Strona główna

Gdański projekt komunikacji miejskiej – etap III a


Pobieranie 20.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.27 Kb.GDAŃSKI PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – ETAP III A Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Projekt: BUDOWA ULICY NOWEJ ŁODZKIEJ W GDAŃSKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


DP/PZ-3392/Ł/2010/MZ Gdańsk, dnia 04.10.2010 roku


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka wraz z budową ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku”, sygnatura PO-14/C/KP3/2010.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami - zwanej dalej „ustawą Pzp”) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu:  1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia;

Trakcja Polska S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Cena brutto oferty: 110 961 567,93 zł (100 pkt).

Oferta najkorzystniejsza w kryterium cena brutto 100%.
Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – TORPOL Sp. z o.o., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań;

FEROCO S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań;

ELMONT – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn

Cena brutto oferty: 138 254 978,66 zł zł (80,26 pkt)  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – ZUE S.A., ul. Jugowicka 6a, 30-443 Kraków;

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o., ul. Rydlówka 5,

30-63 Kraków;

Firma Torowo-Spawalnicza SPAW-TOR Wiesław Michnik, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków

Cena brutto oferty: 126 715 192,99 zł zł (87,57pkt)  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik – Eurovia Polska SA ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce;

Eurovia CS, a.s. Narodni 10, 113 19 Praga, Czechy

Cena brutto oferty: 137 502 067,86 zł zł (80,70 pkt)


  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia;

Trakcja Polska S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Cena brutto oferty: 110 961 567,93 zł (100 pkt)


  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik- Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa;

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania;

Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul, ul. Chełmżyńskiego 211, 04-458 Warszawa;

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

Cena brutto oferty: 150 170 057,57 zł (73,89 pkt)


  1. BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Cena brutto oferty: 132 207 822,67 zł (83,93 pkt)

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnik-Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 163

01-919 Warszawa;

APRIVIA S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo;

KROMISS- BIS Sp. z o.o. ul. Legionów 92, 42-200 CzęstochowaCena brutto oferty: 158 319 400,00 zł (70,09 pkt)

  1. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9,01-518 Warszawa

Cena brutto oferty: 123 212 968,20 zł (90,06 pkt).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość