 tab.

1

135

Rovamycine 3 10 tab.

1

136

Seretide Dysk 500 60 daw.

1

137

Seronil 20 30 tab.

1

138

Setaloft

1

139

Simvasterol 20 mg 28 szt.

1

140

Siofor 850 30 tab.

1

141

Siofor 500 30 tab.

1

142

Spiriva

1

143

Spironol 100 20 tab.

1

144

Spironol 25 20 tab.

1

145

Sulpiryd 50 28 tab.

1

146

Tertensif SR 1,5 30 tab.

1

147

Theospirex Retard 50 tab.

1

148

Theovent 300 50 tab.

1

149

Tialorid Mite 50 tab.

1

150

Topamox 100 28 tab.

1

151

Tritace 5mg 28 tab.

1

152

Trusopt2% gutt.opht. 5 ml

1

154

Valzek 80 28 tab.

1

155

Venlectine 75 28 tab.

1

156

Venter 50 tab.

1

157

Ventolin aerozol.

1

158

Verospiron 50 30 tab.

1

159

Vit. B 12 100 10 amp.

1

160

Zafiron 12 mcg 60 szt.

1

161

Zinnat 500 10 tab.

1

162

Zyx 5mg 28 tab.

1

163

Quentapil 25 mg 30 tab.

1

164

Opaska dziana 10 cm

1

165

Gaza op. nie jał. 1m

1

166

Gaza op. nie jał. 0,5m

1

167

Kompresy 10 x 10

1

168

Przyrząd do przet. krwi

1

169

Strzykawka 5 ml

1

170

Strzykawka 10 ml

1

171

NaCl 0,9% 500 ml

1
RAZEM

……

…………..

…………

…………..
Wartość detaliczna oferty (brutto) zgłoszona w Konkursie do oceny wynosi : ………………………………………………………….. …………. gr

(słownie złotych : ………………………………………………………………………………. )

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Warunkach udziału w wyłonieniu oferenta .

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w powyższym konkursie .………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć i podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość