Strona główna

Gimnazjalny projekt edukacyjny


Pobieranie 97.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar97.18 Kb.GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNYLISTA ZBIORCZA TEMATÓW – ROK SZKOLNY 2010/2011


TEMAT


OPIEKN

DZIAŁANIA (PROPOZYCJA)

PREZENTACJA

(PROPOZYCJA)

W jaki sposób można zmniejszyć stres przedegzaminacyjny?

mgr Beata Słowikowska

 • Poznanie przyczyn i objawów stresu

 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem

 • Przećwiczenie na sobie wybranych technik i metod radzenia sobie ze stresem

 • Przygotowanie ankiety na temat stresu ( ewentualnie wywiadu)

 • Opracowanie wyników ankiety i wywiadu

 • Przygotowanie prezentacji
 • W formie prezentacji multimedialnej i ( lub) plakatów

Lata mijają, pozostają wspomnienia – czy warto dokumentować wydarzenia szkolne?


mgr Maria Smaruj

 • Zapoznanie uczniów z celami projektu.

 • Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły (udział w uroczystościach szkolnych).

 • Gromadzenie , selekcjonowanie, rejestrowanie wszelkich informacji o szkole, pozyskiwanych z różnych źródeł (Internet, prasa, rozmowy z nauczycielami, fotografie).

 • Opracowanie graficzne uzyskanych materiałów

 • Umieszczenie materiałów w kronice szkoły.
 • Eksponowanie kroniki w czasie uroczystości klasowych, na zakończenie roku szkolnego; zorganizowanie wystawy promującej sukcesy uczniów naszej szkoły.Czy warto inwestować w przyszłość?

mgr Irena Deoring

 • Zbieranie informacji dotyczących świata zawodów i edukacji.

 • Określenie zainteresowań zawodowych uczniów II klas (przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety ).

 • Opisy naszych wymarzonych zawodów.

 • Opracowanie mapy szkół kształcących w wymarzonych zawodach.
 • Prezentacja naszych wymarzonych zawodów i mapy szkół w dniu „Festiwalu Projektów”.

Czy Pałuki mogą być atrakcyjne dla turysty?


mgr Maria Dworacka

 • Wyszukiwanie wiadomości na temat atrakcyjnych miejsc naszego regionu

 • Wykonanie zdjęć ciekawych miejsc Pałuk

 • Zaplanowanie wystawy

 • Zapoznanie z legendami pałuckimi i wybór legendy do inscenizacji

 • Przygotowanie stroi i rekwizytów do przedstawienia

 • Układanie ofert wycieczek: autokarowych, rowerowych

 • Wydanie broszury wycieczek „Poznaj Pałuki”
 • Wystawa fotograficzna „Pałuki w obiektywie”

 • Oferta turystyczna wycieczek jedno, dwu i trzydniowej

 • Przedstawienie teatralne

wybranej legendy pałuckiejLeon Skórzewski jest pochowany na Dębiej Górze. Prawda czy fałsz?

Maciej Banaś

 • Analiza źródeł historycznych

 • Wizyta w kryptach kościoła

 • Wycieczka na Dębią Górę

 • Wycieczka do pałacu w Lubostroniu

 • Wykonanie zdjęć i ich opracowanie

 • Wywiady z osobami zajmującymi się historią Łabiszyna   

 • Wykonanie tablicy informacyjnej

 • Przygotowanie referatu informacyjnego
 • Prezentacja dorobku zespołu podczas Dnia Prezentacji.

 • Umieszczenie tablicy informacyjnej w krużgankach kościoła św Mikołaja.Po co świętość? Czyli o ludziach dążących wzwyż…

mgr Marcin Jiers

 • Prezentacja utworów muzycznych, mówiących o świętości,

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki świętych,

 • Uczniowie dzielą się na dwa obozy „pro” i „contra” wobec propozycji naśladowania świętych w swoim życiu, przygotowują argumenty, bronią swojego stanowiska,
 • Prezentacja będzie zawierała materiały audio - wizualne, dzięki którym uczniowie zaprezentują wezwanie zawarte w Ewangelii do naśladowania Jezusa,

 • Poprzez wykorzystanie metody aktywizującej jaką jest „sąd” postarają się uargumentować celowość realizowania w swoim życiu dążenia do poznania Pana Boga i odnajdywania Go pośród zwykłej codzienności,

 • Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie będzie obejmowała kontekst kulturowy i historyczny omawianego zagadnienia,

 • Przywołując wypowiedzi znanych mistrzów życia duchowego- uczniowie, w krótkiej scence przedstawiają propozycję konkretnego sposobu realizacji wiary w Jezusa Chrystusa.
"Czy tu jest moje miejsce, mój dom?"

mgr Anna Nowak

 • Wybranie ciekawych miejsc, obiektów, budowli

 • Wybór podtematów, podział zadań

 • Przygotowanie opisu historycznego miejsc.

 • Zgromadzenie materiałów – sfotografowanie zabytków – przygotowanie materiałów audiowizualnych.

 • Przygotowanie materiałów do prezentacji- wystawy

 • Przygotowanie dyskusji lub innej formy prezentacji. • Plakaty prezentujące prace uczniów , zdjęcia z zajęć, prezentacja multimedialna

 • Wystawa prac uczniów

i wystawa fotograficzna


W jaki sposób młodzież gimnazjalna spędza wolny czas?


mgr Mirosława Kujawa

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety .

 • Dokumentowanie różnych form spędzania wolnego czasu.

 • Wybór formy prezentacji.

 • Przygotowanie prezentacji.
 • Wyniki ankiety (procentowe).

 • Wystawa fotograficzna , plastyczna .

 • Występy , np. taniec , pokaz karate.Jak nauka ortografii może być atrakcyjna i skuteczna?

mgr Anna Szyszkowska

 • Przygotowanie tablic ortograficznych.

 • Opracowanie broszury zawierającej podstawowe zasady ortografii polskiej z przykładami.

 • Wykonanie gry planszowej dotyczącej zasad ortograficznych.

 • Przedstawienie w formie plakatu programów multimedialnych i stron WWW poświęconych ortografii.

 • Przygotowanie szkolnego konkursu ortograficznego.

 • Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji poświęconej ortografii.

 • Wystawa tablic ortograficznych.

 • Wydanie broszury z zasadami ortografii polskiej.

 • Prezentacja gry dydaktycznej na temat ortografii.

 • Plakat – programy multimedialne i strony WWW poświęcone nauce ortografii.

 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego.

 • Przeprowadzenie lekcji ortografii w swojej klasie.


Dlaczego warto czytać książki?

mgr Andrzej Sala

 • Wybór książek i ich przeczytanie.

 • Opracowanie ankiety na temat ulubionej książki.

 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.Inscenizacja fragmentów ulubionych książek.

Czy warto odwiedzić Łabiszyn i jego okolice?

mgr Magdalena Mellem

 • Wybór i szczegółowe zapoznanie się z najciekawszymi miejscami, zabytkami w gminie Łabiszyn

 • Zgromadzenie materiałów, fotografii

 • Analiza zebranych informacji

 • Stworzenie notatek, opisów wybranych miejsc w języku polskim

 • Zgromadzenie niezbędnego słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych do przetłumaczenia tekstów na język angielski

 • Bezpośrednie tłumaczenie sporządzonych opisówPrzewodnik w wersji papierowej (książka/album) oraz elektronicznej (płyta) zawierający fotografie oraz opisy w języku angielskim prezentowanych miejsc

Czy możliwe jest zwiedzenie USA w ciągu jednego tygodnia?

mgr Dariusz Dąbrowicz

 • Wybór miejsc w USA najbardziej wartych zwiedzenia

 • Wyszukanie informacji n/t tych miejsc

 • Przygotowanie prezentacji w formie plakatów, zdjęć, opisów, prezentacji multimedialnej

 • Przygotowanie prezentacji scenek rodzajowychPrezentacja projektu w czasie Tygodnia Języków Obcych

Czy warto poznać Brytyjczyków i kulturę brytyjską?

mgr Maja Malak -Siemaszko

 • Zbieranie i opracowywanie informacji o kulturze brytyjskiej

 • Wyszukiwanie ciekawych informacji o Brytyjczykach i ich

zachowaniach w codziennym życiu

 • Przygotowanie plakatów tematycznych dotyczących każdego

ze świąt brytyjskich

 • Malowanie typowych zabytków i krajobrazów przez

Miłośników malarstwa

 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej o kulturze brytyjskiej

 • Przygotowanie nagrań z muzyką celtycką
 • Zorganizowanie Dnia Kultury

Brytyjskiej. W trakcie takiego

dnia uczniowie prezentują

zebrane materiały w formie

wystawy (plakaty z opisami,

namalowane dzieła). Każde

stoisko dotyczy innego święta

brytyjskiego. Uczniowie mają

również odpowiednie stroje

dostosowane do święta.


 • Prowadzenie lekcji o kulturze

brytyjskiej i Brytyjczykach

w klasach szóstych SP. • Prezentacja muzyki celtyckiej.

 • Prezentacja multimedialna.


Czy nauka języka niemieckiego może być przyjemnością?”

mgr Katarzyna Bączkowska

 • Opracowanie scenariusza do sztuki na podstawie baśni Braci Grimm;

 • Przygotowanie scenografii i strojów;

 • Opracowanie podkładu muzycznego i piosenek;

 • Przygotowanie gry domino w języku niemieckim;

 • Przygotowanie plakatów ukazujących najciekawsze miejsca, ludzi krajów niemieckojęzycznych;
 • Kwiecień 2011 podczas Tygodnia Lingwistycznego.

Czy słownik języka niemieckiego musi być nudny?

mgr Dorota Strzelecka

 • Wybór zakresu tematycznego

 • Gromadzenie materiałów

 • Wybór formy opracowania słownika (np. teczka z planszami, broszura, płyta CD)

 • Wykonanie ilustracji do danego słownictwa

 • Wykonanie słownika
Jakie jest pochodzenia nazw miejscowości naszego regionu?

mgr Bogusława Lubiszewska

 • Wybór nazw miejscowości do opracowania, wyszukiwanie informacji w bibliotekach, muzeum regionalnym, parafii, sądzie oraz rozmowy z mieszkańcami.

 • Informator o pochodzeniu nazw miejscowości.

 • Scenki dramatyczne na temat powstawania nazw miejscowości, plakaty.
Dzieci Świata- czy mamy takie same prawa?

mgr Kamila Katka

 • Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka

 • Zapoznanie z przykładami praw dziecka

 • Poszukiwanie przykładów łamania praw dziecka

 • Uczestniczenie w grze „ Powszechne prawo do edukacji a rzeczywistość”
 • Stworzenie przestrzennej mapy świata z tzw. Czarnymi punktami, miejscami łamania praw dziecka

 • Scharakteryzowanie działań organizacji stojących na czele przestrzegania praw dziecka

 • Armia Bożego Oporu- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego dzieci biorą udział w działaniach zbrojnych, przykładów wymienionych działań • Prezentacja multimedialna

pt. „ Konwencja Praw Dziecka a rzeczywistość”

 • Wystawa prac plastycznych oraz zebranych materiałów

pt. „ Kto powinien się wstydzić?” , połączona z konkursem dla klas II „ Prawa dzieci a rzeczywistość.”

Czy rozpiętość ramion jest taka sama jak nasz wzrost?

mgr Anna Żarnowska

 • Przydział obowiązków,

 • Dokonanie odpowiednich pomiarów, a następnie ich opracowanie,

 • Motywowanie uczniów,

 • Spotkania konsultacyjne,

 • Obserwacja i ocena pracy uczniów.
 • Na podstawie wyciągniętych wniosków zostaną opracowane przez uczniów tabele, wykresy, album, plakat,

 • Prezentacja multimedialna dotycząca wiadomości o Leonardo da Vinci z zakresu matematyki.
W jaki sposób matematyka może pomóc w remoncie mieszkania?

 


mgr Bożena Buczek

 • Określenie potrzeb i możliwości, w tym finansowych, rodziny,

 • Zebranie informacji o cenach w różnych sklepach, korzystanie z Internetu artykułów potrzebnych do wykonania remontu,

 • Porównanie ofert, wybór zgodny z potrzebami,

 • Opracowanie kosztorysu remontuplakaty, gazetka, kosztorys remontu

Czy wielościany foremne mogą być ciekawe?

mgr Maria Stosik

 • Znalezienie potrzebnych informacji na temat wielościanów foremnych ( słowniki, encyklopedie, podręczniki, Internet)

 • Ustalenie sposobu prezentacji zdobytych informacji

( broszura, prezentacja multimedialna, itp.)

 • Uzasadnienie istnienia tylko pięciu takich brył

 • Zorganizowanie materiału do wykonania modeli

 • Wykonanie modeli trójwymiarowych na podstawie siatek

 • Wyszukanie przykładów występowania lub zastosowania w otaczającym świecie
 • Zebranie najciekawszych informacji w formie broszury , prezentacji multimedialnej lub innej formie zaproponowanej przez uczniów

 • Pokaz gotowych modeli , które będą służyły jako pomoce dydaktyczne w pracowni matematycznej
Jak poszerzać wiedzę matematyczną uczniów gimnazjum?

mgr Stanisława Lewandowska

 • Wielcy matematycy i ich odkrycia- wyszukiwanie informacji, gromadzenie, analizowanie, opracowanie dokumentu tekstowego

 • Rozwijanie umiejętności geometrycznych i wyobraźni przestrzennej- rysowanie siatek i wykonywanie modeli brył nietypowych

 • Nauka matematyki przez rozrywkę- tworzenie i rozwiązywanie rebusów i krzyżówek matematycznych, sudoku oraz gier matematycznych

 • Matematyka w życiu codziennym- Unia Europejska w zadaniach, rozwiązywanie zadań tekstowych, problemowych dotyczących życia codziennego, ekologii i innych dziedzin

 • Tworzenie pomocy dydaktycznych- wykonywanie plakatów i gazetek matematycznych • Przedstawienie opracowanego dokumentu tekstu o wielkich matematykach

 • Zorganizowanie wystawy nietypowych brył

 • Prezentacja powstałych gier i rebusów matematycznych

 • Pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania

Czy chemia może być ciekawa?

mgr Anna Śmierzchalska

 • Wyszukanie opisów eksperymentów w Internecie, książkach i czasopismach chemicznych.

 • Selekcja i wybór tych doświadczeń, które są możliwe do wykonania w warunkach szkolnych.

 • Wykonanie instrukcji do doświadczeń

 • Zgromadzenie niezbędnych substancji.

 • Przeprowadzenie doświadczeń.

 • Wykonanie zdjęć, które zostaną dołączone do instrukcji.

 • Przygotowanie pokazów.

 • Pokazy doświadczeń

 


 • Pokazy doświadczeń.

 • Teczka z instrukcjami.

Czy mój dom jest ekologiczny?

mgr Aleksandra Jakubczyk

 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami ekologicznymi

 • Wykonanie przez uczniów planu mieszkania uwzględniając wyposażenie następujących pomieszczeń: kuchnia, pokój, łazienka, piwnica-garaż.

 • Analiza poszczególnych pomieszczeń pod kątem wykorzystania, oszczędzania zasobów środowiska, użyteczności urządzeń.

 • Ekologiczne postępowanie w podstawowych czynnościach wykonywanych w naszych domach tj. porządki, sporządzanie potraw, zakupy, gospodarka odpadami itp.

 • Sporządzenie i przeprowadzenie wśród uczniów gimnazjum ankiety dotyczącej ekologicznego trybu życia występującego w rodzinach uczniów naszej szkoły

 • Opracowanie w formie raportu wyników i wniosków z przeprowadzonej ankiety

 • Opracowanie kodeksu postępowania ekologicznego na co dzień • Prezentacja plakatu (makiety) pomieszczeń występujących w naszych domach

 • Zestawienie w formie wykresów wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum

 • Przygotowanie i prezentacja plakatów lub naklejek które można by powiesić w domu np. przy włącznikach światła, kranach w łazience, koszu na śmieci, aby propagować ekologiczny tryb życia w naszych rodzinach.

 • Kodeks postępowania ekologicznego - plakat

Czy kuchnia to laboratorium fizyczne?

mgr Joanna Sinicka

 • Wyszukanie informacji o zjawiskach fizycznych zachodzących w kuchni (książki, czasopisma, Internet)

 • Wybór procesów zachodzących w kuchni najlepiej obrazujących prawa i zasady fizyczne.

 • Przeprowadzenie eksperymentów (w oparciu o przygotowane instrukcje) przedstawiających wpływ fizyki na procesy zachodzące w kuchni.

 • Przygotowanie prezentacji. • Teczka, album lub prezentacja multimedialna z opisem zjawisk fizycznych zachodzących w kuchni oraz przeprowadzonymi doświadczeniami.

 • Pokaz wybranych doświadczeń.

Jakie istnieją możliwości rozwoju usług turystycznych w gminie Łabiszyn?

mgr Alicja Szałkowska

 • Obserwacje bezpośrednie dotyczące warunków rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych gminy

 • Analiza dokumentacji

 • Ocena walorów środowiskowych i kulturowych

 • Ocena korzyści i uciążliwości wynikających z rozwoju funkcji turystycznych w gminie

 • Projektowanie działań promujących gminę w tym zakresie • Opracowanie multimedialne

 • Opracowanie gry dydaktycznej (quiz) o tematyce dotyczącej gminy

Czy komputer może uczyć?

mgr inż. Bogumiła Szulgo

 • Przygotowania projektu, ustalenie planu działania i podziału obowiązków,

 • Zebranie materiałów poglądowych, dydaktyczno-wychowawczych na poziomie odbiorcy projektu, przygotowanie atrakcyjnej oferty zachęcającej do poznania

przedstawianego tematu, korzystanie z różnych źródeł informacji

 • Dostosowanie prezentacji do zróżnicowanego sprzętu audiowizualnego,

 • Realizacja projektu wg przyjętych kryteriów, wstępna analiza

uzyskanego efektu współpracy w grupie, skonkretyzowanie i przygotowanie ostatecznej wersji projektu do prezentacji w dwóch ustalonych formach:

w szkolnych pracowniach komputerowych-

wykład z zakresu wiedzy informatycznej poprzedzający realizację praktycznych zadań

prezentacja możliwości wykorzystania zestawów komputerowych do realizacji konkretnych zadań


(wydruk zeskanowanych dokumentów, praca w sieci komputerowej,pakiet Office);

 • Pokaz możliwości tworzenia zróżnicowanych tematycznie dokumentów i ich prezentowania w zestawie laptop-projektor w różnych miejscach odbiorcy projektuwykorzystanie nośników zewnętrznych cd dvd do publikacji zestawień i prezentacji animowanych • Redagowanie dokumentów tekstowo-graficznych, ilustrowanie liczb wykresami,

-obliczenia i statystyka, tworzenie tematycznych baz danych, elementy programowania,

 • Grafika komputerowa, multimedialne prezentacje, projektowanie slajdów zastosowanie odpowiedniej formy przekazu wiedzy informatycznej i praktycznej obsługi sprzętu komputerowego poprzez:

-przygotowanie wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń praktycznych do realizacji
- pracownie komputerowe w prezentacji otwartej dla zróżnicowanych grup wiekowych (przedszkolaki, seniorzy)


Jak skutecznie oszczędzać energię elektryczną w gospodarstwie domowym?

mgr Marcin Bajek

 • Zebranie materiałów, ustalenie planu działania, podział obowiązków w grupie,

 • Opisywanie różnych sposobów otrzymywania energii elektrycznej (w tym ekologicznej),

 • Odczytywanie parametrów technicznych urządzeń elektrycznych z tabliczek znamionowych,

 • Obliczanie zużycia energii elektrycznej przez wybrane urządzenia domowe,

 • Określenie budowy, zasady działania, parametrów elektrycznych źródeł światła,

 • Wykazanie najbardziej energochłonnych urządzeń elektrycznych,

 • Wybranie najlepszych form oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 • Szkolna wystawa zbiorów uczniów,

 • Zestawienia tabelaryczne otrzymanych wyników energochłonności wybranych urządzeń oraz ich podziału na klasy energetyczne,

 • Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna związana z tematem projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej,

 • Plakat promujący konieczność oszczędzania energii elektrycznej.Jak zatrzymać czas ?


mgr Iwona Żyburska

 • Opracowanie planu pracy i podział zadań.

 • Odnalezienie przykładów utrwalenia nastoju, światła, ulotnych kolorów zależnych od pory dnia w malarstwie ( impresjonizm). Pisemne analiza użytych środków wyrazu.

 • Napisanie opowiadań o własnych próbach zatrzymania nastroju chwili we własnych pracach fotograficznych i plastycznych.

 • Plastyczna interpretacja dzieł sztuki Jana Jakuba Kolskiego : Jancio Wodnik, Beniamin Batton, Roman Opałka i problemu czasu poruszanego w tych dziełach.

 • Odnalezienie definicji czasu w filozofii (św. Augustyn ), w fizyce używając literatury i internetu i wykorzystanie tych definicji do przygotowania prezentacji słownej .
 • Wystawa prac fotograficznych i plastycznych uczestników projektu połączona z prezentacją słowną dokonań impresjonistów, poznanych definicji oraz przedstawienie założeń ideologicznych własnych prac plastycznych.
Czy muzyka lat 70-tych jest muzyką wielu pokoleń?

mgr Ewa Hajost

 • Przydział zadań na podstawie planu pracy

 • Wykonanie prezentacji najpopularniejszych zespołów tworzących muzykę lat 70-tych na podstawie przygotowanych materiałów

 • Przygotowanie pod względem wokalnym wybranej piosenki(śpiew)

 • Opracowanie i przygotowanie występu tanecznego odzwierciedlającego charakter muzyki lat 70-tych
 • Plakat , album prezentujące muzykę lat 70-tych (omówienie poparte przykładami muzycznymi)

 • Występ wokalny

 • Prezentacja taneczna

Czy gimnastyka może być atrakcyjną dyscypliną sportu?


mgr Anna Dąbkowska

 • Wyszukiwanie wiadomości na temat podziału gimnastyki oraz wpływu na organizm człowieka.

 • Przygotowanie zestawu ćwiczeń np. gimnastyki porannej, układu gimnastycznego lub artystycznego.

 • Trening gimnastyczny

 • Wykorzystanie muzyki do interpretacji ruchowej.
 • Opracowanie wyników i osiągnięć gimnastyków .

 • Przygotowanie wystawy na temat sportowych osiągnięć gimnastyków

 • Opracowanie haseł reklamujących gimnastykę
 • Zaprezentowanie przygotowanego układu gimnastycznego lub tanecznego

 • Indywidualny pokaz własnych możliwości gimnastycznych

 • Wystawa osiągnięć gimnastyków

 • Hasła reklamujące gimnastykę


Jak żyć aktywnie?


mgr Aleksandra Drabik

 • Gazetka szkolna "Aktywny wypoczynek podczas ferii zimowych"

 • Ankieta wśród uczniów dotycząca II śniadania - zestawienie statystyczne "Drugie śniadanie- zdrowy nawyk"

 • Ankieta wśród uczniów dotycząca aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • Stragan zdrowej żywności na korytarzu szkolnym

 • Wdrożenie na terenie szkoły (sklepik szkolny) zdrowej żywności: soki owocowe, batony z muesli, orzechy i suszone owoce jako alternatywy dla typowych, czekoladowych batonów

 • Bieg ekologiczny

 • Rajd rowerowy
 • Pokaz multimedialny,

 • Stragan zdrowej żywności

Czy warto aktywnie spędzać wolny czas?


mgr Elżbieta Czarnecka

 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej sposobów spędzania przez nich wolnego czasu,

 • Zorganizowanie międzyklasowego konkursu na najlepszy plakat promujący aktywne spędzanie wolnego czasu,

 • Sporządzanie gazetek ściennych informujących o imprezach organizowanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy (np. zawody sportowe, wystawy artystyczne itp.),

 • Organizacja Dnia Aktywnego Wypoczynku;
 • Wystawa prac konkursowych - plakatów,

 • Wydanie gazetki okolicznościowej na temat aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • Publiczna prezentacja multimedialna będąca odpowiedzią na pyt. "Czy warto aktywnie spędzać wolny czas?"

Czy warto być czynnym sportowcem?

mgr Artur Rajsner

 • Wyszukiwanie informacji na temat znanych sportowców związanych z Łabiszynem

 • Wyszukanie lub wykonanie zdjęć sportowców
 • Przeprowadzenie wywiadu z jedną ze znanych postaci sportu związanych z Łabiszynem

 • Przygotowanie i rozpropagowanie zestawu ćwiczeń fizycznych pomagających nabrać i zachować dobrą formę fizyczną

 • Zredagowanie i wydanie gazetki promującej sport i zachęcającej do uprawiania różnych dyscyplin sportowych mogących doprowadzić do zdobycia sławy

 • Gazetka „Warto być czynnym sportowcem”

 • Zestaw ćwiczeń w formie zdjęć i opisu

 • Transkrypcja i zdjęcia z wywiadu ze znaną osobą związaną ze sportem
Czy sport to zdrowie?

mgr Marcin Kowalik

 • Ankieta badająca poziom zainteresowania sportem.

 • Opracowanie zestawu ćwiczeń śródlekcyjnych dla uczniów gimnazjum.

 • Przedstawienie zdrowotnych aspektów uprawiania sportu - utworzenie kodeksu „sport to zdrowie”.

 • Propozycje aktywności ruchowej korzystnie oddziałujących na organizm człowieka.

 • Udział w konkursie „ wiedzy o sporcie”.
 • Prezentacja w dowolnej formie w „ Dniu projektów”.
Jak bezpieczniej jeździć skuterem?

mgr Piotr Skrzeszewski

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród innych użytkowników skuterów na temat (nie)bezpiecznej jazdy skuterem

 • Szybki kurs jazdy skuterem po ulicach Łabiszyna – nagranie filmu szkoleniowego

 • Przygotowanie makiety z ulicami Łabiszyna i znakami drogowymi

 • Przygotowanie gry planszowej: „skuterem przez miasto”

 • Przeprowadzenie wywiadu z funkcjonariuszem policji na temat najczęstszych przyczyn wypadków spowodowanych przez użytkowników skuterów oraz uzyskanie informacji na temat taryfikatorów mandatów i kar za najczęściej popełniane wykroczenia

 • Wyszukanie w Internecie i projekcja filmów prezentujących skutki wypadków z udziałem skutera

 • Zasygnalizowanie lokalnym władzom problemu braku miasteczka komunikacyjnego w naszej gminie – uczniowie piszą list do Burmistrza

 • Przygotowanie konkursu dla posiadaczy skuterów z naszej szkoły

 • Przygotowanie ulotek dla rodziców (rozdanie podczas drzwi otwartych) celem uświadomienia odpowiedzialności za dziecko poruszające się skuterem, konsekwencji np. zdjęcia blokady ograniczającej prędkość skutera, braku ubezpieczenia OC itp.

 • Prezentacja multimedialna przedstawiająca poszczególne etapy projektu

 • Album ilustrowany zdjęciami, pisemnymi relacjami

 • Plakat, ulotki na temat bezpiecznej jazdy skuterem

 • Zorganizowanie spotkania dla uczniów gimnazjum, podczas którego uczestnicy projektu przekażą innym uczniom wskazówki, jak bezpiecznie jeździć skuterem.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość