Strona główna

I dzień – 10. 2009 (środa) Rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu, w Polsce I Europie


Pobieranie 46.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar46.99 Kb.


I Dzień – 1.10.2009 (środa)

Rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu, w Polsce i Europie


Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim

do roku 2013


10.00

10.30

Otwarcie Kongresu – przywitanie uczestników

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

10.30

10.45

Przywitanie uczestników w imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Krzysztof Borkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

10.45

11.15

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego dla rozwoju obszarów wiejskich

Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

11.15

12.15

Przedstawienie działań Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: PROW 2007 – 13, SIWRM, FOGR

Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

12.15

12.45

Przerwa kawowa


Polityka Państwa w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich


12.45

13.15

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w polityce Państwa

Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.15

13.45

Działania „samorządowe” w ramach PROW 2007 - 13

Dr Mieczysław Paradowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.45

14.15

Działania kierowane do rolników i przedsiębiorców na terenach wiejskich w ramach PROW 2007 - 13

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

14.15

14.45

Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Magdalena Jasińska – Zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

14.45

15.45

Przerwa obiadowa


Wsparcie Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich


15.45

16.30

Polityka UE w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Europie

Dr Jerzy Plewa – Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej

16.30

17.30

Rola wsparcia UE dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - dyskusja

Dr Czesław Siekierski, Bogdan Golik – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – Radca – Minister, Koordynator Wydziału ds. rolnictwa i rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli

17.30

18.45

PODSUMOWANIE

Perspektywy Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2013 - dyskusjaProf. dr hab. Marek Kłodziński,

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Ryszard Kamiński, - IRWiR PAN, prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska – Małysz – SGH Warszawa

18.45
Zakończenie I dnia Kongresu

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

20.00
Uroczysta Kolacja

II Dzień – 2.10.2008 (czwartek)

Inauguracja działań osi IV LEADER w ramach PROW 2007 – 13

w Województwie Mazowieckim


Działania osi LEADER

Przekrojowe podejście do wspierania rozwoju obszarów wiejskich (Sala Balowa)


9.30

9.45

Otwarcie II dnia Kongresu

Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

9.45

10.15

Oś LEADER – przedstawienie zasad wsparcia

Joanna Gierulska –Naczelnik Wydziału Leader,

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi10.15

10.45

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji LEADER Plus w Polsce w latach 2004 – 2006

Dr Andrzej Hałasiewicz – Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)

10.45

11.15

Przedstawienie stanu przygotowań do wdrażania Osi LEADER w Województwie Mazowieckim

Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

11.15

11.45

Przerwa kawowa

11.45

13.15

Doświadczenia w realizacji programu LEADER przez Partnerstwa w Europie (UE – 15).


Zaproszeni goście z partnerstwa z terenu Hiszpanii i Irlandii


13.15

14.30

Doświadczenia Lokalnych Grup Działania na Mazowszu


Zaproszeni goście z LGD z terenu Województwa Mazowieckiego


14.30

15.00

Sieciowanie na obszarach wiejskich w ramach LEADER i KSOW

Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

15.00
Zakończenie Kongresu

Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

15.00
Poczęstunek

Stoiska informacyjne – SALA B


10.00

14.00

Prezentacja banków i instytucji finansowych w zakresie finansowania wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach funduszy UE

m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Fundusz Wspomagania Wsi

Stoiska informacyjne

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Terenów Wiejskich


Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.


Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiProgram może ulec zmianie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość