Strona główna

Grupa: liceum Czas: 90 minut Cele Ogólne


Pobieranie 23.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.38 Kb.
Konspekt zajęć z wiedzy o kulturze
Prowadzenie: Piotr Kumor

Temat: Znaczenie barwy w kulturze

Grupa: liceum

Czas: 90 minut

Cele Ogólne:

Znajomość znaczenia koloru w kulturzeCele Operacyjne:

Uczeń potrafi nazwać kolory palety barw

Uczeń zna zasady wykorzystywania kolorów w przekazie kulturowym

Uczeń potrafi wymienić przykłady znaczącego wykorzystania koloru w:

literaturze, teatrze, filmie, malarstwie, muzyce, współczesnych multimediach

Środki Dydaktyczne:

Rzutnik multimedialny, notebook

Prezentacja multimedialna

Klasyczna paleta barw

Przykładowe komercyjne palety barw

Wydruki wierszy, reprodukcje obrazów, fragmenty muzyki

Dokument dotyczący znaczenia koloru w filmie

Działanie praktyczneMetody nauczania:

Wykład ,pogadanka

Burza mózgów

Praca z tekstem

Drama

Impresyjna metoda waloryzacyjnaFormy organizacyjne pracy uczniów:

Jednostkowa

Zbiorowa

Przebieg zajęć:

1. Wykład na temat znaczenia barwy w życiu człowieka

2. Pogadanka o przenikaniu się kolorów w palecie barw oraz ćwiczenie ze znajomości barw. Nauczyciel prosi uczniów o wypisanie w zeszycie jak największej liczby kolorów, a następnie prosi o opisanie najrzadziej pojawiających się kolorów.

3. Praca z wierszem: „Ogród zimowy” Herberta (przykład wiersza, w którym nie pojawia się żaden kolor, a jednak treść wiersza wywołuje w odbiorcy pewne skojarzenia kolorystyczne)

4. Wykorzystanie znaczenia koloru na przykładzie sztuki fowistycznej (prezentacja multimedialna dzieł fowistycznych w różnych tonacjach kolorystycznych z wykorzystaniem siły konkretnej palety barw)

5. Omówienie koloratury w muzyce na przykładzie arii Viollety „Sempre libera” (fragment opery „La Traviata” Verdiego wykonanej na festiwalu w Salzburgu w 2005 przez Annę Netrebko w towarzystwie Rolado Villazona) oraz omówienie współczesnej estetyki kolorystycznej wykorzystanej w scenografii tej opery.

6. Burza mózgów po prezentacji fragmentu współczesnych programów rozrywkowych: Rozmowy w toku, Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski Show

(omawianie znaczenia wykorzystania kolorów w tych programach)

7. Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiej scenki (dramy), w której szczególny nacisk zostanie położony na znaczenie koloru.
Aneks

Ad1.


Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka (i zwierząt), gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła, a pisząc dokładniej, z widzialnej części fal świetlnych. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

W szerszym znaczeniu barwa jest całościowym pojęciem dotyczącym odbioru opisywanych wrażeń, w węższym zaś jest jakościowym określeniem odbieranego światła zwanym walorem barwy (czyli porównaniem do najbliższej wrażeniowo barwy prostej), a wtórują temu pojęcia jasności barwy (czyli udziału ilości światła pochodzącego z danej barwy w stosunku do ogółu bieżących warunków oświetleniowych) oraz nasycenia barwy (czyli udziału achromatyczności w danej barwie).

Ad2.

rys.1 synteza barw addytywnarys.2 synteza barw subtraktywna


Ad.3

Ogród Zimowy
Jak liście opadały powieki kruszyła się czułość spojrzeń
drżały pod ziemią jeszcze zduszone gardła źródeł
na koniec zamilkł głos ptaka ostatnia szczelina w kamieniu
i wśród najniższych roślin niepokój zmarł jak jaszczurka

pionowe linie drzew na horyzontów wadze


ukośny promień padł na zatrzymaną ziemię
Okno zamknięte jest Stanął zimowy ogród
Oczy wilgotne są i mały przy ustach obłok

- jaki to pasterz wyprowadził drzewa Kto grał


tak aby wszystko pogodzić rękę gałąź i niebo
formirtgę pewną jak ramiona zmarłej
północny niesie Orfeusz

tupot anielskich ponad głową stóp


jak łuska skrzydeł leci śnieg
cisza jest linią doskonałą która
porówna ziemię z Gwiazdozbiorem Wega

zimowym sadom pąki spojrzeń - niech miłość nas już nie kaleczy


okrutnym losom włosów garść - niech spala się w powietrzu czystym
Ad.4

Matisse - Radość życia 1908Lajos Tihanyi – Wnętrze 1907Andre Derain -Krajobraz 1905Raoul Dufy -Targ w Oignons 1907


Maurice de Vlaminck -Chatou, Czerwone drzewo 1906


Othon Friesz –Pejzaż 1909Georges Rouault -Święta Twarz 1908Kees van Dongen -Femme Fatale 1909


Ad.5

Koloratura w analizie dzieła muzycznego, określenie fragmentu kompozycji wokalnej (np. arii lub pieśni), złożonego z przebiegów gamowych, pasaży i innych ozdobników, wymagających od wykonawcy biegłości i sprawnego dysponowania skalą głosu.


Sopran koloraturowy jest to najwyższy głos kobiecy, charakteryzujący się niesamowitą skalą oraz dużą biegłością czyli szybkim i precyzyjnym wykonywaniem gam, pasaży oraz ozdobników.
filmik

http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=SSPK7Ayuw3s&translated=1©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość