Strona główna

Gis, modelowanie I monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi I kanalizacyjnymi


Pobieranie 20.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.81 Kb.
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Zarząd Główny

oraz

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania ŚciekówPolitechniki Warszawskiej

organizują

VI międzynarodową konferencję naukowo-techniczną z cyklu

G
IS,  modelowanie i monitoring


w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od blisko 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 12 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

 

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia 1. Systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w szczególności bazy typu GIS i ich wykorzystanie do zarządzania i wspomagania eksploatacji infrastruktury technicznej przedsiębiorstw – w tym, do ograniczania strat wody i awaryjności sieci

 2. Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach

 3. Zdalne Systemy Odczytu Wodomierzy

 4. Koszty planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju GIS w przedsiębiorstwach.

 5. Urządzenia i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych.

 6. Urządzenia i metody pomiaru napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych

 7. Systemy rejestracji, przesyłu i archiwizacji danych z pomiarów na sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych

 8. Regulacja ciśnienia i sterowanie pracą sieci wodociągowych

 9. Zarządzanie jakością wody w systemach wodociągowych

 10. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych.

 11. Modelowanie i symulacja pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z budową i kalibracją modeli.

 12. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

 13. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, w szczególności związane z:

  • wdrażaniem baz danych typu GIS i innych narzędzi informatycznych,

  • tworzeniem modeli, symulacją i regulacją pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • budową systemów monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

  • wdrażaniem systemów Zdalnego Odczytu Wodomierzy

  • regulacją pracy i sterowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.


Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku

w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B.

Otwarcie konferencji o godz. 10.30.

Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.K
omitet Organizacyjny

Halina Kłoss-Trębaczkiewicz         Politechnika Warszawska - Przewodnicząca 

Jarosław Chudzicki Politechnika Warszawska

Mirosława Gębska ZG PZITS

Agnieszka Malesińska Politechnika Warszawska

Katarzyna Miszta-Kruk                      Politechnika Warszawska

Andrzej Pieniążek ZG PZITS
 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska - Przewodniczący

Dr inż. Henryk Bylka Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Karol Kuś Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Agnieszka Malesińska Politechnika Warszawska

Dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk                      Politechnika Warszawska

Dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Marek Zawilski Politechnika Łódzka

 

Ważne terminy 1. 05.02.2015r – przesłanie tytułu referatu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w jęz. pol.(do 1 str.)

i ang. (do 1 str.), imiona i nazwiska autorów, adres, nr. tel i e-mail autora do korespondencji - na adres e-mail: katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl

 1. 10.02.2015r. – akceptacja streszczeń przez Komitet Naukowy

 2. 10.03.2015r. – przesłanie pełnej treści referatu – na e-mail: katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl

 3. 23.03.2014r. – recenzje, korekty i akceptacja referatów przez Komitet Naukowy.

 Wymagania i uwagi ogólne dotyczące przygotowania referatu • tekst w formacie DOC (MS Word) z odstępem między wierszami 1

 • zdjęcia i rysunki w formacie JPG lub TIF (rozdzielczość min. 300 dpi) w oddzielnych plikach

 • objętość artykułu do 14 stron A4 wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi w j pol i j ang.

Autor referatu konferencyjnego jest zwolniony z kosztów uczestnictwa w konferencji – w przypadku kilku autorów, zwolnienie dotyczy jednej osoby.

Streszczenia referatów będą opublikowane w formie książkowej, a pełne treści referatów na dołączonej płycie CD. Referaty wyróżnione przez Komitet Naukowy będą opublikowane w czasopiśmie GWiTS.Opłata za udział 1 osoby  w  konferencji wynosi 485 zł + 23 % VAT,  dla członków PZITS 430 zł + 23 % VAT i dla studentów 150 zł + 23 % VAT. Na opłatę składają się koszty organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w trakcie obrad oraz obiadu.  Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów dojazdów oraz noclegów.

Opłatę prosimy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZITS – konto – Millennium Bank SA nr 42116022020000000028827575 z dopiskiem na przelewie „GIS 2015”

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, przesyłając pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego - ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, faksem na nr 22  826-28-94 lub e-mailem na adres biuro@pzits.pl – wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, której formularz załączamy. Prosimy również o dołączenie kopii dowodu wpłaty na nasze konto bankowe.

 Informacje dodatkowe

 • Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna.

 • W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz  informację na temat warunków uczestnictwa w wystawie.

 • Szczegółowych informacji o organizacji konferencji i wystawie udzielają:  pani  Mirosława Gębska (tel./fax 22 826-28-94,  e-mail  biuro@pzits.pl oraz pani dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz tel. 22 234-79-78 e-mail htrebaczkiewicz@gmail.com

 • Informacji nt referatów udziela pani dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, Tel 22 234 5336, e-mail katarzyna_miszta-kruk@is.pw.edu.pl

 • Informacje nt konferencji znajdą się również na stronach internetowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej www.konferencja-gis2015.warszawa.pl oraz ZG PZITS www.pzits.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość