Strona główna

Gmina miasto biłgoraj program funkcjonalno-użytkowy


Pobieranie 1.44 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013GMINA MIASTO BIŁGORAJ


Program funkcjonalno-użytkowy

Projekt pn:

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju”

Styczeń 2014 r.

Nazwa zamówienia: „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju”

Adres obiektów: Instalacje na budynkach użytkowników prywatnych oraz instalacje na budynkach użyteczności publicznej: zgodnie z załacznikiem nr 1

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepłaProgram opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego).
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający: Opracował:

Gmina Miasto Biłgoraj Sławomir Kuśmicki


Plac Wolności 16

23-400 Biłgoraj


województwo: lubelskie

SPIS TREŚCI:  1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UŻYTKOWEGO:

A.Montaż zestawów solarnych na terenie Miasta Biłgoraj

A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALN0 – UŻYTKOWEGO:
A. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

B. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

C. DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY UŁATWIAJĄCE ZAPROJEKTOWANIE INSTALACJI

Wstęp

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej . Istalacje solarne w liczbie 1831 zostaną zamontowane na obiektach prywatnych (w tym 1 na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Krzeszowiec” w Biłgoraju) i 1 na obiekcie użyteczności publicznej (OSiR) (dz. Nr 74/1 ark. 28). Łączna liczba instalacji wyniesie 1832.


Liczba osób korzystających wyniesie 7339 osób. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez monaż instalacji solarnych w Biłgoraju”, będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.
Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano – montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji solarnych.


Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

  • zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły

  • umożliwi wytwarzanie CWU

  • zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych

  • przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów

  • przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii,
    w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych

  • wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu


A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia

  1. Lokalizacja inwestycji

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego, Miasta Biłgoraj.

Inwestycja realizowana będzie na następujących ulicach:Ulica

Liczba instalacji
"Wira" Bartoszewskiego

7
„Studenta” Henryka Żelezika

11
„Wacek” Wasilewskiej

1
11 Listopada

25
3 Maja

12
Adama Asnyka

1
Adama Gorajskiego

13
Agaty Mróz

1
Akacjowa

8
Aleja 400

24
Aleja Jana Pawła II

7
Aleja Młodości

20

Aleksandra Fredry

3

Antoniego Radzika „Orkisz”

2

Armii Krajowej

18

Armii Kraków

22

Armii Ludowej

26

Bagienna

24

Bajkowa

1

Bankowa

2

Batalionów Chłopskich

6

Błekitna

3

Boczna od ul.Piskorka

1

Boh. Monte Cassino

31

Bolesława Chrobrego

2

Bolesława Leśmiana

6

Bolesława Prusa

15

Brzozowa

9

Cegielniana

34

Chłodna

29

Cicha

16

Cypriana Godebskiego

14

Cypriana Norwida

5

Czerwonego Krzyża

8

Czesława Miłosza

2

Dąbrówki

2

Długa

23

Dr. Stanisława Pojaska

3

Droga Straceń 1941-1944

3

Dworcowa

2

Dyrki

7

Elizy Orzeszkowej

31

Energetyczna

3

Gabrieli Zapolskiej

2

Gen. Henryka Dąbrowskiego

7

Gen. Komorowskiego

6

Gen. Okulickiego

6

Gen. Sikorskiego

4

Gen. Tadeusza Piskora

2

Gen. Władysława Andersa

1

Graniczna

2

Gronczewskiego „Przepiórki”

17

Grzybowa

4

Haliny Konopackiej

2

Hansa Christiana Andersena

3

Harcerska

40

Herbowa

5

I Armii Wojska Polska

4

I. B. Singera

2

Jana Brzechwy

15

Jana Matejki

3

Jana Sobieskiego

17

Janowska

24

Janusza Korczaka

9

Janusza Kusocińskiego

6

Jarosława Iwaszkiewicza

2

Jasna

3

Jaśminowa

3

Jodłowa

14

Józefa Piłsudskiego

24

Józefa Sokołowskiego

1

Józefa Steglińskiego „Corda”

5

Juliana Tuwima

8

Juliusza Słowackiego

6

K.K. Kossaków

2
Kajetana Cieszkowskiego "Ćwieka"

18
Kasztanowa

4
Kazimierza Ludwika

6
Kazimierza Wielkiego

4
Klonowa

3
Kochanowskiego

34
Kolejowa

1
Kombatantów

4
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

4
Kornela Makuszyńskiego

10
Królowej Bony

2
Królowej Jadwigi

1
Krótka

1
Krucza

1
Krzeszowska

26
Księcia Józefa Poniatowskiego

1
Kwiatowa

4
Lazurowa

4
Leśna

18
Lubelska

6
Ładna

2
Łąkowa

19
Łubiarska

10
Macieja Rataja

9
Magnoliowa

4
Makowa

4
Marcina Borelowskiego "Lelewela"

4
Marii Curie Skłodowskiej

5
Marii Konopnickiej

10
Melchiora Wańkowicza

7
Michała Pękalskiego

3
Mickiewicza

11
Mieczysława Romanowskiego

8
Mieszka I

10
Mikołaja Kopernika

1
Mikołaja Reja

15
Miła

1
Miodowa

2
Modrzewiowa

19
Motorowa

11
Mysliwska

8
Nadstawna

10
Narutowicza

59
Nowa

8
Ogrodowa

2
Oskara Kolberga

3
Parkowa

28
Partyzantów

36
Piaskowa

1
Piękna

3
Plac Wolności

1
Pogodna

5
Polna

59
Południowa

4
Poprzeczna

2
Północna

16
Przemysłowa

17
Puszcza Solska

10
Puszkina

4
Radzięcka

4

Rolna

8

Romana Gesinga

11

Roztocze

6

Różana

8

Różnówka Stawy

13

Sienkiewicza

7

Sitarska

29

Sitarska II

3

Słoneczna

10

Sosnowa

7

Spokojna

12

Sportowa

5

Stanisława Moniuszki

45

Stanisława Nowakowskiego

51

Stefana Batorego

1

Stefana Żeromskiego

4

Strażacka

1

Szewska

6

Szopena

2

Św. Marii Magdaleny

3
T.Borowskiego

1
Tadeusza Kościuszki

34
Tadeusza Rychtera-Żegoty

1
Targowa

5
Tarnogrodzka

7
Torfowa

3
Ułańska

1
Wandy Rutkiewicz

1
Wesoła

5
Widok

2
Wiejska

12
Wierzbowa

7
Wiklinowa

7
Wincentego Witosa

4
Wisławy Szymborskiej

1
Wiśniowa

5
Władysława Jagiełły

10
Władysława Łokietka

17
Włosienkarska

2
Wrzosowa

20
Wschodnia

17
Zacisze

12
Zamojska

47
Zarzeczna

7
Zielona

25
Zwierzyniecka

14
Żabia

9
Żurawinowa

1Łącznie projekt obejmuje 1830 zestawów dla użytkowników prywatnych oraz 1 zestaw w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Krzeszowska”. System solarny zostanie zamontowany także na budynku jednostki budżetowej Miasta Biłgoraj pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kolektory słoneczne usytuowane będą w znacznej większości na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych oraz również jako wolnostojące na gruncie tj. posadowione na fundamencie. Sporadycznie występują przypadki zlokalizowania kolektorów słonecznych na garażach i balkonach. Ponadto możliwy jest montaż kolektorów słonecznych na budynkach gospodarczych
i tarasach. Podczas projektowania następuje w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości ostateczny wybór optymalnej lokalizacji kolektora.

Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem wskazano w załączniku nr 1 „Lista lokalizacji inwestycji”.  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość