Strona główna

I powiatowy konkurs wiedzy o usa


Pobieranie 21.15 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.15 Kb.I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O USA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjów powiatu tureckiego. Celem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat kultury, historii, geografii, życia codziennego mieszkańców Stanów Zjednoczonych.


Konkurs odbędzie się w II etapach:

  1. etap szkolny

  2. etap powiatowy (pisemny)


Kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 listopada 2010 r. W załączeniu przekazujemy regulamin oraz wzór karty zgłoszenia.

Organizator konkursu Gimnazjum w Słodkowie serdecznie zaprasza do udziału wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne. Na zwycięzców czekają wyjątkowo atrakcyjne nagrodyREGULAMIN

I. Cele konkursu:

1. Popularyzacja języka angielskiego

2. Poszerzanie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych

3. Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów

II. Wymagania:

1. Znajomość zagadnień z zakresu kultury, historii, geografii, literatury, życia codziennego Stanów Zjednoczonych.

III. Przebieg konkursu:

1. Etap szkolny – odbywa się na terenie szkół biorących udział w

konkursie. Za przygotowanie etapu szkolnego są odpowiedzialni

nauczyciele języka angielskiego danej szkoły.

Dwóch najlepszych uczniów weźmie udział w etapie powiatowym. Zgłoszenia do etapu powiatowego (karty zgłoszenia) należy przesłać na adres organizatora do dnia 15 listopada 2010r.

Gimnazjum w Słodkowie

Słodków 21b

62-700 Turek
2. Etap powiatowy – odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu i będzie się składał z dwóch części:

• część I – egzamin pisemny w języku angielskim (dla ułatwienia polecenia także w języku polskim) odbędzie się 25 listopada 2010r. (czwartek) godz. 15.00. Czas trwania -30 min.

• część II – egzamin pisemny (bezpośrednio po I części) polegający na pokazie 15 slajdów ze zdjęciami charakterystycznych budowli w USA , znanych ludzi itp. przygotowany przez organizatora konkursu. Czas trwania –ok.10 min.

IV. Etap powiatowy przeprowadza jury złożone z anglistów z różnych szkół powiatu tureckiego powołane przez organizatora. O kolejności zdobytych miejsc decyduje łączna ilość punktów zdobytych w części I i II etapu powiatowego.

V. Uczestnicy etapu powiatowego otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie i upominki, a laureaci indywidualne nagrody. Przewidziany jest także słodki poczęstunek dla uczniów i nauczycieli-opiekunów oraz podziękowanie dla nauczycieli za przygotowanie uczestników i drobne upominki.

VI. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nie ujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator.

VII. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie ich nazwisk w prasie i na stronie internetowej organizatora konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Anna Lewandowska-Robak tel.kont. 609-708-757 ania.l@konin.lm.pl

Anna Szambelańczyk sobczak46@poczta.onet.pl

Agnieszka Augustyniak piekus@poczta.fm
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do organizatorów telefonicznie lub poprzez e-mail.

Zakres obowiązującego materiału:  • „An Illustrated History of the USA” Bryn o’Callaghan. Pearson Education Longman

  • “All about the USA 2” Milada Broukal. Pearson Education Longman

  • “America in close up” Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch. Pearson Education Longman

  • “The American Ways. An introduction to American culture.”. Maryanne Kearny Datesman, Joann Crandall, Edward N.Kearny. Pearson ESL.

Pieczęć szkoły Miejscowość, data

.........................................KARTA ZGŁOSZENIAImię i nazwisko


Nazwa Szkoły


Imię i nazwisko opiekuna1.2.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość