Strona główna

Fotogrametria I teledetekcja Zadanie nr 6 – Tworzenie obrazu intensywności z chmury punktów Lidar tworzymy folder roboczy I kopiujemy do niego z serwera (dysk Z:) pliki z folderu „Fotogrametria I teledetekcja\Zadanie 06”


Pobieranie 8.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.76 Kb.
Fotogrametria i teledetekcja

Zadanie nr 6 – Tworzenie obrazu intensywności z chmury punktów LiDAR


  1. Tworzymy folder roboczy i kopiujemy do niego z serwera (dysk Z:) pliki z folderu „Fotogrametria i teledetekcja\Zadanie_06”.

  2. Uruchamiamy program PointVue LE i otwieramy plik ‘H0037-6T.las’. Przeglądamy plik obracając nim kursorem myszy. Kolorujemy chmurę punktów na podstawie intensywności odbicia (ikona ), klasyfikacji (ikona ) oraz łącząc klasyfikację z intensywnością odbicia (ikona ). Obserwujemy rezultaty (gdzie występują drzewa, budynki, woda). Na koniec zamykamy program.

  3. Uruchamiamy program FUSION. Aby w tym programie wczytać chmurę punktów ze skanowania laserowego, należy najpierw wczytać ortofotomapę obszaru, która reprezentuje jej zasięg. Ponieważ nie posiadamy takiego zobrazowania, sami w programie FUSION utworzymy na podstawie chmury punktów odpowiedni obraz, potrzebny do dalszych działań.

  4. Wybieramy: ‘Tools’ – ‘Miscellaneous utilities’ – ‘Create an image using LIDAR point data…’, wybieramy plik ‘H0037-6T.las’ i wciskamy ‘Otwórz’. Pokazuje się okno ‘Image creator’. Poprzez ‘Browse’ wskazujemy lokalizację dla tworzonego obrazu oraz nazwę: ‘raster.bmp’. W ‘Image options’ ustawiamy ‘Color based on height’ (obraz jest kolorowany na podstawie wysokości punktów – im wyższa wartość tym jaśniejszy kolor). Możemy zmienić kolory powstającego obrazu (Color ramp – click to Edit) oraz kolor tła czyli obszar dla którego nie ma pokrycia żadnym punktem (Background color) – domyślnie jest czerwony, zmieniamy na szary. Następnie klikamy ‘Create image’. Kiedy ukaże nam się komunikat: „Done!” to oznacza to, iż obraz został utworzony - naciskamy ’Close’. Czasami komunikat się nie pokazuje, a mimo to obraz powstaje.

  5. Następnie dodajemy utworzony przez nas obraz poprzez naciśnięcie ‘Image…’ – wskazujemy lokalizacje obrazu ‘raster.bmp’ - klikamy ‘Otwórz’. Aby przybliżyć wybrany fragment klikamy na nim prawym przyciskiem myszy – w celu pomniejszenia klikamy ‘Zoom to extents’.

  6. Kolejnym krokiem jest dodanie chmury punktów poprzez wciśnięcie ‘Raw data…’. Wskazujemy lokalizację pliku „H0037-6T.las”. W ukazującym się oknie ’Data files’ wciskamy ’Ok’. Następnie przy pomocy lewego klawisza myszy wybieramy prostokątny fragment obrazu. Po chwili ukaże się okno modułu FUSIONLDV (LIDAR Data Viewer), a w nim wyświetli się obraz 3D chmury punktów dla wybranego obszaru. Przy pomocy myszy możemy zmieniać jego położenie i rozmiar. Po zamknięciu okna, ponownie wybieramy różne fragmenty, na których widoczna jest: 1) woda, 2) drzewa, 3) zabudowania.

  7. Aby zmienić sposób wyświetlania, prawym przyciskiem myszy na obrazie wywołujemy ‘Menu’. Zaznaczamy opcję ‘Draw all points when moving’ (jeśli nie jest zaznaczona). Z ‘Menu’ wybieramy ’Marker…’ a w polu ’Marker size’ wybieramy ’Medium’, zatwierdzamy ’Ok’. Następnie wybieramy opcję ’Tiny’. Zamkamy okno LDV i usuwamy plik ‘H0037-6T.las’ (‘Raw data…’ – okno ’Data files’ – ‘Delete all’).

  8. Następnie tworzymy model powierzchni terenu z wczytanej chmury punktów. W tym celu wczytujemy plik ‘H0037-6T_ground.las’ według kroków opisanych w punkcie nr 6.

  9. Po wyświetleniu okna LDV klikamy ‘Tools’ – ‘Create canopy surface model…’. Zapisujemy model pod nazwą ‘model_dem’. Pojawia się okienko ‘Canopy model’ w którym ustawiamy parametry dla tworzonego modelu. Proszę zwrócić uwagę na wartość w polu ‘Surface model cell size’ – jest to informacja dotycząca wielkości pojedynczej komórki tworzonego rastra (modelu), która wynika z zagęszczenia wejściowej chmury punktów (‘Average point spacing’). Zaznaczamy pola: ‘Smooth surface model’, ‘Use median filter on surface model’ oraz ‘Apply median filter then smooth’ - resztę parametrów pozostawiamy domyślne. Klikamy ‘Create model’ – po pojawieniu się komunikatu ‘Surface model complete’ klikamy ‘Close’.

  10. W oknie LDV powinien zostać wyświetlony utworzony model. Klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna wywołujemy ‘Menu’ w którym odznaczamy ‘Data’ – spowoduje to wyświetlanie samego modelu. Na wyświetlany model powierzchni terenu możemy nałożyć ortofotomapę lub utworzony przez nas obraz z chmury punktów. Klikając prawym przyciskiem w dowolnym miejscu okna wywołujemy Menu w którym zaznaczamy ‘Show image on surface’.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość