Harmonogram Pracy Przychodni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w OlsztyniePobieranie 209.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar209.85 Kb.
Harmonogram Pracy Przychodni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie


Nazwa pracowni

Nr pokoju

Nr telefonu


Godziny pracy poradni

Nazwiska lekarzy

pracujących w poradniach

specjalistycznych

Alergologiczna

Pok. 105


Tel. 89 539 32 28

Poniedziałek 11.00-15.00
Wtorek 8.00-18.00
Czwartek 9.00-14.00


lek. med. S. Raczkowski
dr n. med. K. Czepułkowski
lek. med. W. Dobrzeniecki

Audiologiczna

Pok. 129


Tel. 89 539 32 41

Poniedziałek 12.00-18.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 9.00-15.00


lek. med. A. KlementowskaCentrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo -Twarzowej

Pok. 1


Tel. 89 539 32 09
Poniedziałek 15.00-20.00

Czwartek 15.00-20.00

Piątek 9.00-15.00


lek. stom. K. DowgierdChorób Metabolicznych

Pok. 209,117, 21

Tel. 89 539 32 18


Wtorek 14.00-18.00
Środa 8.00-10.00

10.00-12.00


Czwartek 10.30-14.30

doc. E. Jarocka – Cyrta
lek. med B. Klonowska

lek. med. D. Charemska


lek. med S. Martynik

Chorób Zakaźnych i Szczepień

Pok. 210


Tel. 89 539 32 20

Poniedziałek 12.00-16.00
Środa 14.00-18.00

Czwartek 10.00-14.00


lek. med. A. Zdanowska- Ruskań
lek. med. S. Łukaszewska

Chirurgiczna

Pok. 7


Tel. 89 539 32 10

----------------------------

Pok 116

Tel. 89 539 32 06Poniedziałek - piątek 9.00-20.00

----------------------------------Poniedziałek 9.00-13.45

Wtorek 9.00-15.00


lek. med. A. Wencław

lek. med. B. Kotkowicz

lek. med. A. Szendorowicz

lek. med. M. Puliński

dr n med. M. Szostawicki

lek. med. T. Janowicz

lek. med. A. Kujawska

lek. med. J. Matel

lek. med. M. Fedoniuk
-----------------------------------

lek. med. J. Wiejek

Cukrzycowa

Pok. 116


Tel. 89 539 32 06

---------------------------

Tel. 89 539 34 69


Środa 9.00-18.00

Czwartek 8.30-12.00

12.00-17.00Piątek 8.00- 9.00

9.00-10.00

10.00- 14.00

---------------------------------


Czwartek 9.00-16.00


lek. med. E. Dziubińska - Kolender
lek.med J.Jabłońska

lek med B. Klonowska


lek. med B. Charemska

lek.med J.Jabłońska


dietetyk A. HinburgDermatologiczna

Pok. 110


Tel. 89539 32 15

Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-13.00

14.00-18.00


Piątek 10.00-14.00


lek. med. D. Przybyszewska
lek. med. D. Przybyszewska

lek. med. B. Chwała


lek. med. B. Chwała

Endokrynologiczna

Pok. 117,

Tel. 89 539 32 18

206


Pok.21

Tel.89 539 32 26

Pok.12

Tel.89 539 32 59

Wtorek 8.00-15.00

Środa 12.00-17.00

Czwartek 8.00-13.00

13.00-19.00


Piątek 8.00-11.00

11.00-15.00

.........................................................

Wtorek 8.00-11.00

11.00-15.00


.......................................................................

Środa 13 00 -19 00

Czwartek 8 00-11 00


lek. med. B. Klonowska

lek. med. B. Charemska


lek. med. B. Klonowska

lek. med. B. Charemska

lek. med. B. Klonowska

lek. med. B. Charemska


lek.med.A.Banach

................................................................


lek. med. A .Banach

lek. med. B. Klonowska

lek. med. B. Charemska

..........................................................

lek.med.A.Banach


Gastroenterologiczna

Pok. 210


Tel. 89 539 32 20

----------------------------------

Pok. 209

Tel. 89 539 32 21Poniedziałek 9.30-13.30

Wtorek 9.30-14.00

14.00-18.00Środa 9 30-13.30

Czwartek 13.00-15.00

wtorek 10.00-14.00

środa 10.00-13.30


lek. med. A. Daukszewicz
lek. med. E. Cichocka -Kurowska
lek. med. A. Daukszewicz

doc. E. Jarocka- CyrtaGruźlicy i Chorób Płuc (Pulmonologiczna)

Pok.110, 105

Tel. 89 539 32 28


Poniedziałek 9.00-11.00

Wtorek 10.00-14.00

Środa 9.00-13.00

Piątek 14.00-18.00


lek. med. E. MiłoszGenetyczna

Pok 12


Tel. 89 539 32 58

Wtorek 8.00-15.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 15.00-19.00


lek. med. G. Sorbaj -Sucharska
lek. med.G. Sorbaj -Sucharska
lek. med. A. Lebiedzińska

Kardiologiczna

Pok. 208


Tel. 89 539 32 33

----------------------------------Pok 206

Tel. 89 539 32 05
----------------------------------

Pok. 16


Tel. 89 539 32 88

Poniedziałek 9.00-15.00

Wtorek 10.00-18.00

Środa 9.00-15.00

Czwartek 9.00-15.00

Piątek 9.00-15.00

-------------------------------------Poniedziałek 10.00-14.00

Wtorek 10.00-14.00

Czwartek 10.00-14.00

------------------------------------Poniedziałek 10.00-13.00

Wtorek 10.00-13.00

Środa 10.00-14.00

Czwartek 10.00-14.00

Piątek 10.00-14.00lek. med. I.Szulc-Bugalska

-------------------------------

lek. med. J.Zabłocka


lek. med. J.Szagała-Szymska

-------------------------------

lek. med. J. Szagała – Szymska

lek. med. J. Szagała – Szymska

lek. med. J. Zabłocka


Hematologiczna

Pok. 209


Tel. 89 539 32 21

Pok.110


Poniedziałek 10.00-16.00

16.00-18.00

Czwartek 10.00-16.00

Piątek 10.00-14.00
Środa 12.00- 17.30

dr n. med. Wanda Badowska

dr n. med. B. Przybyszewski


lek. med. E. Stasiak - Zając

dr n. med. B. Przybyszewski


lek.med A.Waśniewska

Laryngologiczna

Pok. 103


Tel. 89 539 32 14

----------------------------
Poniedziałek 8.00-18.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-18.00
-----------------

Poniedziałek 12.00-14.00

Wtorek 8.00-11.00

12.00-16.00Środa 12.00-15.00

Czwartek 8.00-10.00

Piątek 12.00-14.00


dr n.med. D. Lotkowsk
dr n. med. K. Czepułkowski

dr n.med. D. Lotkowski

dr n. med. K.Czepułkowski

lek med M.Siniarski

lek. med. I.Wojciechowski

lek med W.Kopala

lek. med. S. Piotrowski

lek med W.Kopala

lek med M.Siniarski


Nefrologiczna

Pok. 115


Tel. 89 539 32 16


Wtorek 9.00-10.00

10.00-12.00

12:00-14:00

14.00-15.00


Środa 8.00- 9.00

9.00-10.00

10.00-12.00

12.00-18.00


Czwartek 8.00- 9.00

9 00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00
lek. med. J. Kowalewska

lek .med A Dobrowolska

lek. med. H. Nosek

lek. med. M. Śniadecka


lek. med. M. Śniadecka

lek. med. H. Nosek

lek .med A Dobrowolska

lek med J. Kowalewska


lek. med. J. Kowalewska

lek med H. Nosek

lek .med A Dobrowolska

lek. med. M. ŚniadeckaNeonatologiczna

Pok. 102


Tel. 89 539 32 03


Poniedziałek 8.00-14.00

14.00-16.00

16.00-18.00
Wtorek 8.00-10.00

10.00-16.00


Środa 8.00-14.00

14.00-16.00


Czwartek 8.00-14.00

14.00-16.00


Piątek 8.00-11.00


lek. med. M. Iwulska – Leśniowska

dr n. med. A. Kossakowska - Krajewska

lek med. M. Iwulska – Leśniowska
dr n. med. A. Kossakowska - Krajewska

lek. med. M. Iwulska – Leśniowska


lek. med. M. Iwulska – Leśniowska

lek. med D Skutecka


lek. med. M. Iwulska – Leśniowska

dr n. med. A. Kossakowska -

Krajewska

dr n. med. A. Kossakowska -

Krajewska


Neurologiczna

Pok. 109


Tel. 89 539 33 83

Neurologiczna

----------------------------------

Pok. 110

Tel. 89 539 32 15

---------------------------------

pok.118
----------------------------------

Pok.

(pawilon rehabilitacyjny)Poniedziałek 8.00-17.00

Wtorek 8.00-11.00

11.00-18.00Środa 9.30-17.00
Czwartek 10.00-12.00

12.00-15.00Piątek 8.00-10.00
-------------------------------------

Poniedziałek 7.30-13.30

------------------------------------

Środa 9.00-12.00
-------------------------------------

Wtorek 13.00-18.00


lek. med. E. Brzozowski

lek. med. J. Kwaśniewska – Mertyn

lek. med. E. Brzozowski

lek. med.J. Kwaśniewska - Mertyn

lek. med. A. Melnyk

lek. med. E. Brzozowski


-------------------------------

lek. med. B. Wencław

-------------------------------

lek med J.Morski


-------------------------------

lek. med. E. Łobodzińska - MłynarczykOkulistyczna

Pok.21/25
Poniedziałek 7.30-11.00

11.00-14.00

13.00-18.00

Wtorek 15 00-18 00

Środa 7.30 – 11.00

11.00-15.00

11.00-13.00

Czwartek 10.00-13.00

Piątek 8.00-11.00

11.00-13.00
lek. med. E. Sankowska

lek. med. D. Hajdukiewicz- Onoszko

lek. med. U.M. Och

lek.med .M. Sankowski

lek. med. E. Sankowska

lek. med. U.M. Och

lek. med. D. Hajdukiewicz- Onoszko

lek. med. E. Sankowska

lek. med. D. Hajdukiewicz -Onoszko
Ortodontyczna

Pok.2


Tel. 89 539 3346


Poniedziałek 8.00-14.00

Wtorek 8.00-18.00

Środa 8.00-14.00

Czwartek 8.00-14.00

Piątek 8.00-14.00

lek. stom. M.Jurczak
Ortopedyczna

Pok. 5


Tel. 89539 32 11Poniedziałek 8.00-10.00
10.00-18.00

Wtorek 8.30-18.00

Środa 8.00-11.00

11.00-14.00

14.00-18.00

Czwartek 8.00-12.00

12.00-18.00Piątek 8.30-13.00

13.00-15.00

dr n. med. R.Budkiewicz;

dr n. med. T. Niedźwiecki

lek. med. T.Macias

dr n. med. E.Król

lek. med. J.Karczewski

lek. med. P.Grabala

lek. med. T.Macias

lek. med. K.Mazurek

lek. med. J.Karczewski

dr n.med. D.Kossakowski

lek. med. R.Surus
Preluksacyjna

Pok. 104


Tel. 89 539 32 13


Poniedziałek 8.00-17.00

Wtorek 12.00-14.30

14.30-18.00


Środa 8.00-13.00

13.00-18.00


Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-14.00


lek. med. J. Karczewski


lek. med. J. Karczewski

lek. med. T. Macias


dr n. med. E. Król

dr n. med. D. Kossakowski

lek. med. T. Macias
lek. med. J. KarczewskiReumatologiczna

Pok. 118


Tel. 89 539 33 37

Poniedziałek 8.00-12.00

14.00-18.00
Wtorek 8.00-12.00
Czwartek 11.00-15.00

lek. med. T. Kołcun- Penkowska

lek. med. E. Gniadek
lek. med. T. Kołcun- Penkowska
lek.med I.Dybowska-Gołota


Stomatologiczna

Pok. 29


Tel. 89 539 32 08

Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnymPoniedziałek 8.00-14.00

Wtorek 8.00-11.00

11.00-15.00

15.00-18.00
Środa 8.00-12.00

12.00-18.00


Czwartek 8.00-15.00

15.00-18.00


Piątek 8.00-11.00

11.00-13.00

.......................................................................

Wtorek 7.30-15.00

7.30-15.00Czwartek 7.30-15.00

7.30-15.00
lek. stom. A. Dornowska -

Pytlowany

lek. stom. A. Mazuchowska

lek. stom. T. Wiażel

lek. stom. A. Dornowska- -Pytlowany

lek. stom. T.Wiażel lek. stom. A. Mazuchowska


lek. stom. A. Mazuchowska

lek. stom. T.Wiażel


lek. stom. A. Dornowska -Pytlowany

lek. stom. A. Mazuchowska


/lek. stom. A. Dornowska-Pytlowany

lek. anest. T.Tomaszewska

lek. stom. T.Wiażel

lek. anest. T.TomaszewskaUrologiczna

Pok. 115


Tel. 89 539 32 16
---------------------

Pok. 13


Poniedziałek 9.00-14.00

14.00-18.00


Piątek 9.00-13.00

-----------------------------Środa 10.00-14.00


lek. med. M.Fedoniuk

dr.n.med. W.Choiński


dr n.med.R.Fuks
-----------------------

dr.n.med. W.ChoińskiWad Postawy
Pawilon rehabilitacyjny

tel. 89 539 32 32Centrum Diagnozy, Terapii i Leczenia Autyzmu
Pawilon rehabilitacyjny

tel. 89 539 32 32Logopedyczna
Pawilon rehabilitacyjny

tel. 89 539 32 32
Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek 13:30 – 18:00
Środa 11:30 – 15:30

Poniedziałek 8.00-17.00
15.00-16.00
11.00-12.00

15.15-20.15

11.00-15.00

14.00-15.00Wtorek 8.00.17.00

16.00-17.00

11.00-15.00

15.15-20.15

08.00-13.00
Środa 08.00-17.00

16.00-17.00


11.00-15.00

15.15-20.15

15.00.20.00

11.00-12.00Czwartek 8.00-17.00

16.00-17.00

11.00-15.00

15.00-17.00Piątek

08.00-14.30

16.00-17.00

11.00-15.00Poniedziałek 14:00 – 18:00

08:00 – 18:00

08:00 – 15:00

08:00 – 12:00; 15:00 – 16:00

12:00 – 18:00

07:30 – 09:00; 15:00 – 17:00


Wtorek 12:00 – 16:00

17:00 – 18:00


08:00 – 10:00; 12:00 – 18:00

10:00 – 12:00

07:30 – 10:00; 14:00 – 17:30
Środa 11:00 – 13:30

17:00 – 18:00

11:00 – 18:00

15:00 – 18:00

08:00 – 12:00; 15:00 – 18:00

07:30 – 11:00; 15:00 – 17:00


Czwartek 15:00 – 18:00

17:00 – 18:00

08:00 – 15:00

08:00 – 18:00

12:30 – 16:00
Piątek 08:00 – 11:00

17:00 – 18:00


08:00 – 15:00

11.00-15.00
lek. med. Danuta Dorota Poźniak
dr n. med. Jadwiga Bubińska
dr n. med. Agnieszka Biernacka

mgr Hanna Guzowska – Michels – psycholog

lek. med. Barbara Chwała – pediatra
mgr Agnieszka Mituniewicz - fizjoterapeuta
lek. med. Tomasz Cieśliński -psychiatra
mgr Ewa Curulak - fizjoterapeuta
mgr Dorota Modzelewska –

logopeda
mgr Hanna Guzowska – Michels- psycholog

mgr Małgorzata Moszyńska –

Dumara


mgr Ewa Curulak – fizjoterapeuta
lek. med. Tomasz Cieśliński – psychiatra
lek. med. Elżbieta Łobodzińska

  • Młynarczyk – pediatra

mgr Hanna Guzowska – Michels- psycholog

mgr Małgorzata Moszyńska –

Dumara – pedagog

mgr Ewa Curulak – fizjoterapeuta

lek. med. Tomasz Cieśliński

lek. med. Janina Zawistowska psychiatra dzieci i młodzieży

mgr Dorota Modzelewska
mgr Hanna Guzowska – Michels

mgr Małgorzata Moszyńska – Dumara

mgr Ewa Curula
lek. med. Janina Zawistowska

mgr Hanna Guzowska – Michels

mgr Małgorzata Moszyńska –

Dumara


mgr Ewa Curulak

mgr Mirosław Wichrowska

mgr Małgorzata Moszyńska -

Dumara


mgr Joanna Chabowska

mgr Beata Wdowiak

mgr Alicja Sawczuk

mgr Dorota Modzelewska


mgr Mirosław Wichrowska

mgr Małgorzata Moszyńska -

Dumara

mgr Beata Wdowiakmgr Alicja Sawczuk

mgr Dorota Modzelewska


mgr Mirosław Wichrowska

mgr Małgorzata Moszyńska

mgr Joanna Chabowska

mgr Beata Wdowiak

mgr Alicja Sawczuk

mgr Dorota Modzelewska


mgr Mirosław Wichrowska

mgr Małgorzata Moszyńska -

Dumara

mgr Joanna Chabowskamgr Beata Wdowiak

mgr Dorota Modzelewska


mgr Mirosław Wichrowska

mgr Małgorzata Moszyńska – Dumara

mgr Joanna Chabowska

mgr Alicja SawczukRehabilitacyjna
Pawilon rehabilitacyjny

tel. 89 539 32 32Poniedziałek 07:15 – 13:30

12:00 – 15:30


13:00 – 15:00
Wtorek 12:30 – 13:30

08:00 – 15:30


08:30 – 14:00
Środa 07:15 – 13:30

07:30 – 15:00


14:00 –18:00

Czwartek 07:15 – 13:30

07:45 – 11:30


08:30 – 14:30

13.00 – 14.00
Piątek 07:45 – 14:30

08:00 – 14:00

12:30 – 14:00


dr n. med. Jadwiga Bubińska

lek. med. Dorota Danuta Poźniak

dr n. med. Agnieszka Biernacka
dr n. med. Jadwiga Bubińska

lek. med. Dorota Danuta Poźniak

dr n. med. Agnieszka Biernacka
dr n. med. Jadwiga Bubińska

lek. med. Dorota Danuta Poźniak

dr n. med. Katarzyna Zaborowska – Sapeta
dr n. med. Jadwiga Bubińska

lek. med. Dorota Danuta

Poźniak

dr n. med. Agnieszka Biernackalek.med Iwona Sokolnik -

Suplewska


dr n. med. Jadwiga Bubińska

lek. med. Dorota Danuta

Poźniak

dr n. med. Agnieszka Biernacka


Psychologiczna
Pawilon rehabilitacyjny

Tel. 89 539 32 54, 56
Psychologiczna
Pawilon rehabilitacyjny

Tel. 89 539 32 54, 56Poniedziałek 12.30-18.55

7.30-11.30

7.30-14.00

16.30-19.30

7.30-13.00
Wtorek 7.30-12.45

7.30-10.30

16.00-20.00

9.30-18.00


Środa 7.30-17.15

7.30-12.00

7.30-12.20

16.30-19.30


Czwartek 7.30-16.45

9.30-19.00

16.00-20.00

7.30-12.45Piątek 7.30-14.45

7.30-14.55

16.00-20.00

7.30-12.50

16.00-19.00


mgr Marta Kossut

mgr Monika Pater-Prais

mgr Barbara Kossowski

mgr Agata Mroczkowska

mgr Piotr Cichocki
mgr Marta Kossut

mgr Monika Pater-Prais

dr Andrzej Lis-Kujawski

mgr Barbara Kossowski


mgr Marta Kossut

mgr Monika Pater-Prais

mgr Barbara Kossowski

mgr Agata Mroczkowska


mgr Marta Kossut

mgr Monika Pater-Prais

dr Andrzej Lis-Kujawski

mgr Barbara Kossowski

mgr Marta Kossut

mgr Monika Pater-Prais

dr Andrzej Lis-Kujawski

mgr Barbara Kossowski

mgr Agata Mroczkowska

Leczenia Zeza

Pok. 19-21

Tel. 89 539 32 22


Poniedziałek 9.00-13.00

9.00-11.00

14.00-18.00

14.30-16.00


Wtorek 9.00-11.00

11.00-13.00

15.00-16.00
Środa 9.00-11.00

11.00-13.30

9.00-11.00

13.00-15.00

14.30-16.00

Czwartek 9.00-11.00

11.00-13.30

13.00-15.00
14.30-16.00
Piątek 9.00-11.00

11.00-13.00

9.00-11.00
11.00-15.00

14.30-16.00
ortoptystka I. Musiał

ortoptystka J. Juchimuk

lek. med. D. Hajdukiewicz

-Onoszko


ortoptystka M.Chabowska
ortoptystka J. Juchimuk

ortoptystka I. Musiał

ortoptystka M.Chabowska
ortoptystka J. Juchimuk

ortoptystka I. Musiał

lek. med. D. Hajdukiewicz

-Onoszko


lek. med. D. Hajdukiewicz

-Onoszko


ortoptystka M.Chabowska

ortoptystka J.Juchimuk

ortoptystka I.Musiał lek. med. D.Hajdukiewicz-Onoszko

ortoptystka M.Chabowska


ortoptystka J.Juchimuk

ortoptystka I.Musiał

lek. med. D.Hajdukiewicz-Onoszko

lek. med. U.M.Och

ortoptystka M.Chabowska

Por. chirurgii stomatologicznej

pok.26


tel. 89 53 93 349

Poniedziałek 8.00-13.00

Wtorek 13.00-18.00

Środa 8.00-13.00

Czwartek 13.00-18.00

Piątek 8.00-13.00

lek. stomatolog.

Małgorzata Jędrzejczak


Harmonogram Pracy Pracowni Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w OlsztynieNazwa pracowni

Nr pokoju

Nr telefonu


Godziny pracy pracowni i nazwiska osób wykonujących badanie


Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji dla Osób z Nietrzymaniem Moczu

Pok. 12


Tel. 89 539 32 23


Od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00

lek. med. B.Wyszomirska-Laskowska

lek. med. M.Fedoniuk

lek.med.M.Śniadecka/ H.Nosek

Endoskopowa

Pok. 211


Tel. 89539 32 20


Od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00

Badania pilne – całą dobę

lek. med. A. Daukszewicz


Echokardiograficzna

Tel. 89 539 32 88

Tel. 89 539 32 33


Od poniedziałku do piątku : 9.00-15.00

lek. med. J. Szagała- Szymska

lek. med. J. Zabłocka
lek. med. I. SzulcEKG

Pok. 15


Tel. 89 539 32 24Od poniedziałku do piątku:: 7.25-15.00

piel. M. Stadnyk
EEG
Tel. 89 539 33 66Pon., wt., śr.,czw.: 7.00-17.00

pt.: 7.00-15.00

piel. T. Kumiszczo
EMG

Pok. 111


Tel. 89 539 33 67


Środa: 7.30-17.00

Czwartek: 7.30-16.00

Piątek: 7.30-15.00

dr n. med. A. Tutaj

lek.med D.Poźniak

Piel. M. Brejlak

Pracownia zaburzeń snu

pok108a

Od poniedziałku do piątku

lek med E. Brzozowski©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy