Historia parafii w zarysiePobieranie 9.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.33 Kb.
KONKURS WIEDZY klas IV – „ Moja parafia ma 540 lat…”
HISTORIA PARAFII W ZARYSIE
Parafia Radzymin jest jedną z najstarszych parafii na Mazowszu. Erygował ( założył) ja 5 lutego 1473 roku biskup Kazimierz brat księcia mazowieckiego Konrada. Do parafii należał Radzymin, który prawa miejskie otrzymał dwa lata później oraz pobliskie wioski. W Radzyminie stał drewniany kościół niedaleko, którego ówczesnym zwyczajem grzebano zmarłych. Nie wiemy na pewno, kto był pierwszym proboszczem parafii. Zachowany kościelny dokument z roku 1492 zawiera podpis – ksiądz Stanisław z Radzymina. Kolejnych 4 proboszczów również znamy z podpisanych przez nich dokumentów w konkretnych latach. Są to: ks. Melchior z Radzymina (dokument z roku 1555), ks. Jakub Loss ( 1560), ks. Paweł Gosk ( 1602) oraz ks. Jan Gosk ( 1610 i 1618) W latach 1779 – 1781 księżna Eleonora Czartoryska ówczesna właścicielka miasta ufundowała murowany kościół oraz plebanię według projektu słynnego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera..Dzwonnica z trzema dzwonami, która wzniesiono wcześniej to również dar księżnej. Konsekracji ( wyświęcenia) kościoła 10 czerwca 1781 roku dokonał biskup płocki Michał Poniatowski wraz z biskupem Adamem Naruszewiczem Z okazji ukończenia budowy kościoła król Stanisław August Poniatowski ofiarował parafii nowo odlany dzwon nazwany jego imieniem. Warto tu dodać, iż król Stanisław był częstym gościem w naszym mieście gdyż księżna Eleonora Czartoryska była żoną jego wuja księcia Michała. Proboszczem parafii w tym czasie, był pijar ks. Kazimierz Narbutt, który zastąpił w roku 1779 proboszcza ks. Ignacego Ostoję Nagruszewskiego. Ksiądz Kazimierz Narbutt wybitny działacz Komisji Edukacji Narodowej był jednocześnie proboszczem parafii w Lidzie ( obecnie parafia znajduje się na terenie Białorusi). W I połowie XIX wieku ks. proboszcz Maciej Gutowski następca ks. Narbutta, przystąpił do gruntownego remontu kościoła oraz wykonania ogrodzenia cmentarza istniejącego do dziś i potocznie zwanego „starym”. Po raz pierwszy w swej historii występuje tutaj cała parafia, która poniosła koszty wykonanych prac.. Wcześniej proboszczowie otrzymywali na te cele ofiary i fundacje pojedynczych ludzi. W roku 1868 ustanowiono dekanat radzymiński.Pierwszym dziekanem Radzymina został ks. Stanisław Chromiński, który przybył do parafii 1 listopada 1868 roku z parafii Kiełpin. W latach 1897 - 1919 nastąpiła rozbudowa kościoła. Dobudowano dwie okazałe wieże, dwie boczne nawy oraz przesklepiono nawę główną. Rozbudowę według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego rozpoczął, ks. kanonik Teofil Kozłowski, a po jego śmierci dokończył ks. Aleksander Kobyliński. W pamiętnych dniach sierpnia 1920 roku „radzymińska świątynia spełniała bardzo ważną rolę. Odbywały się w niej błagalne nabożeństwa i procesje o odwrócenie nawały bolszewickie, a ks. proboszcz kanonik Aleksander Kobyliński nawoływał parafian do wstępowania w szeregi obrońców Ojczyzny. Wieże kościelne były punktami obserwacyjnymi”, z „których polscy żołnierze ujrzeli tyraliery bolszewickiej piechoty” atakujące miasto.. Wieże te odegrały również swoją rolę w okresie II wojny światowej..Niemieccy żołnierze opuszczając miasto latem 1944 roku wysadzili je w powietrze Po zakończeniu wojny trud odbudowy okaleczonej świątyni podjął ks. Maksymilian, Kościakiewicz, którego wspierał jego wikariusz ks. Henryk Żochowski. Był to bardzo trudny okres dla kościoła w Polsce. Po objęciu władzy przez komunistów rozpoczęły się prześladowania i represje, które szczególnie dotknęły nasz radzymiński kościół. Normalne funkcjonowanie parafii było wręcz niemożliwe. Proboszczowie byli nękani przez służbę bezpieczeństwa, milicje obywatelską, karani przez kolegia do spraw wykroczeń za „samowolne „ przeprowadzanie najmniejszych nawet napraw, czy remontów. Z tymi trudnościami musiał sobie radzić ks. kanonik Zygmunt Kowalski, który w 1953 roku został proboszczem radzymińskim W roku 1973 odbyły się uroczyste obchody500 – lecia parafii z udziałem Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następca ks. Kowalskiego ks. prałat Stanisław Lis w latach 1976-77 dokonał wymiany drewnianej konstrukcji dachu na stalową pokrywając całość blachą miedzianą. Za czasów jego posługi wybudowany został również okazały dom parafialny, Główną jednak zasługą księdza prałata Lisa było uratowanie poprzez mądrą gospodarkę miejscami na Cmentarzu Poległych mogił, Bohaterów 1920 roku. W dniu 25 marca 1992 roku ks. biskup Kazimierz Romaniuk – Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej podniósł radzymińską świątynię do godności kolegiaty. Od roku 1993 proboszczem radzymińskim jest ks. prałat Stanisław Kuć. Jego staraniem dzięki ofiarności parafian wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych radzymińskiej świątyni.. Zbudowano marmurowe prezbiterium, wykonano drewniane stalle, ołtarz z ambonką według projektu profesora Wiktora Zina, położono granitowa posadzkę., Wstawiono witraże, ozdobne kraty z rozetami, oraz nowe dębowe drzwi główne i boczne. Jedną z najważniejszych dat w historii naszej parafii jest wizyta 13 czerwca 1999 roku na Cmentarzu Poległych w Radzyminie Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II. Prawie 40 tysięczny tłum pielgrzymów zgromadzonych wokół nekropolii wysłuchało słów Papieża Polaka. W 2008 roku w naszej parafii na Cmentarzu poległych odbyła się inauguracja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”, którego pomysł narodził się w naszej szkole. W roku 2012 dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej został ukończony gruntowny remont plebani. Na terenie parafii znajdują się trzy kaplice ( na Cmentarzu Poległych, ulicy Weteranów tzw. „Zjawieniu”, w Rejentówce oraz dwa cmentarze). Z naszej parafii w 70 latach XX wieku utworzono parafię w Załubicach, a w roku 2008 parafię na Victorii Nasza parafia jest pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela.

Opracowanie Koło Historyczne „Wiarus”©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy