Strona główna

I fundament, mur, wątek muru, łuk, przypora, filar, filar: przyścienny, przyporowy, wiązkowy; służka, system przyporowy; strop, krążyna, sklepienie: kolebkowe, krzyżowo- żebrowe, gwiaździste, palmowe, trójpodporowe, wachlarzowe, klasztorne, nieckowe


Pobieranie 5.99 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar5.99 Kb.

KOLOKWIUM


I

fundament, mur, wątek muru, łuk, przypora, filar, filar: przyścienny, przyporowy, wiązkowy; służka, system przyporowy;

strop, krążyna, sklepienie: kolebkowe, krzyżowo- kolebkowe, krzyżowo- żebrowe, gwiaździste, palmowe, trójpodporowe, wachlarzowe, klasztorne, nieckowe, żaglaste, zwierciadlane, sieciowe, kryształowe, kopuła: budowa, sposób oparcia, rodzaje
II
budowla centralna, podłużna. Układ bazylikowy, halowy, salowy

korpus nawowy, nawa, transept, przęsło, system wiązany, prezbiterium, apsyda, obejście, wieniec kaplic, kaplica mariacka, empora, empora organowa, krypta, wieża, kruchta, baptysterium


kondygnacja, suterena, przyziemie, mezzanino, antresola, piętro, piano nobile, facjatka;

trakt, korytarz, amfilada, apartament, westybul, antykamera, schody i ich rodzaje

korpus, skrzydło, dachy, hełmy, szczyt, attyka, ryzalit(środkowy, boczny, narożny, pozorny),

alkierz, wykusz, portyk, portyk wgłębiony, kryptoportyk, loggia, balkon, weranda, galeria, ganek, krużganek, wirydarz, podcienia, belweder, glorietta, oficyna, dziedziniec


III
porządki architektoniczne: dorycki, toskański, joński, koryncki, kompozytowy. Porządek wielki i spiętrzony( superpozycja).

kolumna( baza, trzon, głowica: echinus, abakus), entazis, interkolumnium, kolumnada, pilaster, lizena, listwa, herma, pilaster hermowy, atlant, kariatyda


belkowanie: architraw, fryz(tryglify i metopy), gzyms, listwy, kroksztyn, modylion, konsola,

fronton, akroterion, antefiks

arkada, impost, archiwolta, łuk triumfalny

IV

fasada, elewacja, portal, nadproże, nadświetle


Okna: budowa, rodzaje, kształty (prostokątne, zamknięte: półkoliście odcinkowo, ostrołukowo, biforium, triforium, okno termalne, wole oko, okno, powiekowe, oculus, rozeta, serliana, porte- fenetre, lukarna, blenda
eksedra, nisza, edikula, płycina, panneau, supraporta, medalion, plafon
naczółek, alternacja, woluta, esownica, wimperga, pinakiel, kwiaton,

rustyka, boniowanie, maswerkbalustrada, tralka

Podręczniki:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, różne wydania

Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1997


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość