Strona główna

I. akty prawne I dokumentacja planistyczna 4 II. Ogólna charakterystyka województwa mazowieckiego 5


Pobieranie 1.04 Mb.
Strona1/40
Data20.06.2016
Rozmiar1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Spis treści


Spis treści 2

WSTĘP 3


I.AKTY PRAWNE I DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA 4

II.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 5

III.CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 7

IV.PRAWDOPODOBIEŃSTWO ORAZ OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ 14

V. CEL BUDOWY SYSTEMU OSTRZEGANIA
I ALARMOWANIA LUDNOŚCI 16

VI.ZAŁOŻENIA PROJEKTU 17

VII.PLANOWANA ILOŚC PUNKTÓW ALARMOWYCH, TYP MONTOWANEJ SYRENY ORAZ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH 17

VIII.SPECYFIKACJA DLA NOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI


O ZAGROŻENIACH 18

IX.REKOMENDACJE 22

IX. ZAŁĄCZNIKI 203
WSTĘP

Wojewoda, jako szef obrony cywilnej województwa jest odpowiedzialny


za organizację i funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego1. Aktualnie województwo mazowieckie nie posiada scentralizowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności
o zagrożeniach. Poszczególne miasta/powiaty i gminy posiadają swoje punkty alarmowe
oraz centrale sterujące, lecz z poziomu wojewody /Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego/ nie można nimi zarządzać. Ma to przede wszystkim znaczenie w przypadku powiatów i gmin, w których nie utworzono Centrów Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej po godzinach pracy osób odpowiedzialnych za ogłaszanie alarmów lub komunikatów ostrzegawczych nie można, uruchomić systemu ostrzegania i alarmowania. Budowa nowego scentralizowanego systemu pozwoliłaby
na włączanie punktów alarmowych oraz ogłaszanie komunikatów ostrzegawczych
w miejscach wystąpienia sytuacji kryzysowych przez operatorów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Udział w projekcie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, w temacie „Wspieranie inwestycji ukierunkowanych


na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski, katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami”
daje niepowtarzalną
i być może jedyną szansę na zbudowanie Systemu Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach na miarę XXI wieku dla naszego województwa. Będzie to system umożliwiający reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od sytuacji kryzysowych /powodzie, wichury i burze/ począwszy, skończywszy na sytuacjach czasu W.

 1. AKTY PRAWNE I DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin.

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
  w tych sprawach;

 5. Plan zarządzania kryzysowego województwa mazowieckiego;

 6. Plany zarządzania kryzysowego powiatów i miast województwa mazowieckiego.

 7. Wyciąg z krajowego zestawienia Zakładów Dużego Ryzyka, Zakładów Zwiększonego Ryzyka oraz tras przewozu substancji niebezpiecznych transportem drogowym
  i kolejowym dla województwa mazowieckiego.

 8. Koncepcje systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach powiatów, gmin i miast województwa mazowieckiego.


 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 1. Położenie


Województwo mazowieckie jest obszarowo największym regionem administracyjnym kraju. Jego powierzchnia stanowi 11,4% terytorium Polski. Położone jest na Nizinie Mazowieckiej. Główną sieć wodną tworzy Wisła wraz z jej dopływami Pilicą, Bugiem
i Narwią. Średnie zalesienie województwa sięga 22% jego obszaru. Do najbardziej lesistych powiatów należą: legionowski, ostrołęcki, otwocki, wyszkowski.

Tereny o najwyższym stopniu urbanizacji to: Warszawa i gminy podwarszawskie, miasta Płock i Radom. Ogółem w regionie znajduje się 83 miasta i 8824 innych miejscowości. Do miast o największej gęstości zaludnienia należą Warszawa, Legionowo


i Piastów.

 1. Komunikacja


Centralne położenie oraz funkcje społeczne, jakie pełni Warszawa sprawiają,
że województwo mazowieckie posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Główne szlaki drogowe kraju biegną przez Warszawę, łącząc stolicę Polski z krajami ościennymi. Najważniejszą rolę odgrywają 4 trasy międzynarodowe:

 • Nr 2 – z Berlina przez Sochaczew, Warszawę, Mińsk Mazowiecki, Siedlce
  i dalej do Moskwy;

 • Nr 8 – z Warszawy przez Mszczonów, Katowice i dalej do Pragi i Rzymu;

 • Nr 7 – z Mławy przez Płońsk, Warszawę, Grójec, Radom do Budapesztu:

 • Nr 17 - z Warszawy przez Garwolin do Lwowa.

Warszawa jest głównym punktem transportowym polskiej sieci kolejowej zarówno
w ruchu pasażerskim, jak i towarowym.

 1. Zaludnienie


Województwo mazowieckie jest najbardziej zaludnionym województwem
w kraju. Żyje w nim 13,1% wszystkich mieszkańców Polski (ok.5 065 tys. osób). Na 1 km2 przypadają 142,4 osoby.


 1. Struktura administracyjna


Województwo mazowieckie składa się z 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu oraz 314 gmin. Stolicą kraju i województwa jest Warszawa. Powierzchnia województwa mazowieckiego wynosi 35 597 tys. km2.

Podział administracyjny województwa mazowieckiego  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość