Strona główna

Grupa 01. 1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01. 11. Z1 Uprawa zbóż


Pobieranie 55.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar55.12 Kb.

CZĘŚĆ II


Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego

Dział I

ROLNICTWO I RYBACTWOGRUPA 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.11.Z1 Uprawa zbóż, obejmuje:

- uprawę zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza, proso, sorgo, jęczmień, żyto, owies, pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane01.11.Z2 Uprawa roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, obejmuje:

- uprawę roślin strączkowych, takich jak: fasola, bób, ciecierzyca, soczewica, łubin, groch, pozostałe rośliny strączkowe,

- uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: soja, siemię lniane, gorczyca, rzepak, słonecznik, pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

01.13.Z1 Uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, w tym ziemniaków, o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.Z2 Uprawa warzyw, obejmuje:

- uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: karczochy, szparagi, kapusta, kalafiory i brokuły, sałata i cykoria, szpinak, pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,

- uprawę warzyw owocowych, takich jak: ogórki, bakłażany, pomidory, papryka, pozostałe warzywa uprawiane na owoce,

- uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: marchew, rzepa, czosnek, cebula, włączając szalotkę, por i pozostałe warzywa cebulowe, pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste.01.13.Z3 Uprawa pozostałych warzyw oraz roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, obejmuje:

- uprawę grzybów,

- uprawę buraków cukrowych,

- uprawę kukurydzy cukrowej,

- uprawę pozostałych warzyw,

- produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,

- produkcję nasion buraka cukrowego.

01.15.Z Uprawa tytoniu

01.16.Z Uprawa roślin włóknistych, obejmuje:

- uprawę lnu i konopi,

- roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, obejmują:

- uprawę brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych,

- uprawę gryki,

- produkcję nasion buraka pastewnego,

- produkcję nasion pozostałych roślin pastewnych,

- produkcję nasion kwiatów.


GRUPA 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

01.21.Z Uprawa winogron, obejmuje uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

01.24.Z1 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych:

- jabłoni,

- moreli,

- czereśni i wiśni,

- brzoskwiń i nektarynek,

- gruszy,

- pigwy,

- śliwy i tarniny,

- pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, obejmuje:

- uprawę krzewów owocowych jagodowych: czarnej borówki, porzeczek, agrestu, malin, truskawek, pozostałych krzewów owocowych jagodowych,

- produkcję nasion owoców,

- uprawę orzechów jadalnych: orzechów laskowych, orzechów włoskich, pozostałych orzechów.01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, obejmuje:

- uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: chmielu, kopru, majeranku, bylicy-estragonu, pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych,

- uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,

- uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, obejmuje:

- uprawę wikliny,

- uprawę roślin energetycznych,

- trwałe użytki zielone.


GRUPA 01.3

01.30.Z Rozmnażanie roślin, obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw, z wyłączeniem uprawy grzybni.
GRUPA 01.4 Chów i hodowla zwierząt

01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego, obejmuje:

- chów i hodowlę bydła mlecznego,

- produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, obejmuje:

- chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso,

- produkcję nasienia bydlęcego.

01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, obejmuje:

- chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów

- produkcję nasienia ogierów.

01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz, obejmuje:

- chów i hodowlę owiec i kóz,

- produkcję surowego mleka owczego i koziego,

- produkcję surowej wełny,

- produkcję nasienia kozłów i tryków.

01.46. Z Chów i hodowla świń, obejmuje:

- chów i hodowlę świń,

- produkcję nasienia knurów.

01.47.Z Chów i hodowla drobiu, obejmuje:

- chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunków: „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi, i perliczek,

- produkcję jaj,

- działalność wylęgarni drobiu.01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt uznanych na podstawie odrębnych przepisów za zwierzęta gospodarskie.
GRUPA 01.5

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt. 


GRUPA 01.6

01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, obejmuje:

- suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży. 


GRUPA 03.2

03.22.Z Rybactwo śródlądowe, obejmuje:

- chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych.Dział II

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEDział 10 Produkcja artykułów spożywczych

PODKLASY:

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, obejmuje:

- czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików,

- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach, 

- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach, 

- produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych, 

- wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego, 

- przetwarzanie odpadów zwierzęcych, 

- produkcję wełny surowej poubojowej. 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, obejmuje:

- czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu

- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego, 

- wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu, 

- produkcję pierza i puchu. 

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z mięsa drobiowego, obejmuje:

- produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, 

- produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście). 

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:

- przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, produkcję ziemniaków purée w proszku, produkcję zakąsek ziemniaczanych, produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,

- przemysłowe obieranie ziemniaków. 

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:

- produkcję soków z owoców i warzyw, 

- produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, obejmuje:

- produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań – mrożonych lub w puszkach,

- konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie,

- wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych, 

- produkcję dżemów, marmolady i galaretek, 

- prażenie orzechów, 

- produkcję artykułów spożywczych z orzechów,

- kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,

- produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy). 

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, obejmuje:

- produkcję nieczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia lnianego, oleju gorczycowego, 

- produkcję rafinowanych olejów roślinnych: z oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia lnianego. 

10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, obejmuje:

- produkcję margaryny,  

- produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych, 

- produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form. 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, obejmuje:

- produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,

- produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka

- produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej, 

- produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego, 

- produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej, 

- produkcję masła, 

- produkcję jogurtu i kefiru, 

- produkcję serów i twarogów, 

- produkcję serwatki, 

- produkcję kazeiny i laktozy. 

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, obejmuje:

- przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż, 

- przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych, 

- wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej, 

- wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników. 

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, obejmuje:

- wytwarzanie skrobi z ziemniaków, kukurydzy,

- mielenie kukurydzy metodą mokrą, 

- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,

- wytwarzanie glutenu,

- wytwarzanie oleju kukurydzianego.10.81.Z Produkcja cukru, obejmuje produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje produkcję wyrobów lub produktów z jaj, albuminę.

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, obejmuje:

- produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, włączając produkcję mieszanek paszowych uzupełniających i dodatków paszowych, 

- przygotowywanie pasz jednoskładnikowych, 

- przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz. 


11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, obejmuje: produkcję cydru i miodu pitnego.
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, obejmuje produkcję materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub z produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.

Dział III


DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ
GRUPY:

1.ds1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej

1.ds2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej

2.ds

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej

3.ds

Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

4.ds

Uprawy roślin in vitro.

5.ds1

Drób rzeźny powyżej 100 sztuk oraz wylęgarnie drobiu, obejmują:

 • kurczęta,

 • gęsi,

 • kaczki,

 • indyki.

5.ds2

Drób nieśny powyżej 80 sztuk obejmuje:

 • kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym),

 • kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym),

 • gęsi (w stadzie reprodukcyjnym),

 • kaczki (w stadzie reprodukcyjnym),

 • indyki (w stadzie reprodukcyjnym),

 • kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).

6.ds

Owady użytkowe, obejmuje:

 • jedwabniki i produkcję kokonów,

 • pasieki powyżej 80 rodzin.

7.ds

Zwierzęta futerkowe, obejmują:

8.ds

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, obejmują:

 • krowy powyżej 5 sztuk,

 • cielęta powyżej 5 sztuk,

 • bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów),

 • tuczniki powyżej 50 sztuk,

 • prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk,

 • chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk,

 • tucz owiec powyżej 15 sztuk,

 • konie rzeźne,

 • konie hodowlane.

11.ds

Hodowla entomofagów,

12.ds

Hodowla dżdżownic.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość