Strona główna

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu


Pobieranie 17.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.92 Kb.
 SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu


27 października 2006 r.

 

  1. 1.     W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 15.12.2005 r. komisje powołane do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Swacha-Lech, mgr Agnieszki Ostaleckiej oraz mgra Bartosza Bartniczaka zostały powołane raz jeszcze.

 

mgr Magdalena Swacha-Lech

mgr Agnieszka Ostalecka

mgr Bartosz Bartniczak:

Egzamin z ekonomii:

 1. 1.    Prof. dr hab. Andrzej Matysiak

 2. 2.    Prof. AE dr hab. Ryszard Brol

 3. 3.    Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

 4. 4.    Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 5. 5.    Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys - promotor

 

Egzamin z ekonomii:

 1. 1.     Prof. dr hab. Andrzej Matysiak

 2. 2.     Prof. AE dr hab. Ryszard Brol

 3. 3.     Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

 4. 4.     Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 5. 5.     Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys - promotor

Egzamin z ekonomii:

 1. 1.    Prof. dr hab. Andrzej Matysiak

 2. 2.    Prof. AE dr hab. Ryszard Brol

 3. 3.    Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

 4. 4.    Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 5. 5.    Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys - promotor

Egzamin z filozofii:

 1. 1.    Prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki

 2. 2.    Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

 3. 3.    Dr Adam Płachciak

Egzamin z filozofii:

 1. 1.     Prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki

 2. 2.     Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

 3. 3.     Dr Adam Płachciak

Egzamin z filozofii:

 1. 1.          Prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki

 2. 2.          Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

 3. 3.          Dr Adam Płachciak

Egzamin z języka angielskiego:

 1. 1.    Mgr Renata Dworak-Zgondek

 2. 2.    Mgr Hanna Baurowicz-Fujak

 3. 3.    Mgr Tatiana Othaniel

Egzamin z języka angielskiego:

 1. 1.     Mgr Renata Dworak-Zgondek

 2. 2.     Mgr Hanna Baurowicz-Fujak

 3. 3.     Mgr Tatiana Othaniel

Egzamin z języka angielskiego:

 1. 1.         Mgr Renata Dworak-Zgondek

 2. 2.         Mgr Hanna Baurowicz-Fujak

 3. 3.         Mgr Tatiana Othaniel

 

2. RW podjęła uchwałę w sprawie przepisywania Ocen na Uzupełniających Studiach Magisterskich, a także zasady zaliczania przedmiotów: Wprowadzenie do ekonomii i Mikroekonomia przez studentów powracających z urlopów w ramach różnic programowych.3. Dziekan przedstawił propozycję dr Anny Starszak i dra Artura Zaborskiego dotyczącą wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki. Rada Wydziału poparła tą propozycję.

4. Prodziekan dr Anna Baraniecka przekazała krótkie sprawozdanie na temat Targów Pracy, które odbyły się 25 października br. Tematem przewodnim była: „Kariera – świadomy wybór", a głównym celem promowanie wśród studentów i absolwentów naszego Wydziału idei świadomego planowania ścieżek własnej kariery zawodowej oraz ułatwienie im bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

5. Prodziekan dr Anna Baraniecka zaapelowała o zgłaszanie się pracowników naukowo-dydaktycznych do przeprowadzania akcji informacyjnej w szkołach średnich. Ponadto dr A. Baraniecka poinformowała o konferencji szkoleniowej organizowanej przez Kolegium Karkonoskie w dniu 17.11.2006 r. ramach projektu: "Od przedszkola do zatrudnienia na wolnym rynku pracy. Integracja osób niepełnosprawnych na różnych szczeblach edukacji jako warunek ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym", której celem jest pokazanie w jaki sposób odbywa się edukacja niepełnosprawnych studentów w najbardziej doświadczonych uczelniach w kraju i zachęciła do uczestnictwa w niej.

6. Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2007/2008

 


 

Tryb studiów

 


 

Stacjonarne I-go stopnia

 


 

Niestacjonarne (łącznie)

 

270


 

 

270


 

Ogółem Wydział

 


 

540

 

 

7. Ukazało się nowe Zarządzenie Rektora w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich, które m.in. wprowadza zmiany w dotychczasowym trybie powoływania pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.8. Rektor zwrócił się z prośbą do Kierowników Katedr o zintensyfikowanie działań związanych z przygotowaniem rozpraw habilitacyjnych pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora zatrudnionych w Katedrach.

9. 15 grudnia mija termin zgłaszania kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w trzech kategoriach: badania na rzecz nauki; badania na rzecz społeczeństwa oraz badania na rzecz gospodarki.

10. 3 listopada br. o godz. 11.00 odbędą się egzaminy doktorskie mgr Anety Rybickiej i mgr Agnieszki Panasiewicz.

11. 10 listopada br. odbędą się publiczne obrony mgra Adama Szczepanowskiego ( o godz. 9.00) i mgr Eugenii Panfiluk (o godz. 12.30).

12. Publiczna obrona mgr Anety Rybickiej zaplanowana jest w dniu 17.11.2006 r. o godz. 12.00.

13. Termin zgłaszania korekt do wykazu osób przeegzaminowanych w semestrze letnim 05/06 mija 03.11.2006 r. 1. 14. Kolejne posiedzenia Rady Wydziału odbędzie się 24.12.2006 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość