Strona główna

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Wojciecha Hyka


Pobieranie 7.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.62 Kb.

Warszawa, dnia 24 październik 2013 r.


Harmonogram postępowania habilitacyjnego
dr Wojciecha Hyka

25 czerwca 2013 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina chemia.
25 września 2013 r. -podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Chemii UW o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji:
Prof. dr hab. Zbigniew Galus – recenzent

Prof. dr hab. Marek Orlik – sekretarz komisji

Prof. dr hab. Marianna Kańska – członek komisji
10 październik 2013 r. – Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w składzie:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski- przewodniczący komisji

Prof. dr hab. Marek Orlik– sekretarz komisji

Prof. dr hab. Kazimierz Darowicki– recenzent

Prof. dr hab. Andrzej Sobkowiak - recenzent

Prof. dr hab. Zbigniew Galus– recenzent

Prof. dr hab. Marian Jaskuła– członek komisji

Prof. dr hab. Marianna Kańska – członek komisji

23 październik 2013 r. – wysłanie powiadomień o powołaniu wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego do osób wchodzących w skład Komisji Habilitacyjnej.


24 listopad 2013 r. – zakończenie pracy recenzentów.
16 grudzień 2013 r. - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały rekomendującej Radzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Wojciechowi Hykowi.
18 grudzień 2013 r. – posiedzenie Rady Wydziału Chemii UW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii doktorowi Wojciechowi Hykowi.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość