Strona główna

Formularz reklamacji


Pobieranie 23.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.33 Kb.

FORMULARZ reklamacji
stempel nagłówkowy placówki banku

Numer rachunku |_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|Dane posiadacza rachunku     

imię nazwisko, adres/nazwa i siedziba


  1. Reklamacja transakcji na rachunku*)


Data reklamowanej transakcji: |_ _|_ _|-|_ _|_ _|-|_ _|_ _|_ _|_ _|

kwota reklamowanej transakcji …………………. waluta……..Kanał dostępu, poprzez który realizowano operację*):

 WWW
 SERWIS SMS
 PLACÓWKA BANKU     

rodzaj operacji (np. przelew, lokata, zlecenie stałe)


Zakres reklamacji (prosimy o zaznaczenie tylko jednego z poniższych punktów):Powyższa transakcja nie była dokonana przeze mnie/ i nikogo nie upoważniłem/am/ do jej dokonaniaDokonałem/am/ tylko jednej transakcji, natomiast zostałem/am/ obciążony/na podwójnieKwota zleconej transakcji wynosi …………………….. waluta………, a nie …………………. waluta…….Inne: ………………….  1. Pozostałe reklamacje:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(opis reklamacji)

miejscowość, data
pieczątka i podpisy osób reprezentujących posiadacza rachunkuPotwierdzenie przyjęcia reklamacji przez bank.miejscowość, data
stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki banku przyjmującego reklamację
*) niniejszy formularz nie dotyczy reklamacji transakcji kartą płatniczą


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość