Strona główna

I. dane o szkole I zespole realizującym projekt


Pobieranie 11.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.77 Kb.
I. DANE O SZKOLE I ZESPOLE REALIZUJĄCYM PROJEKT

Nazwa szkoły, pełne dane adresowe


Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego

ul. Rodziewiczówny 10 84-230 Rumia

tel. 58-710-07-90

e-mail: gim1rumia@neostrada.plTytuł projektu


„Sierpień 80”

Opiekun projektu


Pani mgr Małgorzata Łoboz

Realizatorzy projektu - uczniowie


Monika Fiertek, Wiktoria Glińska, Magdalena Krzyżanowska, Gabriela Lizakowska, Natalia Schroeder


II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacja o świadku oraz o podjętym temacie (nie więcej niż jeden akapit ok. 600 znaków)

Wywiad został przeprowadzony z Panem Andrzejem Kołodziejem – świadkiem strajków odbywających się w sierpniu 1980 r. Przybliżona została historia wywołanego w tym czasie buntu robotników. Owe wydarzenia są tematem przewodnim naszego projektu.

Informacja o podjętych przez uczniów działaniach:

- prace badawcze, wykorzystane źródła informacji (wywiady, analiza dokumentów, ankieta, literatura itp.)

- przeprowadzenie wywiadu (ile razy młodzież spotkała się ze świadkiem, jak długa była rozmowa, czego dotyczyła?.)

- inne działania (wystawy, przedstawienia itp.)Nasza grupa korzystała z wielu źródeł informacyjnych, pomocnych przy tworzeniu pracy m.in. zdjęć pozyskanych w Internecie oraz od Pana Andrzeja Kołodzieja, wiadomości zdobytych podczas zwiedzania gdańskiej wystawy „Droga do wolności”, treści zawartych na stronie www.wikipedia.pl oraz wywiadu z Panem Andrzejem Kołodziejem. Rozmowa dotyczyła manifestacji odbywających się latem 1980r. i trwała dwie godziny. Zagłębiliśmy się w losy robotników walczących w obronie swoich praw i przekonań.

Sojusznicy w projekcie – rola nauczycieli, rodziców, dyrekcji, urzędników, ekspertów itp.

Andrzej Kołodziej – świadek historii, Małgorzata Łoboz – opiekun projektu, Zenon Pawlak – pomoc przy montażu filmu, rodzina członków grupy.

Ciekawe historie, anegdoty

Wystawa pt. „Droga do wolności” okazała się wzruszająca dla jej uczestników. Jedna ze zwiedzających kierowana sentymentem rozpłakała się.


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r w celach związanych z realizacją programu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zostałem poinformowany o przysługujących mi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych przeze mnie zdjęciach. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii w relacji i materiałach promocyjnych programu. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach CEO, w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość