Strona główna

Henryk Sienkiewicz- zestawienie bibliograficzne


Pobieranie 15.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.55 Kb.
Henryk Sienkiewicz- zestawienie bibliograficzne

 1. Majchrowski, S.: Pan Sienkiewicz /Stefan Majchrowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2000.   

 2. Lektury polonistyczne :Pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 /pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Kraków : Universitas, 1998.   

 3. Sienkiewicz, H.: Potop. T. 2 /Henryk Sienkiewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, cop.1995.   

 4. Sienkiewicz, H.: Potop. T. 3 /Henryk Sienkiewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 1995.

 5. Sienkiewicz, H.: Potop. T. 1 /Henryk Sienkiewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 1995.

 6. Kosman, M.: Skrzetuski w historii i legendzie /Marceli Kosman. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989   

 7. Nofer-Ladyka, A.: Henryk Sienkiewicz /Alina Nofer-Ladyka. -Wyd. 6. -Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988.   

 8. Bortnowski, S.: "Potop" w szkole :odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne /Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

 9. Sienkiewicz, H.: Latarnik ;Bartek Zwycięzca /Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2 w tej edycji / [wstęp Tomasz Jodełka-Burzecki]. -Warszawa : "Iskry", 1986.

 10. Gorski, I.:O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim /Iwan Gorski ; przel. z ros. Mirosław Czertowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

 11. Gorka, O.: "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna /Olgierd Gorka ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - [Wyd. 2] / oprac., posł. [Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648-1651] i przypisami opatrzył Wiesław Majewski. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986

 12. Sienkiewicz, H.: Quo vadis /Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. -- [Wyd. 27]. -Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986

 13. Sienkiewicz, H.: Wybór nowel i opowiadań /Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 2 skr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986.

 14. Wachowicz, B.: Marie jego życia /Barbara Wachowicz. - [Wyd. 3 rozsz.]. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985   

 15. Korniłowiczówna, M.: Szlakiem Henryka Sienkiewicza /Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK ,,Kraj'', 1984.   

 16. Sienkiewicz, H.: Quo vadis /Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

 17. Eustachiewicz, L.: "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza /Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.

 18. Trylogia Henryka Sienkiewicza - historia, dzieło, recepcja :materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiąta rocznice Trylogii Henryka Sienkiewicza", [Zielona Góra 2-3 maja 1973 /red. nauk. Lech Ludorowski ; aut. referatów Tadeusz Bujnicki et al.]. -Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

 19. Bujnicki, T.: "Potop" Henryka Sienkiewicza :powieść i film /Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977 dr. ukończ. 1978.      

 20. Kolińska, K.: Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka /Krystyna Kolińska. - Wyd. 2 - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

 21. Wilkon, A.: O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza :studia nad tekstem /Aleksander Wilkon. - Kraków : UJ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976   

 22. Krzyżanowski, J.: Twórczość Henryka Sienkiewicza /Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3. . - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976.

 23. Sienkiewicz, H.: Baśnie i legendy /Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Józef Wilkon. -Wyd. 4. -[Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

 24. Kosman, M.: Na tropach bohaterów Trylogii /Marceli Kosman. - Wyd. 3. -Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975   

 25. Majchrowski, S.: Sienkiewicz :opowieść biograficzna /Stefan Majchrowski. -Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.   

 26. Krzyżanowski, J.: Sienkiewicz a Warszawa /Julian Krzyżanowski. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.      

 27. Krzyżanowski, J.: Pokłosie Sienkiewiczowskie :szkice literackie /Julian Krzyżanowski. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.   

 28. Szweykowski, Z.: Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza /Zygmunt Szweykowski. -Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973.

 29. Bujnicki, T.: Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej /Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973.   

 30. Habryn, A.: "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza :adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią /Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

 31. Krzyżanowski, J.: Twórczość Henryka Sienkiewicza /Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.   

 32. Sienkiewicz, H.: Quo vadis /Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. -Wyd. 17 (powojenne). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1968.   

 33. Sienkiewicz dzisiaj :studia i szkice /wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki pod red. Jana Zygmunta Jakubowskiego. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.   

 34. Sienkiewicz, H.: Baśnie i legendy /Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Antoni Uniechowski. -[Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967.   

 35. Sienkiewicz, H.: Pan Wołodyjowski /Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1967.   

 36. Sienkiewicz, H.: Potop. T. 3 /Henryk Sienkiewicz . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1967.

 37. Sienkiewicz, H. : Potop. T. 2 /Henryk Sienkiewicz . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1967.

 38. Sienkiewicz, H.: Potop. T. 1 /Henryk Sienkiewicz . -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1967

 39. Henryk Sienkiewicz /materiały zebrała Janina Kulczycka-Saloni. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.   

 40. Krzyżanowski, J.: Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy /Julian Krzyżanowski. -- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.   

 41. Kosman, M.: Na tropach bohaterów Trylogii /Marceli Kosman. -Warszawa : Wydawnictwo ,,Książka i Wiedza'', 1966.

 42. Sienkiewicz, H.: Pan Wołodyjowski /Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska ; il. Jerzy Jaworowski]. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

 43. Sienkiewicz, H.: Ogniem i mieczem. T. 2 /Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Tomasz Jodełka ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1964.   

 44. Sienkiewicz, H.: Ogniem i mieczem. T. 1 /Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Tomasz Jodełka ; il. Jan Marcin Szancer]. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.      

 45. Sienkiewicz, H.: Bez dogmatu /Henryk Sienkiewicz. -Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1963.   

 46. Sienkiewicz, H.: W pustyni i w puszczy /Henryk Sienkiewicz ; posł. Krystyna Kuliczkowska. -Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.

 47. Sienkiewicz, H.: Nowele wybrane /Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość