Strona główna

„Halina Poświatowska to jest podobno człowiek – życie na krawędzi”


Pobieranie 23.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.29 Kb.

„Halina Poświatowska to jest podobno człowiek... – życie

na krawędzi”
Regulamin


XVII Regionalnego Turnieju Wiedzy literacko -historycznej

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Częstochowa 2010 r.

- 2 -"Halina Poświatowska to jest podobno człowiek... – życie na krawędzi"


Regulamin


XVII Regionalnego Turnieju Wiedzy literacko - historycznej

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I. ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO.

* Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

* Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

* Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie


o g ł a s z a j ą p o d p a t r o n a t e m h o n o r o w y m

Prezydenta Miasta Częstochowy
i
Starosty Powiatu Częstochowskiego


Regionalny Turniej Wiedzy literacko - historycznej

Halina Poświatowska to jest podobno człowiek... - życie na krawędzi”


Turniej adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

II. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY.
W roku 2010 przypada 75. rocznica urodzin Haliny Poświatowskiej. Celem Turnieju jest popularyzowanie twórczości oraz wiedzy o życiu poetki.Uczestników Turnieju obowiązywać będzie znajomość faktów biograficznych oraz twórczości literackiej w zakresie podanym w Bibliografii.

Źródłem wiedzy uczniów w tym zakresie mogą być wszelkie dostępne


publikacje, a szczególnie zalecane w Regulaminie.
- 3 -


III. PRZEBIEG TURNIEJU.

Warunkiem wstępnym udziału uczniów w Turnieju, jest przekazanie na adres Sekretariatu imprezy w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r., pisemnego zgłoszenia placówki szkolnej. Kolejne etapy Turnieju zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:I etap - Eliminacje szkolne (przeprowadzone we własnym zakresie

przez szkoły) w terminie do 18 czerwca 2010 r.Do tego też dnia placówki szkolne winny zgłosić na adres

Sekretariatu Turnieju imienną listę uczniów wytypowanych do

etapu II (nie więcej niż 3 osoby + 2 osoby rezerwowe).

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników do II etapu nie wejdą osoby rezerwowe. O powyższym przypadku szkoły zostaną poinformowane wcześniej.

II etap - Eliminacje międzyszkolne odbędą się w dniu 16 września

2010 r. od godz. 10.00 w Czytelni Naukowej Biblioteki

Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie (Aleja

NMP 22, I piętro).

Pisemny sprawdzian wiadomości uczniów zgłoszonych przez

placówki szkolne .

III etap - Finał Turnieju odbędzie się w dniu 16 września 2010 r.

od godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w

Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a.

Ustny sprawdzian wiedzy uczniów, zwycięzców II etapu (10

osób).


Dodatkową możliwością uzyskania punktów w Turnieju jest zapoznanie się ze zbiorami w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej (Częstochowa, ul. Jasnogórska 23, tel. 34/368-16-17) oraz wypełnienie znajdującej się tam karty turniejowej. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Biblioteki bezpośrednio przed II etapem Turnieju.

Dni otwarcia Domu Poezji w okresie jesienno-zimowym:

poniedziałek – nieczynne

wtorek, czwartek, piątek – 9:00 – 15:30

środa – 11:00 – 17:30

sobota, niedziela – 11:00 – 17:00

Ceny: normalny – 4 zł, ulgowy – 3 zł, środa - bezpłatnie
Szczegółowy program Turnieju jest przesyłany do szkół w pierwszym tygodniu

września.

- 4 -

W dniu finału przewidziane jest pamiątkowe zdjęcie przy ławeczceHaliny Poświatowskiej, w środkowym pasażu al. NMP w Częstochowie.

Opiekę wychowawczą nad uczniami każdej ze szkół, sprawuje oddelegowany w tym celu nauczyciel (opiekun grupy).Dojazd uczestników i opiekunów we własnym zakresie.

IV. OCENA I NAGRODY.

Punktowej oceny wiedzy prezentowanej przez uczestników II i III etapu Turnieju dokona Komisja powołana przez organizatorów.

Uczniowie zakwalifikowani do rozgrywek finałowych otrzymają nagrody indywidualne i dyplomy, a placówkom szkolnym delegującym młodzież do udziału w Turnieju, przekazane zostaną listy gratulacyjne.

V. SEKRETARIAT TURNIEJU.

Sekretariat Turnieju - z siedzibą w Bibliotece Publicznej im. dr.

Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja NMP 22, 42-200 Częstochowa, tel./fax ( 034) 360-56-28 lub (034) 360-61-18, przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa i udziela wszelkich informacji związanych z organizacją konkursu.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie internetowejBiblioteki: www.biblioteka.czest.pl i www.rok.czestochowa.pl

VI. LITERATURA W WYBORZE.

  1. Aleje 3 (czasopismo) nr 26/27, 50, 61, 70, 71
  1. Almanachy Częstochowy: 1996 , 2004, 2005

  2. Hurnik E. – Z częstochowskiej ziemi „na literacki Parnas”, Częstochowa 2006

  3. Kiec I. – Halina Poświatowska, Poznań 1997.

  4. Poświatowska H. – Opowieść dla przyjaciela, Kraków 1967

  5. Poswiatowska H. – Poezje zebrane, opr. A. Madyda, wstęp G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 1994

  6. Szułczyńska M. – Nie popełniłam zdrady, Kraków 1990
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość