Strona główna

Gmina Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko odbiorca: Publiczne Gimnazjum przy zso w Jedlni Letnisku przedmiot zamówienia


Pobieranie 18.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.15 Kb.Jedlnia letnisko, 26.11.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jedlnia-Letnisko

ul. Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

ODBIORCA: Publiczne Gimnazjum przy ZSO w Jedlni Letnisku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1-dniowa wycieczka edukacyjno-wychowawcza „Zobaczyć, poznać, polubić” do Centrum Kopernika w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania 1-dniowej wycieczki edukacyjno-wychowawczej „Zobaczyć poznać, polubić” do Centrum Kopernika w Warszawie w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans – Programy Rozwojowe Szkół. Edycja V bis” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:Biuro Turystyki Szkolnej

ul. 15 PP „Wilków”

08-530 Dęblin

Oferta złożona przez powyższą firmę była zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym kryterium, którym była cena.

W zapytaniu ofertowym do 25.11.2013 do godz.14:00 oferty złożyły następujące firmy:


Lp.

Firma

CenaBiuro Turystyki Szkolnej

2600,00Biuro Podróży “Kaskada” Alicja Holubowicz

2878,00ESKAPADA Biuro Przewodnickie

3000,00IZIS Izabela Bogacka

3120,00Biuro Usług Turystycznych “Wektur”

3160,00Stacja EVENT Aleksandra Parma

3180,00Ran-Trans Transport Osobowy

3230,00NEW CHALLENGE Magdalena Siśkiewicz

3319,00Tour & Travel Poland S.C.

3320,00Biuro Podróży WADI “Na Wschód”

3454,00Biuro Turystyczne CoolTour’a

4642,40Biuro Podróży MAMUNO

6200,00

Dziękujemy za złożone oferty.

Projekt „Szkoła Równych Szans – Programy Rozwojowe Szkół. Edycja V bis” współfinansowanyjest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość