Strona główna

Formularz uwag do specyfikacji publicznej ecip/seap


Pobieranie 117.18 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar117.18 Kb.

. .

Formularz uwag do specyfikacji publicznej ECIP/SEAP
Uwagi powinny być przesyłane na adres: projekt.ecip_seap@rze.mofnet.gov.pl
Umiejscowienie w dokumencie

Autor i data wniesienia uwagi

Treść uwagi

Odpowiedź ZP ECIP/SEAP PLOperacje biznesowe – kierunek Podmiot Zewnętrzny - PUESC

Waldemar Leśniak, Huzar Software, 04.08.2014

Dobrze by było gdyby komunikat GetNextDocumentRequest zwracał w GetNextDocumentResponse czy jest następny komunikat.Wówczas nie trzeba by było wykonywać kolejnego GetNextDocumentRequest aby przekonać się, że nie ma nic więcej do odebrania.

Nie zostało zaplanowane takie działanie.j.w.

j.w.

Powinno być chyba WS_PULL.wsdl zamiast WS_PULL.xsd.

Zostanie poprawione.j.w.

Marcin Surkont, Huzar Software, 04.08.2014

Proszę o opublikowanie specyfikacji pozostałych plików, które pochodzą z ECIP/SEAP – tzn. UPP i innych, jeśli istnieją.

UPP oraz UPD opublikujemy w najbliższym czasie.j.w.

j.w.

Jakie komunikaty są planowane do wysyłki przez ECIP/SEAP w formie plików PDF – na chwilę obecną?

To System Dziedzinowy uczestniczący w komunikacji decyduje czy wysyła załączniki jako pliki PDF.j.w.

j.w.

Czy planowana jest obsługa projektu e-Załączniki z użyciem ECIP/SEAP?

Nie mamy takiej obsługi w zakresie projektu.Struktura danych – kierunek PUESC – Podmiot Zewnętrzny

j.w.

Czy identyfikatory komunikatu, które są przesyłane przez webservice ECIP/SEAP – tzn. @dispatchId, @caseId, @personSISC, @middleSISC, @endSISC – będą wysyłane również kanałem email? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Nie - dotyczą jedynie kanału webservice.j.w.

j.w.

Czy identyfikatory komunikatu, które są przesyłane przez webservice ECIP/SEAP PUSH – tzn. @dispatchId, @caseId – będą wysyłane również przez interfejs PULL?

Nie - ponieważ Podmiot wywołujący PULL nie wie jak wypełnić te pola.j.w.

j.w.

W jaki sposób będą przesyłane komunikaty zwrotne z systemu ECIP/SEAP przez kanał email - czy można uzyskać przykładowy email z systemu – chodzi nam o sprawdzenie kodowania załączników, tematu listu, treści wiadomości, itp.

Przekażemy przykładowy email po wdrożeniu – będzie zgodny ze specyfikacją.

Wiadomości e-mail są obsługiwane zgodnie z memorandami

RFC 2821, RFC 2822, RFC 2045, RFC 2231.
Sebastian Budka

Comarch SA o/Łódź

01.08.2014r.


Według Specyfikacji ECIP_SEAP podczas wysyłania dokumentów do PUESC powinno nastąpić łączenie z adresem https://ws.puesc.gov.pl/seap_ws/DocumentHandlingSvc

(albo testowym odpowiednikiem https://ws.test.puesc.gov.pl/seap_ws/DocumentHandlingSvc). Żaden z tych adresów nie odpowiada. Czy nie są one jeszcze aktywne? Jeśli tak, to czy istnieje szansa, że jakieś porty są u nas blokowane?Adresy nie są jeszcze dostępne, ponieważ System nie został jeszcze udostępniony do testów zewnętrznych. Usługi będą nasłuchiwać na porcie 443.

Jest mało prawdopodobne żeby ten port był blokowany.

Uprzejmie informujemy, że w najnowszej specyfikacji zmieniono adres usługi na środowisku testowym.Borys Frandofert, BSc

Austria
31.07.2014r.Czy i od kiedy będzie możliwość przeprowadzenia testów do ECIP/SEAP? Chodzi tutaj głównie o komunikację z WebService.

 


Jak tylko System zostanie udostępniony do testów zewnętrznych tj. w II połowie września br.

Poinformujemy o tym osobnym komunikatem.
Jacek Bartys
Biuro Usług Informatycznych

Kraków
18.08.2014r.Czy komunikacja z systemem SEAP będzie się odbywać wyłącznie poprzez WebService, tak jak to sugeruje specyfikacja ?

Czy obecnie można coś z tego zobaczyć?

 


Specyfikacja dotyczyła komunikacji poprzez webservice, ale komunikacja obywać się będzie różnymi kanałami czyli poprzez: portal WWW, email,

webservice, ePUAP.

Będzie możliwość testowania systemu jak tylko zostanie udostępniony do testów zewnętrznych.

Zakładanym terminem udostępnienia środowiska testowego jest II połowa września br.

Operacje biznesowe – kierunek Podmiot Zewnętrzny - PUESC

Waldemar Leśniak, Huzar Software, 26.08.2014

Jak uzyskać informację o błędach: businessError i techError? Gdzie/jak są one przekazywane?

Jest to opisane w specyfikacji, rozdział 2 (str. 10).Ogólnie

Waldemar Leśniak, Huzar Software, 26.08.2014

Czy do wysyłki komunikatów przez e-maill będzie jeden adres e-mail dla wszystkich systemów (eksport, import,...)?


Będzie tylko jeden adres e-mail dla środowiska produkcyjnego i jeden dla testowego.
Operacje biznesowe – kierunek Podmiot Zewnętrzny - PUESC

Waldemar Leśniak, Huzar Software, 27.08.2014

Jak uzyskać informację o błędach: businessError i techError? Gdzie/jak są one przekazywane?

W rozdziale 2 na stronie 10 jest informacja o możliwych kodach błędów i ich opisach.

Mnie interesuje jak PUESC przekazuje te kody do Podmiotu. Jak Podmiot uzyska informację o błędzie od PUESC w czasie odbierania komunikatów?


Szczegóły techniczne dotyczące odpowiedzi są zdefiniowane w plikach opisujących webservice czyli WS_PULL.wsdl oraz WS_PUSH.wsdl.

Czyli:


name="GetNextDocument">
15
Przemysław Miller

Comarch SA o/Łódź

03.09.2014r.


Kiedy przewidywane jest udostępnienie środowiska testowego do testów zewnętrznych?

Zakładanym terminem udostępnienia środowiska testowego jest II połowa września br.

16

6. Diagram struktury WS_CHANNEL.xsd

Wojciech Rąpała 08.09.2014 (OLPP Sp. z o.o.)

Brakuje przykładu komunikatu zwrotnego z błędem biznesowym lub technicznych. Nie wiem czy komunikat będzie zawierał tylko element techErrorType czy również result. Zakładam że przy błędzie elementu result nie będzie ale nie jestem pewien.

Przykład będzie udostępniony na stronie eCła.

Założenie poprawne. Będzie tylko Fault.17

6. Diagram struktury WS_CHANNEL.xsd

j.w.

Czy zawartość elementu content to zakodowany do Base64 cały XML razem z nagłówkiem XML, podpisem cyfrowym itp? Rozumiem że weryfikacja podpisu zostaje po stronie systemu docelowego tak jak było to do tej pory? Czy system testowy SEAP będzie weryfikował poprawność takiego dokumentu? Czy to robi już system docelowy i jeśli nie istnieje jego wersja testowa to takiej weryfikacji testowo nie będzie?

Tak, content to zawartość całego komunikatu XML w formie base64 (razem z podpisem).

SEAP weryfikuje poprawność składniową XML i poprawnośc względem schematu XSD.18

N/A

j.w.

Kiedy będzie uruchomiona wersja testowa SEAP i kiedy będzie można zakładać konta w systemie PUESC oraz definiowanie usługi w systemie SZPROT?

Planowane uruchomienie wersji testowej – II połowa listopada 2014r.

19

Operacje biznesowe – kierunek Podmiot Zewnętrzny – PUESC (b))

j.w.

Czy jeśli mamy zdefiniowaną usługę w systemie SZPROT, implementacja operacji GetNextDocumentRequest nie jest wymagana? Czy są mimo to jakieś wskazania aby jednak była ona zaimplementowana?

Pytanie zostało przekierowane do ZP SZPROT.

20
Marcin Surkont Huzar Software, 10.09.2014

Kiedy zostaną opublikowane specyfikacje plików UPP i UPD z ECIP/SEAP? Czy oprócz samych specyfikacji zostaną opublikowane jakieś informacje dot. logiki tych komunikatów - tzn. w jakich przypadkach poszczególne komunikaty będą odsyłane przez ECIP/SEAP i co dokładnie oznaczają?

Specyfikacje dostarczone, nie opublikowane (załącznik do PIS, specyfikacja SEAP XML).

Administrator systemu dziedzinowego decyduje o wystawieniu UPP (UPD).21
Marcin Surkont Huzar Software, 15.09.2014

Czy będzie istniała możliwość przeprowadzenia poniższych testów?

komunikaty do NCTS2 i z NCTS2 w procedurze zwykłej i uproszczonej - również komunikaty z SEAP (UPP/UPD). Odbieranie komunikatu TAD/TDT;

kwestia podpisu elektronicznego;

techniczne aspekty komunikacji - email oraz webservice - w tym przesyłanie TAD/TDT przez oba kanały.

Kiedy będzie można przeprowadzić takie testy i jakiego rodzaju wymagania muszą być spełnione (rejestracja w SZPROT?)


Będzie wystawione środowisko testowe. Zakres testów jest w opracowaniu.

22
Przemysław Miller
Comarch S.A.
02.10.2014r.

Proszę o podanie nowego, przewidywanego terminu udostępnienia środowiska testowego - środowisko testowe pod wskazanym adresem (https://wstest.puesc.gov.pl/seap_ws/DocumentHandlingSvc nadal jest niedostępne (poprzednio była informacja o terminie II połowa września br.).

Ponadto, proszę o informację, czy w związku z nieudostępnieniem jak dotąd tego środowiska do testów zewnętrznych, termin produkcyjnego wprowadzania zmian jakie mają zajść w komunikacji dot. systemu EMCS PL via webservice, wyznaczony pierwotnie na 13 listopada br. pozostaje aktualny, czy też zostanie przesunięty? Jeśli zostanie przesunięty, to na jaką datę.II połowa listopada 2014 r.

Podmioty łączące się z EMCS mają podaną datę 13 listopada, jako datę uruchomienia produkcyjnego EMCS
23
Jens Uhl

NOVEDAS ITS GmbH 

05.09.2014r.


It would be very helpfull to provide a method for a connection test. This method is useful to evaluate the technical status of a connection without invoking any business function. With this function a service consumer is able to check the connection.

Byłoby pomocne, jeśli przygotowalibyście test połączenia z usługami. Metoda ta jest przydatna do oceny stanu technicznego połączenia bez wywoływania funkcji biznesowych. Dzięki tej funkcji klient jest w stanie sprawdzić połączenie.

For example the hungarian implementation provides such a method: Jako przykład podaję implementacje węgierska:

 https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/Specifik%C3%A1ci%C3%B3k/KKK%20specifik%C3%A1ci%C3%B3k/KKK2_Interface_specification_v1.21_english.doc

The objective of the Connection Test is to enable clients to test if they can reach the webserver at the set address with the given authentication data. Clients can note if the given user, password or url is not appropriate at this

Celem Testu Połączenia jest umożliwienie klientom sprawdzenie, czy mają dostęp do serwerów o danym adresie wykorzystując konkretne dane uwierzytelniające. Klienci dowiadują się, czy login, hasło czy adres są w tym momencie poprawne.
W obecnej chwili System nie posiada takiej funkcjonalności.

Zostanie to rozpatrzone na Etapie Rozwoju tj. po zamknięciu Projektu.
It must not be used incidentally or for permanent (every minute) control, generating then an unnecessary circulation and burden.

Sprawdzenie nie powinno być wywoływane przypadkowo czy dla celów stałej kontroli (np. co minutę), co generowałoby niepotrzebne obciążenie.

Especially for your callback service (PUSH) it is very helpfull to determine wether your communication partner is „alive“.

W szczególności w przypadku usługi PUSH takie rozwiązanie byłoby przydatne, aby zdiagnozować, czy druga strona odpowiada.24
Robert Skociński

(PKN Orlen)

15.10.2014r.


Od kiedy będzie dostępna wersja testowa systemu ECIP/SEAP dla podmiotów?

Czy wersja testowa systemu ECIP/SEAP będzie odzwierciedlała pełną komunikację z systemem EMCS PL 2 wraz z walidacjami biznesowymi i technicznymi?Planowane uruchomienie – II połowa listopada 2014r.

Wersja testowa ECIP/SEAP odzwierciedli pełną komunikację z systemem EMCS PL2 z walidacją techniczną.25

brak

Bożena Knaś 20.10.2014

Z uwagi na nową fazę i zmiany w systemie EMCS zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostepnienie środowiska testowego dla podmiotów celem sprawdzenia aplikacji również po naszej stronie.

Mamy nadzieje, że zestawione połączenie wcześniej pozwoli Państwu wyeliminować błędy zarówno po naszej jak i Państwa stronie i  zapewni bezproblemowe wejście w kolejna fazę współpracy z systemem EMCS PL.

Przy ostatnim uruchomieniu byli Państwo przychylni podmiotom i przydzielili dostęp także głęboko wierzę że i za tym razem będzie to możliwe.

Prosimy o potwierdzenie jakie formalności musimy dopełnić aby taki dostęp uzyskać.

Rozumiem że data uruchomienia pozostaje bez zmian i jest to 13.11.2014- proszę o potwierdzenie

EMCS PL 2. Z uwagi na duża ilość przemieszczeń uruchomienie bez testów jest bardzo trudne

 


ODPOWIEDŹ EMCS:

Witam,


W odpowiedzi na poniższego maila informujemy, iż obecnie trwają prace integracyjne systemu EMCS PL 2 z systemem ECIP/SEAP. W przypadku pozytywnego zakończenia testów integracyjnych ze strony systemu EMCS PL 2 podjęte zostaną kroki mające na celu udostępnienie wersji testowej systemu EMCS PL 2 dla podmiotów.

Do pełnego przetestowania funkcjonalności systemu EMCS PL 2 przez podmioty niezbędne jest uruchomienie testowej wersji platformy ECIP/SEAP.

 

W przypadku braku możliwości integracji systemu EMCS PL 2 z platformą ECIP/SEAP wdrożenie systemu EMCS PL 2 zostanie przesunięte o czym poinformujemy bezzwłocznie.


Mając na uwadze powyższe bardzo proszę o kontakt z systemem ECIP/SEAP i uzyskanie informacji o terminie wdrożenia wersji testowej platformy przygotowanej do testów z państwem.

 

Planowane uruchomienie – II połowa listopada 2014r.


26

WS_CHANNEL.xsd

Pentacomp

2014-10-17Prosimy o potwierdzenie, że podelementy dispatchId, caseId, personSISC, middleSISC, endSISC będą zgodnie z komentarzem w XSD używane tylko w komunikacji SEAP -> PODMIOT.

Na ten moment będą zgodnie.

Jednkaże przygotowywane są zmiany w obsłudze id SISC.27

WS_CHANNEL.xsd

Pentacomp

2014-10-17Enumeracja systemType nie zawiera EMCS PL 2. Prosimy o dodanie.

Zostanie dodane.

28

FAQ, 7.1, strona 19

Pentacomp

2014-10-17Podczas wypełniania nagłówków WS-Addressing przez podmiot wysyłający żądanie do SEAP, jakie informacje należy umieścić w nagłówkach nadawcy i adresata.

Adresat = SEAP.

Nadawca = ciąg znaków alfanumerycznych29

SEAP SPECYFIKACJA XML.pdf v11.0 2014-06-20 str 11 Rozdział 3 podpunkt b)

Pentacomp

2014-10-17Prosimy o potwierdzenie, że Podmiot może wystawić usługę dla SEAP poprzez protokół http bez SSL zgodnie ze wskazanym zapisem w dokumentacji.

Może, jednakże na odpowiedzialność podmiotu.

30

---

Pentacomp

2014-10-17Prosimy o podanie oczekiwanego terminu opublikowania specyfikacji kanału email komunikacji pomiędzy ECIP/SEAP a podmiotem.

13.11.2014.

31

---

Pentacomp

2015-07-21Czy podelement ‘IdentyfikatorPodmiotu’ w elemencie ‘Adresat’ w komunikatach UPP i UPD będzie zawierał NRA podmiotu (np. PL99999999999)?

Podelement ‘IdentyfikatorPodmiotu’ w elemencie ‘Adresat’ będzie zawierał identyfikator IdSiscP (identyfikator podmiotu).

32

---

Pentacomp

2015-07-21Czy element ‘InformacjaUzupelniajaca’ o typie "idDokumentuSystemZewnetrzny" będzie zawierać identyfikator dokumentów (np. MessageIdentifier z komunikatu IE815) przesyłanych przez systemy tj. EMCS, NCTS?

Element ‘idDokumentuSystemZewnetrzny’ jest opcjonalny.

Będzie on zawierał identyfikator dokumentu pochodzący z systemu zewnętrznego, który był przesłany wcześniej przez podmiot (system zewnętrzny) w ramach wysłania głównego komunikatu biznesowego.

System PUESC będzie wstawiał te wartości do komunikatu z odpowiedzią do Podmiotu (UPP, NPP, UPD).


33

---

Pentacomp

2015-07-21Czym element ‘InformacjaUzupelniajaca’ o typie "idDokumentuSystemZewnetrzny" różni się od elementu ‘IdentyfikatorDokumentu’? Co będą zawierać te pola w odniesieniu do wysyłanych komunikatów typu IE815, IE801 itp?

Element ‘IdentyfikatorDokumentu’ umożliwia przekazywanie oznaczenia dokumentu np. numer decyzji lub numer z dziennika korespondencyjnego, numer nadany przez osobę wysyłająca dokument.

Element ‘idDokumentuSystemZewnetrzny’ jest opcjonalny i umożliwia przekazywanie wewnętrznego identyfikatora dokumentu pochodzącego z systemu zewnętrznego.34

---

Pentacomp

2015-07-28Jak będzie rozróżniany komunikat NPP dotyczący komunikatu biznesowego od komunikatu NPP dotyczącego komunikatu UPD?

Dzięki wykorzystaniu dodatkowych elementów XML można powiązać komunikat z dokumentem, którego dany komunikat dotyczy (np. poprzez wykorzystanie skrótu dokumentu).

35

---

Pentacomp

2015-07-28Jak ma być podpisywany komunikat UPD (typ podpisu)? Czy komunikat ma być podpisywany tak samo jak inne komunikaty do tej pory (typ otaczający, certyfikat zdefiniowany dla podmiotu wysyłającego)?

Komunikat musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym celnym (odpowiednim dla konta na PUESC).

Komunikat ma być podpisywany tak samo jak inne komunikaty do tej pory (typ otaczający, certyfikat zdefiniowany dla podmiotu wysyłającego).36

---

Pentacomp

2015-07-28Przy generowaniu komunikatu brakuje deklaracji następujących typów: 'http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/:RegisteredCodeType' oraz 'http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd:CountryCoded'. Proszę o udostępnienie potrzebnych xsd.

Deklaracja typu ‘RegisteredCodeType’ znajduje się w schemacie ‘iso639-2.xsd’ (na który wskazuje atrybut schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/zewnetrzne/2008/05/09/iso639-2.xsd).

Deklaracja typu ‘CountryCoded’ znajduje się w schemacie ‘CountryCode.xsd’ (na który wskazuje atrybut schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/zewnetrzne/2008/05/09/CountryCode.xsd).


z
Izba Celna w Rzepinie, ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin | tel.: +48 95 750 93 01 | fax: +95 759 64 62 | e-mail: ecip_seap@mofnet.gov.pl

www.e-clo.gov.pl

autoshape 4©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość