Strona główna

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Korytko przeprowadzanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie


Pobieranie 10.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.09 Kb.
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

dr. Andrzeja Korytko

przeprowadzanego na Wydziale Humanistycznym

Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie


26.08.2015

Data wniosku dr. Andrzeja Korytko, skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

27.08.2015

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informującego o wskazaniu Rady Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Korytko w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego 2015 r.)

15.09.2015 r.

Data uchwały Rady Wydziału Humanistycznego o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Korytko.

15.09.2015 r.

Data uchwały o wyznaczeniu przez Radę Wydziału Humanistycznego trzech członków do składu komisji habilitacyjnej dr. Andrzeja Korytko.

16.09.2015 r.

Data pisma Dziekana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informującego o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. Andrzeja Korytko stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6.10.2015 r.

Data pisma z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, informującego o powołaniu pełnego składu komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Korytko (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego w dniu 2015 r.)

26.10.2015 r.

Przekazanie całej dokumentacji dr. Andrzeja Korytko. wraz z pismem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkom komisji habilitacyjnej.

7.12.2015 r.

Recenzje w dwóch egzemplarzach wersji papierowej zostaną przesłane przez recenzentów na adres Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, natomiast skany recenzji zostaną przesłane na adres e-mail sekretarza komisji.

19.01.2016 r.

Data uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Korytko

Sekretarz Komisji:dr hab. Sławomir Augusiewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość