Strona główna

Fundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla


Pobieranie 29.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.35 Kb.

Temat Konferencji

Fundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości

Prowadzący

Dr Krzysztof Lachowski, mgr Hieronim T. Wawrzyński

Wykładowcy

Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, dr Krzysztof Lachowski, mgr Hieronim T. Wawrzyński, przedstawiciel MRR, przedstawiciel UKIE, burmistrz Supraśla, prezes Spółdzielni Oświata we Wrocławiu, mgr Ewa Ochocka KRS,

Trenerzy warsztatów

Krzysztof Lachowski, Hieronim T. Wawrzyński, Marcin Jabłoński, Stanisław Mieńkowski, Marek Głogowski

Miejsce

Ośrodek Szkoleniowy „Puszcza” w Supraślu, ul. Kodeksu Supraskiego 38

Data

9- 10 listopada 2009 r.

Godz. rozpoczęcia

11.30

Czas trwania

13 godzin

Godzina

DZIEŃ 1- 9 listopada

10.30-11.30

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji


11.30- 13.30

1. Otwarcie konferencji – Alfred Domagalski, prezes KRS,

Przedstawiciel UKIE , Burmistrz Supraśla

Sesja plenarna

2. Wpływ 5 letniego okresu przynależności Polski do Unii Europejskiej na zdynamizowanie gospodarki społecznej - przedstawiciel UKIE

3. Ekspert lub przedstawiciel instytucji wdrażającej fundusze europejskie

4. Prognoza systemowa rozwoju sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce na tle procesów globalnych i zarys antykryzysowych kierunków strategicznych dla spółdzielczości- dr Krzysztof Lachowski13.30-13.45

Przerwa na kawę


13.45-15.15

c.d. sesji plenarnej

5. System pieniądza barterowego jako rozwiązanie antykryzysowe – Dariusz Brzozowiec Prezes „Barter Systemu”

6. Możliwości pozyskiwania dotacji z programów operacyjnych i innych źródeł na przedsięwzięcia antykryzysowe na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym- mgr Hieronim T. Wawrzyński,

7. Dobre praktyki - prezentacja projektów zrealizowanych z dofinansowanie ze środków unijnych:

a/ budowa nowoczesnej organizacji i partnerstwa publiczno - prywatnego na terenie Supraśla,

b/ „ Od diamentu do brylantu”- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w spółdzielniach we Wrocławiu.

c/ Tworzenie osiedlowych spółdzielni socjalnych w oparciu o Europejski Fundusz Społeczny – mgr Ewa Ochocka – kierownik projektu KRS,

d/ Klaster spożywczy w woj. podlaskim.

8. Dyskusja

9. Zamknięcie części I sesji plenarnej

15.15-16.00
Przerwa obiadowa

16.00-17.30

Część I Wprowadzenie i zajęcia warsztatowe w 5 grupach

(wprowadzenie, podział na grupy i tworzenie antykryzysowych oraz strategicznych rozwiązań dla spółdzielczości ):- Grupa I- Opracowywanie projektów inwestycyjnych - trener- dr Krzysztof

Lachowski,

- Grupa II- Opracowywanie projektów szkoleniowych dla kadry

zarządzającej, pracowników i działaczy spółdzielczych - trener- mgr

Hieronim T. Wawrzyński

- Grupa III- Tworzenie nowoczesnych organizacji w formie klastrów, konsorcjów publiczno- prywatnych, itp. na szczeblu regionalnym i krajowym – trener – mgr Marcin Jabłoński- Grupa IV - Tworzenie inicjatyw i grup działania integrujących środowiska lokalne we współpracy z samorządem terytorialnym m.in. w ramach programu „Lider”- trener – dr Stanisław Mieńkowski

- Grupa V- Budowa systemów integracji różnych branż w zakresie pełnych ciągów technologicznych - w zakresie żywności ( „od pola do stołu”) i w innych dziedzinach – trener – Marek Głogowski

17.30- 17. 45

Przerwa na kawę

17.45- 19.00


Część II Cd. zajęć warsztatowych w 5 grupach

(Tworzenie antykryzysowych i strategicznych rozwiązań dla spółdzielczości)
19.30- 22.00

Kolacja połączona z imprezą integracyjną

DZIEŃ 2- 10 listopada 2009 r.

8.00- 9.00 Śniadanie

9.00-11.00

Zajęcia warsztatowe w grupach- cześć III

(określenie źródeł finansowania z funduszy unijnych )11.00-11.20

Przerwa na kawę


11.20-13.00

Zajęcia warsztatowe w grupach- cześć IV

(Określanie zadań w projektach i ich etapów)13.00-13.15
Przerwa na kawę

13.15-14.30

Sesja plenarna- cz. II

10. Prezentacja wytworzonych podczas warsztatów propozycji projektów

( 5 reprezentantów każdej grupy warsztatowej)

11. Podsumowanie konferencji - dr Krzysztof Lachowski, mgr Hieronim T. Wawrzyński

12. Ewaluacja Konferencji ( badanie ankietowe) i zakończenie.

14.30- 15. 15

Obiad

15.15.

Wyjazd do BiałegostokuMinisterstwo

Rozwoju RegionalnegoProjekt realizowany w ramach konkursu dotacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość