Strona główna

Grupy rekreacyjne


Pobieranie 76.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar76.16 Kb.
PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA TURNIEJOWEGO

Małopolskiej Federacji Tańca Sportowego

GRUPY REKREACYJNE

1. Rodzaje turniejów tanecznych.

a. Turnieje wg Przepisów Małopolskiej Federacji Tańca Sportowego dla grup rekreacyjnych

w klasach “H”, „G”, „F”

b. Inne turnieje


2. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych.

a. DZIECI MŁODSZE do 7 lat, klasa „H”, „G”

b. DZIECI STARSZE do 9 lat, klasa „H”, „G”, „F”

c. MŁODZICY 10-11 lat, klasa „H”, „G”, „F”

d. JUNIORZY MŁODSI 12-13 lat, klasa „G”, „F”

e. JUNIORZY STARSI 14-15 lat, klasa „G”, „F”


3. Zasady organizowania turniejów tanecznych.

a. W klasach „H” „G”, „F” turnieje nie są punktowe.

b. Turnieje w klasach „H”, „G”, „F” muszą spełniać następujące warunki:


 • Zgłoszenie turnieju z 3 - tygodniowym wyprzedzeniem do Zarządu Małopolskiej Federacji Tańca

Sportowego.

- Wyniki turniejów oblicza Komisja Skrutacyjna.

- Wyniki turniejów nie są upublicznianie na turnieju oraz w Internecie.

- Organizator z obowiązany jest do przesłania wyników w formie elektronicznej, lub papierowej do

biura Zarządu Małopolskiej Federacji Tańca Sportowego.

- Wgląd do wyników turnieju ma wyłącznie sędzia główny.

- O planowanym turnieju Organizator ma obowiązek powiadomić wszystkie szkoły i kluby w Okręgu na 2 tygodnie przed terminem.

Zarząd Małopolskiej Federacji Tańca Sportowego na wniosek organizatora w ciągu 1 tygodnia wydaje pisemną decyzję (akceptację lub brak akceptacji).

W turniejach w danej kategorii, w klasach tanecznych „H”, „G”, „F” może tańczyć wyłącznie para, która posiada ważną książeczkę startową. Koszt książeczki startowej wynosi 10 zł.

c. W klasach tanecznych H dopuszcza się nie wpisywanie współpartnera do książeczki startowej.

d. Tancerze klas „G”, „F” muszą mieć opłaconą licencję zawodniczą w wysokości 20 zł na dany rok.

e. Zabrania się przeprowadzania dogrywek.

f. Opłata startowa wynosi od 5 do 10 zł od zawodnika.

g. Na każdy turniej w klasach “H”, “G”, “F” jest typowany przedstawiciel Zarządu MFTS.

h. Inne Turnieje rozgrywane są według regulaminów przedstawionych przez Organizatora

i zatwierdzonych przez Zarząd MFTS.


4. Zasady zdobywania wyższych klas tanecznych.

a. Pary taneczne biorące udział w pierwszym turnieju otrzymują automatycznie klasę taneczną,

w jakiej wystartowały

b. Trener pary decyduje o klasie tanecznej, od której para rozpoczyna swój udział w niniejszej

rywalizacji. Ta sama para taneczna na następnych turniejach nie może zatańczyć w klasie

niższej


c. Nowo powstająca para otrzymuje:

- W przypadku posiadania przez obu współpartnerów tej samej klasy tanecznej – tę samą klasę

taneczną

- W przypadku posiadania przez obu współpartnerów różnych klas tanecznych – klasę o jedną niższą od klasy wyższej posiadanej przez jednego ze współpartnerów

d. Para może przejść do klasy wyższej (“G”, “F”, “E”) :

- W dowolnym momencie na podstawie wpisu trenera do książeczki startowej, potwierdzonego

przez Zarząd MFTS.

- W dowolnym momencie na pisemny wniosek przedstawiciela Zarząd MFTS w porozumieniu

z trenerem

- Para przechodzi automatycznie: do klasy „G” po 10 turniejach, do klasy „F” po 15 turniejach

e. O przejściu pary do grupy Hobby, lub wyczynowej (klasa E) decyduje trener w dowolnym

momencie. Potwierdzenia wpisu dokonuje Zarząd MFTS.

f. Zawodnik tańczący w kl. “E” lub wyższej nie może przejść do kl. “H”, “G”, lub “F”.
5. Zasady sędziowania turniejów w grupach rekreacyjnych.
Turniej w kategoriach „H”, „G”, „F” ocenia komisja sędziowska, minimum 5 osobowa.

Komisja sędziowska oceniając pary kieruje się następującymi kryteriami: rytm, sylwetka, technika (praca stóp, kierunki, kąty obrotu), estetyka wykonania, praca rąk wg pozycji opisanych w książkach (ręce do wysokości ramion).


Sposób oceniania par.
Pary w najniższej klasie tanecznej „H” rozgrywają tylko dwie rundy: półfinałową i finałową.

Pary, które nie zakwalifikują się do finału tańczą powtórnie i zajmują miejsce pierwsze. Pary finałowe tańczą również drugi raz i zajmują miejsce pierwsze z wyróżnieniem. Wszystkie pary w tej kategorii otrzymują dyplomy i medale, lub dyplomy i upominki.

W klasie „G” rozgrywane są max. trzy rundy: eliminacyjna, półfinałowa, finałowa. Pary które nie zakwalifikują się do półfinału tańczą powtórnie i zajmują miejsce trzecie. Pozostałe pary tańczą również drugi raz. Sędziowie typują pary do finału. Pary, które nie dostały się do finału zajmują miejsce drugie. Pary finałowe zajmują miejsce pierwsze.

Wszystkie pary w tej kategorii otrzymują dyplomy, a pary finałowe otrzymują dodatkowo medale, lub upominki.

W klasie „F” miejsce w rundzie finałowej ustala się na podstawie Skating Systemu, natomiast w rundach przed finałowych na podstawie typowań sędziowskich.

O ilości par typowanych i przechodzących do następnej rundy decyduje Sędzia Główny turnieju.

W klasach ”H”, ”G”,”F „ nie przeprowadza się turniejów rangi Mistrzostw Okręgu i Pucharu Okręgu.
6. Zapisy w książeczkach startowych.
a. Wpisów do książeczek startowych dokonuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

b. W rubryce Styl wpisuje się narastającą ilość turniejów.


7. Klasy taneczne i obowiązujące w nich tańce w turniejach grup rekreacyjnych.
DZIECI MŁODSZE do 7 lat


 1. Klasa „H” w kombinacji: WA, S, Polka, R' n' R, Krakowiak

 2. Klasa „G” w kombinacji: WA, S, Cha-cha-cha, Polka, R'n'R , Krakowiak

DZIECI STARSZE do 9 lat
 1. Klasa „H” w kombinacji: WA, S, Polka, R' n'R, Krakowiak

 2. Klasa „G” w kombinacji: WA, Q, S, Cha-cha-cha,, Polka, R’n'R, Krakowiak

 3. Klasa „ F” w kombinacji: WA, WV, Q, S, Cha-cha-cha, J, Polka

MŁODZICY 10 –11 lat

 1. Klasa „H” w kombinacji: WA, Q, S, Cha-cha-cha, Polka, R'n’R, Krakowiak

 2. Klasa „G” w kombinacji: WA, Q, S, Cha-cha-cha, Polka, R'n'R, Krakowiak

 3. Klasa „F” w kombinacji: WA, WV, Q, S, Cha-cha-cha,, J

JUNIORZY MŁODSI 12-13 lat
 1. Klasa „G” w kombinacji: WA, Q, S, Cha-cha-cha, Polka, R'n’R, Krakowiak

 2. Klasa „F” w kombinacji: WA, WV, Q, S, Cha-cha-cha, J

JUNIORZY STARSI 14-15 lat
 1. Klasa „G” w kombinacji: WA, WV, Q, S, Cha-cha-cha, J

 2. Klasa „F” w kombinacji: WA, WV, Q, S, Cha-cha-cha, J


8. Repertuar taneczny.

a. Pary w kategoriach dzieci, młodzicy, juniorzy tańczą repertuar wg załącznika 1 – wykaz figur.

b. Przekroczenie repertuaru


 1. - Pary przekraczające repertuar taneczny dostają od sędziów literkę „R” wpisaną na karcie

 2. sędziowskiej.

 3. - W przypadku, gdy co najmniej trzech sędziów stwierdzi przekroczenie repertuaru, sędzia główny

 4. wzywa trenera, lub opiekuna pary udzielając upomnienia. Stwierdzone wykroczenie zostaje

 5. odnotowane w protokole sędziego głównego.


9. Stroje Taneczne.

a. W grupach rekreacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych i klasach obowiązują stroje wg

załącznika nr 2 Grupa I (Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT).

b. W grupach rekreacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych i klasach dopuszcza się buty inne

niż taneczne – na płaskim obcasie.

10. Uwagi końcowe.

W przypadku startu poza terenem woj. Małopolskiego para zobowiązana jest spełniać wymogi Okręgu, na którego terenie organizowane są zawody. Przepisy Współzawodnictwa Turniejowego Małopolskiej Federacji Tańca Sportowego wchodzą w życie z dniem 01 września 2007 roku.
Załącznik nr 1
Wykaz figur
Dzieci młodsze do 7 lat
Walc Angielski
Klasa ”H” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie

Klasa ”G”- Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie

Kroki zmienne, Obrót w lewo po kwadracie

Samba
Klasa ”H”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement

Klasa ”G”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement

Reverse Basic Movement, Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement,

Alternative Natural Basic Movement, Alternative Side Basic Movement,

Alternative Reverse Basic Movement, Alternative Progressive Basic Movement,

Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R.Cha- Cha- Cha
Klasa “G”- Time step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position)
Polka
Klasa ”H”- Repertuar dowolny

Klasa ”G”- Repertuar dowolnyRock and Roll
Klasa „H”- Repertuar dowolny

Klasa „G”- Repertuar dowolnyKrakowiak
Klasa ”H”- Repertuar dowolny

Klasa ”G”- Repertuar dowolnyDzieci Starsze do 9 lat
Walc Angielski
Klasa ”H” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne

Klasa ”G” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes

Klasa ”F” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn, Whisk, Chasse from PP
Walc Wiedeński
Klasa ”F” - Kroki balansowe w prawo, Kroki balansowe w lewo, Kroki balansowe do przodu i do tyłu bez

obrotu, Kroki balansowe do przodu i do tyłu z obrotem w prawo, Natural Turn


Quickstep
Klasa ”G” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn,

Klasa ” F” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn, Natural Turn with Hesitation,

fwd Lockstep, Chasse Reverse Turn, Quick Open Reverse
Samba
Klasa ”H” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R

Klasa ”G” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Reverse Basic Movement, Side Basic

Movement, Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic

Movement, Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement,

Alternative Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement,

Whisk to L i R, Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas),

Travelling Botafogos fwd.


Klasa ”F” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Reverse Basic Movement, Side Basic

Movement, Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic

Movement, Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement,

Alternative Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement,

Whisk to L i R, Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas),

Travelling Botafogos fwd, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką),

Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos)

Cha-Cha-Cha
Klasa ”G” - Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks New Yorks (To Left and Right Side

Position), Hand to Hand (To Right and Left Side Position), Solo Spot Turn to L i R

(Including Switch Turns), Underarm Turn to L i R (Including Switch Turns)

Klasa ” F” - Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks, Hand to Hand (To Right and Left Side

Position), Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP),

Open Basic Movement,There and Back, Shoulder to Shoulder (Left Side and Right Side)
Jive
Klasa ”F” - Basic in Place, Fallaway Rock, Change of Places Right to Left, Change of Places Left to Right,

Change of hands behind back, Link Rock


Polka
Klasa ”H”- Repertuar dowolny

klasa ”G” - Repertuar dowolny

klasa ”F” - Repertuar dowolny

Rock and Roll
Klasa „H”- Repertuar dowolny

Klasa „G”- Repertuar dowolnyKrakowiak
Klasa ”H”- Repertuar dowolny

Klasa ”G”- Repertuar dowolnyMłodzicy 10-11 lat
Walc Angielski
Klasa ”H” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne

Klasa ”G” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn

Klasa ”F” - Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn, Whisk, Chasse

from PP, Natural Spin Turn, Outside ChangeWalc Wiedeński
Klasa ”F” - Kroki balansowe w prawo, Kroki balansowe w lewo, Kroki balansowe do przodu i do tyłu bez

obrotu, Kroki balansowe do przodu i do tyłu z obrotem w prawo i w lewo, Natural Turn,

Reverse Turn, Change Steps fwd
Quickstep
Klasa ”H” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse

Klasa ”G” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn

Klasa ” F” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn, Natural Turn

with Hestitation, fdw Lock Step, Chasse Reverse Turn, Quick Open Reverse,

Natural Turn Back Lock Running Finish
Samba
Klasa ”H”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R

Klasa ”G” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką), Stationary Samba Walks,

Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos)
Klasa ”F”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw,Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką), Stationary Samba Walks,

Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos)

Cha-Cha-Cha
Klasa ”H” - Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns)

Klasa ”G” - Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Right and Left Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Shoulder to Shoulder

(Left Side and Right Side)

Klasa ”F” - Time Step, Closed Basic Movements, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Left and Right Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Open Basic Movements,

Shoulder to Shoulder (Left Side and Right Side), Fan, Hockey Stick, Alemana, There and Back

Jive
Klasa ”F” - Basic in Place, Fallaway Rock, Change of Places Right to Left, Change of Places Left to Right,

Change of hands behind back, Link Rock, Hip Bump (Left Shoulder Shove)


Polka
Klasa ”H” - Repertuar dowolny

Klasa ”G” - Repertuar dowolny


Rock and Roll
Klasa „H”- Repertuar dowolny

Klasa „G”- Repertuar dowolnyKrakowiak
Klasa ”H”- Repertuar dowolny

Klasa ”G”- Repertuar dowolnyJUNIORZY MŁODSI 12-13 lat
Walc Angielski
Klasa ”G”- Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn

Klasa ”F”- Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn, Whisk,

Progressive Chasse from PP, Natural Spin Turn, Outside Change, Natural Turn with

Hestitation, Progressive Chasse to RWalc Wiedeński
Klasa „F”- Kroki balansowe w prawo, Kroki balansowe w lewo, Kroki balansowe do przodu i do tyłu bez

obrotu, Kroki balansowe do przodu i do tyłu z obrotem w prawo i w lewo, Natural Turn,

Reverse Turn, Change Steps fwd

Quickstep
Klasa ”G” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn

klasa ”F” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn, Natural Turn with Hestitation,

fdw Lock Step, Chasse Reverse Turn, Quick Open Reverse, Natural Turn Back Lock Running

Finish, Tipple Chasse (po krokach 1-3 Natural Turn tańczonego w rogu sali)Samba
Klasa ”G”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką, Solo Spot Volta),

Stationary Samba Walks, Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos)
Klasa ”F” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką, Solo Spot Volta), Stationary

Samba Walks, Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos), Revers Turn,

Botafogos to PP i CPP


Cha- Cha- Cha
Klasa ”G”- Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Left and Right Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Shoulder to Shoulder

(Left Side and Right Side)

Klasa ”F”- Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Left and Right Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Open Basic Movements,

Shoulder to Shoulder (Left Side and Right Side), Fan, Hockey Stick, Alemana,

Natural Opening Out Movements, There and Back
Jive
Klasa ”F”- Basic in Place, Fallaway Rock, Change of Places Right to Left, Change of Places Left to Right,

Change of hands behind back, Link Rock, Hip Bump (Left Shoulder Shove), Link, Whip,

Stop and Go, American Spin
Polka
Klasa „G”- Repertuar dowolny

Rock and Roll
Klasa „G”- Repertuar dowolny

JUNIORZY STARSI 14-15 lat
Walc Angielski
Klasa ”G”- Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn

Klasa ”F”- Krok podstawowy, Obrót w prawo po kwadracie, Obrót w lewo po kwadracie, Kroki zmienne,

Natural Turn, Reverse Turn, Closed Changes, Underturned Natural Spin Turn, Whisk,

Progressive Chasse from PP, Natural Spin Turn, Outside Change, Natural Turn with

Hestitation, Progressive Chasse to R, Open Impetus, WeaveWalc Wiedeński
Klasa „G”- Kroki balansowe w prawo, Kroki balansowe w lewo, Kroki balansowe do przodu i do tyłu bez

obrotu, Kroki balansowe do przodu i do tyłu z obrotem w prawo i w lewo, Natural Turn,

Reverse Turn, Change Steps fwd

Klasa „F”- Kroki balansowe w prawo, Kroki balansowe w lewo, Kroki balansowe do przodu i do tyłu bez

obrotu, Kroki balansowe do przodu i do tyłu z obrotem w prawo i w lewo, Natural Turn,

Reverse Turn, Change Steps fwdQuickstep
Klasa ”G”- Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn

Klasa ”F” - Quarter Turn to R, Progressive Chasse, Natural Spin Turn, Natural Turn with Hestitation,

fdw Lock Step, Chasse Reverse Turn, Quick Open Reverse, Natural Turn Back Lock Running

Finish, Tipple Chasse (po krokach 1-3 Natural Turn tańczonego w rogu sali),

Progressive Chasse to R

Samba
Klasa ”G”- Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką, Solo Spot Volta), Stationary

Samba Walks, Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos)
Klasa ”F” - Rythm Bounce, Natural Basic Movement, Side Basic Movement, Reverse Basic Movement,

Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Alternative Natural Basic Movement,

Alternative Side Basic Movement, Alternative Reverse Basic Movement, Alternative

Progressive Basic Movement, Alternative Outside Basic Movement, Whisk to L i R,

Promenade Samba Walks, Side Samba Walk, Criss Cross (Criss Cross Voltas), Travelling

Botafogos fdw i bwd, Volta Spot Turn to L i R (obrót partnerki pod ręką, Solo Spot Volta),

Stationary Samba Walks, Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogos), Revers Turn, Botafogos

to PP i CPP, Corta Jaca


Cha-Cha-Cha
Klasa ”G”- Time Step, Closed Basic Movement, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Left and Right Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Shoulder to Shoulder

(Left Side and Right Side)

Klasa ”F”- Time Step, Closed Basic Movements, New Yorks (To Left and Right Side Position),

Solo Spot Turns to L i R (Including Switch Turns), Underarm Turns to L i R

(Including Switch Turns), Hand to Hand (To Left and Right Side Position),

Three Cha-Cha-Chas (do przodu i do tyłu, w PP i w CPP), Open Basic Movement,

Shoulder to Shoulder (Left Side and Right Side), Fan, Hockey Stick, Alemana,

Natural Opening Out Movements, There and Back, Side Steps (to L i R)

Jive
Klasa ”G”- Basic in Place, Fallaway Rock, Change of Places Right to Left, Change of Places Left to Right,

Change of hands behind back, Link Rock, Hip Bump (Left Shoulder Shove), Link, Whip,

Stop and Go, American Spin
Klasa ”F”- Basic in Place, Fallaway Rock, Change of Places Right to Left, Change of Places Left to Right,

Change of hands behind back, Link Rock, Hip Bump (Left Shoulder Shove), Link, Whip,Stop and Go, American Spin, Fallaway Throwaway, Promenade Walls (Slow and Quick),

Mooch


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość