Strona główna

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Dr Macieja Pietrzykowskiego przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Pobieranie 11.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.84 Kb.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Dr Macieja Pietrzykowskiego

przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu24.04.2014

Data wniosku dr Macieja Pietrzykowskiego skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

15.05.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informującego o wskazaniu Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP do przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Macieja Pietrzykowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 20.05.2014r.)

6.06.2014

Zgoda Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Macieja Pietrzykowskiego oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej

10.06.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP informującego o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej dr Macieja Pietrzykowskiego (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 23.06.2014)

25.06.2014

Otrzymanie kompletu dokumentacji niezbędnej do przesłania recenzentom i członkom Komisji habilitacyjnej

7.07.2014

Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji

Do 6.08.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtyna

Do 6.08.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak

Do 6.08.2014

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – dr hab. Kamilla Marchewka – Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Do 20.09.2014

Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w postępowaniu habilitacyjnym dr Macieja Pietrzykowskiego

- prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtyna

- prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak

- dr hab. Kamilla Marchewka – Bartkowiak, prof. nadzw. UEP


Do 15.10.2014

Termin przedstawienia Radzie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej przez komisję habilitacyjną uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.

Październik/ listopad 2014

Termin podjęcia przez Radę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość