Strona główna

Fraternitas pol Vol. XXXX


Pobieranie 34.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.13 Kb.
FRATERNITAS

pol Vol. XXXX. N. 132 - OFM Roma - Email: rbahcic@ofm.org - 01. 06. 2007W drodze
Aby zobaczyć przyszłość franciszkanizmu, my, franciszkanie, musimy zrobić tylko jedną rzecz: przejrzeć się w lustrze. Czy widzimy w sobie nieustanny zapał dla Ewangelii? Czy spostrzega się ewangeliczną śmiałość naszego życia, albo przyćmiło się ewangeliczne iskrzenie, które dostrzegało się w życiu Franciszka i tylu naszych Braci w tych 800 latach historii? To, czym jesteśmy teraz, będzie stanowić o franciszkanizmie przyszłości. Jeżeli nie chcemy, żeby w naszym istnieniu wyschła dusza i zwiędło życie, jeżeli nie chcemy żyć puści i zniszczyć się sami, musimy powrócić do Ewangelii. Bez zapału dla Słowa nie zdołamy zachować żaru dla przyszłości. Jeżeli nie poświęcimy czasu na zanurzenie się w Ewangelii z powodu prac ewangelicznych, jakie wykonujemy, zamieniamy w bożka nas i naszą pracę. Jeżeli nie chcemy, aby następne pokolenie było płodem poronionym albo urodziło się martwe, powróćmy do Ewangelii, nawróćmy się do Ewangelii, miejmy odwagę żyć Ewangelią.

Co jesteśmy gotowi zrobić osobiście, w Jednostkach czy w Konferencjach, aby ożywić nasze życie i posłannictwo w oparciu o Ewangelię? Jakie najbardziej pilne zmiany są konieczne, aby ośmielić się żyć Ewangelią?

(Spotkanie z Przewodniczącymi Konferencji w maju 2007, Fr. José Rodríguez Carballo, Minister generalny)

Hiszpania - Rok Święty w klasztorze św. Turybiusza z Liébana w Kantabrii

Na zakończenie obchodów Roku Świętego w klasztorze św. Turybiusza z Liébana i 50-tej rocznicy powrotu Franciszkanów do Santander, Minister generalny 21 kwietnia 2007 poświęcił statuę św. Franciszka i dokonał otwarcia placu ku jego czci w Viveda (Santillana del Mar-Cantabria). W tym wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa członków Rodziny Franciszkańskiej i Przewodniczący Wspólnoty Kantrabrii D. Miguel Ángel Revilla w towarzystwie kilku Radnych. Statua z brązu, dzieło rzeźbiarki Mercedes Rodríguez Elvira, nosi tytuł: “Św. Franciszek z Asyżu, pielgrzym ewangeliczny”. Na pamiątkowej tabliczce umieszczono napis: “Tędy przechodził pielgrzym brat Franciszek, Biedaczyna z Asyżu. Według podania mieszkał w średniowiecznej Baszcie Kotłów. 1214-2007. Droga jubileuszowa do Santiago i do Lebano”.

Następnie Minister generalny, któremu towarzyszył Fr. Miguel Valecillo, Definitor generalny, udał się do pobliskiego sanktuarium św. Turybiusza z Liébana, gdzie przewodniczył Eucharystii oficjalnego zamknięcia “Drzwi świętych”. Przez te drzwi w Roku jubileuszowym (16 kwietnia 2006 - 21 kwietnia 2007) przeszło ponad milion pielgrzymów pochodzących z Hiszpanii, innych krajów Europy, a nawet z kontynentu amerykańskiego. W tym sanktuarium, które od 1961 obsługują Bracia z Prowincji Arantzazu, przechowuje się “Lignum Crucis”, największy kawałek Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Australia – krajowa Kapituła wyborcza FZŚ Oceanii

 

Kapituła wyborcza Wspólnoty krajowej FZŚ Oceanii odbyła się w Sydney od 27 do 29 kwietnia 2007. W imieniu Prezydencji RMFZŚ przewodniczyli Kapitule Lucy Almirañes, Radna Prezydencji, i Fr. Ivan Matić, OFM, Asystent generalny FZŚ.W Kapitule uczestniczyło 50 kapitularnych i kilku Asystentów regionalnych. Był obecny Fr. Carl Schafer, OFM, Asystent krajowy FZŚ, który przedstawił sytuację duchową i duszpasterską na płaszczyźnie krajowej. Został także zatwierdzony tekst nowych Statutów krajowych, który ma być ratyfikowany przez Prezydencję RMFZŚ.

Po południu 28 kwietnia odbyły się wybory nowej Rady krajowej. Zostali wybrani: Helen Britton, jako Ministra krajowa (wybrana powtórnie), i Sandra Tilley, jako Radna Międzynarodowa. Ponieważ jest przygotowywane spotkanie międzynarodowe MF w Sydney, podczas Światowego Dnia Młodzieży (Sydney, 15-20 lipca 2008), Fr. Ivan na końcu przedstawił sprawozdanie na temat Młodzieży Franciszkańskiej.Polska - Warsztaty formacyjne

W klasztorze na Górze Św. Anny (Polska) odbyły się od 16 do 21 kwietnia 2007 Warsztaty dla Formatorów OFM Konferencji Północno-Słowiańskiej. Na spotkanie przybyli Bracia zaangażowani w formację zakonną z Prowincji polskich, ze Słowacji, Ukrainy oraz polski misjonarz z Tanzanii. Warsztaty zorganizował Fr. Witosław Sztyk, OFM, Rektor Wyższego Seminarium i Sekretarz ds. Formacji i Studiów Konferencji; pomagał mu w tym Fr. Sergiusz Bałdyga, OFM, Dyrektor Centrum Powołaniowego “Tre Compagni”.“Kryzys, zniechęcenie, apatia” – taki był temat Warsztatów. Celem było pogłębienie kwalifikacji i lepsze działanie wychowawców Konferencji Północno-Słowiańskiej. Organizator Warsztatów powiedział, „iż kwestia kryzysu i apatii dotyczy nie tylko wychowanka, ale także i wychowawcy; stąd potrzeba nieustannego wzajemnego poznawania siebie oraz wzrostu”. Zaproponował on ponadto globalne spojrzenie na współczesnego młodego człowieka, który puka do bramy klasztornej, oraz tego, który już od kilku lat żyje we wspólnocie franciszkańskiej. Kompetentną pomocą służyli zaproszeni Prelegenci (Pani mgr Maria Marquardt, S. Hilaria Hatko, SSND, Fr. Emilian Gołąbek OFM, Fr. Syrach Janicki OFM i Fr. Sergiusz Bałdyga OFM). Poza wykładami Bracia mieli możliwość zajęć praktycznych i warsztatowych, które pokazywały, jak można radzić sobie ze zniechęceniem, apatią czy kryzysem.
Hiszpania – Na nowo w drodze do Emaus
Pod koniec tygodnia między 20 i 22 kwietnia 2007 w Madrycie młodzi Bracia z Hiszpanii i Portugalii spotkali się razem z Fr. Giacomo Bini, aby dzielić się refleksjami odnośnie “Wyzwań i Propozycji”, jakie należy podjąć wychodząc od charyzmatu i naszej rzeczywistości Braci Mniejszych.
W oparciu o treść nadzwyczajnej kapituły generalnej stwierdzono, że cały Zakon powinien wrócić do Emaus, do tego miejsca, w którym uczniowie, zawiedzeni i zmęczeni, spotkali się po raz drugi ze zmartwychwstałym Panem, aby już nigdy nie utracili radości.
Zakon Braci Mniejszych może się określić jako “Wspólnota kontemplacyjna w misji”. W tej definicji podkreśla się trzy główne elementy bycia Bratem: Wspólnota, Modlitwa i Ewangelizacja. Pominąć jeden z nich oznacza całkowicie zgasić charyzmat. To wszystko należy przeżywać w wymiarze Odnowy; Fr. Giacomo zachęcił do przeskakiwania murów naszych instytucji, przybliżając Ewangelię ludziom ulicy.
To Ewangelia domaga się od nas znajdowania nowych sposobów i pośredniczeń, budowania Wspólnoty z radością, które by rozbiły obraz Kościoła starającego się bronić swoich przestrzeni, aby oddać się do dyspozycji Ducha Bożego, zdolnego każdego dnia stwarzać nowe życie.
Żyjemy dzisiaj w sytuacji nadmiernej pracy, która nie pozwala nam być gotowymi na dokonanie odnowy, którą Fr. Giacomo próbuje skoncentrować na ewangelizacji, wychodząc od wspólnoty.
Młodzi Bracia przyjęli zaproszenie do podjęcia ryzyka; każde nowe doświadczenie, nawet krótkie, nigdy nie będzie niepowodzeniem, ale będzie doświadczeniem. A każde doświadczenie jest źródłem życia; co uzyskał św. Franciszek przez swoją wizytę u Sułtana w Egipcie?
Nic. Największym ryzykiem jest nie ryzykować. Spotkanie było jak naczynie świeżej wody w samo południe.
Fr. Giacomo podzielił się doświadczeniem początku swej nowej wędrówki, podczas gdy rozpoczyna żyć w europejskiej wspólnocie wędrownej, powstałej dla misji w tych miejscach, do których będzie wezwana. Jednym z priorytetów tej nowej wspólnoty będzie wzmocnienie franciszkańskiej obecności w “Drodze do Santiago”, aby przyjmować pielgrzymów w Compostella.
Proponuje się także zaangażować nową wspólnotę wędrowną razem ze Wspólnotą Vega de Valcarce, aby stworzyć tu wspólnotę międzynarodową, mającą Braci mówiących różnymi językami.
Hiszpania – Przyjęcie pielgrzymów w Santiago de Compostela
Także w tym roku, od 15 czerwca do 10 września, otworzy swe podwoja “Miejsce duchowości św. Franciszka z Asyżu” w klasztorze franciszkańskim w Santiago de Compostela. Jest to teren zastrzeżony wyłącznie dla przyjmowania pielgrzymów, którzy przybywają pieszo lub na rowerze aż do katedry w Santiago (Galizia, Hiszpania), zgodnie ze słowami św. Franciszka: “Przyjmijcie wszystkich, którzy do was przyjdą”.

W 2006 nawiedziło katedrę św. Jakuba w Santiago ponad 100.000 pielgrzymów. Zauważa się duży wzrost pielgrzymów włoskich.

“Miejsce duchowości” to franciszkańskie postawienie na Szlak Santiago. W tym celu przeznaczono część klasztoru na przyjęcie pielgrzymów, dając im możliwość przenocowania za darmo i udziału w duchowości franciszkańskiej wokół Krzyża z San Damiano. Jednocześnie jest to pewna możliwość otwarcia nowych horyzontów dla ekumenizmu i dialogu między religiami (jako że przybywa z pielgrzymką sporo osób należących do innego wyznania chrześcijańskiego czy nawet buddyści), oprócz duszpasterstwa (jako że większość pielgrzymów to chrześcijanie katolicy).

Pielgrzymów przyjmują Bracia z pomocą kilku wolontariuszy, którzy podczas swego pobytu w tym mieście mieszkają w klasztorze, uczestnicząc w życiu i posiłkach Wspólnoty w Santiago. Tego lata dołączy do nich jeszcze 10 Braci z różnych miejsc Europy, a wśród nich Bracia niedawno założonej Wspólnoty Wędrownej, oraz jeden Brat konwentualny.

Bliższe informacje są zawarte na: www.franciscanos-santiago.org (“albergue conventual para peregrinos cristianos”), albo można je otrzymać pisząc do: pacocastro7@hotmail.com.
Wyspa Mauritius - Kurs formacyjny, wizyta i kapituła wyborcza FZŚ

 

W domu Foyer Fiat w Rose-Hill na W. Mauritius odbył się od 13 do 19 kwietnia 2007 kurs formacyjny na temat FZŚ i MF oraz asystencji duchowej dla Braci, Sióstr i Franciszkanów Świeckich wysp Mauritius, Réunion i Madagaskar. Kurs został zorganizowany przez Radę krajową FZŚ wyspy Mauritius i przez Prezydencję RMFZŚ, przy udziale miejscowych Asystentów duchowych, Fr. René Coutagne, OFM, i Fr. Krisnah Ramsamy, OFM.Uczestniczyło 4 Braci, 19 Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, 12 Franciszkanów świeckich, 2 przedstawicieli MF i 1 Franciszkanin świecki z Rwandy. Był również obecny nowy Asystent krajowy Madagaskaru, Fr. Roger Aimé Rabemahafaly, OFM.  

W imieniu Prezydencji RMFZŚ kurs animowali Benedetto Lino, Radny Prezydencji, i Fr. Ivan Matić, OFM, Asystent generalny FZŚ.

20 kwietnia odbyła się braterska i pastoralna wizyta w Radzie krajowej FZŚ wyspy Mauritius, a w dniach 21-22 kwietnia odbyła się krajowa kapituła wyborcza, na której jako Ministra krajowa i Radna międzynarodowa została wybrana Marie Thérèse Soobaroyen. Kapitulnych było ok. 80 osób.
17 czerwca Benedykt XVI odwiedzi Asyż
Papież przybędzie do umbryjskiego miasteczka helikopterem do Rivotorto, gdzie powitają go JE Domenico Sorrentino, Arcybiskup - Biskup Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, i inni przedstawiciele władz religijnych i świeckich.
Samochodem pojedzie do San Damiano, a potem do św. Klary na krótką chwilę osobistej modlitwy.
O godz. 10.00 odprawi Mszę św. w dolnej Bazylice św. Franciszka i na koniec odmówi modlitwę “Anioł Pański”.
O godz. 13.00 w Sacro Convento spożyje obiad z biskupami Umbrii, Wspólnotą zakonną i osobami towarzyszącymi.
Ojciec Święci odwiedzi krótko także niemieckie siostry Klaryski Kapucynki.
O godz. 16.45 w katedrze św. Rufina odbędzie się spotkanie z kapłanami i osobami zakonnymi.
Program dnia kończy się w S. Maria degli Angeli prywatną wizytą w Porcjunkuli i spotkaniem z młodzieżą na placu przed Bazyliką.
Angola - Implantatio Ordinis

W czerwcu tego roku złożą swoją profesję wieczystą pierwsi dwaj Bracia Mniejsi pochodzący z Angoli. Misja w tym kraju liczy już 12 profesów wieczystych, 11 brazylijczyków i 1 kolumbijczyk, do których wkrótce dołączą dwaj angolczycy.


Misja ta ma też 4 postulantów i ok. 20 kandydatów. Prawnie jest zależna od Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii.

Nagroda “Św. Franciszek z Asyżu: ewangelizacja i teologia”
Papieski Uniwersytet Antonianum ustanowił nagrodę “Św. Franciszek z Asyżu: ewangelizacja i teologia”, która będzie przyznawana za publikacje naukowe o charakterze franciszkańskim podejmujące któryś z wymienionych tu tematów: Pismo Święte, teologia, prawo i filozofia - historia Zakonu Braci Mniejszych - wartości ewangeliczne a podstawowe prawa w prawodawstwie instytutów zakonnych - małżeństwo i rodzina w problematyce trzeciego tysiąclecia w świetle dokumentów Magisterium Kościoła.

Publikacje, liczące przynajmniej 50.000 słów, należy nadsyłać do Rektora uczelni najpóźniej do 30 listopada 2008; ich oceny dokona komisja ustanowiona przez władze akademickie Antonianum.http://www.antonianum.ofm.org/
Służba Dialogu
Komisja Służby Dialogu naszego Zakonu przygotowuje, za aprobatą Definitorium generalnego, sympozjum od 18 do 21 września 2007 w Kurii generalnej na temat obecności franciszkańskiej w krajach o większości muzułmańskiej i w tych, w których istnieją znaczące mniejszości muzułmańskie.

Ten temat jest jednym z celów, jakie sobie wyznaczyliśmy na początku trzechlecia na polu dialogu między religiami, ze względu na przypadającą XXV rocznicę pierwszego sympozjum franciszkanów żyjących wśród muzułmanów, jakie odbyło się w Asyżu w 1982, oraz X rocznicę ostatniego sympozjum w 1997 w Sarajewie. Bliższych informacji udziela: Fr. Miguel Vallecillo: mvallecillo@ofm.org.


Francja - Nominacja Arcybiskupa Strasburga

Watykan, 21 kwietnia 2007 - Benedykt XVI mianował Arcybiskupem Strasburga (Francja) Mons. Jean-Pierre Grallet, OFM, dotychczasowego Biskupa tytularnego Dardano i Pomocniczego tejże Archidiecezji od 27 września 2004.

Mons. Grallet podjął swe obowiązki w Archidiecezji 13 maja 2007.


Wiadomości w skrócie
* Franciszkanie i franciszkanki między władzą i posłuszeństwem: Franciszkański Instytut Duchowości na Pontificia Università Antonianum w Rzymie miał 27 kwietnia 2007 swój doroczny Dzień Studium, na temat: “Władza i posłuszeństwo. Obecna sytuacja w życiu konsekrowanym i w rodzinie franciszkańskiej”.

* Spotkanie biskupów franciszkańskich w Asyżu: Minister generalny zaprosił biskupów OFM z całego świata na spotkanie z Definitorium generalnym, z okazji 800-lecia powstania naszego Zakonu.
Spotkanie odbędzie się w Asyżu i Rzymie od 18 do 22 czerwca br. W Rzymie będzie uroczysta koncelebracja w Bazylice św. Jana na Lateranie, pod przewodnictwem Delegata Ojca Świętego. Podjęto też starania o specjalną audiencję u Papieża.

* Fr. Maurizio Faggioni z Prowincji św. Franciszka Stygmatyzowanego (Włochy) 16 maja 2007 został mianowany przez Benedykta XVI Radcą Trybunału Penitencjarii Apostolskiej.

* Asyż – Europejskie spotkanie młodych 2007: Bracia Mniejsi Europy (UFME), przekonani, że Franciszek z Asyżu wciąż jeszcze jest światłem, które potrafi oświecać drogę naszych narodów i dawać nadzieję sercom współczesnych ludzi, zapraszają młodzież Europy – od 18 do 30 lat – na spotkanie w celu odkrycia korzeni franciszkańskich naszego kontynentu. Zobacz strona: http://www.assisi2007.org


Nowi prowincjałowie
Fr. Vítor José Melícias Lopes - Prowincja św. Męczenników z Maroka (Portugalia).

Fr. Paolo Fantaccini - Prowincja św. Franciszka Stygmatyzowanego (Włochy).

Fr. Norbert Plogmann - Prowincja św. Krzyża (Niemcy), wybrany ponownie.

Fr. Hadrian W. Koch - Prowincja św. Elżbiety (Niemcy).

Fr. Ivan Sesar - Prowincja Wniebowzięcia NMP (Bośnia – Hercegowina).

Fr. Francesco Lanzillotta - Prowincja św. VII Męczenników z Kalabrii (Włochy).

Fr. Agostino Esposito - Prowincja Najśw. Serca Jezusa (Włochy).
Nowi Wizytatorzy generalni
Fr. Gloriano Pazzini, Prowincja Chrystusa Króla, Włochy, dla Prowincji św. Wigiliusza (Trento), Włochy.

Fr. Giacinto D’Angelo, Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP (Salerno), Włochy, dla Prowincji św. Jakuba z Marchii, Włochy.
Plany Ministra generalnego

01-05 czerwca: Wizyta w Prowincji św. Piotra Chrzciciela (Filipiny).

09-13 czerwca: Wizyta w Prowincji św. Franciszka Solana (Peru).

17 czerwca: Asyż, spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w czasie jego wizyty pasterskiej.

18-22 czerwca: Spotkanie Ministra i Definitorium generalnego z Biskupami i Kardynałami OFM, w Asyżu i Rzymie.

25-27 czerwca: Spotkanie z Braćmi w formacji początkowej Konferencji północno-słowiańskiej w Kalwarii (Polska).

29-30 czerwca: Celebracja Kapituły Namiotów młodych Braci Zakonu w Ziemi Świętej, wspólnie z Definitorium generalnym.
Rok 2007: Odważmy się żyć Ewangelią!
Rok 2007, w duchu Łaski Początków, proponuje nam, byśmy odważyli się żyć Ewangelią, i przypomina w sposób szczególny spotkanie Franciszka z Ewangelią rozesłania uczniów przez Jezusa. “Dokąd idziemy?” Do konkretnych i prorockich wyborów, w ramach robienia projektu naszego życia i posłannictwa. Wypracowanie projektu życia i ewangelizacji jest owocem osobistego i wspólnotowego rozeznania bardziej niż operacją techniczną. To zakłada środowisko nadziei, w którym unika się postaw konserwatyzmu i pragmatyzmu. Projektowanie znaczy być kreatywnym teraz i otwartym na przyszłość. Dlatego trzeba umieć czytać i rozumieć znaki czasu w świetle wiary i podstawowych doświadczeń charyzmatu, biorąc pod uwagę zarówno wewnętrzne realia wspólnoty jak też zewnętrzną rzeczywistość. Z rozeznania rodzą się decyzje i ukierunkowania, które osadzają naszą ewangelizację w jakości życia ewangelicznego, bez płytkich idealizmów i duszącego realizmu. Może oczekuje się od nas “odwagi, by zapoczątkować nowe drogi obecności i świadectwa” albo “opuszczenia pewnych sytuacji społecznych i eklezjalnych, aby bardziej zdecydowanie wybierać miejsca pograniczne i marginalne”. A może nawet wymaga się od nas całkowitej rewizji naszego życia i naszej ewangelizacji w różnych obecnościach i formach, zawsze wędrując we Wspólnocie i w komunii Kościoła.

FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: rbahcic@ofm.org


Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość