Strona główna

Formularz cenowy


Pobieranie 142.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar142.87 Kb.
Załącznik nr 1 do SWKO
FORMULARZ CENOWY


Lp.

Wyszczególnienie

Cena za
1 badanie


Proponowany czas realizacji badania

1

2

3

4

BADANIA TOKSYKOLOGICZNE

Standardowy Panel Lekowy

1

Barbiturany - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji


CITO

2

Salicylany - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - nzymatyczna
CITO

3

Karbamazepina (CBZ) - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji


CITO

4

Pochodne benzodiazepiny (BDA) - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

5

Trójcykliczne antydepresanty (TCAD) - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - immunoenzymatyczna z pomiarem fluorescencji
CITO

6

Kwas walproinowy (VPA) - ilościowo we krwi metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

7

Pochodne fenotiazyny - jakościowo w moczu metoda oznaczenia - szybki test barwny
CITO

Leki – oznaczenie ilościowe we krwi

1

Barbiturany metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

2

Salicylany metoda oznaczenia - polaryzacja enzymatyczna
CITO

3

Pochodne beznodiazepiny (BDA) metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

4

Karbamazepina (CBZ) metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

5

Trójcykliczne antydepresanty (TCAD)

metoda oznaczenia - immunoenzymatyczna z pomiarem fluorescencji


CITO

6

Kwas walproinowy (VPA) metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

7

Paracetamol metoda oznaczenia - enzymatyczna
CITO

8

Digoxin metoda oznaczenia - turbidymetryczna z pomiarem kinetycznym
CITO

9

Teofilina metoda oznaczenia - polaryzacja fluorescencji
CITO

Leki oznaczone metodą kolorymetryczną - ilościowo

1

Hydrazyd kwasu izonikotynowego (HKIN) we krwi i moczu
CITO

2

Sulfonamidy we krwi i moczu
CITO

Leki oznaczone metodami jakościowymi w moczu

1

Pochodne fenotiazyny metoda oznaczenia - szybki test barwny
CITO

2

Barbiturany metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
CITO

3

Pochodne benzodiazepiny (BDA) metoda oznaczenia - immunochromatograficzna
CITO

Leki oznaczane metodą chromatografii cienkowarstwowej -TLC jakościowo w moczu

1

Amitryptylina
CITO

2

Anafranil
CITO

3

Atropina, Skopolamina
CITO

4

Aviomarin
CITO

5

Baclofen
CITO

6

Bisoprolol
CITO

7

Butapirazol
CITO

8

Chlorprotixen
CITO

9

Doxepin
CITO

10

Fenacetyna
CITO

11

Fenazolina
CITO

12

Gabitril
CITO

13

Hydroxyzyna
CITO

14

Imipramina
CITO

15

Karbamazepina
CITO

16

Klopiksol
CITO

17

Klozapol
CITO

18

Meksyletyna
CITO

19

Metoprolol
CITO

20

Mianseryna
CITO

21

Mydocalm
CITO

22

Olanzapina
CITO

23

Pochodne fenotiazyny
CITO

24

Pochodne sulfonylomocznika
CITO

25

Pramolan
CITO

26

Propranolol
CITO

27

Pyralgina
CITO

28

Strychnina
CITO

29

Tramal
CITO

30

Zopiklon
CITO

Panel Lekowy oznaczany metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC w środowisku kwaśnym i alkalicznym w moczu:

1

Amitryptylina
CITO

2

Anafranil
CITO

3

Atropina, Skopolamina
CITO

4

Aviomarin
CITO

5

Bisoprolol
CITO

6

Butapirazol
CITO

7

Chlorprotixen
CITO

8

Doxepin
CITO

9

Fenacetyna
CITO

10

Fenazolina
CITO

11

Gabitril
CITO

12

Hydroxyzyna
CITO

13

Imipramina
CITO

14

Karbamazepina
CITO

15

Klopiksol
CITO

16

Klozapol
CITO

17

Meksyletyna
CITO

18

Metoprolol
CITO

19

Mianseryna
CITO

20

Mydocalm
CITO

21

Olanzapina
CITO

22

Pochodne fenotiazyny
CITO

23

Pramolan
CITO

24

Propranolol
CITO

25

Pyralgina
CITO

26

Strychnina
CITO

27

Tramal
CITO

28

Zopiklon
CITO

Alkohole spożywcze i niespożywcze oznaczane metodą chromatografii gazowej (GC) - ilościowo

1

Alkohol etylowy – etanol we krwi (oznaczony metodą chromatografii gazowej GC lub enzymatyczną)
CITO

2

Alkohol metylowy - metanol we krwi (GC)
CITO

3

Alkohol metylowy - metanol w moczu (GC)
CITO

4

Alkohol metylowy - metanol we krwi i w moczu (GC)
CITO

5

Kwas mrówkowy we krwi (GC)
CITO

6

Kwas mrówkowy w moczu (GC)
CITO

7

Alkohol izopropylowy – izopropanol we krwi (GC)
CITO

8

Aceton we krwi (GC)
CITO

9

Glikol etylowy we krwi (GC)
CITO

10

Glikol etylowy w moczu (GC)
CITO

11

Pełny panel alkoholowy - etanol, metanol, izopropanol, aceton we krwi i glikol etylenowy we krwi i w moczu (GC)
CITO

Narkotyki oznaczane metodami immunochromatograficznymi – jakościowo w moczu

1

Amfetamina
CITO

2

Fencyklidyna
CITO

3

Kannabinole - THC
CITO

4

Kokaina
CITO

5

MDMA - Extasy
CITO

6

Metadon
CITO

7

Metamfetamina
CITO

8

Opiaty
CITO

Panel narkotykowy oznaczany metodami immunochromatograficznymi w moczu

1

Amfetamina,
CITO

2

Metamfetamina
CITO

3

Kokaina
CITO

4

Opiaty
CITO

5

Kannabinole
CITO

6

MDMA
CITO

Narkotyki w moczu ilościowo - oznaczane metodą immunoturbidymetryczną z pomiarem kinetycznym

1

Amfetamina
CITO

2

Kannabinole
CITO

3

LSD - jakościowo
CITO

4

Metadon
CITO

5

Opiaty
CITO

Pochodne hemoglobiny oznaczane metodą oksymetryczną we krwi

1

Karboksyhemoglobina (HbCO)
CITO

2

Methemoglobina (MetHb)
CITO

Metabolity rozpuszczalników w moczu - ilościowo

oznaczane metodą kolorymetryczno-spektrofotometryczną

1

Fenol
CITO

2

Kwas hipurowy
CITO

3

Kwas trójchlorooctowy (TCA)
CITO

4

Para - aminofenol
CITO

Inne badania toksykologiczne

1

Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) - ilościowo w moczu metoda oznaczenia - chromatograficzno - spektrofotometryczna
CITO

2

Porfobilinogen (PBG) - ilościowo w moczu

metoda oznaczenia - chromatograficzno - spektrofotometryczna


CITO

3

Porfiryny - ilościowo w moczu

metoda oznaczenia - chromatograficzno-spektrofotometryczna


CITO

4

Cynkprotoporfiryna - ZnPP - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - spektrofotometryczna


CITO

5

Cholinesteraza (CHE) - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - enzymatyczna z maślanotiocholiną


CITO

6

Acetylocholinesteraza (ACHE) - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia – kolorymetryczno-spektrofotometryczna


CITO

7

Cyjanki - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - kolorymetryczno - spektrofotometryczna


CITO

8

Rodanki - ilościowo we krwi

metoda oznaczenia - kolorymetryczno - spektrofotometryczna


CITO

Diagnostyka zatruć grzybami metoda oznaczenia - ocena mikroskopowa zarodników grzybów

1

Diagnostyka materiału biologicznego (kał, wymiociny, popłuczyny)
CITO

2

Diagnostyka potraw, grzybów
CITO
Telefoniczna konsultacja lekarza specjalisty toksykologa

Lp.

Wyszczególnienie

Cena za konsultację

-

1

2

3

4

1

Lekarz specjalista toksykolog (telefoniczna)
CITOZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCAz 4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość