Strona główna

Grupy komputerowe


Pobieranie 44.3 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar44.3 Kb.
INFORMATYKA

literatura

"Informatyka ekonomiczna" pod rad. E. Niedzielskiej Wrocław

"Informatyka dla ekonomistów" pod red. A. Nowickiego Wrocław
GRUPY KOMPUTEROWE


 1. Superkomputery ( wieloprocesorowe )

 2. Komputery podstawowego szeregu ( mainframe )

 3. Minikomputery

 4. Mikrokomputery


PODSTAWOWE BLOKI FUNKCJONALNE KOMPUTERA


 1. Jednostka centralna ( procesor, pamięć operacyjna, układy WEJ - WYJ )

 2. Pamięć zewnętrzna ( dyskowa, taśmowa )

 3. Urządzenia WEJ - WYJ ( klawiatura, monitor, drukarka )

 4. Urządzenia transmisji danych ( modemy, łącza telekomunikacyjne )


FUNKCJE PROCESORA


 1. Urządzenie arytmetyczno - logiczne ( arytmometr ) - wykonuje działania arytmetyczno - logiczne ( rejestr akumulatora )

 2. Urządzenie sterujące ( sterowanie ) - pobiera rozkazy z pamięci komputera, rozkodowuje je i inicjuje ich wykonanie ( rejestr rozkazów, licznik rozkazów )ROZKAZ

kod rozkazu część adresowaPAMIĘĆ OPERACYJNA
Podstawową funkcją pamięci procesora jest przechowywanie danych i rozkazów, które są na bieżąco przetwarzane.
bit - najmniejsza jednostka pamięci, przyjmuje jeden z dwóch stanów 0 lub 1
bajt - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci mikrokomputera, składa się z 8 bitów


PODSTAWOWA KONFIGURACJA MIKROKOMPUTERA

MIKROPROCESOR

PAMIĘĆ ROM I RAMUKŁADY WEJ - WYJ

Pamięć zewnętrzna


 • dysk twardy

 • napęd dyskietek

 • Cd - ROM

Urządzenia WEJ -WYJ


 • monitor

 • klawiatura

 • mysz

PROCESOR
Częstotliwość procesora 600 MHz - 800 MHz ( standard )

 1. Pentium

 2. Celleron

 3. AMD
pamięć RAM - pamięć operacyjna ( ulotna)

przechowywana ROM - pamięć stała ( tylko do odczytu )

na płycie głównej CACHE - pamięć buforowa ( przechowuje dane rozkazów między ROM a RAM )DODATKOWE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE


 • drukarka ( igłowa, atramentowa, laserowa )

 • skaner

 • ploter

 • streamer

 • karty: muzyczna, video, sieciowa

 • nagrywarki CD-R, CD-RW

 • modemy


SIECI KOMPUTEROWE
Są to co najmniej 2 komputery połączone ze sobą za pomocą specjalnych łączy.


KLASYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH


 1. Sieci lokalne ( LAN ) - łączą komputery rozmieszczone blisko siebie

 2. Sieci municypalne ( MAN ) - łączą komputery rozmieszczone w ramach aglomeracji miejskiej

 3. Sieci rozległe ( WAN ) - łączą komputery rozmieszczone w jednym kraju, na jednym kontynencie, na całym świecie " internet"


KORZYŚCI INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWYCH


 • współużytkowanie zasobów sprzętowych i programowych

 • szybka komunikacja pomiędzy użytkownikami, niezależna od odległości geograficznych

URZĄDZENIA DO ŁĄCZENIA SIECI


 • wzmacniak ( repeater ) - wzmocnienie nadchodzących sygnałów

 • most ( bridge ) - łączenie odrębnych sieci lokalnych

 • ruter ( router ) - przekazywanie danych przez węzły pośredniczące

 • bramka ( gateway ) - łączenie sieci o całkowicie odmiennej architekturze


TYPY SIECI LOKALNYCH


 • partnerskie ( każdy z każdym ) - udostępnianie zasobów swojego komputera innym użytkownikom

 • z dedykowanym urządzeniem ( klient - serwer ) - jeden lub więcej komputerów pełni rolę serwera, wykonuje specjalne zadania w sieci i, z którego mogą być uruchamiane programy użytkowe


ELEMENTY SIECI LOKALNEJ ( SPRZĘT )


 • serwer plików - centralna składnica danych i programów użytkowych w sieci

 • stacja robocza - komputer, na którym uruchamiane są programy użytkowe

 • okablowanie sieci - kable łączące ze sobą serwer plików i stacje robocze

 • karta sieciowa - układ scalony łączący komputer z okablowaniem sieci


DODATKOWE ELEMENTY SIECI LOKALNEJ


 • serwer drukowania - komputer sterujący pracą drukarek sieciowych

 • serwer tworzenia kopii zapasowej

 • serwer archiwizacji

 • serwer aplikacji - komputer przeznaczony do wykonywania zadań wsadowych

 • zasilacze awaryjne ( UPS )


OPROGRAMOWANIE 1. Systemowe - niezbędne do technicznej obsługi komputera

 2. Systemy operacyjne, programy pomocnicze - wspomagają pracę systemu operacyjnego

 3. Translatory języków programowania - programy, które służą do tłumaczenia programów z języka zewnętrznego na język wewnętrzny komputeraSystem operacyjny - definicja


 • System operacyjny komputera jest to zestaw programów zarządzających zasobami komputera

 • System operacyjny jest niezbędny do uruchomienia i sprawnego działania komputera

 • System operacyjny jest pośrednikiem między komputerem a jego użytkownikiemFunkcje systemów operacyjnych


 • zarządzanie procesami

* proces - to program w trakcie wykonywania

 • zarządzanie międzyoperacyjne

 • zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi

 • ochrona zasobówZarządzanie procesami


 • tworzenie i usuwanie procesów systemu użytkownika

 • wstrzymywanie i wznawianie wykonywania procesów

 • planowanie kolejności wykonywania procesów ( systemy wielozadaniowe )

 • dostarczanie mechanizmów synchronizacji i komunikacji procesówZarządzanie pamięcią operacyjną


 • utrzymywanie ewidencji aktualnie zajętych części pamięci

 • decydowanie o kolejności procesów ładowanych do zwalnianej pamięci

 • przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci stosownie do potrzebZarządzanie danymi - podstawowe pojęcia


 • plik - wyróżniony ciąg bajtów identyfikowany przez nazwę nadawana przez program lub użytkownika, posiadający określony typ i określony atrybut

 • folder -zbiór plików ( najczęściej powiązanych ze sobą tematycznie ) zapamiętanych pod określona nazwąStruktura folderów na dysku - przykład:;

C:\

KAT 1 KAT 2 KAT 3KAT 11 plik 1 plik 2
KAT 1A plik 1a

Ścieżka dostępu do pliku " plik 1a "C:\ KAT 1\KAT 11\plik 1a

Zarządzanie danymi - funkcje


 • tworzenie i usuwanie plików

 • tworzenie i usuwanie folderów

 • kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy i folderów

 • wprowadzanie zawartości plików i folderów na urządzenia wejścia - wyjścia

 • zmiana atrybutów plików


Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi i ochrona zasobów


 • przydzielanie i zwalnianie urządzeń

 • ustalanie kolejności przydzielania

 • zarządzanie pamięcią dyskową

 • hasła

 • atrybuty plików

 • defragmentacja plikówSystemy operacyjne


 • DOS

 • UNIX

 • NORTON COMMANDER

 • WINDOWS 3.1, 3.11, 95, 98Sieciowe systemy operacyjne - podstawowe funkcje


 • transmisja danych w sieci

 • zarządzanie pamięcią dyskowa w serwerze plików

 • zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem

 • mapowanie dysków sieciowychProtokół w sieci


 • jest to zbiór reguł komunikacji pomiędzy użytkownikami - określa zasady transmisji danych w sieciZadania protokołów


 • sterowanie przepływem danych

 • wykrywanie i eliminowanie błędów

 • określanie sposobów adresacji w sieci


Podział dysku sieciowego ( zależy od administratora systemu )


 • wolumen ( domena )

 • wolumen systemowy

 • wolumen programu użytkownika

 • wolumen indywidualnych folderów użytkownikaSposoby zabezpieczenia danych w sieci przed niepowołanym dostępem


 • identyfikatory ( ustalane przez administratora )

 • hasła ( ustalane przez użytkownika )

 • prawa dostępu do określonych zasobów w sieci ( ustala administrator

 • atrybuty plików

Mapowanie dysków sieciowych - jest to odwzorowanie dysków sieciowych w foldery


OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE


Oprogramowanie użytkowe


 • programy ( pakiety ) narzędziowe ( uniwersalne )

 • indywidualne programy użytkowe ( pisane na zamówienie jednego użytkownika )

 • standardowe programy użytkowe ( przeznaczone dla ściśle określonej klasy zastosowań, dla ściśle określonej grupy użytkowników )


Cechy programów mikrokomputerowych


 • łatwość uruchamiania poszczególnych funkcji programu ( menu główne, podręczne, paski narzędzi )

 • przejrzysty opis funkcji programu ( opcja " pomoc " )

 • prowadzenie dialogu użytkownika z komputerem ( okna dialogowe z podpowiedziami )

 • sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych

 • opis klawiszy używanych w programie


Grupy programów narzędziowych


 • programy do tworzenia tekstu ( edytory )

 • arkusze kalkulacyjne

 • programy graficzne

 • programy do obsługi baz danych

 • programy do organizacji pracy własnej

 • programy do zarządzania przedsięwzięciami

 • pakiety zintegrowane


Wymogi współczesnego edytora tekstu ( WORD )


 • czytanie i wprowadzanie tekstu w różnych formatach

 • definiowanie stylów redagowania tekstu

 • wprowadzanie do tekstu elementów graficznych oraz wzorów matematycznych

 • automatyczne sporządzanie spisów treści i przypisów

 • tworzenie korespondencji seryjnych

 • koordynowanie błędów ortograficznych

 • wprowadzanie składu kolumnowego

 • dołączanie do tekstu danych pochodzących z innych dokumentów i z innych aplikacji

 • zabezpieczanie dokumentu przed niepowołanym dostępem


Wymogi współczesnego arkusza kalkulacyjnego ( EXCEL )


 • tworzenie złożonych formuł ( instrukcji obliczeniowych )

 • bogaty zestaw standardowych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i innych

 • tworzenie złożonych wykresów

 • tworzenie makropoleceń

 • sortowanie i wyszukiwanie danych w tabelach wg różnych kryteriów

 • możliwość łączenia arkuszy

 • tworzenie specjalistycznych wydruków, w tym raportów obejmujących dane z kilku arkuszyProgramy graficzne


 • tworzenie rysunków ( PAINT, COREL DRAW )

 • tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych

 • tworzenie grafiki prezentacyjnej ( POWER POINT )POWER POINT - grafika prezentacyjna


 • rodzaje grafiki: rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne nakładane na tekst

 • narzędzia i bogaty zbiór gotowych rysunków, szablony schematów organizacyjnych, narzędzia do samodzielnego kreowania grafiki

 • składniki prezentacji: slajdy, notatki dla prezenterów, materiały dla uczestników, konspekt


Programy do organizacji pracy własnej ( LOTUS ORGANIZER, SCHEDULE )


 • kalendarz

 • spis telefonów

 • spis adresów

 • plan zajęć


Programy do planowania przedsięwzięć
Pomagają w optymalnym harmonogramie przedsięwzięcia

Pakiety zintegrowane


 • MS OFFICE ( łatwość łączenia danych, przenoszenia danych )


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość