Strona główna

I. Asertywność – zagadnienia ogólne ksiąŻki alberti, Robert


Pobieranie 39.37 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.37 Kb.
I. Asertywność – zagadnienia ogólne

KSIĄŻKI

1. Alberti, Robert

Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Gdańsk : GWP, 2005. - 245, [1] s.

Sygnatura: 62406

2. Alberti, Robert

Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2007. - 263, [1] s.

Sygnatura: 63478

3. Dryden, Windy

Asertywność krok po kroku / Windy Dryden, Daniel Constantinou ; tł. Zofia Barczewska-Zabroń. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2007. - 171 s.

Sygnatura: 64119

4. Hamer, Hanna

Rozwój umiejętności społecznych : Jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1999. - 262 s.

Sygnatura: cz59655/XXI-59656

5. Hamer, Hanna

Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2003. - 249, [1] s.

Sygnatura: 65819

6. Hartley, Mary

Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości / Mary Hartley ; przeł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. - Łódź : Wydaw. JK, 2007. - 186 s. Sygnatura: 63662, 636637. McKay, Matthew

Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning. – Wyd. 3. – Gdańsk : GWP, 2007. – 336 s.

Sygnatura 62177, starsze wydania : cz61808/XX, 61809

8. Oleś, Maria

Asertywność u dzieci : w okresie wczesnej adolescencji / Maria Oleś. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 228 s.

Sygnatura: cz58790/XX

9. Pogorzelski, Witold

Od asertywności do dojrzałości : inspiracja optymalnym / Witold Pogorzelski. - Kraków : Wydaw.Prof.Szk.Biznesu, 1999. - 206 s.

Sygnatura: 60321

10. Scudamore, Pat

Asertywność : sięgnij po swoje ambicje / Pat Scudamore, Hilton Catt ; przeł. Dorota Strumińska. - [B.m.] : MT Biznes, 2009. - 224 s.

Sygnatura: 65662

11. Warecki, Wojciech

Słowo o mobbingu czyli jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki. – Warszawa : „Poltext”, 2005. – 142, [1] s.

Sygnatura ; 63555

12. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 167 s.

Sygnatura: 63655, 64960

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

13. Adamska, Mirona

Asertywność w bibliotece / Mirona Adamska // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 7/8, s. 40,41,42

Samoocena pracy, ocena przez innych, sposoby "zapracowania" na sukcesy.

14. Beisert, Maria

Konstrukcja kwestionariusza do badania asertywności / Maria Beisert, Tomasz Pasikowski, Helena Sęk // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 1990, T. 33, nr 4, s. 817-82915. Biernat, Renata

Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat //SZKOŁA SPECJALNA. - 2006, nr 3, s. 168-18016. Choina, Mirosław

O asertywności w szkole / Mirosław Choina // NOWA SZKOŁA. – 2001, nr 7, s. 2-2417. Denst-Sadura, Aleksandra

Bądź asertywnym nauczycielem / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski . - 2011, nr 11, s. 1218. Dziewiecki, Marek

Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej / Marek Dziewiecki // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2010, nr 9, s. 145-17519. Fijewski, Piotr

Zaklęcie na bycie sobą / Piotr Fijewski // CHARAKTERY. - 2009, nr 9, s. 16-2220. Frąckowiak, Marzena

Asertywni czy agresywni? / Marzena Frąckowiak // SEDNO MAGAZYN DYREKTORA SZKOŁY. - 2010, nr 10, s. 6-721. Gorący, Alicja

Oblicze współczesnej szkoły - poziom agresywności i asertywności nauczycieli / Alicja Gorący, Jacek Mrozicki //KULTURA FIZYCZNA. - 2003, nr 11/12, s. 5-7

Badania w grupie 120 nauczycieli(2000 i 2002r)

22. Goryniak, Martyna

Autentycznie asertywni / Martyna Goryniak // CHARAKTERY. – 2011, nr 10, s. 80-8323. Gut, Jerzy

Gdy rybeńka nie służy / Jerzy Gut ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery . - 2009, nr 9, s. 23-26

Asertywność w miejscu pracy.

24. Hamer, Hanna

Motylek w occie, czyli sposoby na toksycznych ludzi / Hanna Hamer // CHARAKTERY. - 2004, nr 2, s. 29-30

Charakterystyka 20 typów toksycznych zachowań, przykłady asertywnego postępowania względem nich.

25. Habura, Barbara

Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego / Barbara Habura // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. – 2003, nr 8-9, s. 22-2526. Jacennik, Barbara

Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka / Barbara Jacennik // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 3/4, s. 162-175

Jak zmierzyć asertywność w konwersacji - badania pilotażowe dzieci w wieku od 6 do 1o lat. Asertywność a kompetencja komunikacyjna. Badania porównawcze asertywności.

27. Kozak, Agnieszka

Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 19-2328. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz.I / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 3, s. 14-1529. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz. II / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 14-1530. Lis, Barbara

Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz.1-2 / Barbara Lis // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2005, nr 3, s.5-7 ; nr 4, s. 21-24

Cechy charakterystyczne dla zachowań agresywnych, uległych i asertywnych.

31. Łada, Małgorzata

Inteligencja emocjonalna / Małgorzata Łada // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2011, nr 1, s. 38-41

Asertywność elementem inteligencji emocjonalnej.

32. Majewicz, Piotr

„Ja i inni” skala do badania zachowań asertywnych / Piotr Majewicz //PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. – 1998, nr 5, s. 448-45433. Martuszewska-Grzegorczyk, Anna

Asertywność - trudna sztuka / Anna Martuszewska-Grzegorczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 39-4634. Nowak, Lidia Bit

Asertywność w bibliotece / Lidia - Bit Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 6, s. 28-3135. Nowak, Lidia Teresa

Asertywność w bibliotece / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 10, s. 33-36

Przykładowe ankiety asertywności: Jakim jesteś szefem?, Oceń swojego szefa.

36. Nowak, Lidia Teresa

Asertywność w bibliotece Cz.2 / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7/8, s. 43-4637. Nowak, Lidia Teresa

O demokratyzacji bibliotek, czyli asertywność jako kultura pracy / Lidia Teresa Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 2, s. 32-3538. Skowronek, Piotr

Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek // ĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM”. – 2000/2001, nr 2, s. 90-9339. Rębiś, Zbigniew

Co to jest asertywność / Zbigniew Rębiś // PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, OBRONA CYWILNAS W SZKOLE”. – 1999, nr 1, s. 11-1240. Sękowska, Anna

Jak uczyć odmawiania / Anna Sękowska // KLANZA W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 24-2841. Skrzypiec, Szczepan

Asertywność czy dobre wychowanie? / Szczepan Skrzypiec // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2002, nr 1, s. 18, 2342. Stochmiałek, Jerzy

Rola treningu asretywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych / Jerzy Stochmiałek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2002, nr 4, s. 17-27

Koncepcja asertywności. Istota treningu asertywności.

43. Szymańska, Anna

Asertywność / Anna Szymańska // LIDER. - 2010, nr 9, s. 6-744. Turewicz, Wojciech

Budowanie relacji w przywództwie : lekcja 5 rok szkolny 2010/2011 / Wojciech Turewicz -- (Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" ) // DYREKTOR SZKOŁY . - 2011, nr 1, s. II_III45. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata

Jakie mamy prawa związane z asertywnością? / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 4, s. 76-81

Prawa człowieka asertywnego wg teoretyków asertywności.

46. Waszkiewicz-Stefańska, Małgorzata

Po co nam asertywność? / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 1, s. 57-63

Trening asertywności, do kogo powinien być skierowany.

47. Werwicka, Monika

Co za pyskate dziecko / Monika Werwicka // ERGO. - 2005, nr 1, s. 22-2348. Zaborowski, Zbigniew

Trening asertywności / Zbigniew Zaborowski // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 1997, nr 3, s. 30-3249. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Asertywność w praktyce pedagogicznej / Teresa Zubrzycka-Maciąg // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 1, s. 26-2950. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka-Maciąg // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 2, s. 38-4251. Żurowska, Paulina

Asertywność, czyli rodzaj sztuki wyrażania samego siebie / Paulina Żurowska // LIDER. - 2010, nr 6, s. 29-3052. Trojan, Elżbieta

Jak nauczyć asertywności: zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2009, nr 7/8, s.55-57II ASERTYWNOŚĆ – konspekty, ćwiczenia

________________________________________KSIĄŻKI:

53. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. -Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 196 s.

Sygnatura: 57896, 58161

54. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2002]. - 196 s.

Sygnatura: 60133,60427

55. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola

Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 196 s.

Sygnatura: cz56650/XXI, 56651,56652

56. Cooper, Pamela

Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1994. – 111s.

Sygnatura : Cz56571/XX, 56572,56573, 56574, 56575

57. Jak

Jak żyć z ludźmi : umiejętności interpersonalne : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. – Warszawa : MEN. 1998

Sygnatura : cz32Pn, 33 Pn

58. Knafel, Krystyna

Komunikacja społeczna w organizacji : przewodnik dla edukatora. Moduł II. – Warszawa , 1998. – 206 s.59. Szczepańska, Hanna

Trening asertywności dla współuzależnionych (TAW) : poradnik terapeuty / Hanna Szczepańska. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1996. - 134, [1] s.

Sygnatura: 64409

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

60. Jamorska, Bożena

Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jaworska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 11, s. 16-1761. Kukiełka, Bożena

Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć / Bożena Kukiełka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 10, s. 23

Dla uczniów szk. podstawowej i gimnazjum.

62. Kuśpit, Małgorzata

Kształtowanie zachowań asertywnych cz.II / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 14-15

Techniki kształtujące asertywność.

63. Łasocha, Maria

Jak i kiedy mówić "nie"? : techniki asertywne w profilaktyce alkoholowej / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // ZESZYTY SZKOLNE. - 2006, nr 1, s. 155-159

Konspekt zajęć.

64. Łopata, Agnieszka

Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (cz.1) / Agnieszka Łopata // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 2665. Sikorski, Wiesław

Trening psychologiczny w pracy z uczniami / Wiesław Sikorski // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 5, s. 46-5066. Wlazły, Danuta

Jak mówić „nie” – trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V / Danuta Wlazły // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2003, nr 9, s. 1467. Woszczek, Mirosława

Asertywne mówienie „nie” : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Mirosława Woszczek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2000, nr 12, s. 2-368. Zubrzycka-Maciąg, Teresa

Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka-Maciąg // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr2, s. 38-42

Przebieg treningu, kwestionariusz asertywności, przykładowe scenariusze do ćwiczeń.

69. Żak, Franciszka Grażyna

Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś namawia nas do złego? / Franciszka Grażyna Żak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 5, s. 4-5Wszystkie publikacje zawarte w zestawieniu są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 20011, październik, oprac. Dorota Lenar


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość