Strona główna

Guide to kinetic monte carlo


Pobieranie 45.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.6 Kb.
STYCZEŃ 2009

- Toruński słownik biograficzny. T. 5 2007 22241


AURELIANO M Vanadium biochemistry 2007 22242

/ed./
MALANOWSKI P. Weathering of aromatic polyester coatings 2009 22243
BURGHAUS U. A practical guide to kinetic monte carlo

[et al.] simulations: an example book 2006 22244


LUTY 2009
PYRŻA A. [red.] Poradnik wynalazcy ; procedury zgłoszeniowe 2008 22245

w systemie krajowym, europejskim,

miedzynarodowym

- Current trends in chemical curricula: proceedings 2008 22246

of the Int. Conf. Prague, 24-26 Sept. 2008

PIRRUNG, M. C. The synthetic organic chemists companion 2007 22247


ZIÓŁKOWSKI J. Prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 2008 22248

[oprac.] 1908-1991

ZIÓŁKOWSKI J. Chemia koordynacyjna w Polsce. Cz. 1,2 2008 22249-50[oprac.]

MARZEC 2009
SPEIGHT J. G. Synthetic fuels handbook properties process 2008 22251

a performance

DRAPCHO C. M., Biofuels engineering process technology 2008 22252

NHUAN N. P.,

WALKER T. H.
- Raport o stanie środowiska woj. Kuj.-Pom. 2008 22253-4

w 2007 r


MOLGA E. Procesy adsorpcji rekultywacji : reaktory 2008 22255

adsorpcyjne i chromatograficzne

SURYGAŁA J. Wodór jako paliwo 2008 22256
TIMBRELL J. Paradoks trucizn: substancje chemiczne przyjazne 2008 22257-8

i wrogie


GOŁĄBEK B., Materiały wybuchowe emulsyjne 2008 22259

KASPERSKI J.,

MARANDA A.

SYNOWIEC P. M. Krystalizacja przemysłowa z roztworu 2008 22260


CARLONI P., Quantum medicinal chemistry 2003 22261

ALBER F.


[ed. by]

BHATTACHARYA, Polymer grafting and crosslinking 2009 22262

RAWLINS J.W.,

RAY P.


KWIECIEŃ 2009
RABEK J. F. Współczesna wiedza o polimerach: 2008 22271-3

wybrane zagadniena

SZCZYGIEŁ J. Projektowanie struktury porowatej 2008 22274

heterogenicznych katalizatorów

BARTOSZ G. Druga twarz tlenu: wolne rodniki 2008 22275-6

MOLSKI M. Chemia piękna 2009 22277

BŁAŻEWICZ S. Biocybernetyka i inż. biomed. T. 4: Biomateriały 2003 22278

STOCH L.[red.]

HIRAO K., Recent advances in relativistic molecular theory 2004 22279

ISHIKAWA J.

GŁUCH I. Chemia analityczna : ćw, lab. 2007 22280

BALCERZAK M.

[red.]

STAŃCZYK K. Czyste technologie uzytkowania węgla 2008 22281

HEPWORTH J.D., Chemia zwiazków aromatycznych 2009 22282

WARING D.R.,

WARING H.J.

JONES L., Chemia ogolna: cząsteczki, material 2009 22283-90

ATKINS P T.1-2

McMURRY J. Chemia organiczna 2007 22291-300

Cz.1-5

VICKERMAN J.C., Surface analysis : the principal techniques. 2 ed. 2009 22301GILMORE I.S.

MAJ 2009

SCHIAVELLO M. Heterogeneous photocatalysis 1997 22302[ed. by]

VERMERNIS W., Phenolic compound biochemistry 2008 22303

NICHOLSON R.

WERNER H. Landmarks inorgano-transition metal chemistry: 2009 22304

a personal view

BOSE A. C. Inorganic membranes for energy and 2009 22305[ed.] environmental applications

HAYASHI H. Introduction to dynamic spin chemistry 2004 22306

BLACK J. H., Organic medicinal and pharmaceutical chemistry. 2004 22307

BEALE J. M. 11ed[ed. by]

GARBACZ J.U. Opis asocjacji adsorbowanych molekul skladnika 1981 mat.981

Gazowego na powierzchniach adsorbentów stałych

PAZDRO K., Chemia: program kształcenia w zakresie 2009 mat.982

DANIKIEWICZ W. rozszerzonym do LO

PAZDRO K. Chemia-podręcznik do kształcenia rozszerzonego 2009 mat.982-6

w liceach

GŁUCH I., Chemia analityczna : ćwiczenia lab. 2007 22308

BALCERZAK M.

/red./
LAWSON N. An appeal to reason 2009 22309


CZERWIEC –LIPIEC 2009
WARREN J.H. Molecular modeling woorkbook 2006 22310

SHUSTERMAN A. J.

NELSON J. G.
KARLIN K. D. /ed./ Progress in Inorganic Chemistry vol. 56 2009 22311
DENMARK S. E. Organic synthesis.Vol. 85 2008 22312
PISZCZEK P. Związki koordynacyjne srebra(I) i tytanu(IV)..... 2009 22313
KLUZ Z. [et al.] Chemia w gimanzjum : podręcznik 2009 mat. 991
GULIŃSKA H. Ciekawa chemia : gimnazjum podręcznik Cz. 1 2009 mat.991-6

SMOLIŃSKA J.


MOUSDALE D. M. Biofules : biotechnology chemistry and 2008 22314

sustainable development

REIHER M., Relativistic quantum chemistry :the fundamental 2009 22315

WOLF A. theory of molecular science

HUPPENTHAL L. Roztwory polimerów 2008 22316-20
MINGOS D. M. P. Structure and Bonding vol. 132, 133 2009 22321-22

/ed./
- CRC Handbook of Chemistry and Physics 2009 22323

90ed.


PANDEY A. Handbook of plant-based biofuels 2009 22324

/ed.by/

SIERPIEŃ 2009

SITARZ M. Struktura likwacyjnych szkieł krzemowo- 2009 22325

fosforowych
WALECKA J.D. Introduction to modern physics : theoretical 2008 22326

foundamentals


DYSON F. Advanced quantum mechanisms 2007 22327
HARRISON W.A. Elementary electronic structure.Rev.ed. 2004 22328
TENNYSON J. Astronomical spectroscopy : an introduction 2007 22329

to the atomic and molecular physics of

astronomical spectra

WRZESIEŃ 2009

BACHRACH S.M. Computational organic chemistry 2007 22331


CROMPTON T.R. Characterization of polymers.Vol. 2 2009 22226
FREUND J. Special relativity for beginners : a textbook 2008 22332

for undergraduates
PAŹDZIERNIK 2009

HUPPENTHAL L. Roztwory polimerów 2008 22333


LITWIN M. /et al./ Rozkład materiału nauczania i testy dla liceum 2003 mat.997
KOTECKA J. Chemia organiczna : scenariusze zajęć 2003 mat.998-

/red./ edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, 1001

liceum profilowanego i technikum : kształcenie

ogólne w zakresie podstawowym : praca zbiorowa
PAUSON P.L. Chemia zw. metaloorg. 1972 mat.1002
BIELAŃSKI A. Podst.ch. nieorg. Cz.1,2 2004 22334-5
KOŁOS W., Atom i cząsteczka 1998 22336

SADLEJ J.


BRÉCHIGNAC, C., Nanomaterials and nanochemistry 2007 22337

HOUDY P. /eds./


NAKAMOTO K. Infrared and Raman spectra of inorganic and 2009 22338-9

coordination compounds.Pt.A,B.


YOUNG D. C. Computational drug design : a giude for 2009 22340

computational and medicinal chemistry


SANTEN R.A. von Computational methods in catalysis and materials 2009 22341

SAUTET, P. Science


SHOLL D. S., Density functional theory : a practical introduction 2009 22342

STECKEL J.A.


MARX D., Ab initio molecular dynamics : basic theory and 2009 22343

HUTLER J. advanced methods


HINCHLIFFE A. Molecular modelling for beginners. 2 ed. 2008 22344
AMAURI H., Chirality in transition metal chemistry : molecules, 2008 22345

GRUSELLE M. supramolecular assemblies and materials


MILLER J. S., Magnetism : molecular to materials IV 2003 22346

DRILLON, M


SERP P., Carbon materials for catalysis 2009 22347

FIGUEIREDO J.L./ed. by/
TOLMAN W.B. Activation of small molecules : organometallic a. 2006 22348

/ed. by/ bioinorganic perspectives
BERGER S., Classics in spectroscopy : isolation and structure 2009 22349

SICKER D. Elucidation of natural products


MIKAMI K., New frontiers in asymmetric catalysis 2007 22350

LAUTENS M.


KOWALCZYK- Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna 2008 22351-2

DEMBIŃSKA H, Cz.1-2.Wyd.2 popr.

ŁUKASZEWICZ J.
SIKORSKA E. Metody fluorescencyjne w badaniach żywności 2008 22353


LISTOPAD 2009
BHAT, S.V., Natural products: chemistry and applications 2009 22354

NAGASAMPAGI,

MEENAKSHI S.
WASILEWSKI M.,

DAWYDOW W. Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej 2008 22355

BANSAL R.Ch., Adsorpcja na węglu aktywnym 2009 22356-7

GOYAL, M
CLAYDEN J. Chemia organiczna Cz.1.Tł. z ang. 2009 22358-62[et al.]
BULSKA E. [et al.] Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów 2009 22363

analitycznychGRUDZIEŃ 2009
MURRAY R. K., Biochemia Harpera ilustrowana.Wyd. 6 uaktualn. 2008 22364

GRANNER D.K.,

RADWELL V. W.
TANMAR D. J. Introduction to quantum mechanisms: a time- 2007 22365

-dependent perspective

JORDAN R.B. Reaction mechanisms of inorganic and 2007 22366

organometallic synth.3 ed.

NAJBAR J., Fizykochemia i spektroskopia optyczna: ćw.lab. 2009 22367-9

TUREK A.


/red./
KELSALL R.W, Nanotechnologie 2008 22370

HAMLEY I.W.,

GEOGHEGAN M.

/red./
BERG J.M., Biochemia: nowe wyd. Wyd. 4 zm. 2009 22371

TYMOCZKO J.L.,

STRYER L.
GRUPA M., Katedra w Kwidzynie-tajemnica krypt 2009 PUB

KOZŁOWSKI T.

BUREWICZ A. Techniki informacyjne w procesach kształcenia 2009 22372

/red./

IGLIŃSKI B., Technologie bioenergetyczne: monografie 2009 22373-4BUCZKOWSKI R.,

CICHOSZ M.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość