Strona główna

Hufcowy Hufca "Warta"


Pobieranie 55.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.29 Kb.
Hm. Artur S. Wielga

Hufcowy Hufca “Warta”

9 IX 2004

Hm. Alfred Liss, Komendant Chorągwi USA

Oraz Komenda Chorągwi USA
Droga Slużbowa:

Hm. Barbara Zdanowicz, Przewodnicząca ZHP

Hm. E. Kasprzyk, Naczelnik Harcerzy

Hm. Gabriela Backiel, Okręg USA

Czuwaj,
Proszę o zwolnienie mnie z funkcji Hufcowego Hufca „Warta” w Chicago. Decyzję podjąłem z powodu ciagłego utrudniania pracy przez Obwód Chicago, przez nieustanne nadużywanie funkcji i niewłaściwe engerowanie i przeszkadzanie w pracy hufca przez Przewodniczącą Obwodu, Hm. Barbarę Chałko oraz osobistą kampanię prowadzoną przez Dhnę Chałko, Pana Prokopowicza - Okręgowego Kierownika KPH (z Chicago) i Panią Terese Wilczek - Prezeskę KPH Chicago która była skierowana na podważenie autorytetu funkcji hufcowego w oczach rodziców, instruktorów oraz funkcyjnych i podwładnych hufcowemu.
Uważam że moja kadencja może być podsumowana nastepującymi faktami:

(Szczegołowy wykaz statystyk załączony przy końcu listu)

1. Wzrost liczby członkowskiej Hufca ponad 100%.

2. Wzrost liczebny kolonii oraz obozów o 25% rocznie.

3. Umożliwienie obozów jednostkami a nie obozów hufca.

4. Zaangażowanie byłych członkow organizacji i przywrócenie ich do działalności.

5. Odnowieniem dwóch Drużyn Harcerskich.

6. Odnowienie jednej Gromady Zuchowej.

7. Odbycie oraz wysłanie członków hufca na kursy szkoleniowe, funkcyjnych oraz instruktorów.

8. Organizowanie dwóch klubów zajęć.

9. Zaprojektowanie, założenie i utrzymywanie największej strony internetowej ZHP na świecie.

(skomponowana z ponad 100 stron indywidualnych --- www.czuwaj.us).

10. Kompozycja ogólnej listy członkowskiej hufca na komputerze. (ogólny database)

11. Wygranie „Pucharu Chorągwi USA” przez hufiec w 2002 i 2003r.

12. Urozmaicenie i powiększenie sklepiku hufca, wynikając w lepszym udostepnieniu sprzetu harcerzom.

13. Nawiązanie wspołpracy z organizacjami polonijnymi oraz Amerykanskimi.

14. Znalezienie/ umożliwienie lepszego ubezpieczenia dla hufca za wiele tańsze opłaty.

15. Wznowienie dzilalnosci Rady Komendy Hufca aby demokratycznie omawiać kierunek hufca.

16. Przekazanie więcej władzy nad programem jednostek komendom jednostki i opiekunom.

17 Wymaganie dorosłych opiekunów przy każdej jednostce zuchowej i harcerskiej.


Niestety, wszystkie pozytywne zmiany w Hufcu „Warta” nie działy sie bez odzewu.

Decyzje o rezygnacji podjąłem na podstawie nastepujących wydarzeń:


1. Hufiec nie jest godnie reprezentowany publicznie.

Hufiec jest reprezentowany w wystąpieniach tylko przez Hm. która nosi szary mundur i ma na ramieniu szyld Hufca Harcerek „Tatry” i przedstawia się na polonii jako przewodnicząca ZHP a redaktorowi prasy amerykańskiej jako ”Przewodnicząca Harcerstwa w Chicago”.


2. Hufiec nie jest informowany o uroczystościach polonijnych, narodowych lub Amerykańskich.

Wiele razy już się stało tak, że na dzień lub dwa przed imprezą jest email wysłany informujący mnie o danej imprezie. Nawet zdażało się że dostawałem emaile PO imprezie lub uroczystości. Jest to jawne ruinowanie pracy hufca przez niedopuszczenie hufca do wystąpień publicznych...albo spowodowanie że nie ma czasu aby hufiec szebrał się, a mówiąc wręcz wszystkim że „hufiec był powiadomiony”.


3. Hufiec jest nie reprezentowany na stronach medii.

Prosiłem kilkakrotnie aby oficjalny adres, telefon i email hufca został umieszczony na stronie internetowej Obwodu Chicago. Po przypominaniu ustnie przez ponad poł roku napisalem wreszcie email na ten temat do Przewodniczącej Obwodu, dostawałem odpowiedzi od trzecich osob, zostałem poniżany, obgadywany i obrażany przez osoby zwiazane z Kierownictwem Obwodu. Nawet musiałem wezwać policję i złożyc raport policyjny na emaile zastraszające i zagrazające mi.

Próbując się porozumiec z Przewodnicząca Obwodu, odpowiadał na moje komunikaty emailowe były harcownik, który ma zarejestrowany adres emailowy Obwodu. Czemu osoba cywilna, która nie ma zielonego pojęcia o pracy harcerskiej w Chicago, jest pierwszym punktem kontaktu dla publicznosci?

Kto ma kontrole nad tym Obwodem?

Wreszcię prawie rok czasu po objęciu funkcji zostały informacje umieszczone na sieci informacyjnej Obwodu. Ale te informacje byly złe. Wzieło następne trzy miesiące aby informacje poprawić.

Za każdym z tych działań informowałem Komendanta Chorągwi USA na bieżąco.


4. Odbyły się trzy zebrania z Kierownictwem Obwodu i nic nie zostało załatwione.

Pierwsze zebranie zwołane przez Przewodniczącego Okregu Hm. Janusza Wielgę odbyło się bez skutku ponieważ cel zebrania został zatracony przez odwracanie uwagi oraz bardzo elokwęntne lecz bezkonsekwętne wypowiedzi Hm. Chałko, Backiel i Buckiej. Jestem do dzisiajszego dnia zbulwersowany że członkinie Komendy Chorągwi Harcerek potrafiły zaproponować wspólna modlitwę...a po modlitwie ogłosic że już była pożna godzina i czas isć do domu. Jak one mogły tak wykorzystać wiarę dla swoich potrzeb???

Następne zebranie było zwołane przez Zastępowego Zastępu Instruktorów w Chicago. Podczas tego zebrania mielismy dyskutować dysinformacje i zakłamania ze strony Obwodu które bardzo utrudniały prace hufca. Także miały być dyskutowane sprawy ubezpieczenia. Na tym zebraniu miała być obecna Przewodnicząca Obwodu. Obwód się nie stawił na to zebranie.

Trzecie zebranie było zwołane przez Hm. Arkadiusza Walinskiego. Nie wiem na czyji autorytet ten druh działał, ponieważ on się wogóle nie udziela w pracy hufca. Miało być zebranie Komendy Hufca z Przewodnicząca Obwodu, Komendantem Chorągwi USA oraz Druhem Walinskim. Po tym zebraniu miało się odbyć zebranie Zastępu Instruktorów na którym Dhna Chałko miała wytłumaczyć ubezpieczenie oraz sprawy Obwodu. Wraz z komendą Hufca czekałem prawie dwie godziny na Komendanta Chorągwi, Przewodnicząca Obwodu i Dha Walinskiego. Wreszcie Zastępowy Zastępu Instruktorów zadzwonił na telefon komórkowy Komendanta Chorągwi i zastał go w domu Hm. Walinskiego...i dowiedział się że „...się bardzo dobrze bawi.” przy obiedzie z Hm. Walinskim i Hm. Chałko. Zebrania pomiędzy Komendą Hufca a Obwodem nie było. Następnie, Komendant Chorągwi się zjawił na 10 minut przed rozpoczęciem zebrania instruktorów. Dh. Walinski wprowadził resztę czekających instruktorów w ciemność, mowiąc że żadnego zebrania nie organizował, mimo tego że każdy z nas się takiego czegoś od niego spodziewał i mieliśmy odbitki jego emaili ze sobą...a Hm. Chałko dopiero zjawiła się na zebranie instruktorów prawie 45 minut pózniej. Nic na tym zebraniu nie ustalono. Była to strata czasu i ponowne lekcewazenie hufca przez Obwod.


5. Od pierwszego zebrania Zarządu Obwodu, proszę o protokuły z zebrań.

Do dzisiajszego dnia mowiono mi że kategorycznie nikt nie dostanie odbitek protokułów ponieważ Obwód nie chce aby protokoł dostal się w „niewłaściwe ręce”. Na wielu zebraniach Obwodu głosowałem przeciwko przyjęciu protokułów na podstawie wielu żle zaprotokułowanych punktów nie zgodnych z notatkami lub moimi sprawozdaniami drukowanymi i oddawanymi na zebraniach.

Pozniej dowiaduje się że Komendant Chorągwi USA dostał cały zestaw protokułów, nie poprawionych i bez moich uwag. A ja, członek zarządu, nie mogę dostać protokułów które by ułatwiły pracę hufca.

Nie rozumiem czemu mogę pracować w Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, z upoważnieniem i dostępem do rządowych dokumentów tajnych...a w harcerstwie nie mogę dostać protokułu z zebrania Obwodu?


6. Komunikaty od rodziców zaadresowane na Hufiec „Warta” nie docierają do hufca.

Proszę o umieszczenie numeru telefonu Hufca na maszynce telefonicznej w Domu Harcerskim od dwóch lat. Do dziś dnia jest to nie zrobione.

Jakoś nigdy nie ma żadnych komunikatów dla hufca. Przez ostatnie dwa lata, dostałem tylko dwa skierowania aby oddzwonić do rodziców chętnych o zapisanie dzieci do hufca. Przypadkowo, jeden z drużynowych moich był w Domu Harcerskim i odebrał wiadomości z maszynki. Był jeden kontakt o donacje dla hufca, jeden kontakt od organizacji polonijnej proszący o nawiązanie kontaktu z hufcem i dwa nowe zapisy dzieci do hufca...i to tylko z jednego dnia!!!
7. Komunikaty elektroniczne nie dochodzą do hufca.

Po pierwszych kilku okazjach nakrycia Obwodu w nieprzekazywaniu informacji z telefonów, zdecydowałem sprawdzić rzetelność Obwodu w przekazywaniu komunikatów które przechodzą drogą elektroniczną. Na trzy próby, ani jedna nie dotarła do Komendy Hufca, a jedna została przekazana bezpośrednio jednemu z drużynowych...bez potwierdzenia wieku dziecka ani miejsca zamieszkania. Jest to engerowanie w pracę komendy hufca na niekorzyść nie tylko hufca ale też i dziecka. Natomiast, w oczach rodzica wygląda nasz hufiec niezorganizowany. Jest to najdalej od prawdy.

Takze, dostaje przynajmiej trzy emaile tygodniowo z websitu hufca i przynajmiej jeden list na adres skrzynki pocztowej wykupionej. Co się dzieje z listami skierowanymi na hufiec które docierają do Domu Harcerskiego?
8. Poniżanie mienia mojego publicznie.

Po kiermaszu Obwodu, dostałem kilka telefonów i jeden email od rodziców ktorzy moją prace znają od ponad 20 lat, pytając się mnie czemu osoba związana z Obwodem, mianowicie Robert Toczycki, cywil który jest w żaden sposób nie związany z pracą harcerską w Chicago, na głos rozpowiadał komukolwiek by nie słuchał, oskarzenia i oszczerstwa o moim rozbijaniu harcerstwa, o ruinacje harcerstwa i burzeniu pracy pokoleń.


9. Omijano hufca w ustalaniu uroczystosci Obwodu.

Po wielkiej uroczystosci i inscenizacji 30 dnia bitwy Powstania Warszawskiego w 2003r przez organizacje polonijne, komenda hufca zdecydowała że bardzo wartosciowe by było rozpoczęcie roku harcerskiego przy wielkiej uroczystosci i inscenizacji planowanej na 60 lecie Powstania Warszawskiego w 2004r. Był by to zgodne z założeniem wydanym przez Dhne. Przewodniczącą ZHP aby rok 2004 był upamiętniony utrzczeniem pamięci Powstania Warszawskiego!

W 2003 było ponad 3000 publicznosci. W 2004 spodziewane jest o wiele więcej widzów. Jest to świetna okazja na połączenie uroczystego rozpoczęcia roku harcerskiego z rocznicą tak bliską naszych serc harcerskich.

Gdy przedstawiłem tą myśl na zebraniu Obwodu, powiedziano mi ze będzie to rozważane.

Przez kogo to ma być rozważane jeżeli ja prowadzę prace jednostek???

Mimo tego „rozważania” dwa dni temu dostałem potwierdzenie że rozpoczęcia roku harcerskiego jest w niedzielę po akcji i inscenizacji 60 lecia Powstania Warszawskiego, a mnie nigdy nie dano odpowiedzi na plan uzgodniony przez komendę hufca.

Przez ostatni miesiąc próbuje się skontaktować z Przewodnicząca Obwodu. Nie odpowiada na telefony, a emaile wracają się ciagle.

10. Nie wspieranie szkolenia Instruktorów Hufca przez Obwód.

Ponad rok czasu hufiec czeka na pokrycie kosztu obiecanego za dwie Instruktorki Zuchowe, które ukonczyły kurs Pwd w 2003 i pracują ciagle w hufcu. Mimo listów z naczelnictwa w poprzednim roku tłumaczący sprawę, Obwód upiera się do dziś dnia ze Organizacja Harcerzy nie ma kobiet pracujących w swojej organizacji.11. KPH Chicago engeruje w pracę jednostek i Hufca.

KPH Chicago się „nie zgadza” na dziewczynki zuchy w organizacji harcerzy. Posuneło się to do tego stopnia że wysłano byłego gospodarza Osrodka Harcerskiego aby nie wpuscił kolonię Hufca na teren harcerski. Gospodarz nie posłuchał się tego „rozkazu” ponieważ dziewczynka z jego rodziny brała udział w tej kolonii.

Kolonia sie udała, i stan hufca zuchów wciaż wzrasta!

Czy teren ktory jest własnością KPH nie powinien być otwarty dla wsztstkich jednostek harcerskich?

Czy KPH może „decydować” o przynalezności uczestników hufca???
12. Obwód próbuje prowadzic program Hufca.

Przewodnicząca Obwodu ciagle angażuje się w kontakt bezposredni z funkcyjnymi hufca, pomijając Hufcowego, Programowego oraz Namiestników. Powoduje to bałagan, disinformacje, zamieszanie i jest to ciagłe engerowanie w prace hufca przez Obwód. Nawet w tym ostatnim tygodniu zdarzyło się ze Dhna. Chałko ustalała sobie reprezentacje harcerzy na uroczystościach z Hm. Owsianym, który według rozkazów nie pełni żadnej funkcji w hufcu. Ta dwójka, pomijając całkowicie komendę hufca, planuje aby 16 DH, która nie jest gotowa aby reprezentować hufca na żadnej imprezie, brała udział w obchodach u weteranów. Gdy ostatnio Namiestnik Harcerzy zrobił wizytacje drużyny, okreslił stan jednostki jako bardzo niski. Nawet drużyna miała okres korepetycyjny ogłoszony aby poprawić się we wszystkich ramieniach harcowania, od mundurów do śpiewu do wiedzy harcerskiej. Termin ten nie został prawidłowo zakończony i nie wyrażam zgody aby ta jednostka pokazywała się dla publiczności.

Druhna Chałko i Druh Owsiany ponownie podważają autorytet komendy hufca.

Na takie coś nie mogę się zgodzić.


13. Okręgowy Kierownik KPH oraz Prezeska KPH Chicago podważają autorytet hufca.

Pan Prokopowicz oraz Pani Wilczek podburzają rodziców przeciwko hufcowi.

Pierwszy wyskok Pana Prokopowicza nastąpił podczas Zjazdu Okregu USA, gdzie wypowiedział się że on zrobi porzadek z instruktorami w Chicago.

Następny wyskok był podczas wyborów Zarządu Obwodu. Rodzice którzy nawet mnie nie znali, ani nie znali nazwy funkcji mojej, czytali z kartek przygotowanych z zarzutami przeciwko mnie i komendzie Hufca. Podczas tego zebrania, na które Pan Prokopowicz spożnił się, podszedł do mnie aby był pozór przywitania się ze mną, i powiedział że „Gówniarzu, ja cię tu dzisiaj zniszcze.”14. Hufiec jest poniżany i wytykano mi palcami na zebraniach.

Na zebraniu Obwodu, Wice-Przewodniczący Obwodu zaczął wymachiwac palcem mi w twarz, mówiąc ze ja jestem tutaj gówniarzem i że sie wogóle nie znam na harcerstwie. To były słowa od osoby która się nie udziela w pracy hufca i osiągneła stopień Ćwika.


15. Hufiec został wyproszony z zebrania Zarządu KPH.

Na zebraniu Zarzadu KPH Chicago, postanowiono ze Hufcowi dadzą sprawozdania o swojej działalnośći, i opuszczą sale zebrania. Gdy inni obecni członkowie komendy hufca (także i byłymi funkcyjnymi w KPH) staneli w obronie hufca, powiedziano przez Panią Wilczek że „...w takim razie niech zostana, a my sobie nasze zebranie zrobimy.”


16. Fundusze KPH i Obwodu idą na wygodę Zarzadu a nie dla dzieci i harcerzy.

Na Zjazd Okregu USA, członkowie KPH Chicago opłacili sobie przelot samolotami, a gdy prosiłem o nawet minimalną pomoc z opłaceniem przelotu funkcyjnym (szczególnie młodym instruktorom), powiedziano aby wynajeli sobie van. 12 funkcyjnych jechało ponad 23 godziny w jedną strone aby uczestniczyć w zjezdzie. W drodze powrotnej jechali ponad 26 godzin, bo złapała ich śnieżyca...i wielu sie spożniło do pracy następnego dnia.

Dopiero przeforsowano opłate za van gdy nowo-wybrani członkowie KPH przegłosowali należność funduszy na sprawe mlodzieży. Ci nowo-wybrani członkowie zrezygnowali z KPH Chicago i zaczeli nowe Kolo KPH na przedmieściach widząc co się w KPH Chicago dzieje.

W kasie KPH jest ponad $40,000. A na funkcyjnych i instruktorów trzeba o każdy cent walczyć.17. Ubezpieczenie Hufca „Warta”.

Gdy odrodzilem 1 DH i pożniej 14 WDH w Chicago, cały czas pytałem się o dokładne wytłumaczenie ubezpieczenia pokrywającego uczestników, członków oraz osób pomocniczych organizacji. To było już prawie 10 lat temu. Podniosłem tą sprawę na zjazdach i nigdy nie dostawałem odpowiedzi na moje pytania.

Ciagle słyszałem że Okręg „szuka” dobrego ubezpieczenia...i że nikt nas nie chce ubezpieczyć jako organizacja. Przez jakiś czas nawet w to sam wierzyłem.

Gdy objąłem hufiec, zacząłem interesować się bardziej tą sprawą ponieważ dalej nie wiedziałem na jakim ubezpieczeniu stoje, i jakie pokrycie obejmuje moich podwładnych. Nie wiedziałem na jakie ryzyko narażam osoby proszać je o przeprowadzanie programu z harcownikami. Jako dowódca ludzi, nie mogłem dalej na taki brak informacji pozwolić. Takze, ubezpieczenie które mamy nie pozwala na wiele zajęć które są podstawowe w skautingu.

Jako osoba odpowiedzialna za mój hufiec, wyszukałem możliwości nie tylko zapewnienia lepszego ubezpieczenia za prawie ¼ kosztu, ale ubezpieczenie pozwala na rozwinięcie programu, większą rozmaitość zajęć i członkowstwo mlodzieży w WOSM. Wszystko to, i utrzymujemy całkowicie nasz program, naszą strukture, nasze stopnie, nasze mundury, naszą mowe, naszą historię i naszą loyalność do władz w Londynie.

Owszem, każde dziecko by było zarejestrowane takze w Boy Scouts of America, ale to by tylko umożliwiło dostęp do lepszych miejsc obozowych, wiecej możliwosci zajęć, urozmaicony program obozowy oraz przynależność do Swiatowego Ruchu Skautowego...a na nas ŻADNYCH wymagań nie narzucano ani programowych ani strukturalnych.

Tereny na zloty i na kursy swiatowe i tak są wypożyczane z Boy Scouts of America.

To wyjście daje podwójne możliwości naszym uczestnikom, i powiększa ich wiedzę o globalnym skautingu. Idzie to krok w krok z ideałem naszego harcerstwa.

Uważam że jest to programowo, etycznie, moralnie i finansowo nieprawidłowe aby nadal kontynuować nadpłacać za gorsze ubezpieczenie. Poprostu jest to wyrzucanie cieżko zarobionych pieniedzy rodziców w błoto.

18. Odbicie sie sytuacji na mojej rodzinie i znajomych w ZHP.

Żona moja jest drużynowa drużyny harcerek już drugi rok, a dopiero kilka miesiecy temu umieszczono jej drużyne w spisie jednostek hufca „Tatry”. Czy hufcowa naprawde nie wiedziała że ma drużyne która pracuje na bardzo wysokim poziomie? Czy hufcowa nie wie że z tej druzyny pojechało 11 dziewczynek na obóz do Kanady...a obóz reszty hufca tylko miał 10 uczestniczek? Przecież moja żona była typowana uczestniczka kursu Phm...nawet bez jej wiedzy...a od pierwszego rozkazu nic nie słyszała więcej na ten temat. Taka jest ta „Harcerska Brać”?

Następnie, przed Zjazdem Okręgu, było wiele telefonów pomiędzy Gabrielą Backiel a moim Ojcem. Było przez nią mówione wszystkim że nie kandyduje na Przewodniczącego Okregu bo już nie ma czasu i zdrowie nie pozwala. Jednak na zjeżdzie, w ostatniej minucie oglosiła swoją kandydature, i przedstawiła liczne głosy nieobecnych instruktorek głosujących na nią. Bardzo to było ciekawe. Nie robi się tego w jednym dniu, lecz takie coś trzeba długo planować. To jest postawa instruktorki? Bała się że jeżeli nie zaskoczy zjazd, ze grono instruktorskie jej nie wybierze? Dlaczego tak zrobiła? Czy może przez to że Hm. Janusz Wielga probował doprowadzić do prawdziwego rozwiazania sytuacji w Chicago? Dlaczego nie miała czelnosci kandydować otwarcie o funkcje? Bo chyba by się wszyscy poznali kim naprawde jest i że dla niej jest wazniejsze jaki sznur nosi na szyji...a nie wychowanie dzieci a tym bardziej programy hufców lub dobrobyt organizacji.

Ciekawe było też, że Gabriela Backiel nie chciała przyjąć sznuru Przew. Okregu od Hm. Wielgi...tylko zaproponowała aby Naczelniczka jej ten sznur nadała. Chyba bała się że jak by dostała sznur od Hm. Wielgi, to by musiała próbować przynajmiej osiagnąć 1/100 tego czego on dokonał podczas swojej kadencji.

Nie będe tu dużo mowił o ilości mianowanych Przwodniczek w rozkazie Dhny Gabrieli przed wyborami. Żona moja, jak i inne instruktorki, były zdziwione ze tyle harcerek nie aktywnych w pracy harcerskiej podostawały stopień przewodniczki. Ale, to już niech leży na sumieniu Dhny Gabrieli.
Jest wiele więcej przykładów i tematów do poruszenia. Ale to chyba wystarczy na teraz.
Decyzja moja jest wymuszona ciagłościa akcji które tylko mogą być podpisane pod zazdrość, fałsz i zakłamanie. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Osoby czyniące te powyżej wymienione akcje nie tylko postępowały w brew struktórze ZHP, ale łamały podstawowe punkty prawa harcerskiego, zobowiazania instruktorskiego oraz zagrażały prawidłowemu wychowaniu młodzieży powierzonej hufcowi i instruktorom. Te osoby, mysląc że mnie i komendzie hufca robia sytuacje niemiłą, nie zdają sobie sprawy z tego, że najbardziej krzywdzą program zajęć...a jeżeli jest negatywny wpływ na program, to najbardziej na tym cierpi mlodzież.

Decyzje o rezygnacji podejmuje z wielce bolącym sercem, ponieważ historia harcerstwa w mojej rodzinie jest dluga i prawdziwa. Zwiazanie mojej rodziny z Harcerstwem to wspolzalozyciele pierwszych druzyn harcerskich w Warszawie, to obroncy Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego, to harcerze ktorzy przetrzymywali okupacje Sowiecka i bohatersko chodzili do Kosciola na Msze Sw.

Tutaj najczęsciej spotyka się osoby które trzymają sie „władzy” bo jest to jedyna organizacja w której mogą się czuć siłą i potęgą. Swoją Polskość przyszywają przez małżeństwo jak łatke, a inni oskarzają prawdziwych patryjotów o „komune”, a sami zapomnieli jak sie jezdziło szarym Polonezem.

Niestety, jestem zmuszony zostawić organizacje poprzez politykę. Jak objąłem hufiec, pierwszym celem moim było rozbić kliki polityki w Hufcu i naprowadzić hufiec na właściwą droge...pracy z młodzieżą. Moja praca z jednostkami szła bardzo dobrze jak widać ze statystyk. Ale, nie mogę pracować w organizacji gdyż istnieją osoby które potrafią niszczyć to co ktoś inny buduje, dla swojego poczuwania sie „wladza”, a wlaściwe władze tylko przymrużają oczy na wszystko co się dzieje.

Uważam że należy kazdą z tych akcji wymienionych powyżej zbadać, oszacować straty poniesione przez organizacje męską i przynależnośc wymienionych osób do tych strat. Należy wtedy wynieść wnioski o tych osobach i ich kompetencji do dalszego pełnienia funkcji oraz dalszym członkowstwie w organizacji ZHP. Uważam że do czasu ogłoszenia zakończenia dochodzenia, żadna z tych osob nie powinna pelnić funkcji w ZHP.

Dziekuje za te dwa lata powierzenia mi rozwoju hufca i myslę że nikt mi nie może zarzucić nic, szczególnie biorąc pod uwagę że te postępy były robione w brew „władzom” których zadanie było tylko zniszczyć hufcowego i doprowadzić Hufiec „Warta” do takiego samego stanu ruiny jaki widzimy w niektorych innych hufcach.

Proszę teraz przejrzeć dołączone statystyki hufca za mojej kadencji.

Pozwolę każdemu formować swoje opinie o mojej pracy.Oto statystyki Hufca:
A. Stan Hufca

ROK HARCERZY ZUCHOW RAZEM

1998 90 74 (74/0) 164

1999 80 85 (85/0) 165

2000 80 70 (70/0) 150

2001 53 75 (75/0) 128

Objąłem hufiec w Listopadzie 2002 77 99 (94/5) 176

2003 111 121(76/45) 232B. Kursy Planowane w 2004, 2005

 • Kurs Harcmistrzowski

 • Kurs Druzynowych

 • Kurs Wodzow Zuchowych

 • Kurs Zastepowych

 • Kurs First Aid/CPR (Czerwony Krzyz / American Red Cross)

 • Kurs Zeglarski (Joseph Conrad Yacht Club)

 • Kursy Marynistyki (US Coast Guard Auxiliary)

 • Kurs Strzelecki (National Rifle Association)

 • Kursy Ratownicze (State of Wisconsin)

 • Troop Leader/ Various Leadership Courses (Boy Scouts of America)

 • Instructor/ Scoutmaster Level Courses (Boy Scouts of America)C. Osiagniecia Hufca w 2003/ 2004

 • Zwiekszona liczba zuchow i harcerzy

 • Zwiekszona frekwencja na obozach i kolonii

 • 6 nowych Podharcmistrzow

 • 2 nowe Instruktorki Zuchowe

 • 5 nowych Przewodnikow

 • 2 odnowione jednostki harcerskie i 1 zuchowa (moze 2)

 • 1 nowa gromada skrzatow

 • Opiekun przy kazdej gromadzie i druzynie

 • Kompozycja ogolnej listy adresowej hufca na komputerze (Database)

 • Ustalenie nowej strony hufca na internecie: www.czuwaj.us

 • Wygranie Przechodniego Pucharu Choragwi w 2002 i 2003

 • Obozy jednostkami w 2004 (Minnesota, Crivitz i Barry’s Bay, Ontario)

 • Urozmaicenie sklepiku hufca

D. Osiagniecia Hufca w Pracy Spolecznej

 • Pelnienie warty przy zlobku i grobie

 • Udzial w radiotonie na budowe nowego Kosciola Polskiego

 • 4 Audycje radiowe na propagowanie dzialalnosci hufca

 • Wspieranie Polskiej Szkoly Sw. Faustyny

 • Wsparcie Legionu Mlodych Polek i debiutantki (harcerki)

 • Udzial w rekonstrukcji bitwy z Powstania Warszawskiego

 • Rozpowszechnienie strony na internecie: www.czuwaj.us

 • Udzial w uroczystosciach na dzien Gen. Pulaskiego

 • Wspaniala obecnosc na paradzie 3 Maja. (Mimo deszczu!!!)

 • Obecnosc na Obchodach na Memorial Day

 • Obecnosc na festywalach i piknikach Polskich Szkol

 • Udzial w zebraniach z jednostkami budujacymi polonie.

 • Kontynujaca wspolpraca z organizacjami polonijnymi


E. Osiagniecia Hufca w Imprezach Wewnetrznych

 • Organizowanie Tematu Roku Hufca: “Powstanie Warszawskie i Szare Szeregi”

 • Konkurs Spiewu piosenek Powstanczych.

 • Wznowienie Zebran Komendy Hufca i przetwor Programowy Rad Hufca

 • Rozdzielenie funkcji w hufcu (jedna funkcja na osobe)

 • Turneje Hufca (Football, Spiewu Powstanczego, Hokej, itd)

 • Kontynuacja nadawania Pucharu Hufca

 • Konkurs Miedzy Druzynami

 • Wznowienie zabaw mlodziezowych przez jednostki

 • Kominki Hufca (Sw. Jerzy, Pasowanie, Sw. Mikolaj, itd.)

 • Nowsze materialy szkoleniowe, rozkazy i regulaminy sa na internecie.

 • Obstawienie Komendy Choragwi USA na Zlot w Warszawie

Czuwaj,
Artur Wielga, HmHufcowy Hufca „Warta”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość