Strona główna

Fraternitas pol Vol. XL


Pobieranie 37.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.01 Kb.
FRATERNITAS

pol Vol. XL. N. 136 - OFM Roma - Email: rbahcic@ofm.org - 01. 11. 2007


Evangelium Observare!
Od 13 do 28 października odbywał się w Santa Maria degli Angeli (Asyż) II międzynarodowy Kongres Moderatorów Formacji Ciągłej OFM, otwarty i zakończony przez Ministra generalnego.

Kongres był przygotowywany w ciągu ostatnich dwóch lat, i miał potwierdzić ważność formacji ciągłej i wskazać praktyczne sposoby, żeby ta formacja bardziej wpływała na życie osobiste i wspólnotowe braci.

Kongres był pomyślany jako czas formacji ciągłej dla samych Moderatorów, miał ich nauczyć pedagogiki i kilku sposobów formacji ciągłej przeżywanej w codziennym życiu; miał też dostarczyć materiałów, by na ich podstawie Sekretariat Generalny Formacji i Studiów mógł dokonać rewizji i odnowy dokumentu naszego Zakonu dotyczącego formacji ciągłej.

Formacja animatorów wspólnoty, towarzyszenie młodym braciom w pierwszych latach włączania się w różne wspólnoty i posługi, gorliwa troska o braci starszych i chorych, zwrócenie uwagi na braci w średnim wieku: oto kilka z omawianych tematów. Ponadto pracowano nad integracją między formacją ciągłą, ewangelizacją i sprawiedliwością, pokojem i ochroną stworzenia. To właśnie w tych dziedzinach toczy się codzienne życie braci, i właśnie to życie jest pierwszorzędnym i owocnym miejscem formacji ciągłej.

Jawi się również coraz bardziej nagląca potrzeba zapewnienia ciągłości między formacją początkową i ciągłą, aby można było przyjmować i formować kandydatów do życia franciszkańskiego na łonie wspólnoty, która podąża na nowo drogą wierności i proroctwa w obecnym czasie.

Kongres był w pewnym sensie pielgrzymką przedłużoną w życiu braci i zakończył się wieczorem 27 października czuwaniem, któremu przewodniczył Minister generalny przy pałacu biskupim w Asyżu i w Bazylice św. Klary, będącym otwarciem trzeciego etapu przygotowań do obchodów 800-lecia zatwierdzenia formy życia św. Franciszka przez Innocentego III (1209-2009).


Ósme Zgromadzenie generalne UFME
Od 9 do 14 października 2007 w Sarajewie (Bośnia - Hercegowina) odbyło się ósme Zgromadzenie generalne UFME (Unio Fratrum Minorum Europae). Spotkanie zebrało prowincjałów Europy w męczeńskim mieście niedawnej wojny na Bałkanach. Wybranym tematem spotkania było: “Dialog międzyreligijny w Europie, szczególnie z Islamem”. Spotkanie odbywało się w klimacie gorącego przyjęcia, które sprzyjało dobrym efektom prac.

Oto kwestie omawiane w referatach: Profesor Srečko Džaja z Monachium w Bawarii: Środowisko polityczno-kulturowe franciszkanów bośniackich od późnego średniowiecza aż do dzisiaj, stosunki między chrześcijaństwem a Islamem w Bośni – Hercegowinie.

Profesor Anthony O’Mahony z uniwersytetu w Londynie: Islam i Europa dzisiaj, analiza socjo-kulturowa.

Profesor Enes Karić z Fakultetu teologii islamskiej w Sarajewie, profesor studiów islamskich na Wydziale Teologii prowincji franciszkańskiej w Bośni: Chrześcijaństwo a Islam, wizja islamska.

Profesor François Bousquet z Institut Catholique w Paryżu: Chrześcijanie i Muzułmanie w Europie dzisiaj, wymiar teologiczny spotkania i możliwe rozwiązania.

Minister generalny ubogacił całość relacją na temat: Chrześcijaństwo a Islam dzisiaj: wizja franciszkańska.

W ostatni dzień zgromadzenie wybrało nowego Przewodniczącego i Wice-Przewodniczącego UFME: Fr. Vítor José Melícias Lopes ( Prowincja Portugalska) i Fr. Wacław Chomik ( Prowincja św. Jadwigi w Polsce). Komitet centralny składa się z braci: Fr. Gabriele Trivellin (Piemont, Włochy), Fr. Anthony (Wielka Brytania) i Fr. Ivan Sesar (Bośnia i Hercegowina). Tego samego dnia głosowano odnośnie kilku konkretnych propozycji.

Wybranie Sarajewa, miasta drogiego franciszkanom, obecnym w Bośni i Hercegowinie od XIII wieku, pozwoliło na liczne bezpośrednie kontakty z miejscową rzeczywistością: np. właśnie w tym czasie muzułmani w Sarajewie świętowali Basram, czyli koniec “wielkiego postu” w miesiącu Ramadam i początek objawienia Koranu prorokowi Mahometowi. Uczestnicy mogli odwiedzić klasztor św. Antoniego w Bistrik, kolebkę życia franciszkańskiego w tym mieście, i najstarszy meczet w dzielnicy muzułmańskiej, wybudowany przez wnuka sułtana Bajazita. Imam meczetu sam ich oprowadzał. Idąc przez miasto w habicie franciszkańskim, bracia zatrzymali się w katedrze katolickiej oraz w katedrze prawosławnej serbskiej, jako gest pojednania z naszymi braćmi chrześcijanami.

Na koniec prezydent Federacji Bośni i Hercegowiny Komšić przyjął Ministra Generalnego, Definitorów i braci w pałacu prezydenckim, okazując szacunek całego ludu tego kraju dla Zakonu franciszkańskiego. Prezydent potwierdził, że historia tego regionu byłaby nie do pomyślenia bez obecności franciszkańskiej, która zaznaczyła się w momentach najtrudniejszych i najbardziej bolesnych wojny i wyraził życzenie, by pozostała ona trwała w przyszłości.
Tanzania – Krajowa kapituła wyborcza FZŚ

 

Wspólnota krajowa FZŚ w Tanzanii odbyła krajową kapitułę wyborczą w dniach 16-20 września 2007, w “Mbagala Spiritual Centre” w Dar-es-Salaam. Z ramienia przewodniczenia Rady Międzynarodowej FZŚ byli obecni Jenny Harrington, Radna Międzynarodowa z Południowej Afryki, i Fr. Ivan Matić, OFM, Asystent generalny FZŚ.W kapitule uczestniczyli także dwaj asystenci krajowi FZŚ: Fr. Eleuter Mrema, OFMCap, i Fr. Festus Mganga, OFM; asystent krajowy MF, Fr. William Muchunguzi, OFMCap, i kilku asystentów regionalnych FZŚ. Wielką radość sprawiła obecność Kardynała Polikarpa Pengo, Arcybiskupa Dar-es-Salaam, który przewodniczył celebracji eucharystycznej i potem porozmawiał po bratersku z kapitulnymi.

Pierwszy dzień kapituły był zarezerwowany na część formacyjną, z relacjami Jenny i Fr. Ivan na temat życia św. Elżbiety. Natomiast w drugi dzień zostały przedstawione sprawozdania 19 wspólnot regionalnych i Rady krajowej kończącej kadencję. Po nich nastąpił ożywiony dialog i refleksja nad sytuacją wspólnoty. Została podkreślona ważność głębszej znajomości własnej tożsamości i sensu przynależności do Zakonu. Zostało bardzo docenione także sprawozdanie o Młodzieży Franciszkańskiej, które przedstawił Benjamin Gasper Malaga, Przewodniczący krajowy MF.

19 września był dniem wyborów. Laurent Mutalemwa został wybrany Ministrem krajowym, a także Radnym międzynarodowym. Wybrano też członków nowych Rady krajowej. FZŚ w Tanzanii w 2008 roku obchodzi 75 lat swej obecności w tym kraju. Obecnie liczy ok. 170 wspólnot lokalnych oraz 3000 członków. Należy podkreślić również liczną obecność MF w Tanzanii, zorganizowanej w 22 regiony, mającej ok. 2000 członków i 126 wspólnot lokalnych.
Bośnia i Hercegowina - Široki Brijeg
Podczas wizyty w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Bośni i Hercegowinie Minister generalny odprawił nabożeństwo żałobne za 3 braci zabitych w czasie walk partyzanckich w 1945 roku, których ciała zostały niedawno rozpoznane i przeniesione do kościoła klasztornego w Široki Brijeg. Należą oni do grupy 66 Braci uważanych za męczenników, których proces beatyfikacyjny został otwarty rok temu. W nabożeństwie, które odbyło się na dziedzińcu kościelnym, uczestniczyło ponad pięć tysięcy osób. Z Ministrem generalnym koncelebrowali Definitor generalny Šime Samac, inni Definitorzy generalni, prowincjałowie Konferencji Południowo-słowiańskiej i wielu Braci z Prowincji Bośni i Hercegowina oraz Chorwacji. Byli obecni także liczni przedstawiciele władz politycznych i wojskowych, między innymi różni ministrowie i okoliczni burmistrzowie. Wydarzenie transmitowały wszystkie chorwackie stacje telewizji i radia. Celebracja eucharystyczna była poprzedzona wymownym przedstawieniem scenicznym męczeństwa 66 Braci, w wykonaniu miejscowej młodzieży.

Brazylia - Franciszkanie za wyeliminowaniem trądu

Z okazji światowego dnia walki z trądem, 28 stycznia br., franciszkańska Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii we wszystkich kościołach franciszkańskich w 5 stanach Brazylii obchodziła 2° rocznicę powstania projektu “Franciszkanie za wyeliminowaniem wirusa Hansena”. Koordynatorem projektu informacji i wychowania jest Fr. Johannes Bahlmann. Brazylia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników wzrostu zachorowań na trąd: każdego roku 50.000 nowych przypadków. Kraj ten podpisał w 2006 roku w Genewie zobowiązanie, że wyeliminuje trąd na swoim terytorium do 2010 roku. Z pomocą wczesnej diagnozy eksperci spodziewają się w najbliższych latach zredukować jej przyczyny i zwiększyć strefy wolne od tej choroby.


Francja – Spotkanie formowanych i formatorów
Od 24 do 29 września Fr. Massimo Fusarelli, SGFS, w nowicjacie w Besançon i w domu postulatu i junioratu w Tuluzie spotkał się z formatorami i profesami czasowymi, a w Paryżu z definitorami prowincji Bł. Pacyfika (Francja zachodnia) i Trzech Towarzyszy (Francja wschodnia i Belgia). Praca przy formacji jest prowadzona z uwzględnieniem stanu młodzieńców i dorosłych, którzy przychodzą do braci, aby poznać nasz sposób życia. Mocny wpływ sekularyzacji, jakiego doświadcza ta część Europy, zmusza Kościół i życie zakonne do ciągłego poszukiwania, przede wszystkim znaków nowości, jakie pochodzą od młodych. Pięciu naszych profesów czasowych okazuje entuzjazm dla życia franciszkańskiego, podkreślając primat modlitwy, służenia ubogim i głoszenia Ewangelii w zdechrystianizowanym społeczeństwie, nie zaniedbując jednak poważnego podejścia do formacji filozoficznej i teologicznej, ani pragnienia, by pogłębić znajomość myśli franciszkańskiej.
Chorwacja - Spotkanie formowanych i formatorów Konferencji

5 października wieczorem zaczęło się w Sebenico (Chorwacja) spotkanie nowicjuszów, profesów czasowych i formatorów Konferencji Południowo-Słowiańskiej, która obejmuje prowincję Bośni, trzy prowincje Chorwacji, prowincję Hercegowiny i prowincję Słowenii. W spotkaniu uczestniczyli Minister generalny, Definitor generalny tej strefy Fr. Šime Samac, Sekretarz generalny Formacji i Studiów Fr. Massimo Fusarelli.Minister generalny przedstawił uczestnikom (ok. 180) swój List do młodych Braci, w sposób szczególny kładąc nacisk na prymat wiary i na konieczność zdecydowanej, radykalnej i radosnej odpowiedzi na nasze powołanie. W dialogu na zebraniach i podczas celebracji eucharystycznej Minister generalny podkreślał potrzebę osobistej relacji przyjaźni z Panem Jezusem, jako konieczny warunek życia franciszkańskiego pełnego i szczęśliwego.
Po południu, podczas gdy Minister generalny spotkał się z Ministrami prowincjalnymi, w auli z młodymi braćmi rozmawiał Fr. Massimo Fusarelli, mówiąc o ważności formacji ludzkiej i odwoływaniu się do pedagogiki, o wychowaniu do życia braterskiego, o korzystaniu z internetu dla potrzeb osobistych i jako miejsce duszpasterstwa i o formacji do właściwego odniesienia wobec mediów. Fr. Massimo dodał uwagę o priorytetowym odniesieniu do Ewangelii w naszym życiu jako Braci Mniejszych.
Wieczorem 6 października wszyscy Bracia uczestniczyli w uroczystych nieszporach, którym przewodniczył Biskup z Sebenico; na zakończenie Minister generalny poświęcił statuę św. Franciszka w mieście. W niedzielę rano Kustosz Ziemi Świętej przedstawił tę misję Zakonu, a także aktualną sytuację Miejsc Świętych w złożonej rzeczywistości Bliskiego Wschodu. Dialog z Fr. Pierbattista ubogacił ten czas dzielenia się i apelu, by odczuwać bardziej jako naszą tę perłę misji Zakonu. Celebracja eucharystyczna, której przewodniczył Fr. Massimo, zakończyła to spotkanie, bardzo bogate z powodu różnorodności uczestników, dzielenia się i bodźca, aby bardziej ważyć się na przeżywanie naszego powołania w dzisiejszym świecie.
Wiadomości w skrócie


  • Wizyta Patriarchy prawosławnego Rosji w Strasburgu: 1 października patriarcha Aleksy II spotkał się z arcybiskupem Strasburga Jean-Pierre Grallet, OFM. Arcybiskup wprowadził patriarchę Aleksego II do katedry w Strasburgu, gdzie ponad tysiąc osób oczekiwało jego przybycia na modlitwę i koncert rosyjskiej muzyki religijnej.

Pozdrawiając zebranych, patriarcha powiedział: “W dzisiejszym świecie każdy wierzący ma wielką odpowiedzialność i trudną misję dawania świadectwa o swojej wierze. Dobrze, żeby katolicy i prawosławni mogli połączyć swe wysiłki i pracować razem. Możemy i powinniśmy wspólnie ukazywać chrześcijańskie wartości, w obliczu ich odrzucania i obojętności”.

  • W czwartek, 8 listopada 2007, w Rzymie – Papieski Uniwersytet Antonianum, Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna i Międzynarodowa Komisja Szkotystyczna organizują Akt akademicki ku czci bł. Jana Dunsa Szkota: Zobacz program: http://www.ofm.org/fraternitas/articles/accademia.doc

  • Od czwartku 8 do soboty 10 listopada 2007, w Rzymie, Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna organizuje Spotkanie wykładowców i zainteresowanych mariologią na temat: Propozycje nowych dróg i kierunków w nauczaniu mariologii: Zobacz program: http://www.ofm.org/fraternitas/articles/accademia.doc

  • Od poniedziałku 19 do piątku 23 listopada 2007, w Rzymie – Wyższa Szkoła Studiów Mediewalnych i Franciszkańskich przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum organizuje drugie spotkanie dla pracowników archiwiów franciszkańskich. Bliższych informacji szukaj na: www.antonianum.eu

  • Beatyfikacja 29 Braci Mniejszych, męczenników hiszpańskich: Wśród 498 Męczenników, zabitych "in odium Fidei" w Hiszpanii podczas prześladowania religijnego w latach 1934-1939, beatyfikowanych przez Benedykta XVI 28 paźdzernika, znajduje się 29 Braci Mniejszych należących do prowincji Madrytu i Grenady. Są to Sługa Boży Wiktor Chumillas Fernandez i XXI Towarzyszy z prowincji Madrytu oraz Sługa Boży Feliks Echevarria Gorostiaga i VI Towarzyszy z prowincji Grenady; wszyscy zginęli jako ofiary miłości dla "nowego dnia" łaski i wolności.

  • 350 lat od śmierci Łukasza Waddinga (1588-1657): 18 listopada obchodzimy pamięć słynnego irlandzkiego franciszkanina Łukasza Waddinga, który urodził się w Waterford w Irlandii 16 października 1588, a zmarł w Rzymie 18 listopada 1657 roku. Jeden z największych organizatorów franciszkańskiej wiedzy, Łukasz Wadding jest autorem cenionych dzieł, jak np. “Annales Minorum”, które wysłużyły mu tytuł "ojca" nowożytnej historiografii naszego Zakonu. Zgłaszając swoją gotowość podjęcia inicjatywy popieranej przez Ministra Generalnego Zakonu O. Benignego z Genui (1618-1625), który zachęcił wszystkie prowincje Zakonu do przysyłania do Rzymu ważnych dokumentów i kodeksów w celu zrekonstruowania historii naszej rodziny zakonnej, Wadding schronił się w rzymskim klasztorze św. Izydora, poświęcając resztę swego życia studiowaniu zgromadzonych dokumentów, współpracując czynnie także przy wydaniu krytycznym dzieł mistrzów franciszkańskich. Wadding jest określany również jako "książę kronikarzy franciszkańskich". Zmarł w Rzymie, w kolegium św. Izydora, gdzie jest pochowany.

  • Nowa provincja w Austrii: 21 października 2007 została erygowana nowa Prowincja św. Leopolda z siedzibą w Salzburgu, powstała z dwóch rozwiązanych prowincji: Prowincji św. Bernardyna ze Sieny i Prowincji bł. Engelberta Kolland.

  • W środę 17 października 2007, podczas audiencji generalnej, papież Benedykt XVI oznajmił, że na konsystorzu 24 listopada ustanowi nowych kardynałów, a wśród nich będzie także nasz współbrat P. Umberto Betti z Prowincji św. Franciszka ze Stygmatami (Toskania, Włochy).


Książki franciszkańskie


  • La sabiduría de la humildad. Espiritualidad de la vida cotidiana (Mądrość pokory. Duchowość życia codziennego), Fr. Francisco Castro Miramontes, Editrice San Pablo, Madrid 2006, ss. 182.

Miejsce na łonie natury, blisko morza: klasztor św. Antoniego; i młody franciszkanin: Brat Franciszek, to przewodnie wątki serii historii, które pomagają czytelnikowi zrozumieć, że szczęście kryje się w życiu codziennym i w powrocie do korzeni bytu, do tego samego miejsca, w którym Bóg jest obecny przez moc swojej miłości. W ten sposób pokora przemienia się w prawdziwą mądrość życiową.


  • Čudež, ki traja 800 let (Cud, który trwa 800 lat), Robert Bahčič OFM, Brat Frančišek, Ljubljana 2007, ss. 360.

Książka włącza się w tę perspektywę obchodów, pomagając czytelnikowi kontemplować owoce tego “cudu”, który zaczął się w 1209 roku z zatwierdzeniem przez papieża Innocentego III sposobu życia, jakiego Duch Św. nauczył Franciszka. W drugiej części książki jest zawarte umiejscowienie tego “cudu”, za pomocą przedstawienia historii charyzmatu franciszkańskiego, który zaczął owocować na ziemi słoweńskiej na przeróżne sposoby prawie 800 lat temu, i nigdy nie przestał, jak wezbrana rzeka, użyźniać historii, kultury i duchowości ludu słoweńskiego.
Nowi prowincjałowie
Fr. Carlos Guillermo Paz wybrany dla Prowincji św. Franciszka Solana (Argentyna).

Fr. Paul Smith wybrany dla Prowincji Ducha Świętego (Australia i Nowa Zelandia).

Fr. Paskalis Bruno Syukur wybrany dla Prowincji św. Michała Archanioła (Indonezja).

Fr. Rupert Schwarzl wybrany dla nowej Prowincji św. Leopolda (Austria).

Plany Ministra generalnego

01-02 listopada: Udział w Kongresie Wychowawców Franciszkańskich w Córdoba (Hiszpania).

05-11 listopada: Tempo forte Definitorium Generalnego (Rzym).

12-16 listopada: Spotkanie Wizytatorów generalnych (Rzym).

16 listopada: Audiencja u Ojca Świętego Benedykta XVI.

17-20 listopada: Wizyta w Prowincji św. Elżbiety w Turyngii (Fulda-Niemcy).
Anno 2007: Odważmy się żyć Ewangelią!
Poczucie przynależności. Innym elementem, który należy podkreślić i który uważam za podstawowy, aby żyć dzisiaj Ewangelią w naszych międzynarodowych wspólnotach, jest budowanie “poczucia przynależności”. Przez naszą profesję mówimy dobrowolnie przed Bogiem, przed Kościołem i światem, że jesteśmy “własnością Boga”, że należymy wyłącznie do Niego. Stwierdzamy z mocą, że “całym sercem oddajemy się tej braterskiej Wspólnocie” i że dajemy się prowadzić Regule i Konstytucjom Generalnym, we wspólnym stylu życia wspólnotowego. Jeżeli nie wyjdziemy z tego, co nas łączy, nie będziemy też potrafili prowadzić dialogu.

Zapytajmy się: do kogo należymy na pierwszym miejscu? Do Pana? Do Wspólnoty, którą codziennie trzeba budować? Albo tylko do nas samych? Do naszej osobistej i wyłącznej realizacji? Czy należymy do naszej pracy samopolecającej jako absolutnego priorytetu? Niech każdy z nas poważnie da sobie odpowiedzialną i szczerą odpowiedź!


FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: rbahcic@ofm.org


­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość