Strona główna

I edycja konkursu wiedzy historycznej


Pobieranie 18.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.47 Kb.
I edycja konkursu wiedzy historycznej


Pamięć i wspomnienie: Patriota - Polityk – Prezydent.


Rola w odbudowie niepodległej Polski i działalność społeczna i polityczna

Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.
17 III 2013 – 21 VI 2013, Województwo Podkarpackie


Tematy: 1. Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jaki miał udział w obaleniu systemu komunistycznego.

 2. Rola NSZZ "Solidarność" w czasach dyktatury komunistycznej.

 3. Lech Kaczyński, wielki społecznik, polityk i Prezydent Rzeczypospolitej.

 4. NSZZ "Solidarność” a Lech Kaczyński.


I miejsce: Wyjazd do Brukseli!

Organizatorzy:
Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Forum Młodych PiS - Podkarpacie

NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska

NSZZ Solidarność Region Ziemia Sandomierska

NSZZ Solidarność Region Rzeszowski
Patronat :
- Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

- z ramienia Europarlamentu – Europoseł Tomasz Poręba

- z ramienia Sejmu RP – Poseł Stanisław Ożóg, Poseł Piotr Babinetz, Poseł Stanisław Piotrowicz, Poseł Jan Warzecha, Poseł Bogdan Rzońca, Poseł Kazimierz Gołojuch, Poseł Andrzej Szlachta, Poseł Kazimierz Moskal, Poseł Józefa Hrynkiewicz

- z ramienia Senatu RP - Senator Alicja Zając, Władysław Ortyl

- z ramienia Sejmiku Wojewódzkiego- Jarosław Brenkacz

- Burmistrz Miasta Jarosławia- Andrzej Wyczawski

- Starosta Krośnieński - Jan Juszczak

- Wójt Gminy Raniżów - Daniel Fila

- Dyrektor PCEN w Rzeszowie Krystyna Wróblewska

Partnerzy Konkursu:
- Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 22 - Maciej Kamiński
- Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 23 - Marcin Fijołek
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Termin:Województwo Podkarpackie Eliminacje: do 31 maja

Ogłoszenie finalistów do 10 czerwca
Finał: 13-21 czerwcaUczestnicy:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci
Cele konkursu:


 • Zainteresowanie uczniów i studentów najnowszą historią Polski.

 • Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu.

 • Przybliżenie roli „Solidarności” i Lecha Kaczyńskiego w obaleniu systemu komunistycznego.

 • Przedstawienie działalności osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.

 • Aktywizacja młodych ludzi w uczestniczeniu w konkursach wiedzy z historii.


Zasady przeprowadzenia konkursu 1. Konkurs ogłoszony i przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona drogą emaliową, listową, na stronach internetowych i w mediach.

 3. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

 4. Etapy, zasady udziału:

  1. Zgłoszenie do konkursu poprzez nadesłanie pracy w dowolnym charakterze twórczym: literackim, plastycznym, fotograficznym, przedstawiającym jeden
   z powyższych czterech tematów,

- forma literacka: esej, co najmniej na 2 strony formatu A4, a nie więcej niż
na 8 stron formatu A4 (preferowana forma pisania na komputerze)

- forma plastyczna: obraz lub dzieło plastyczne odzwierciadlające jeden


z w/w tematów, forma dowolna,

- forma fotograficzna: zbiór fotografii opisanych i przedstawiających jeden z w/w tematów.  1. Prace można przesłać do biura organizatorów na adres podany w regulaminie lub przekazać do najbliższego biura Prawa i Sprawiedliwości lub NSZZ „Solidarność” ( w przypadku zostawienia pracy w biurach, prosimy o informację emaliową w którym biurze praca została pozostawiona) lub przesłanie e-mailem na adres podany
   w regulaminie (konkurs.wiedzy@interia.pl).

  2. Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły (pieczątkę), oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie w której będzie dana praca. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna.

  3. Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, najlepsze z nich zostaną wytypowane do finału przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów. Następnie uczestnicy podczas finału konkursu będą musieli wykazać się wiedzą z danego tematu i przedstawić swoją pracę oraz ją obronić przed komisją konkursową.

  4. Pracę powinny być nadsyłane w ciągu tygodnia od ogłoszenia konkursu i nie późnej niż dzień przed zakończeniem eliminacji.

  5. Przesłanie pracy nie później niż do 31 maja, a ogłoszenie finalistów nie później niż 10 czerwca.

  6. Finał konkursu odbędzie się w jednym z miast Podkarpacia między 13 a 21 czerwca. O miejscu i dacie finałowego konkursu zostaną powiadomieni tylko finaliści.

 1. Za przebieg i rozpowszechnienie akcji w danym mieście odpowiadają koordynatorzy FM PiS Podkarpacie, członkowie NSZZ „Solidarność” i Ruchu Społecznego.

 2. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie zgodą na udostępnienie danych osobowych, które będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na stronach organizatorów
  i w mediach.

 3. Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu
  i w mediach.

 4. Liczba finalistów zależy od ilości uczestników i ustala ją komisja konkursowa.

 5. Nagrody przewidziane są dla pierwszych 10 finalistów. Pierwsza nagroda to wyjazd do Brukseli ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego - Tomasza Porębę.

 6. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.


Dane kontaktowe:Tel. kontaktowy: 725428971

Email: konkurs.wiedzy@interia.pl

www.: http://pisfm-podkarpacie.pl/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość