Harmonogram zajęć Kurs specjalistyczny „Wykonywanie I ocena testów skórnych” nr 4/K/P/13 Moduł I – 27. 09. 2013 rPobieranie 71.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar71.29 Kb.
Harmonogram zajęć - Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i ocena testów skórnych” nr 4/K/P/13

Moduł I – 27.09.2013 r.

Temat zajęć

Forma przekazu

Ilość godzin

Czas

Osoba prowadząca

1.Rys historyczny chorób alergicznych

- epidemiologia chorób alergicznych w Polsce i na świecie

- przyczyny rozpowszechniania alergii (postępy cywilizacji,

czynniki środowiskowe, infekcje, dziedziczność)
wykład

0,5

Od 15.00

dr

Trębas-Pietraś Ewa2.Budowa i funkcja skóry:

- budowa naskórka

- budowa skóry właściwej

- budowa tkanki podskórnej

- funkcje skóry

- skóra jako organ immunologiczny (objawy, mechanizm reakcji

skóry na alergen)


Seminarium

1
dr

Trębas-Pietraś Ewa3.Podstawowe pojęcia:

- definicja i różnice pojęć: alergia, atopia, uczulenie,

nadwrażliwość, tolerancja

-definicja alergenu, przeciwciała

- definicja, przebieg i objawy typu I reakcji alergiczne

(anafilaksji)

- charakterystyka reakcji typu II (cytotoksyczne)

- charakterystyka reakcji typu III (reakcje wywołane

powstawaniem kompleksów immunologicznych)

- charakterystyka reakcji typu IV (nadwrażliwość typu późnego)
Wykład

1
dr

Trębas-Pietraś Ewa4.Alergiczne reakcje krzyżowe

- wyjaśnienie pojęcia: reakcja krzyżowa, skryte źródła alergenów
Wykład

0,5
dr

Trębas-Pietraś Ewa5. Alergeny chorobotwórcze w środowisku

- podział i charakterystyka alergenów ze względu na drogi wnikania

- podział i charakterystyka ze względu na wielkość alergenów

seminarium
1
dr

Trębas-Pietraś Ewa


6. Choroby alergiczne dróg oddechowych

- charakterystyczne objawy alergii w obrębie głowy i szyi

- charakterystyka chorób alergicznych jamy ustnej i części środkowej gardła

- przyczyny, objawy, postępowanie w anafilaksji jamy ustnej

- rodzaje nieżytów nosa

- patomechanizm alergicznego nieżytu nosa

- przyczyny, objawy, leczenie i sezonowego nieżytu nosa ( katar sienny)

- przyczyny, obraz kliniczny, leczenie i różnicowanie ostrego, podostrego i przewlekłego nieżytu nosa

- zapalenie alergiczne nosowej części gardła

- zapalenie alergiczne krtani’

- alergiczne choroby narządu ruchu
wykład1
dr

Trębas-Pietraś Ewa


7. Astma atopowa IgE zależna

- definicja astmy atopowej

- etiologia astmy atopowej

- patomechanizm astmy atopowej

-badania stosowane podczas rozpoznania astmy atopowej

- rodzaje leczenia astmy

- podział i klasyfikacja astmy atopowej

- cechy charakterystyczne dla astmy wieku rozwojowego

- wpływ astmy na rozwój psychomotoryczny dziecka

- wpływ choroby astmatycznej na przebieg ciąży

- wpływ leków przeciwastmatycznych na rozwijający się płód

- przyczyny astmy aspirynowej

- objawy, rozpoznanie i leczenie astmy aspirynowej

- wyjaśnienie pojęcia astmy zawodowej

- ustalenie alergii zawodowejwykład1

Do 19.30

dr

Trębas-Pietraś Ewa

Moduł I – 28.09.2013 r.

Temat zajęć

Forma przekazu

Ilość godzin

Czas

Osoba prowadząca

8. Choroby alergiczne skóry

- wyjaśnienie pojęcia AZS

- etiopatogeneza AZS

- objawy i przebieg AZS

- leczenie AZS

- definicja pokrzywki

- etiopatogeneza pokrzywki

- badania stosowane podczas rozpoznania pokrzywki

- objawy, przebieg i leczenie pokrzywek

- definicja wyprysku kontaktowego

- przyczyny wyprysku kontaktowego

- badania stosowane podczas rozpoznania wyprysku kontaktowego

-objawy, przebieg i leczenie wyprysku kontaktowego

wykład1

Od 8.30


dr

Trębas-Pietraś Ewa9. Alergia pokarmowa

- czynniki usposabiające i wywołujące alergie przewodu pokarmowego

- objawy kliniczne w alergii:

Jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit, odbytnicy, pęcherzyka żółciowego, wątroby

- badania stosowane podczas rozpoznania alergii przewodu pokarmowego

- leczenie alergii przewodu pokarmowegowykład1
dr

Trębas-Pietraś Ewa


10. Alergie zawodowe

- wyjaśnienie pojęcia alergii zawodowej

- najczęstsze alergie zawodowe

- badania stosowane w rozpoznawaniu alergii zawodowych

- zapobieganie i leczenie alergii zawodowych

- orzekanie w zawodowych chorobach alergicznych

wykład1

Do 10.45

dr

Trębas-Pietraś Ewa
Moduł II 28.09.2013r.

Temat zajęć

Forma przekazu

Ilość godzin

Data i czas

Osoba prowadząca

1. Definicja testów skórnych

- podział testów skórnych

- charakterystyka testów punktowych standaryzowanych

- próby punktowe metodyka i technika wykonania

-zasady obowiązujące podczas wykonywania testów punktowych

- czułość i swoistość metody punktowej

- metodyka i technika prób śródskórnych

- zasady obowiązujące podczas próby śródskórnej

- technika i zasady obowiązujące podczas wykonywania prób skryfikacyjnych

- wyjaśnienie pojęcia ”testy punktowe niestandaryzowane „

- technika przygotowania odczynników wykorzystywanych w testach niestandaryzowanych

- technika wykonania testów natywnych

- charakterystyka testów płatkowych

- technika wykonywania testów płatkowych

ćwiczenia
3

Od 10.45dr

Trębas-Pietraś Ewa


2. Przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania testów skórnych  1. jednostki chorobowe w których wskazane jest wykonanie testów skórnych

  1. sytuacje w których bezwzględnie przeciwwskazane jest wykonanie testów skórnychwykład1dr

Trębas-Pietraś Ewa


3. Zalety i wady stosowania testów skórnych

- znaczenie diagnostyczne testów skórnych

- znaczenie lecznicze testów

-niepożądane reakcje alergiczne

seminarium
1
dr

Trębas-Pietraś Ewa4. Czynniki mające wpływ na wyniki testów

- dawkowanie alergenu

- metody odkażania miejsca wykonania testów

- technika wykonania testów

- sprzęt do wykonania testów


seminarium

1
Lek. med.

Trębas-Pietraś Ewa5. Wyposażenie alergologicznego gabinetu zabiegowego

- warunki lokalowe

- zestaw reanimacyjny

- gabinety dla dzieci i dorosłych
Wykład

1
dr

Trębas-Pietraś Ewa6. Przygotowanie fizyczne, psychiczne oraz wykonanie testów skórnych u dziecka i osoby dorosłej (różnice)


Wykład1

Do 16.45

dr

Trębas-Pietraś Ewa
Moduł III 29.09.2013r.

Temat zajęć

Forma przekazu

Ilość godzin

Data i czas

Osoba prowadząca

1. Gromadzenie informacji o pacjencie z chorobą alergiczną

- wpływ czynników demograficznych, psychologicznych, społecznych na zachowania prozdrowotne

ćwiczenia
1

Od 08.30dr n. med. Czerwińska Pawluk Iwona

2. Diagnoza pielęgniarska w zakresie edukacji pacjenta z chorobą alergiczną

- określenie obszaru deficytu wiedzy i umiejętności pacjenta z alergią

seminarium
1
dr n. med. Czerwińska Pawluk Iwona

3. Edukacja w zakresie metod postępowania w przypadku wystąpienia objawów alergii

- zasady stosowania leków

- sposoby poprawy wentylacji płuc

- zachowanie pacjenta
4. Edukacja w zakresie eliminacji alergenów

- higiena osobista i otoczenia

- pokój alergika – mikroklimat

- dieta eliminacyjna

- kalendarz pyleń, prognozy meteorologiczne

- środki roztoczobójcze

- zanieczyszczenia atmosferyczne

- klimatoterapia


5. Standard edukacji pacjenta z alergią

wykład2
dr n. med. Czerwińska Pawluk Iwona

6. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych

- zawody o wysokim wskaźniku alergizacji

wykład0,5
dr n. med. Czerwińska Pawluk Iwona

7. Instytucje wspierające pacjentów z alergiąwykład0,5

Do 12.15

dr n. med. Czerwińska Pawluk Iwona


Moduł II 29.09.2013r.

Temat zajęć

Forma przekazu

Ilość godzin

Data i czas

Osoba prowadząca

7. Postępowanie z pacjentem w trakcie zabiegu i po wykonaniu testów skórnych

- sprzęt stosowany do wykonywania testów skórnych

wykład1

Od 12.15

dr

Trębas-Pietraś Ewa


8. Odczyt i ocena testów skórnych

- czas odczytu

- sposoby odczytu

- skale ocen, informacje zawarte w wyniku

ćwiczenia
1

Do 13.45

dr

Trębas-Pietraś Ewa

Zajęcia teoretyczne odbędą się w auli R, SPSK nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8.
Egzamin końcowy odbędzie się 25 listopada 2013 r. w godz. 13.00-15.30 w Budynku UM w Lublinie, przy ul. Chodźki 4, Lublin (dawna stołówka).
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy