Strona główna

„homo mythicus” mityczne wzorce tożsamośCI


Pobieranie 28.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.92 Kb.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJPROGRAM

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

z cyklu „Fantastyczność i cudowność”


HOMO MYTHICUS

MITYCZNE WZORCE TOŻSAMOŚCI


Zielona Góra 27-28 marca 2012 r.Komitet naukowo-organizacyjny konferencji:

dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ – kierownik naukowy

mgr Kateryna Atamanova – sekretarz konferencji,

dr Paweł Wałowski – sekretarz sekcji niemieckojęzycznej

dr Joanna Ziobrowska

mgr Aleksander Rzyman

mgr Waldemar Gruszczyński
Organizatorzy konferencji:
Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury

Instytutu Filologii Polskiej UZ
Miejsce obrad: sale wykładowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, A26, aula C, 8, 108,

al. Wojska Polskiego 71A

27 marca (wtorek)
godz. 8.00 – 9.00 (w głównym hallu)

rejestracja uczestników konferencji
godz. 9.00 – 9.30 aula 8

uroczyste otwarcie konferencji
godz. 9.30 – 12.00 aula 8

obrady plenarne
Prof. dr hab. Natalia Szewczenko (Bałtycki Państwowy Uniwersytet Techniczny «WOENMIECH» im. D.F.Ustinowa, Sankt-Petersburg, Rosja): Мифическое и рациональное в символическом языке науки на этапе statu nascendi

Prof. dr hab. Andrea Rudolph (Uniwersytet Opolski): Neuinterpretation antiker und christlicher Mythosgestalten im Werk Ilse Langners

Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński): Homo mythicus a homo religiosus
godz. 12.00 – 12.30 przerwa
godz. 12.30 – 13.45 obrady

Obrady sekcji A aula 8
Dr hab. Anna Gemra, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski): W poszukiwaniu utraconego „ja”: egzystencjalne rozterki wampirów

Dr Michał Traczyk (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań): Kapitan Tytus Żbik de Klos

Dr Grzegorz Trębicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Współczesna literatura metakonwencjonalna: proza Jaspera Fforde i Andrzeja Sapkowskiego


godz. 13.45 – 14.45 przerwa obiadowa
godz. 15.00 – 17.00 obrady
Obrady sekcji A aula 8
Dr Arletta Szmorhun (Uniwersytet Zielonogórski): Paradiesische Metamorphosen bei Dagmar Nick, Leonie Ossowski und Ingo Schulze

Dr Adam Sobek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ): Mythos als Bewertung und Verhässlichung vorgefundener Realität am Beispiel ausgewählter Werke von Otto F. Walter

Mgr Alexander Riha (Wiedeń): Die Sprengung der Genregrenzen Durch die (Re-)Sakralisierung des utopischen Romans

Dr Paweł Wałowski (Uniwersytet Zielonogórski): Mythische Perspektive als Interpretationsdominante in der neuesten Prosa über die DDR. (Vor)Überlegungen und Beispiel
godz. 12.30 – 13.45 obrady
Obrady sekcji B sala 108
Prof. dr hab. Olena Poliszczuk (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina): Мифологема «Воина света» Пауло Коельо: метаморфозы художественного мышления

Dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski): Mityczny fundament tożsamości jednostki w koncepcji A. F. Łosiewa

Mgr Kateryna Atamanova (Uniwersytet Zielonogórski): Мифическое имя как основа идентичности героя эссе М. Цветаевой в концепции А. Ф. Лосева

Lic. Henryk Mazurkiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Platoński mit o Teucie jako próba obrony kultury oralnej

godz. 13.45 – 14.45 przerwa obiadowa
godz. 15.00 – 17.00 obrady
Obrady sekcji B sala 108
Dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO (Uniwersytet Opolski): Libusza zdekonstruowana – gra mitem w noweli „Pole i palisada” Miloša Urbana

Dr hab. Izolda Kiec, prof. WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań): Popkulturowe losy Syren

Dr Grażyna Lasoń-Kochańska (Akademia Pomorska, Słupsk): „Czarownica kryje się w każdej z nas”? Kobiece wzorce tożsamości w fantasy dla młodzieży

Dr Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Śląski, Katowice ): O Ellen Ripley można w nieskończoność… Kobieta jako bogini, monstrum, ofiara i Obcy
28 marca (środa)
godz. 8.00 – 9.00 (w głównym hallu)

rejestracja uczestników konferencji
godz. 9.30 – 11.00 obrady
Obrady sekcji A sala 108
Mgr Tomasz Ewertowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ): Mityczny patchwork – strategie współczesne i romantyczne

Mgr Kinga Stanaszek-Bryc (Uniwersytet Warszawski): Bohater mityczny – bohater popularny – bohater fantastyczny

Mgr Kornelia Lichańska (Przecław): Czarownica we współczesnej kobiecie w literaturze popularnej

Lic. Jakub Rawski (Uniwersytet Zielonogórski): Romantyczność Adama Mickiewicza czyli o widzeniu w biały dzień… upiora

godz. 11.00 – 11.30 przerwa
godz. 11.30 – 13.00 obrady
Obrady sekcji A sala 108
Mgr Małgorzata Południak (Uniwersytet Wrocławski): Conditioned by Natural Forces: Relation Between Nature and New Mythical Hero in The Chronicles of Ancient Darkness

Mgr Waldemar Gruszczyński (Uniwersytet Wrocławski): W sieci archetypów: Bohater, Trickster, Strażnik Progu – na podstawie „Gry o Tron” G. R.R. Martina

Mgr Adriana Kurowska-Mitas (Wrocław): Mityczna podróż w poszukiwaniu tożsamości i znaczenia – Joseph Campbell, Stephenson Bond, Rollo May i nieprzerwane błaganie o mit

Mgr Michał Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski): Mitologie zafałszowane oraz ich rola w budowaniu świadomości narodowej
godz. 13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
godz. 9.30 – 11.00 obrady
Obrady sekcji B sala C
Dr Roman Bromboszcz (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań): Ulegli bogowie. O pewnych mitologicznych nieciągłościach

Dr Joanna Ziobrowska (Uniwersytet Zielonogórski): Mityzacja postaci Czarnego w tekstach francuskiego oświecenia

Dr Tomasz Misiak (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań): Przygoda Odyseusza z syrenami oraz mit o Narcyzie i Echo jako przedfilozoficzne ustanowienie modelu hierarchii zmysłów

godz. 11.00 – 11.30 przerwa
godz. 11.30 – 13.00 obrady
Obrady sekcji B sala C
Dr Adam Mazurkiewicz (Zakład Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Łódzkiego): Między mitologią a pop-kulturą. O wybranych sposobach aktualizacji scenariuszy mitycznych w obiegu popularnym

Dr Radosław Kawczyński (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań): Myślenie mityczne w Konopielce Edwarda Redlińskiego

Dr Ksenia Olkusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu): Jak pięknie być wojownikiem! Motyw samuraja we współczesnej literaturze

godz. 13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
godz.14.00 – 15.30 sala C
Obrady plenarne i podsumowanie konferencji

Dr Konrad Dominas (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ): Bogowie i herosi w kulturze popularnej na przykładzie produkcji Wolfganga Petersena Troja oraz Tarsema Singha Immortals

Dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski): Estetyzacja „myśli nieoswojonej” w literaturze popularnej
godz. 15.30 zakończenie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość