Strona główna

G w numerze m in


Pobieranie 205.5 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar205.5 Kb.
  1   2
G
W numerze m.in.:


 • Dożynki Gminne i Diecezjalne w gminie Leśnica

 • II Dni Partnerstwa w Leśnicy

 • Wyjazd młodzieży PPG w Leśnicy do Voitsberg

 • Wywiad z posłem Helmutem Paździorem

 • Zawody pożarnicze


Sławne cytaty:
Ciekawe, że prawie wszyscy wartościowi ludzie mają proste maniery i że prawie zawsze proste maniery brane są za oznakę małej wartości”.

Giacomo Leopardi
Ważne telefony:


 • Posterunek Policji w Leśnicy ul. 1 Maja 9, tel. 4615222.

 • OSP Leśnica, ul. Strażacka 1 tel. 4615244.

 • „Medica” Praktyka Lekarzy Rodzinnych, Leśnica pl. Narutowicza 27, tel. 4615325

 • Pogotowie Ratunkowe, Strzelce Op., ul. Opolska 22, tel. 4613993

 • ZGK Leśnica, ul. Kościuszki 5, tel. 4615381

 • LOKiR, ul. Nad Wodą 15, Leśnica, tel. 4615391


Godziny mszy św. kościołach naszej gminy:
Leśnica - 700, 830, 1030,

Raszowa - 700(niem), 900,

Łąki Kozielskie - 1045,

Zalesie Śl. - 700,(niem. co 2 tydz.). 1030,

Lichynia – 900

Wysoka – 700, 1030,

Góra Św. Anny - 700, 830, 1000, 1130, 1530(niem.), 1700,

Dolna – 730, 1000,Czarnocin - 845
ZAPROSZENIE
LOKiR i Szkoła Muzyczna w Leśnicy zapraszają mieszkańców gminy na koncert z okazji Święta Niepodległości, który odbędzie się w 09.11.2004 r. w sali koncertowej SM w Centrum Edukacji w Leśnicy o godz. 1800
minne Dożynki w Kadłubcu

Tegoroczne Dożynki były wyjątkowo barwne. Było to autentyczne święto całej gminy. Przepięknie ustrojone wioski wprawiały w podziw nie tylko gości, ale i samych mieszkańców gminy. Bardzo mile zaskoczony był też gość honorowy naszych dożynek – dyrektor Jerzy Zawisza z Departamentu Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury. Słowa wielkiego uznania za głęboki sens i wyczucie smakowe należą się też twórcom korowodów. Korony żniwne były już tradycyjnie dziełami sztuki. Prezentacja tego piękna i głębokiej mądrości miała miejsce w bajkowo wręcz przystrojonym Kadłubcu. W imieniu burmistrza Leśnicy sołtysowi Kadłubca–Panu Pawłowi Ciupka, radzie sołeckiej i wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Plonów mieszkańcom Kadłubca ale i całej gminy serdecznie dziękujemy i gratulujemy pomysłowości, doskonałej organizacji i wielkiej gościnności. Pracując w dzień i w nocy gospodarze Dożynek przygotowali wyjątkowo smaczne potrawy – grochówkę, bogracz, sałatki, pączki, kołacz śląski. O program artystyczny, finanse i wkład do grochówki zadbało „trio” ze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego: Hubert Kurzał, Edyta Gola i Robert Kwoczała. Pierwsze dwie wymienione osoby wykazały się inicjatywą również w imieniu Urzędu Miejskiego. A program artystyczny był w tym roku, podobnie jak wystrój naszych wsi, wyjątkowo bogaty. Było to możliwe dzięki uzyskanej przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe dotacji na prezentację kultury mniejszości niemieckiej podczas dożynek. I tak wystąpiła leśnicka orkiestra dęta, zespół saksofonistek ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy, kabaret Mirka Jędrowskiego, „Proskauer Echo”, chór „Dzieci Ziemi Leśnickiej”, kabaret Francika, orkiestra dęta z Mechnicy, Frohsinn z Leśnicy, ZASS z Kotulina. Zabawy taneczne odegrały zespoły ATHRIX i MIRAŻ. W sobotni wieczór niebo rozjaśniła piękna kompozycja sztucznych ogni. O bezpieczeństwo przeciwpożarowe i porządek zadbały jednostki OSP z Czarnocina, Lichynii i przede wszystkim Zalesia Śl. oraz leśnicki posterunek policji. Ogromny wysiłek organizacyjny doceniły niebiosa użyczając uczestnikom Dożynek wspaniałą, słoneczną pogodę. Nic więc dziwnego, że radość uczestników święta rolniczego dziękczynienia godna była tegorocznych, obfitych żniw. Gośćmi honorowymi tegorocznych Dożynek byli: poseł Helmut Paździor, starosta strzelecki Józef Swaczyna, radni powiatowi: Dieter Kiszka i Hubert Barton, radni gminni z przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Froniem i wiceprzewodniczącym Józefem Garbaczem, przewodniczący Rady Nadzorczej BS – Wiktor Nowakowski i oczywiście przedstawiciel Ministerstwa Kultury dyr. Jerzy Zawisza.

Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury otrzymał w dowód wdzięczności za wsparcie dla kultury mniejszości niemieckiej bochen chleba od delegacji zarządu gminnego TSKN a od burmistrza dożynkowy puchar. Był tym aktem uznania bardzo wzruszony. Dorodny, dożynkowy bochen chleba otrzymał gospodarz gminy Hubert Kurzał od starostów miejsko – gminnych – państwa Gabrieli i Krystiana Jendrek. Aby chleba starczyło dla wszystkich mieszkańców naszej gminy poprosił gminnego duszpasterza rolników – ks. Jana Pawła Sacher i proboszcza leśnickiej parafii – ks. Henryka Pasiekę – w asyście proboszcza z Dolnej – ks. Kuczery o błogosławieństwo. Następnie tradycyjnie przekazał poświęcony chleb reprezentującemu w tym dniu Radę Miejską Józefowi Garbaczowi. Starostowie poszczególnych miejscowości przekazali swoje chleby gościom honorowym.

Aby podziękować faktycznemu stwórcy obfitych, tegorocznych plonów rolnicy naszej gminy wraz z rolnikami innych gmin Diecezji Opolskiej udali się w niedzielę 19 września na Górę Św. Anny. Przed uroczystą Mszą Św. Dożynkowych pielgrzymów powitał burmistrz Hubert Kurzał rozwijając słowa św. Brata Alberta:

„Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodnym”. Podziękował też diecezjalnemu duszpasterzowi rolników ks. Hubertowi Janowskiemu i gwardianowi o. o. Franciszkanów – Jozafatowi Gohly, za zaproszenie rolników do patronki wszystkich mieszkańców Śląska – św. Anny, aby mogli wraz ze swoim biskupem podziękować Bogu za jego wyjątkową szczodrość w tym roku, aby przez chwilę mogli się oderwać od medialnego szumu, krzyku polityków tym bardziej głośnych im bardziej ichsłowa są puste, od wytworzonej przez nich atmosfery strachu a wręcz nienawiści do drugiego człowieka tylko dlatego że jest on innej opcji politycznej czy narodowości, od wreszcie nadmiernie szybkiego rytmu życia. Zachęcał też do wzajemnej życzliwości i solidarności w myśl słów wielkiego poety Goethego:

„Żyjemy wtedy, kiedy cieszymy się ludzką życzliwością”.

Na zakończenie przywitał gości honorowych Dożynek Diecezjalnych: posłów – Helmuta Paździora, Henryka Krolla, marszałków Województwa Opolskiego: Grzegorza Kubata i Ryszarda Gallę, wicewojewodę Opolskiego – Franciszka Stankalę, starostę strzeleckiego Józefa Swaczynę, wicestarostę krapkowickiego Huberta Niepalę, burmistrzów Zdzieszowic i Grodkowa.

Ks. Bp. Kopiec w pięknej homilii podkreślał wyłączną, sprawczą moc Boga, z którego rąk żyjemy.

W trakcie Mszy św. oraz po jej zakończeniu koncertowała Orkiestra Dęta z Leśnicy pod dyrekcją Krystiana Gajdy i kierownictwem Franciszka Czakaj.

W niedzielne popołudnie uroczystości dożynkowe znowu przeniosły się do Kadłubca.

Krótka statystyka Dożynek 2004 w Kadłubcu.
Starostowie:


 1. Gminni i z Kadłubca: Gabriela i Krystian Jendrek

 2. Leśnica: Maria i Lucjan Gola

 3. Zalesie Śl.: Bożena i Krystian Mróz

 4. Lichynia: Irena i Joachim Kolonko

 5. Łąki Kozielskie: Monika i Jan Krahl

 6. Raszowa: Krystyna Polewka, Leonard Reinert

 7. Dolna: Beata i Alfred Miedza

 8. Wysoka: Izolda i Roman Gasz

 9. Góra Św. Anny: Róża i Jan Migas

 10. Poręba: Renata i Rudolf Gajda

 11. Krasowa: Maria Richter, Józef Gruszkowski

Sponsorzy:

Rada Miejska w Leśnicy, Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Ministerstwo Kultury w Warszawie, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Zakład Wędliniarski Urszula i Waldemar Neumann z Piotrówki, Zakład Wędliniarski Gizela i Grzegorz Pyka z Jemielnicy, Rethmann Opole.

Rada Sołecka Kadłubca pozyskała środki finansowe i rzeczowe od: Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, TSKN w Kadłubcu, Intersilesii, p. Krystyny Gucz, Łucji Słowik, Anny i Józefa Kaczorowskich, Ewy Winnik, Jakuba Hamerskiego, Weroniki Domeredzkiej, Romana Mrowicz, Cecylii Głowik, Heleny Mazur, Karola Pigło, firmy Red w Leśnicy, Joachima Malorny.Organizatorzy:

Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał oraz Referat Kultury Urzędu Miejskiego – Edyta Gola, Ref. Rolnictwa – Urszula Lison, Monika Grabowska, Juta Wieczorek, Dorota Cieślak, straż miejska – Adrian Lukosz, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe (Robert Kwoczała), Sołtys Kadłubca Paweł Ciupka i Rada Sołecka, współpraca: LOKiR i aktywni mieszkańcy naszej gminy.

Liczba uczestników: wyjątkowo duża
Liczba przystrojonych miejscowości – 10 (za wyjątkiem Leśnicy i Czarnocina)

Liczba koron i korowodów – 11 (za wyjątkiem Czarnocina)

Wyniki konkursu koron żniwnych:

I miejsce Kadłubiec

Dolna

Wysoka


Raszowa

Zalesie Śląskie

II miejsce Lichynia

Leśnica


III miejsce Góra Św. Anny

Poręba


Łąki Kozielskie

Krasowa
10 LAT WSPÓŁPRACY POMIĘDZY LEŚNICĄ A VOITSBERG


W dniach 27 – 29 sierpnia obchodziliśmy II już Dni Partnerstwa w Leśnicy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Konsul Generalny Republiki Austrii pani Hermine Poppeller. Kapitułę honorową stanowili: Poseł na Sejm Helmut Paździor, Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Jałowiecki, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Ryszard Galla, Wicewojewoda Opolski Franciszek Stankala, Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy Ryszard Froń, Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy Józef Garbacz.

W tym roku Dni Partnerstwa upływały pod hasłem „10 lat współpracy z Voitsberg”, ponieważ 10 lat temu zostały zainicjowane kontakty z tym styryjskim miastem w Austrii. W tych dniach Gmina Leśnica przywitała również niecodziennych gości - naszych zagranicznych partnerów z Niemiec i Czech.Pierwszym punktem II Dni Partnerstwa w dniu 27 sierpnia 2004 roku było symboliczne zasadzenie „drzewka przyjaźni” przy Szkole Podstawowej w Leśnicy. Zasadzeniem tego drzewka Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał i Członek Zarządu Miasta Voitsberg Franz Sachernegg chcieli przypieczętować dziesięcioletnią polsko – austriacką współpracę. Następnie przystąpiono do realizacji programu, który rozpoczęła seminarium – konferencja pt.: „Kronika współpracy”. Pierwsze wystąpienie należało do organizatorów, a mianowicie do burmistrza Huberta Kurzała, który serdecznie powitał wszystkich zebranych. Na wstępie bardzo pięknie powiedział, że po blisko 50 latach komunizmu w Polsce niełatwym zadaniem było wprowadzenie do życia społecznego słowa tolerancja. Nawet dziś nie jest ono w pełni zrozumiałe. Zrozumieniu służą takie spotkania jak Dni Partnerstwa, dzięki którym staramy się poznać nie tylko własną kulturę lokalną, ale i kulturę sąsiadów, swoje odmienności, ale i podobieństwa, przełamywać stereotypy i narodowe uprzedzenia.
Swoje gorące słowa powitania burmistrz Kurzał skierował najpierw do przedstawicieli miasta Voitsberg, a następnie przedstawił pokrótce historię współpracy, która rozpoczęła się dzięki byłemu Konsulowi Generalnemu Republiki Austrii w Krakowie Dr. Emilowi Brix. Dzięki niemu do Leśnicy przyjechała delegacja z dyrektorem Caritas w Graz Dr. Küberle na organizowane przez nas w dniach 15 – 18 kwietnia 1994 r. Międzynarodowe Dni Caritas i Seniora. Potem przypomniał doświadczenia podczas pierwszej podróży do Austrii, podczas której już na początku wystawiliśmy naszych przyjaciół na próbę każąc czekać na siebie dosyć długo. Od tego czasu zaczęła się wspaniała przygoda, w której od początku udział brała i nie sposób o niej nie wspomnieć – pani Edith Altenburger - „dobry duch”, jak ją kiedyś nazwał burmistrz Ernst Meixner i faktyczna inicjatorka kontaktów polsko - austriackich. I to właśnie Edith Altenburger w obecności śmiałków panów Ludwiga Leth i Karla – Heinza Böhmer z żonami pospieszyła z pomocą, kiedy zmagaliśmy się z żywiołem powodzi, który ogarnął Opolszczyznę w 1997 r. Nie sposób było nie uhonorować jej w jakikolwiek sposób, dlatego 21 września 1997 r. podczas Gminnych Dożynek w Raszowej wręczono pani Edith Altenburger tytuł „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” za zasługi dla leśnickiej wspólnoty samorządowej. Współpraca przebiegała również na płaszczyźnie kulturalnej, czego efektem są wyjazdy dzieci, strażaków do Voitsberg oraz udział delegacji austriackiej i zespołów muzycznych podczas Gminnego Dnia Seniora, Dni Partnerstwa oraz dożynek. Trzeba zaznaczyć, że wyjazdy szkoleniowe dla samorządowców nie tylko gminnych, ale całej Opolszczyzny dały początek współpracy naszego województwa z landem Styria. Następnie powitał pierwszego burmistrza Gerbrunn Stefana Wolfshörndl ze współpracownikami i zaznaczył, że w przyszłym roku wypadnie 10 – lecie współpracy z Gerbrunn – z tą pierwszą gminą, z którą podpisaliśmy układ partnerski. Dzięki niej poznaliśmy miasto Černošice, które reprezentuje ambasadorka współpracy z Leśnicą pani Helena Tychnova. Na koniec burmistrz powitał przedstawicieli z gminy Crostwitz, naszych najmłodszych partnerów, wśród których był sam burmistrz Matthias Brützke, jego zastępca Joachim Wessela, członkowie gminy, członek stowarzyszenia DOMIZNA Johannes Ziesch i oczywiście delegacja strażaków. Po wystąpieniu burmistrza Kierownik Biura Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Robert Kwoczała zaprezentował multimedialny pokaz ukazujący walory inwestycyjne, krajobrazowe i turystyczne naszej gminy z uwzględnieniem dostępnych materiałów dotyczących partnerstwa z naszymi gośćmi. Kończąc swoje wystąpienie burmistrz H. Kurzał w imieniu mieszkańców Gminy Leśnica podziękował wszystkim za przybycie i życzył dobrej zabawy w miłej atmosferze oraz nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Prezentacji swoich gmin dokonali również przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich obecnych na spotkaniu.

Podczas konferencji głos zabierał również Wicemarszałek Województwa Opolskiego Ryszard Galla, który w imieniu Marszałka wręczył medal „Zasłużony Opolszczyźnie” pani Edith Altenburger, panu Franzowi Sachernegg oraz panu Ernstowi Meixner (nieobecnemu podczas Dni). Następnie wyróżnieni goście wpisali się do księgi pamiątkowej województwa opolskiego.

Podczas piątkowego spotkania można było podziwiać wystawę pt.: „Śląskie rody i pałace” przygotowaną przez słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Oprócz tego zostały przygotowane tabla ze zdjęciami poświęcone 10 – letniej współpracy Leśnicy z Voitsberg oraz kontaktom z Gerbrunn, z Černošicami i Crostwitz.

Bardzo miłym przerywnikiem był występ chóru Madrigalchor, który swoim śpiewem rozluźnił atmosferę.

28 sierpnia o godz. 9.00 na boisku sportowym w Leśnicy rozpoczęły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które w tym roku miały charakter międzynarodowy, ponieważ udział brały drużyny z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich FFW Horka z Crostwitz oraz FFW Krems z Voitsberg. Gospodarzem zawodów była OSP w Leśnicy, natomiast przygotowaniem placu ćwiczeń zajmował się dh Rajmund Murlowski - Komendant Gminny Związku OSP. Komendantem zawodów był dh Olgierd Jakrzewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśnicy. Zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez KP PSP w Strzelcach Opolskich, której przewodniczył kpt. Artur Wiśniewski. Drużyny czynne męskie i żeńskie oraz większość drużyn młodzieżowych startowały wg regulaminu tzw. polski „na mokro”. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) żeńska z OSP w Raszowej oraz MDP żeńska z OSP w Łąkach Kozielskich rywalizowały wg regulaminu CTIF. Goście z Austrii i Niemiec zaprezentowali się w sztafecie pożarniczej obowiązującej w regulaminie tzw. polski „na mokro”. Ćwiczenie w tym systemie wykonała jednostka FFW Horka z Crostwitz, natomiast FFW Krems z Voitsberg zmierzyła się w ćwiczeniu bojowym z drużynami z OSP w Raszowej i OSP w Łąkach Kozielskich wg regulaminu CTIF.

Zagraniczni goście chcieli jak najlepiej się zaprezentować, dlatego podeszli do ćwiczeń bardzo poważnie i z dużym zaangażowaniem. W nagrodę otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

Nagrody dla drużyn zagranicznych oraz drużyn czynnych startujących wg CTIF zostały ufundowane przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego Ryszarda Gallę. Pan Galla ufundował również puchary dla najmłodszych uczestników zawodów. Nagrody rzeczowe w postaci plecaków oraz nagrody finansowe dla polskich uczestników zostały ufundowane przez Burmistrza Leśnicy Huberta Kurzała, natomiast puchary ufundował Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy Józef Garbacz. Za te nagrody wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zawodów. Tu wymienić należy członków Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP: Prezesowi Olgierdowi Jakrzewskiemu, Wiceprezesom Alfonsowi Długosz i Andrzejowi Frań, Komendantowi Gminnemu Związku OSP Rajmundowi Murlowskiemu, członkom Zarządu: Bernardowi Smandzich, Edycie Gola, Michałowi Tomanek oraz jednostce OSP Leśnica z naczelnikiem druhem Kazimierzem Ksiądz i przede wszystkim druhowi Jerzemu Wojtala.

Serdeczne podziękowanie składamy również na ręce członkiń Leśnickiej Młodzieżowej Rady Doradczej – Adrianie Ploch i Natalii Romanowskiej – za pomoc w pracy strażackiego sekretariatu.

Po części sportowej rozpoczęliśmy część artystyczną w namiocie festynowym. Pierwszym pokazem był występ Orkiestry Dętej z Leśnicy. Następnie PROSKAUER ECHO z Prószkowa. O godz. 17 – tej Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał uroczyście otwarł II Dni Partnerstwa i serdecznie powitał gości i wszystkich mieszkańców gminy. Swoje popisy zaprezentowali następnie uczniowie Szkoły Muzycznej: Zespół Śpiewaczy „Leśnickie Świergotki”, Chór „Dzieci Ziemi Leśnickiej”, Zespół Instrumentalny pod dyrekcją pana Krystiana Gajdy i zespół Frohsin, a po nim wystąpił goszczący u nas po raz pierwszy chór z Voitsberg - Madrigalchor, który wzbudził powszechny aplauz wśród publiczności. Po nim swoje utwory prezentowały jeszcze 2 zespoły z Austrii, a mianowicie Brandstätter Buam & Jagdhornbläser. Około godz. 19.30 rozpoczęła się zabawa integracyjna, podczas której gości zabawiał zespół DUO ALT, natomiast w przerwach grali niezastąpieni Brandstätter Buam & Jagdhornbläser. Kulminacyjnym punktem był pokaz sztucznych ogni z podkładem muzycznym do piosenki Sary Brighton profesjonalnie przygotowany przez pana Sergiusza Zarembę. Zabawa zakończyła się w późnych godzinach nocnych

Niedzielne świętowanie 29 sierpnia zakończyła uroczysta suma w Kościele Parafialnym w Leśnicy w intencji mieszkańców Leśnicy i miast partnerskich, podczas której ksiądz proboszcz Henryk Pasieka serdecznie powitał wszystkich przybyłych. Po mszy św. zespoły Brandstätter Buam & Jagdhornbläser na zakończenie swojej wizyty jeszcze raz dały popis swoich umiejętności.

Chcielibyśmy również gorąco podziękować sponsorom naszego przedsięwzięcia. Wśród nich wymienić należy:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Urząd Marszałkowski w Opolu, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, Powiat Strzelecki, Izobud Łąki Kozielskie oraz p. dyr SP w Leśnicy Monice Kłosek za współorganizacę pierwszego dnia święta.

Projekt dofinansowano przez Fundację Batorego ze środków Fundacji im. Roberta Boscha.


Renata Uchwat

LOKiR
Serdeczne podziękowania
dla wszystkich rolników z naszej gminy,

którzy przyłączyli się do akcji zbierania zboża

dla powodzian z województwa podkarpackiego
składa

Burmistrz Leśnicy

Hubert Kurzał
W lipcu region Podkarpacia w południowej części naszego kraju nawiedziła powódź, która dla niektórych ludzi okazała się tragiczna w skutkach. Niejednokrotnie utracili oni nie tylko całe tegoroczne plony, ale także dorobek swojego życia. Zwykle mówi się, że ktoś, kto nie doświadczył takiej tragedii nie jest w stanie wyobrazić sobie lęku i rozpaczy powodzian. Jednak twierdzenie to nie sprawdziło się w naszej gminie. Rolnicy z każdej miejscowości w miarę swoich możliwości zorganizowali zbiórkę zboża: pszenicy, owsa, żyta. Zbiórkę koordynował m.in. Referat Rolnictwa UM w Leśnicy. Łącznie udało się zebrać 422 worki, co daje sumę ok. 21 t. Liczba ofiarowanego zboża w poszczególnych miejscowościach kształtowała się następująco:


Góra Św. Anny

14

Wysoka

25

Krasowa

15

Raszowa

19

Łąki Kozielskie

7

Lichynia

19

Kadłubiec

41

Poręba

20

Leśnica

58

Dolna

70

Czarnocin

12

Zalesie Śl.

122


Szanowni Państwo!
Zarząd DFK w Leśnicy wraz z Urzędem Miasta i Gminy Leśnica organizują, dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I - II święto Św. Marcina dnia 10. 11. 2004. Obchody te rozpoczną się o godzinie 1700 uroczystym pochodem dzieci z zapalonymi lampionami w kierunku kościoła parafialnego. Tam zostaną one przywitane przez księdza wikarego.

Następnie młodzież gimnazjalna przedstawi scenę z życia Św. Marcina. Potem zostanie rozpalone ognisko i rozdany będzie drobny poczęstunek.

W imieniu pana burmistrza Huberta Kurzała oraz własnym zapraszamy wszystkich naszych milusińskich do udziału.

Do Państwa zwracamy się z prośbą o włączenie się nauczycieli tych klas, które wezmą udział w obchodach dnia Św. Marcina, do tej zabawy jako ich opiekunów. Prosimy również o ewentualne przygotowanie wraz z dziećmi piosenek, wierszyków; może i lampionów, aby uświetnić jeszcze bardziej ową uroczystość.

W związku z planowanym poczęstunkiem prosimy o zgłoszenie przybliżonej ilości dzieci, które uczestniczyłyby w tej uroczystości.
Z serdecznym pozdrowieniem

Helmut Paździor
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Vorstand des DFK und das Gemeindeamt in Leschnitz organisieren am 10. 11. 2004 für Kinder aus den Kindergarten und der Schule (Klassen I und II) ein Martinsfest.

Die Feierlichkeiten beginnen um 1700 Uhr mit einem feierlichen Umzug mit Laternen. Auf dem Kirchplatz werden die Kinder vom Herr Kaplan Mróz begrüßt. Anschließend wird auch eine Szene vom Leben des heiligen Martin von Gymnasialisten vorgestellt. Danach wird am Lagerfeuer eine Bewirtung erfolgen, und die Kinder können in dieser Zeit ihre Lieder und Gedichte vortragen.

Im Namen des Herm Burgermeister Hubert Kurzał und unserem laden wir alle unsere Kleinkinder zum mitmachen ein.

Wir möchten Się bitten, dass die Lehrer der entsprechenden Klassen als Betreuer bei dieser Veranstaltung sich mitbeteiligen wurden. Es wäre auch gut wenn die Lehrer den Kindern im Vorfeld einige passender Lieder und Gedichte beibringen können die dann am Lagerfeuer vorgetragen werden könnten.

Auf Grund der geplanten Verkostung bitten wir um Angabe der ungefähren Kinderzahl, die bei den Feierlichkeiten teilnehmen wurden.
Mit freundlichen Grüssen

Helmut Paździor


  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość