Strona główna

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury


Pobieranie 16.83 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.83 Kb.


Czy gmina posiada dokumenty strategiczne?

Jak prawidłowo tworzyć dokumenty strategiczne?

Czy można aplikować o środki unijne bez dokumentacji strategicznej?

Czy ich brak grozi zwrotem dotacji unijnych?

Czy dokumenty te muszą mieć przeprowadzoną
Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko?

zapraszamy na spotkanie na temat:


Ocena Oddziaływania na Środowisko w kontekście Strategicznych Dokumentów JST
Miejsce szkolenia: Urząd Wojewódzki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,
sala nr 160
Termin szkolenia: I dzień 27.02.2009
II dzień 06.03.2009
Koszt szkolenia:

I dzień - szkoleniowy: 390 zł/osobę
(za każdą następną osobę z tej samej instytucji 350 zł)


II dzieńpanel dyskusyjny oraz case study: bezpłatny i otwarty dla uczestników dnia pierwszego

Prowadzący spotkanie: Andrzej Krawczyk – Dyrektor Biura Strategii m. Olsztyn
Izabela Traczewska –
Główny Specjalista w Biurze Strategii m. Olsztyn
Magdalena Lech –
Inspektor w Biurze Strategii m. Olsztyn
Krzysztof Pałkowski –
specjalista ds. oceny oddziaływania na środowisko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Grupy Doradczej „OOŚ”

Dodatkowo w panelu dyskusyjnym wezmą udział:
Beata Gotkiewicz – Inspektor Biura Koordynacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
Maria Mellin –
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Przewidujemy również udział przedstawiciela Ministerstwa Środowiska
PROGRAM

Dzień I – szkoleniowy - płatny

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.30-11.00 Przywitanie uczestników - wstęp

11.00-13.15 Prawne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego gminy - zrównoważony i zintegrowany rozwój lokalny; dokumenty strategiczne gminy - schemat tworzenia, powiązania, Programy Operacyjne

13.15-13.45 Przerwa kawowa i kanapkowa

13.45-16.00 Uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska; Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – zasady, procedura i powiązania (horyzontalne i vertykalne); Partycypacja społeczna w procedurach OOŚ

16.00-16.30 Pytania

Dzień II - panel dyskusyjny oraz case study (otwarty i niedpłatny dla uczestników z dnia pierwszego)

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.30-11.00 Wstęp – podsumowanie informacji przekazanych w dniu szkoleniowym

11.00-13.00 Dyskusja panelowa moderowana przez Dyrektora Biura Strategii Miasta Olsztyn Pana Andrzeja Krawczyka

  • Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dokumentacji strategicznej i z nią związanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (przedstawiciel UM woj. warmińsko-mazurskiego) ok. 30min

  • Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych (przedstawiciel RDOŚ) ok.30min

  • Pytania i dyskusja z udziałem powyższych specjalistów, której celem jest ustalenie właściwego stanowiska w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście dokumentów strategicznych JST

13.00-13.15 Przerwa kawowa i kanapkowa

13.15-15.00 Case study na przykładowej gminie pokazujący procedury tworzenia dokumentu strategicznego z uwzględnieniem przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływani na środowisko.
Z poważaniem

Dyrektor Fundacji

Paweł RutkowskiUl. Ratuszowa 5, 10-116 Olsztyn, tel, fax. 089 527 08 98

REGON 519635662 sekretariat@frr.olsztyn.pl, www.frr.olsztyn.pl NIP 739-343-89-77
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość