Strona główna

I. Informacje ogólne


Pobieranie 172.49 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar172.49 Kb.
  1   2   3   4
Spis treści:

Strona tytułowa ……………………………………………………………………………. 1

Spis treści……………………………………………………………………………………2

I. Informacje ogólne..............................................................................................................3

1.1.Ogólne wiadomości geograficzne……………………………………………………..6

1.2.Historia………………………………………………………………………………..6

2. Srodowisko Geograficzne……………………………………………………………....6

2.1. Ukształtowanie poziome……………………………………………………………..7

2.2. Budowa geologiczna………………………………………………………………....7

2.3. Klimat………………………………………………………………………………..8

2.4. Wody………………………………………………………………………………...8

2.5. Flora i faulna Nowej Zelandi………………………………………………………..8

2.6. Rzeźba……………………………………………………………………………….9

2.7. Ochrona przyrody-parki narodowe………………………………………………….9

3. Gospodarka……………………………………………………………………………..10

4. Polityka…………………………………………………………………………………10

5. Kultura………………………………………………………………………………….10

6. Turystyka……………………………………………………………………………….11

II. Analiza rynku turystycznego………………………………………………………...15

1. Rynek recepcji turystycznej…........................................................................................15

1.1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Nowej Zelandii…………………………….15

1.2. Wpływy z Turystyki przyjazdowej…………………………………………………16

1.3. Powody przyjazdów turystow zagranicznych……………………………………....18

1.4. Ważne czynniki decydujące o przyjeździe turystów międzynarodowych………….18

1.5. Oczekiwania turystów międzynarodowych…............................................................20

1.6. Długość pobytu……………………………………………………………………...21

1.7. Zakwaterowanie……………………………………………………………………..21

1.8. Wiek turystów……………………………………………………………………....22

2. Rynek emisji turystycznej…………………………………………………………...…23

2.1. Liczba mieszkańców Nowej Zelandii podróżująca za granicę…………………......23

2.2. Powody turystów do wyjazdów krajowych………………………………………...24

2.3. Ważne czynniki decydujące o wyjazdach……………………………………….....24

2.4. Oczekiwania turystów w wyjazdach krajowych…………………………………...25

2.5. Osoby najczęściej towarzyszace turystom w podróży…………………………….25

2.6. Główne środki transportu wybieran przez turystów……………………………….26

2.7. Główne miejsca zakwaterowania turystów………………………………………..27

2.8. Wiek turystów……………………………………………………………………..27

2.9. Najczęściej odwiedzane regiony w Nowej Zelandii………………………………28

3. ,, Turystyka winiarska” jako specyficzny rodzaj turystyki w Nowej Zelandii……….29

4. Branża turystyczna…………………………………………………………………....31

4.1. Regionalne organizacje turystyczne………………………………………………31

4.2. Zakwaterowanie…………………………………………………………………..32

4.3. Transport………………………………………………………………………….35

4.4. Metody rezerwacji stosowanych przez turystów oraz dostęp turystów do

Informacji………………………………………………………………………...37

III. Znaczenie dla rynku turystycznego Polski………………………………………39

IV. Podsumowanie……………………………………………………………………..41

Spis tabel………………………………………………………………………………..43

Spis wykresów………………………………………………………………………….43

Spis rysunków (zdjęć, map).............................................................................................44

Literatura………………………………………………………………………………..45

I. Informacje ogólne.NOWA ZELANDIA

Union Jack w rogu flagi wskazuje, że Nowa Zelandia jest członkiem Wspólnoty Brytyjskiej. Cztery gwiazdy tworzą Krzyż Południa, który jest widoczny przez cały rok na półkuli południowej. Proporcja flagi wynosi 1:2.Flaga została przyjęta 12 czerwca 1902 roku.


Rysunek 2: Flaga Nowej Zelandii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Flag_of_New_Zealand.svg


Herb państwowy nadał Nowej Zelandii 26 sierpnia 1911 roku król Jerzy V, a obecna wersja pochodzi z nadania w 1956 przez królową Elżbietę II.

D


Rysunek 3: Herb Nowej Zelandii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Coat_of_arms_of_New_Zealand.png
o 1911 Nowa Zelandia używała herbu Wielkiej Brytanii, lecz po przekształceniu w 1907 dotychczasowej kolonii w dominium postanowiono nadać mu własny herb. Herb składa się z czworo dzielnej tarczy herbowej - w pierwszej ćwiartce znajduje się konstelacja Krzyża Południa, widniejąca również na fladze, w drugiej złote runo będące symbolem hodowli zwierząt, w trzeciej snop zboża reprezentujący rolnictwo, a w czwartej dwa młoty reprezentujące kopalnie i przemysł. Ponadto na tarczy umieszczono pionowy pas z trzema statkami reprezentującymi gospodarkę morską oraz imigracyjne pochodzenie mieszkańców.

Powierzchnia: 268 680 km² ( z wyspami: Antypodów, Auckland, Bounty, Campbell, Chatham, Kermandec)

Stolica: Wellington (347 tys.) polityczne, kulturalne i finansowe centrum kraju

Ustrój: monarchia parlamentarna w ramach Wspólnoty Narodów

Podział administracyjny: 93 okręgi, 9 dystryktów, 3 dystrykty miejskie

Ludność: 4 ml

Skład etniczny: Europejczycy (62,2%), Maorysi (9,2%), Polinezyjczycy (3,6%).

Średnia długość życia: mężczyźni 72 lata, kobiety 78 lat.

Język: angielski/ maoryski

Jednostka monetarna: dolar nowozelandzki(NZD), 1 dolarNZ=100 centów

Miary i wagi: system metryczny

Strefa czasu: +12 GMT

R

eligia:
dominuje chrześcijaństwo (81%), anglikanie (24, 3%), prezbiterianie (18%), bezwyznaniowcy (16,4%), katolicy (15,2%), metodyści (4,7%).

Rysunek 4: Jezioro Wanaka, http://www.flickr.com/photos/vtveen/493555981/

Źródło: http://newzealand.govt.nz/static/map.php

Rysunek 5: Mapa Nowej Zelandii

http://newzealand.govt.nz/static/map.php

1.1.Ogólne wiadomości geograficzne.

Nowa Zelandia jest krajem wyspiarskim na Oceanie Spokojnym, położonym niemal w centrum tzw. Półkuli oceanicznej kuli ziemskiej. Od innych lądów dzielą ją znaczne odległości: ok. 2000 km na północny zachód leży Australia, 2400 km na południe- Antarktyda, prawie 10000 km na wschód – Ameryka Południowa.

Archipelag nowozelandzki składa się z trzech większych ( Wyspa Północna, Wyspa Południowa, Stewart) i szeregu mniejszych wysp. Ma kształt niesymetrycznego wygiętego ku wchodowi łuku o długości około 1500 km i szerokości do 200 km. Najdalej na płn. wysunięty jest Przylądek Północny ( W. Północna), na pd. – Przyl. Południowy (W. Stewart), na wsch. Przyl. Wschodni ( W. Płn.) a na zachód Przyl. Zachodni (W. Pd.) . Nowa Zelandia olana jest ze wszystkich stron wodami Oceanu Spokojnego ( zachód - M. Tasmana, północ- M. Fidżi, od wsch. i pd. Przylega bezpośrednio do otwartego Pacyfiku.1


  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość