I etap Pucharu Regionalnego Oddziału pttk w Częstochowie w Marszach na OrientacjęPobieranie 14.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.84 Kb.
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie

i

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słowiku

zapraszają na:XXVII Karnawałowe Marsze na Orientację

I etap

Pucharu Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie w Marszach na Orientację

Regulamin

 1. Organizator:

Regionalny Oddział PTTK, w Częstochowie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku

Wspierane finansowo przez:

Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM w Częstochowie


 1. Termin:

Impreza odbędzie się w sobotę 16.01.2016.


 1. Baza zawodów:

Bazą imprezy będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku.


 1. Forma i typ zawodów:

Zawody zostaną przeprowadzone w tradycyjnej formie Marszy na Orientacje – uczestnik otrzymuje na starcie mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Celem zawodnika jest odnalezienie wszystkich właściwych punktów w tere­nie, potwierdzenie ich na karcie startowej i powrót na linię mety w określonym limicie czasu.

Impreza turystyczna, dzienna o zróżnicowanej skali trudności – 2 punkty do Odznaki Imprez na Orientacje. 1. Mapy:

PK – mapa pełna.

TD – mapa pełna, bez żadnych przekształceń i dodatkowych zadań lokaliza­cyjnych.

TM – Mapa nie musi być pełna i w jednym kawałku

TZ – mapa umiarkowanie trudna - kombinowana, możliwe ubytki w treści, przekręcenia, zadania lokalizacyjne przeskalowania i inne ciekawe utrudnie­nia, które tylko przyjdą do głowy budowniczym


 1. Kategorie:

TD - ur. w 2003 r i młodsi zespoły 1-3 osobowe

TM - ur. w 2000 – 2002 zespoły 1-3 osobowe

TO - ur. w 1999 i starsi (TJ i TS) zespoły 1-2 osobowe

PK – pierwszy krok przejście trasy z instruktorem – Przodownikiem InO
 1. Wpisowe i zgłoszenia:

Wpisowe wynosi: 8,00 dla członków PTTK (z opłaconą składką 2015-16).

10,00 dla pozostałych uczestników.

Dodatkowo – 6,00 (=2x3,00)

za przewóz uczestników Częstochowa – Słowik – Częstocho­wa (ul. Focha).

Zgłoszenia do dn. 12.01.2016, można dokonać elektronicznie na adres pttkreg­czwa@op.pl, jak również osobiście w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie, al. NMP 39/41, tel. 34 324-21-20, w dni robocze w godz. 13:30 – 18:00. Zgłoszenia po terminie będą o 50% wyższe i nie gwarantują udziału w imprezie.
 1. Ramowy program imprezy:

8.30 – odjazd autokarów ul. Focha – Simply Market,

9.00 - rozpoczęcie pracy sekretariatu,

9.15 - otwarcie Imprezy,

9.20 – start kategorii PK,

9.30 - start pozostałych kategorii,

12.00 - zamknięcie mety

12.30 - zakończenie imprezy, rozdanie dyplomów i nagród,

13.00 – powrót do Częstochowy.
 1. Świadczenia organizatorów:

 • pamiątkowa naszywka,

 • potwierdzenie punktów na OInO,

 • poczęstunek po etapie,

 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach (z wyj. kat PK),

 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (koniecz­ność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA, pozostali natomiast w PZU SA.
 1. Zespół organizacyjny:

 • Kierownik imprezy – Andrzej Ciszowski PInO 378

 • Sędzia główny – Przemysław Langner PInO 399

 • Gospodarz bazy Leszek Kownacki

 • Budowa Tras: Andrzej Ciszowski i Przemysław Langner.
 1. Postanowienia końcowe:

 • W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na starcie, wpisowe nie podlega zwrotowi, a świadczenia nie będą wydawane,

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone oso­bom trzecim i przez osoby trzecie,

 • Protesty należy składać do 15 minut po ogłoszeniu wyników,

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Życzymy udanych startów!ORGANIZATORZY
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy