Strona główna

I lo klasówka nr 5


Pobieranie 18.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.14 Kb.
     I  LO                                           Klasówka  nr  5
UNITS  XXI – XXVI

 

1.      Zrobiłem(am) dla ciebie kilka kanapek.2.      On umył swój samochód.

3.      Uważaj we Włoszech na swoje rzeczy.

4.      Muszę się tam dostać tak szybko jak tylko można.

5.      Z którego peronu odchodzi ?

6.      Co ugotowałaś na obiad?

7.      Nigdy przedtem nie widziałem(am) takiego ładnego miejsca.

8.      Czy kiedykolwiek jechałeś konno?

9.      Zawsze lubiłem(am) piosenki Marka Grechuty.

10.  Co dowiedziałeś się o naszym nowym księgowym?

11.  Lubię od czasu do czasu czytać te książki.

12.  Mój ojciec już wyszedł.

13.  Czy twój ojciec już wyszedł?

14.  Mój ojciec jeszcze nie wyszedł.

15.  Ten aktor, który gra główną rolę często wpada w tarapaty i to mnie rozśmiesza.

16.  Jakie filmy wojenne widziałeś?

17.  Zjedz jedno z tych jabłek.

18.  Właśnie rzuciłem picie i palenie.

19.  Zarobiliśmy zaledwie sto dolarów.

20.  Nie rób tego w zamian za kieszonkowe, które otrzymujesz.

21.  Co kupujesz za pieniądze, które zarabiasz?

22.  To bardzo miłe z twojej strony.

23.  Muszę przynieść dzieciom trochę pomarańczy.

24.  Chcę abyś poznała mojego przyjaciela.

25.  Muszę już iść.

26.  Muszę kupić Piotrowi dobrą książkę.

27.  Dlaczego on musi wstawać tak wcześnie.

28.  On musi jechać na konferencję w Londynie.

29.  Ile lat musisz mieć aby głosować?

30.  Niedziela nie wchodzi (dla mnie) w rachubę.

31.  Ile godzin dziennie poświęcasz na oglądanie telewizji?

32.  Nie wolno ci wydawać tak dużo pieniędzy.

33.  Nie muszę teraz dzwonić do Roberta, ponieważ mogę to zrobić po obiedzie.

34.  Być może masz rację.

35.  W większości domów dzieci pomagają w pracach domowych, w zamian za kieszonkowe, które otrzymują.

36.  Ile pieniędzy otrzymuje twój ojciec za swoją pracę?

37.  Czy nie możesz trochę przyciszyć tej muzyki?

38.  Opiekujemy się tymi dziećmi.

39.  Mów głośniej.

40.  Pani Wilson mówi Susan, że nigdy nie powinna trzymać swojego małego braciszka za uszy.

 

  I  LO                                                    Klasówka  nr  5

 

UNITS  XXI – XXVI 

1.      I have made a few sandwiches for you.

2.      He has wasched his car.

3.      Be careful about your things in Italy.

4.      I must get there as quickly as possible.

5.      Which platform does it depart.

6.      What have you cooked for dinner?

7.      I have never seen such a beautiful place before.

8.      Have you ever ridden a horse?

9.      I have always liked Marek Grechuta’s songs.

10.  What have you found out about our new accountant.

11.  I like to read these books from time to time.

12.  My father has gone out already.

13.  Has your father gone out yet?

14.  My father hasn’t gone out yet.

15.  The actor who plays the main part often gets into troubles and it makes me laugh.

16.  What war films have you seen?

17.  Have one of these apples.

18.  I have just given up drinking and smoking.

19.  We have earned as little as one hundred dollars.

20.  Don’t do that in return for the pocket money you get.

21.  What do you buy with the money you earn?

22.  That’s very kind of you.

23.  I must bring the children some oranges.

24.  I want you to meet my friend.

25.  I must be going.

26.  I must buy Peter a good book.

27.  Why does he have to get up so early?

28.  He must go to a conference in London.

29.  How old do you have to be to vote?

30.  Sunday is out for me.

31.  How many hours a day do you spend watching television?

32.  You mustn’t spend so much money.

33.  I needn’t telephone Robert now because I can do it after dinner.

34.  Perhaps you are right.

35.  In most homes children help with the housework in return for the pocket money they get.

36.  How much money does your father get for his job?

37.  Can’t you turn that music down a bit?

38.  We look after these children.

39.  Speak up.40.  Mrs. Wilson tells Susan that she must never hold her little brother by his ears.

 

-         Write an essay about your favourite film or book.  (about 80 words)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość